Hae yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin

HAKUAIKAA JATKETTU 18.2. ASTI

Turun yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin haetaan opiskelijajäseniä 31.8.2026 päättyvälle kaudelle

Turun yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin haetaan varajäseniä 31.8.2026 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston kirjasto on tieteellinen kirjasto, joka palvelee ensisijaisesti Turun yliopiston piirissä suoritettavaa tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Kirjasto on lisäksi yleinen tutkimuskirjasto ja avoin kaikille tietoa tarvitseville.

Kirjaston ja yliopistoyhteisön yhteistyöstä vastaa neljä tieteenalakohtaista neuvottelukuntaa (suluissa avoimet paikat, varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):

  • humanististen tieteiden neuvottelukunta (1 + 1)
  • kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden neuvottelukunta (1 + 1)
  • kauppa- ja oikeustieteiden neuvottelukunta (1 + 1)
  • lääketieteen, tekniikan, matemaattisten ja luonnontieteiden neuvottelukunta (0 + 1)

Opiskelijaedustajan tulee opiskella jossakin niistä tiedekunnista, jonka neuvottelukuntaan hän hakee.

Kirjaston neuvottelukuntien tehtävänä on

  • Edistää vuorovaikutusta ja toimia yhteistyöfoorumina kirjaston ja sen käyttäjien eli tiedeyhteisön ja opiskelijoiden välillä.
  • Osallistua asiantuntijoina kirjaston hankkimien tietoaineistojen tieteenalakohtaisen tarjonnan kehittämiseen. Tähän kuuluu mm. osallistuminen tietoaineistojen hankintapolitiikan luomiseen. Neuvottelukunnan jäsenet toimivat asiantuntijoina käytössä ja tarjolla olevien aineistojen arvioinnissa ja käsittelevät aineistojen valintakriteerejä.  
  • Osallistua kirjaston palvelutarjonnan kehittämiseen erityisesti tutkimuksen ja opiskelun tarvitsemien palvelujen osalta ja tieteenalojen erilaiset palvelutarpeet huomioiden. 

Neuvottelukunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan.

HAKUAIKAA JATKETTU. Opiskelijajäsenen haku alkaa perjantaina 26.1.2024. Hakeminen tapahtuu täyttämällä TYYn nettisivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) sunnuntaihin 18.2.2024 klo 23.59 mennessä. Ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija käsittelee hakemukset ja valmistelee valittavista esityksen TYYn hallitukselle. TYYn hallitus valitsee opiskelijaedustajat neuvottelukuntiin helmikuussa.

► Hae kirjaston neuvottelukuntiin

Neuvottelukuntien opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, asianosaisten tiedekuntien, laitosten tai oppiaineiden tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa.  Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

 

Lisätietoja:

koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, puh. +358 44 796 1064