TYY on huolissaan hallituksen lukukausimaksulainsäädännön vaikutuksista kansainvälistymiseen ja koulutuksen tasa-arvoon

Suomen hallitus on tehnyt ehdotuksen EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen muuttamisesta. Tämä lukukausimaksujen, hakijamaksujen ja oleskelulupien muutoksia koskeva ehdotus on saanut Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) perusteellisen tarkastelun. Tällä blogikirjoituksella pyritään syventymään ehdotettujen muutosten oleellisiin kohtiin ja tuomaan esille varauksemme niiden mahdollisista vaikutuksista yliopistojen kansainvälistymiseen ja koulutuksen tasa-arvon periaatteisiin.

Hallituksen aikomus korottaa lukukausimaksuja tuntuvasti herättää huolta kansainvälisten opiskelijoiden taloudellisesta taakasta. TYY vastustaa jyrkästi tällaista korotusta ja väittää, että pitkäaikainen käytäntö tarjota maksuton tai kohtuuhintainen koulutus on ollut keskeistä houkutellessaan monipuolista joukkoa globaaleja kykyjä. Lukukausimaksujen nousu ei uhkaa vain Suomen kilpailukykyä, vaan vaarantaa myös monimuotoisuuden ja kansainvälisen lahjakkuuden vaalimisen yleistavoitteet.

Hakijamaksujen palauttaminen ja lukukausimaksujen ehdotettu korotus lisäävät huolta koulutuksen eriarvoisuudesta. Hakijamaksu, joka on 100 euroa, saattaa saada sopivat hakijat luopumaan hakemisesta. TYY kehottaa harkitsemaan tätä määrää uudelleen. Lisäksi mahdollinen lukukausimaksujen nousu kohti täyttä kattavuutta voi haitata saavutettavuutta ja vaarantaa koulutuksen tasa-arvon periaatteet.

Lukukausimaksujen kiertämisen estämiseen tähtäävät oleskelulupien muutokset herättävät huolta kansainvälisten opiskelijoiden tahattomasta luopumisesta työnhakuun opintojensa aikana. TYYn mukaan näissä muutoksissa tulisi keskittyä työnteon kannustimien lisäämiseen eikä vähentämiseen. Opiskelijoiden rankaiseminen työnteosta opintojensa aikana on ristiriidassa tavoitteemme kanssa pitää kansainväliset lahjakkuudet Suomessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka hallituksen ehdottamat muutokset sisältävät joitakin myönteisiä puolia, kuten tilapäisen suojelun saaneiden lukukausimaksujen poistaminen, ne eivät tue laajempia kansainvälistymiseen ja koulutuksen tasa-arvoon liittyviä tavoitteita. TYY korostaa, että ehdotetut muutokset voivat pelotella tulevia opiskelijoita ja heikentää nykyisten kansainvälisten opiskelijoiden asemaa. Vastustamme yksiselitteisesti ehdotettua lukukausimaksujen korotusta, hakijamaksujen palauttamista ja oleskelulupien muutoksia, jotka voivat vaarantaa Turun yliopiston ja Suomen houkuttelevuuden opintokohteena. On välttämätöntä asettaa etusijalle kohtuuhintainen koulutus, tasa-arvo ja kansainvälisten opiskelijoiden kannustimet, mikä edistää osallistavampaa ja kilpailukykyisempää koulutusjärjestelmää. TYY on  hallituksen esittämiä haitallisia muutoksia vastaan.Kirjoittanut Shashika Harshani
TYYn hallituksen jäsen
kansainvälosisyys & työelämä