Kannanotto: Annetaan opiskelijoiden valmistua

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta vastustaa opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa muutosta, jonka myötä yliopisto-opiskelijat joutuisivat jatkossa maksamaan 50 euron suuruisen maksun opiskeluoikeuden lisäaikaa koskevan hakemuksen käsittelystä. Muutosta perustellaan sillä, että ammattikorkeakouluissa on jo käytössä vastaava maksu, eikä eroa eri korkeakoulusektoreiden välillä voida pitää tarkoituksenmukaisena eikä yhdenvertaisena. Ylioppilaskunta korostaa, että Suomessa järjestettävän korkeakoulututkintokoulutuksen tulee olla maksutonta.

Yhdenvertaisuutta kohti tulisi pyrkiä parantamalla ammattikorkeakoulussa opiskelevien asemaa, eikä heikentämällä yliopisto-opiskelijoiden asemaa. Muutokselle ei ole tehty vaikutusarviota, joten on epäselvää, mitä sillä tavoitellaan. Muutos on myös ristiriidassa Orpon hallituksen hallitusohjelman kanssa, jossa esitellään tavoitteita esimerkiksi koulutustason nostamisesta, koulutuksen läpäisyn vahvistamisesta sekä opintojen läpäisystä tavoiteajassa.


Orpon hallituksen toteuttamat toimeentuloa koskevat muutokset heikentävät jo valmiiksi heikossa asemassa olevien opiskelijoiden taloudellista tilannetta. Kasvava velkataakka sekä huoli toimeentulosta puolestaan vaikuttavat opiskelijoiden hyvinvointiin, mielenterveyteen ja kykyyn opiskella. Toimeentuloa heikentävien uudistusten seurauksena monen opiskelijan on tehtävä opintojen ohella ansiotyötä, joka vie resursseja pois opiskelusta. Mahdollisia opintojen pitkittymiseen johtavia tekijöitä on yhtä paljon kuin opiskelijoita, eikä ylimääräisiin rangaistuksiin ole osaajapulan keskellä varaa. Opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa tutkinto loppuun asti on turvattava. Valmis tutkinto on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Allekirjoittaneet

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta
Jimi Mahonen

Lapin Yliopiston Ylioppilaskunta
Alexandra Aho