Tenttisi on sähköinen opiskelijoiden ansiosta

TYYn täyttäessä 100 vuotta on loistava tilaisuus katsoa hetki taaksepäin ja arvostaa opiskelijoiden aikaan saamaa muutosta yliopistossa ja yhteiskunnassa.

Tenttiautomaatti, tenttiakvaario vai sittenkin -terraario – sähköisestä tenttimisestä on puhuttu monilla nimillä vuosien varrella. Samalla sähköinen tenttiminen on hyvä esimerkki opiskelijoiden johdonmukaisesta ja pitkäjänteisestä vaikuttamistyöstä.

Arkikielessä sähköinen tentti viittaa valvotussa tenttitilassa tietokoneella tehtävään tenttiin, jonka suorittamisajankohdan opiskelija on saanut itse valita. Sähköiset tentit tulivat mahdollisiksi Turun yliopistossa vuonna 2012, kymmenen vuotta sitten. Ensimmäinen järjestelmä oli Åbo Akademin kanssa yhteinen Tenttis-järjestelmä. Lukuvuonna 2018–2019 yliopisto siirtyi Exam-järjestelmään.

Sähköisten tenttien käyttöönotto kymmenen vuotta sitten ei kuitenkaan ollut itsestään selvää. Sitä edelsi päämäärätietoinen vaikuttaminen. Keskustelut tenttiakvaarioista ja tenttiautomaateista käynnistyivät opiskelijoiden keskuudessa jo 2000-luvun puolivälissä.

Ensimmäisen kerran asia nousi TYYn virallisiin tavoitteisiin toimintasuunnitelmassa jo vuonna 2007: ”TYY kannattaa joustavien opiskelujärjestelyjen, kuten tenttiakvaarion, käyttöönottoa tiedekunnissa ja oppiaineissa”. Seuraavana vuonna TYYn ensimmäiseen poliittiseen linjapaperiin kirjattiin opiskelijoiden näkemys sähköisistä tenteistä: ”Sähköinen tenttiautomaatti toisi opiskeluun paitsi kaivattua joustoa, niin myös mahdollisuuden molemminpuoliseen rakentavan palautteen antamiseen”. Poliittinen linjapaperi on vakiintunut ylioppilaskunnan ja sen edustajiston tavaksi määrittää TYYn mielipide eri kysymyksiin. Sähköinen tenttiminen on ollut mukana jokaisessa TYYn linjapaperissa. Tällä hetkellä linja kuuluu seuraavasti:

Sähköisen tenttimisen tulee olla laajasti käytössä kaikissa tiedekunnissa ympäri vuoden. Sähköiseen tenttimiseen on oltava käytössä tarpeeksi tenttitiloja ja niiden tyhjäkäyttöä pyritään aktiivisesti vähentämään. Sähköisen tenttimisen tulee olla saavutettavaa ja apuvälineiden käytön tulee olla mahdollista myös sähköisissä tenteissä. Perinteisten ja sähköisten tenttien lisäksi osaamista tulee testata myös aineistolähtöisillä tavoilla kuten kotitenteillä ja muilla arviointimenetelmillä.

Opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa Turun yliopiston sähköisiä tenttejä muiden korkeakoulujen tiloissa tulee kehittää ja laajentaa. Varmistetaan, että yliopistolla on riittävät ohjelmistot eri alojen sähköisten tenttien toteuttamiseen.

Onko näillä kirjauksilla ja opiskelijoiden vaikuttamisella ollut merkitystä – kyllä! Turun yliopistossa tehdään tällä hetkellä eniten sähköisiä tenttejä Suomen yliopistoista, noin 40 000 tenttiä vuosittain. Tampere tulee hyvänä kakkosena 26 000 tentillä. Tampereen yliopisto oli pitkään sähköisen tenttimisen edelläkävijä, josta TYYläisetkin hakivat 15 vuotta sitten esimerkkejä perustellessaan sähköisten tenttien etuja. Olemme kuitenkin kirineet rinnalle ja ohi viime vuosina, mikä lämmittää turkulaisen sydäntä.

Turun yliopistolla alkoi toden teolla tapahtua 2014–2015. Ylioppilaskunnan kannustamana ja yhteistyössä yliopisto päätti linjata käyttöasteen lisäämisestä. Rehtorin päätös 15.1.2015 linjasi kesätentit lähtökohtaisesti sähköisiksi:

Jotta järjestelmän edut saadaan täysimittaiseen käyttöön, kesän 2015 kesätentit toteutetaan sähköisinä aina kun se on mahdollista. Sähköistä tenttiä tulee muutoinkin käyttää mahdollisimman laajasti siihen soveltuvissa tenteissä.

Aivan kaikki tiedekunnat eivät vielä kesällä 2015 siirtyneet sähköisiin tentteihin. Tuo linjaus oli kuitenkin lähtölaukaus kehitykselle, jossa muutaman seuraavan vuoden aikana kaikki tiedekunnat ottivat sähköiset tentit käyttöön. Kun lukuvuonna 2018–2019 oli aika siirtyä nykyiseen Exam-järjestelmään, tehtiin yliopistolla jo 25 000 sähköistä tenttiä vuodessa. Noin viidessä vuodessa oli siirrytty kymmenistä ja sadoista kymmeniin tuhansiin.

Exam-järjestelmä tarkoitti uutta aikaa myös opiskelijavaikuttamiselle. Sähköiset tentit olivat todellisuutta, mutta ylioppilaskunta toivoi vieläkin suurempaa joustavuutta. Exam on käytössä suurimmassa osassa suomalaisista korkeakouluista. Olikin teknisesti mahdollista tehdä Turun yliopiston tentti jossain toisen korkeakoulun Exam-salissa. TYYn pyynnöstä Turun yliopisto lähti ensimmäisten joukossa pilotoimaan tätä ominaisuutta. Vuodesta 2019 alkaen Turun yliopiston opiskelijoilla onkin ollut mahdollisuus tehdä tenttejä myös muiden Exam-korkeakoulujen tiloista käsin. Vastavuoroisesti muiden Exam-korkeakoulujen opiskelijoilla on mahdollisuus tenttiä Turussa.

Aika kauas olemme päässeet ajasta, jolloin tenttimismahdollisuus oli kerran kuussa keskellä päivää tiedekunnan salitenttipäivänä ja kaikki tapahtui paperilla. Nykyopiskelija pääsee valitsemaan ajan lisäksi parhaimmillaan myös suorituspaikkakunnan. Kehitys ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman niin nykyopiskelijoiden kuin viimeisen 15 vuoden opiskelija-aktiivien päättäväistä vaikutustyötä. Nauttikaa siis tulevina kuukausina sähköisistä kesätenttimahdollisuuksista!

Lopuksi haluan esittää kiitoksen myös yliopiston suuntaan. Tähänkin kirjoitukseen sain taustatietoapua yliopiston sähköisen tentin järjestelmistä pitkään vastanneelta Hely Lahtiselta. Hän on aina ollut halukas kuulemaan opiskelijoita ja innostunut ajatuksistamme. Hän ja moni muu ovat olleet arvokas apu opiskelijoille sähköisen tenttimisen edistämisessä. TYYn vaikuttavuudessa yhteistyö korostuu, eikä sitä voi tehdä yksin.

Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija

Image
Joni Kajander