Maaliskuun kestävät uutiset

Mitä kestävän kehityksen osalta on tapahtunut alkuvuoden aikana TYYssä, yliopistolla ja Unicalla? TYYn ympäristösiipi on ollut kiireinen tapaamisten kanssa ja ympäristösektori on työskennellyt toimintasuunnitelmaprojektin parissa. Yliopistolla on edistetty kestävää kampusarkea ja siihen liittyvä webinaarisarja on tulossa kevään aikana. Unicalla on keskitytty vastuullisuuteen kehittämällä inklusiivisuutta työpaikalla.

 

TYY

Yksi TYYn ympäristösektorin projekteista tänä vuonna on selvittää, miten TYYn hiilijalanjälkeä voisi mitata. Työ on aloitettu tapaamalla yliopiston kestävän kehityksen asiantuntijaa. Seuraavaksi selvitetään, miten muut ylioppilaskunnat ovat hiilijalanjälkeään mitanneet.

TYYn ympäristösiipeläiset ovat lähteneet mukaan opiskelijalähettiläiksi Nature positive universities -hankkeeseen, joka pyrkii edistämään luonnon elinvoimaisuutta kampusalueilla. Opiskelijalähettiläinä siipeläiset pääsevät verkostoitumaan ympäri maailmaa muiden ympäristöasioista kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Siipi on sen lisäksi tavannut yliopiston kestävän kehityksen asiantuntijaa. Keskustelun aiheiksi nousivat muun muassa yliopiston hiilijalanjälki ja hiilineutraaliustavoitteet.

 

 

TY

Turun Yliopistolla ollaan työskennelty kohti hiilinautraaliustavoitteita ja kehitetty edelleen kestävämpää kampusarkea. Kestävän kampusarjen visiota esitellään lisää tämän kevään ja syksyn aikana webinaarisarjassa, lisätietoa tulossa!

 

Kohti Turun yliopiston hiilineutraalius tavoitetta

Turun yliopiston hiilijalanjälki vuodelta 2021 laskettu (utu.fi)

The 2021 Carbon Footprint of University of Turku Has Been Calculated (utu.fi)

 

Kestävän kampusarjen visio

Kestävä kampusarki: Kestävämpää ruokailua kampuksilla

Kestävä kampusarki: Kestävyyden edistäminen laboratorioissa

Turun kampuksen pyöräpysäköintikartta julkaistu (utu.fi)

 

Lue eri mahdollisuuksista opiskella kestävää kehitystä Turun yliopistossa

Kestävän kehityksen opiskelu Turun yliopistossa

Lue lisää kestävästä kehityksestä Turun yliopistossa  Kestävä kehitys (utu.fi)

 

 

UNICA

Unican ravintoloissa on monikulttuurinen ja monimuotoinen työyhteisö, jossa työskentelee myös osatyökykyisiä. Meillä ei ole väliä millaisella taustalle tulet, mistä maasta tai koulusta olet kotoisin, persoonalla, asenteella ja motivaatiolla ratkaistaan sopeutuminen työyhteisöön ja onnistuminen työssä. Organisaation arvojen vahva viestiminen ja esimerkki johdosta jokaiseen työntekijään asti on tärkeää, kun lähdetään rakentamaan monimuotoista työyhteisöä. Onnistumisten jakaminen, parhaiden käytänteiden pohtiminen yhdessä ja haastavien tilanteiden läpikäyminen avoimesti ovat tärkeitä kuten aina, kun lähdetään johtamaan muutosta tai tuomaan uutta olemassa olevaan organisaatiokulttuuriin.

Saimme upean kutsun osallistua Työkykyohjelman videohaastatteluun. Olemme palkanneet useamman osatyökykyisen, mutta ymmärrettävästi ei ole helppoa puhua näinkin henkilökohtaisesta asiasta, vaikka avoimuus tukeekin ymmärrystä, että miksi joku voi tarvita enemmän aikaa, ohjeistusta tai toistoja. Olemme aina lähteneet ihminen edellä ja palkanneet henkilön, joka sopii tiimiimme ja ennen kaikkea tehtävään.

 https://youtu.be/KYBg8Z5uhX0

Videolla HR-koordinaattori Heidi Korvela kertoo, että ratkaisevaa työntekijöiden rekrytoinnissa on asenne ja motivaatio. Hän kannustaa työnantajia osatyökykyisten työllistämiseen esimerkiksi työkokeilun avulla. Ravintolatyöntekijänä toimiva Tuomas Jarva on saanut työvalmennusta ja apua työnhakuunsa TE-toimistosta ennen Unicalle työllistymistään. Hän kannustaa työnantajia kiinnittämään huomiota ihmiseen ja unohtamaan asenteet esimerkiksi kuuroutta kohtaan.

YouTube | TEMvideot

Yritysesimerkki: Unica ravintolat 

 

 

Jatkossa kestävät uutiset julkaistaan muutaman kerran vuodessa ja niihin kerätään ajankohtaiset asiat TYYstä, yliopistolta ja Unicalta. Seuraavan kerran kestävät uutiset julkaistaan toukokuussa.