Turun yliopiston ylioppilaskunta palkitsi ansioituneet ja toivotti Riitta Pyykön TYYn 7. kunniajäseneksi

Ylioppilaskunta haluaa kunniajäsen valinnallaan osoittaa kunnioitustaan entiselle vararehtorille ja professori emerita Riitta Pyykölle kiitokseksi hänen työstään opiskelijoiden hyväksi. Lisäksi ansiolautakunnan saamia ehdotuksia ansioituneista oli TYYn juhlavuonna ennätyssuuri määrä.

Riitta Pyykön valintaa kunniajäseneksi perusteltiin muun muassa näin:

Pyykkö on ollut vuosikymmeniä ylioppilaskunnan läheinen ystävä. Hän on tehnyt kaikkensa opiskelijoiden eteen ja puolustanut opiskelijoita lukuisissa käänteissä sekä pitänyt tiivistä yhteyttä ylioppilaskuntaan läpi uransa. Pyykkö on ollut tuttu näky ylioppilaskunnan tapahtumissa sekä ylioppilaskunnan eri toimikunnissa.

 Hän on kaikilla eri tasoilla toimiessaan pyrkinyt luomaan yhteyttä yliopiston johdon ja opiskelijoiden välille. Toisaalta valinnalla myös osoitetaan konkreettisesti, että kun et unohda ylioppilaskuntaa, niin ylioppilaskunta ei unohda sinua, kuvaa ansiolautakunnan puheenjohtaja Tuomas Dahlström.

Riitta Pyykkö kertoo kunniajäsenyyden tekevän hänet hyvin onnelliseksi.

– On arvokasta saada tunnustusta työtovereilta, ja nuoremmilta työtovereilta erityisesti. Hehän seuraavat tarkimmin! Pyykkö toteaa.

Pyykkö ei itse ollut opiskeluaikana aktiivinen ylioppilaskuntatoimija, mutta aineyhdistyksessään kyllä.

– Se oli aika tyypillistä 70-luvulle, jolloin aineyhdistykset vahvistuivat. Myöhemmin henkilökunnan jäsenenä olen ollut aktiivisesti mukana ylioppilaskunnan tilaisuuksissa ja toimikunnissa, ja toisaalta työskennellyt ylioppilaskunnan edustajien kanssa yliopiston eri työryhmissä. Minulla on ollut aina tapana muistuttaa vanhemmillekin työtovereille, että yliopistoa ei olisi ilman ylioppilaita, Pyykkö kertoo.  

Riitta Pyykkö
Riitta Pyykkö. Kuva: Siiri Turunen

Ansiolautakunnan puheenjohtaja Dahströmin mukaan juhlavuonna ansiolautakunnan saamia ehdotuksia oli laskelmien mukaan 686. Viime vuonna ehdotuksia oli 376. Kasvua oli siis 82,4 prosenttia. Voidaan puhua ennätyksellisen suuresta määrästä ehdotuksia. Ansiolautakunnalla on ollut kädet täynnä töitä kaikkien ehdotusten läpikäynnissä. TYYn tunnustusten tunnettuus on kasvanut, viestintä on ollut onnistunutta. Erityismaininnan hyvästä työstä ansaitsee ylioppilaskunnan puheenjohtaja Aliisa Wahlsten.

Kunnianauhoja myönnettiin yksi: Laskentatoimen professori emeritus Kari Lukalle. Lukan ansioitumista perusteltiin muun muassa näin: 

Lukka on ollut Turun yliopiston kollegion pitkäaikainen jäsen ja suurimman osan ajastaan kollegiossa hän toimi sen puheenjohtajana (2014-2021). Häneen puheenjohtaja-aikana kollegion roolia on uudistettu valtavasti. Lukan ansiosta kollegion asema yhteisön äänenä on vahvistunut.

– Valtavan moni on tehnyt loistavaa työtä ja kaikki jaettavat kategoriat menivät täyteen. Ansiolautakunta joutui pudottamaan monia sellaisia henkilöitä ulkopuolelle, jotka olisivat ansainneet merkin ja se oli lautakunnalle vaikea tehtävä. Juhlavuonna halusimme palkita muutamassa kategoriassa unohdettuja alumneja. Keskeistä ansioiden jakamisessa on se, että on tehnyt tunnollisesti yhteisen päämäärän eteen töitä. Se, että on reipas, ja tekee mielellään töitä opiskelijoiden eteen, korostuu myös valinnoissa, Dahlström sanoo.

 

Katso täältä myös muut ansioituneet:
See all who received honors:

Edustajiston juhlakokous