Helmikuun kestävät uutiset

TYY tapasi yliopiston biodiversiteettiyksikköä

TYYn ympäristösektorin Saimi ja Vilma tapasivat Biodiful-yksikön Aliisa Wahlstenin ja Ilari Sääksjärven kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa yliopiston (ja TYYn) biodiversiteettijalanjäljestä sekä yleisesti ympäristö- ja ilmastoaiheista. TYY on pohtinut mahdollisuutta mitata sekä hiili- että biodiversiteettijalanjälkeään ja tapaaminen antoi paljon ajateltavaa aiheisiin liittyen. Samalla ympäristösektori pääsi tutustumaan yliopiston eläintieteelliseen museoon ja sen asukkeihin.

Ilmastokriisi aiheena SYL:n avausseminaarissa

Ylioppilaskunnat kokoontuivat helmikuun alussa Ouluun Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaariin. Siellä ympäristövastaava Saimi tapasi muita ympäristövastavia. Keskustelimme muun muassa opiskelijoiden roolista ilmastokriisin ratkaisijoina, ja kuulimme europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen luentoa ilmastokriisistä EU:n näkökulmasta.

TYY päivittää ympäristöohjelmansa keväällä 2024

TYY:n ympäristöohjelmaa päivitetään kevään 2024 aikana. Ympäristöohjelma on laadittu vuonna 2020 ja se päivitetään aina 4 vuoden välein. Ympäristöohjelma on TYYn edustajiston hyväksymä dokumentti, joka ohjaa TYYn toimintaa. Ohjelmassa linjataan muun muassa TYYn ympäristövaikuttamisesta, TYYn omasta kestävyydestä sekä esimerkiksi tapahtumien kestävästä järjestämisestä.  Ohjelman päivittämiseen osallistetaan edustajiston lisäksi järjestöjen ympäristövastaavia sekä laajempaa yhteisöä avoimen työpajan merkeissä.

Ympäristösiiven kokoukset ovat avoimia kaikille

Liity ympäristösiipeen, ja pääset helpommin vaikuttamaan mm. ympäristöohjelman päivittämiseen! TYYn ympäristösiipi on TYYn lähellä toimiva omatoiminen vapaaehtoisryhmä, jonka sihteerinä toimii hallituksen ympäristövastaava. Siiven ydintiimi valitaan alkusyksystä, mutta sen toimintaan voi liittyä kuka vaan kiinnostunut ympäri vuoden. Seuraava kokous järjestetään pian, ja mukaan pääseekin helpoiten liittymällä suoraan Whatsapp-ryhmäämme nettisivuiltamme. Lue lisää: https://www.tyy.fi/fi/node/179.

TYY ympäristöneuvosto kokoontuu 11.3

TYYn vuoden ensimmäinen ympäristöneuvosto kokoontuu 11.3. Ympäristöneuvosto on järjestöjen ympäristövastaaville tarkoitettu foorumi, jossa kekustellaan ympäristö- ja ilmastoaiheista. Ensimmäisen tapaamiseen aiheena on muun muassa TYYn ympäristöohjelman päivitys. Jokaisen järjestön ympäristövastaava(t) ovat tervetulleita osallistumaan.