Orpon hallitus leikkaa opiskelijoiden asumisesta kohtuuttomasti

Orpon hallitusohjelmassa esitetään leikkauksia yleiseen asumistukeen. Opiskelijat ovat merkittävä yleistä asumistukea saava ryhmä ja leikkaukset tukeen heikentävät entisestään opiskelijan surkeaa sosiaaliturvaa.

Kaavaillut leikkaukset yleiseen asumistukeen tarkoittaisivat perusomavastuun korottamista 42 prosentista 50 prosenttiin, asumistuen 300 euron ansiotulovähennyksen poistoa ja asumistuen tason tarkistamista 70 prosenttiin hyväksyttyjen asumismenojen perusomavastuun erotuksesta.

Turkulaisen yksinasuvan opiskelijan jo valmiiksi niukasta toimeentulosta höylätään näillä toimilla pois 45 euroa kuukaudessa. On syytä muistuttaa, että 18 vuotta täyttäneen yksinasuvan opiskelijan opintoraha on 279,38 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi opiskelija voi saada asumistukea ja nostaa opintolainaa 650 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallitusohjelmassa esitetään erityisryhmiä koskevan investointiavustuksen leikkaamista 47 miljoonalla eurolla. Opiskelijat ovat avustuksen piiriin kuuluva erityisryhmä ja opiskelijahintaisten asuntojen tuotanto ja peruskorjaus Turussakin ovat vahvasti riippuvaisia investointiavustuksesta.

Samaan aikaan korkeakoulujen opiskelijamäärät kasvavat ja opiskelija-asuntojen tarve kasvaa. Pelkästään Turun yliopiston teknillisen alan opiskelijoiden määrä on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2022 yhteensä 750:lla opiskelijalla.

Kaavaillut erityisryhmien investointiavustuksen leikkaukset vaarantavat vuoden 2022 asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet rakentaa noin 10 000 uutta opiskelija-asuntoa Suomeen. Kannattaako hallituksen kasvattaa rakennusalan kasvavaa ahdinkoa omatoimisesti?

On kohtuutonta, että opiskelijoiden asumistuesta leikataan samaan aikaan, kun opiskelija-asuntotuotantoa ja peruskorjauksia hidastetaan. Asumistuen leikkaaminen tulee kasvattamaan opiskelija-asuntojen kysyntää entisestään ja pahentamaan opiskelijaköyhyyttä, jolla on taas yhteys opiskelijoiden mielenterveysongelmiin.

Vuoden 2024 budjettiehdotukseen kirjattu yleisen asumistuen ansiotulovähennyksen poisto myös heikentää opiskelijoiden osa-aikatyön tekemisen kannustimia, vaikka ennen vaaleja poliitikot puhuivat siitä, että työn vastaanottamisen tulisi aina olla kannattavaa ja hallitusohjelmassa puhutaan työhön kannustavasta sosiaaliturvasta.

Vaadimme kaavailtujen investointiavustusten leikkausten perumista sekä sitoutumista opiskelijoiden toimeentulon, asumisen ja hyvinvoinnin pitkäjänteiseen parantamiseen.

Kannanotto on julkaistu Turun Sanomissa 10.9.2023.

Jimi Salonen

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka ja kuntapolitiikka