Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan opiskelijajäseniä

Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan kahta varsinaista
jäsentä ja kahta varajäsentä 31.7.2026 päättyvälle kaudelle.


Turun yliopiston Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation
synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Se yhdistää kaikkien Turun yliopiston
tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun osaamisen ja asiantuntemuksen. Sote-akatemia
on keskeinen toimija yliopiston monialaisen ja monitieteisen opetuksen kehittämisessä.


Sote-akatemian ohjausryhmä ei ole päättävä elin. Sen keskeinen rooli on keskustella
sekä käsitellä ja valmistella Sote-akatemian toimintaan kuuluvia ja sen johtoryhmään
käsiteltäväksi meneviä asioita. Ohjausryhmän jäsenet edustavat kaikkia tiedekuntia.


Kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävät kokoukset käsittelevät sekä koulutuksen että
tutkimuksen teema-alueita.


Opiskelijajäsenten haku alkaa perjantaina 31.5.2024. Hakeminen tapahtuu
täyttämällä TYYn www-sivustolta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi)
maanantaina 10.6.2024 kello 23.59 mennessä.
Hakuajan päätyttyä
koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn
hallitus valitsee jäsenet ohjausryhmään kesäkuussa.

> Hae Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään


Ohjausryhmän opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm.
seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja
edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, asianosaisten
tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä
opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.


Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on
oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin
tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun
yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on
ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat
yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa
yliopistoon.


TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon
opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon
opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

 

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Tero Ahlgren, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064