Vaalikuulutus 2023

TYYn edustajiston vaali 2023

Turun yliopiston ylioppilaskunta järjestää 30.10.–8.11.2023 edustajiston vaalin. Vaalissa valitaan 41 edustajaa ylioppilaskunnan vaalikelpoisten jäsenten joukosta Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon, joka käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajiston kaksivuotinen toimikausi alkaa tammikuussa 2024. Vaalissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Valittava edustajisto ja kausi

Vaalissa valitaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan 41-jäseniseen edustajistoon varsinaiset jäsenet ja varaedustajat TYYn edustajiston hyväksymän vaalijärjestyksen mukaisesti. Valittavan edustajiston kausi alkaa tammikuussa 2024 ja kestää vuoden 2025 loppuun saakka.

Äänestysaika

Äänestäminen on mahdollista 30.10.2023 klo 10.00 ja 08.11.2023 klo 16.00 välisenä aikana.

Vaalissa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä, johon kirjaudutaan henkilökohtaisella tunnuksella. Linkki äänestysosoitteeseen löytyy koko äänestyksen ajan TYYn nettisivuilta, osoitteesta www.tyy.fi/vaalit.

Äänioikeus, vaalikelpoisuus ja äänestäminen

Äänioikeutettuja sekä vaalikelpoisia ovat kaikki Turun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat TYYn jäseniä. Vaalikelpoisia eivät kuitenkaan ole ylioppilaskunnan vakituiset työntekijät eivätkä ylioppilaskunnan yritysten, kuten Universtas Oy, Unica Oy tai UniGe Oy, johtavassa asemassa olevat henkilöt. Sähköinen äänestysjärjestelmä varmentaa äänioikeuden vaaliluettelosta. Jokainen äänioikeutettu voi käyttää vaalissa yhden äänen. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti.

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo julkaistaan viimeistään maanantaina 2.10.2023 klo 12.00 TYYn virallisella ilmoitustaululla. Vaaliluettelosta puuttuvan henkilön, joka täyttää äänioikeuden ehdot, tulee ilmoittautua pääsihteerille perjantaihin 20.10.2023 klo 16.00 mennessä, mikäli hän haluaa tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Ehdokkaaksi asettautuminen

Ehdokkaaksi voi asettautua toimittamalla oikeilla tiedoilla täytetyn ja allekirjoitetun ehdokasilmoituksen TYYn palvelupisteelle Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku). Ehdokasilmoituksen voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen tai PDF:nä tiedoston allekirjoitusominaisuutta hyödyntäen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi. Asiakirja tulee olla toimitettuna maanantaihin 9.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Vaaliliiton perustaminen

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi. Samaan vaaliliittoon ei voi kuulua enempää kuin 82 ehdokasta. Vaaliliitto perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla täytetty ja allekirjoitettu vaaliliiton perustamisasiakirja TYYn palvelupisteelle Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku). Vaaliliiton perustamisasiakirjan voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen tai PDF:nä tiedoston allekirjoitusominaisuutta hyödyntäen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi. Asiakirja tulee olla toimitettuna maanantaihin 9.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Vaalirenkaan perustaminen

Vaaliliitot ja yksittäiset ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaan. Vaalirengas perustetaan toimittamalla oikeilla tiedoilla täytetty ja allekirjoitettu vaalirenkaan perustamisasiakirja TYYn palvelupisteelle Ylioppilastalo A:n 1. kerrokseen (Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku). Vaalirenkaan perustamisasiakirjan voi toimittaa myös skannattuna allekirjoituksineen tai PDF:nä tiedoston allekirjoitusominaisuutta hyödyntäen sähköpostitse osoitteeseen tyy-vaalit@utu.fi. Asiakirja tulee olla toimitettuna maanantaihin 9.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Ehdokasyhdistelmä

Ehdokasyhdistelmä eli luettelo ehdokkaista julkaistaan TYYn ilmoitustaululla perjantaina 13.10.2023 klo 16.00 mennessä.

Vaalimainonta

Vaalimainonnasta säädetään keskusvaalilautakunnan hyväksymissä edustajistovaalien eettisissä pelisäännöissä.

Vaalituloksen julkaiseminen

Epävirallinen vaalitulos julkaistaan 8.11.2023 vaalien päätyttyä. Virallinen tulos julkistetaan viimeistään 21.11.2023 TYYn virallisella ilmoitustaululla.

Vaaleihin liittyvät dokumentit ja lisätietoja

Vaalilomakkeet (ehdokasilmoitus, vaaliliiton perustamisasiakirja ja vaalirenkaan perustamisasiakirja), edustajistovaalien eettiset pelisäännöt ja vaalijärjestys löytyvät TYYn nettisivuilta www.tyy.fi/vaalit. Vaalilomakkeita saa myös TYYn palvelupisteeltä. Kirjallinen ja vaalijärjestyksen vaatimukset täyttävä lomake on pätevä, vaikka sitä ei olisikaan tehty keskusvaalilautakunnan laatimalle pohjalle.

Lisätietoja edustajistovaaleista antaa pääsihteeri Riina Lumme, sähköpostitse tyy-paasihteeri@utu.fi tai puhelimitse 0400551931.

 

Turussa 6.9.2023
TYYn keskusvaalilautakunta