Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan opiskelijajäseniä

HAKU AIKAA JATKETTU 18.2. ASTI

Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään haetaan varsinaista jäsentä ja varajäsentä 31.7.2024 päättyvälle kaudelle.

Turun yliopiston Sote-akatemia vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation synnyttämiin osaamis- ja tietotarpeisiin. Se yhdistää kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien sekä kauppakorkeakoulun osaamisen ja asiantuntemuksen. Sote-akatemia on keskeinen toimija yliopiston monialaisen ja monitieteisen opetuksen kehittämisessä.

Sote-akatemian ohjausryhmä ei ole päättävä elin. Sen keskeinen rooli on keskustella sekä käsitellä ja valmistella Sote-akatemian toimintaan kuuluvia ja sen johtoryhmään käsiteltäväksi meneviä asioita. Ohjausryhmän jäsenet edustavat kaikkia tiedekuntia.

Kaksi kertaa lukukaudessa järjestettävät kokoukset käsittelevät sekä koulutuksen että tutkimuksen teema-alueita.

HAKUAIKAA JATKETTU. Opiskelijajäsenten haku alkaa perjantaina 26.1.2024. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn nettisivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 18.2.2024 kello 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä koulutuspoliittinen asiantuntija tekee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee jäsenet ohjausryhmään helmikuussa.

► Hae Sote-akatemian ohjausryhmään

Ohjausryhmän opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064