Hakijat TYYn hallitukseen 2024

TYYn puheenjohtajaksi vuodelle 2024 hakee Katie Astin ja Victoria Luovikari.

TYYn hallitukseen vuodelle 2024 hakevat Aada Aho, Matias Fahllund, Antti Hakamaa, Shashika Harshani, Saimi Herlevi, Hannu Kallio, Roosa-Adalmiina Kesti, Ellen Korpela, Jimi Mahonen, Vilppu Tolvi, Josefina Tuomala, Venla Tuovinen ja Jessika Vilmunen.

Hakijat TYYn 2024 hallituksen puheenjohtajaksi:

Katie Astin hallitukseen

Katie Astin
TSE-lista

Olen Katie Astin, 23-vuotias partiolainen, poliitikko ja purjehtija. Opiskelen 4. vuotta tietojärjestelmätieteitä Turun kauppakorkeakoulussa ja olen kuluvana vuonna toiminut TYYn hallituksessa kansainvälisistä asioista, yritysyhteistyöstä ja tuutoroinnista vastaavana hallituslaisena. Minun on kuvailtu olevan analyyttinen, hyväsydäminen, vastuuntuntoinen ja ”aina avoin uusille mielipiteille”. 

Haen TYYn hallituksen puheenjohtajaksi, sillä minulla on TYYlle selkeä visio ja monipuolinen kokemuspohja. Tunnen TYYn sektoreiden toimenkuvat sekä SYLin toimintatavat hyvin. Hallituksessa olen oppinut TYYn ainutlaatuisista toimintamalleista ja oikeista kanavista vaikuttaa. Kahdeksan vuoden johtamiskokemuksella olen valmis luotsaamaan ylioppilaskuntaa myös vaikeina aikoina. Ensi vuonna TYY tarvitsee rohkean johtajan mm. jalkauttamaan tänä vuonna hyväksytyn strategian ja valmistelemaan pakkojäsenyyden mahdollisesta poistumisesta seuraavia muutoksia. Siksi sektoreista erityisesti yritysyhteistyön rooli korostuu. Lisäksi kansainvälisyys tulee olemaan keskeinen sektori. Yliopistoallianssien roolin vakiinnuttaminen eurooppalaisella korkeakoulukentällä sekä eurovaalit vaativat myös hallituksen puheenjohtajalta asiantuntemusta EU:n ja eurooppalaisten korkeakouluyhteisöjen päätöksenteosta. Pääsektorin tehtävien lisäksi olen kiinnostunut kansainvälisestä sektorista ja sen kehitystyön jatkamisesta, koulutuspolitiikasta ja yritysyhteistyöstä. 

Minulla on yli kahdeksan vuoden kokemus järjestökentältä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Olen toiminut kymmenissä eri rooleissa sekä johtajana että johdettavana. Vuodet eri organisaatioissa, niin opiskelijajärjestöissä kuin myös niiden ulkopuolella, ovat opettaneet hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, neuvottelemaan ja johtamaan erilaisia ihmistyyppejä. Erityisesti partiossa olen johtanut ihmisiä, joiden taustoissa on merkittäviä eroja. Lippukunnanjohtajan työssä on korostunut taito ottaa huomioon erilaisten ihmisten taustat sekä kyky ratkaista niin rakenteellisia kuin myös käytännön ongelmia. Tehtävässä olen oppinut samanaikaisesti paitsi johtamaan monimutkaista organisaatiota myös toimimaan sen kasvoina ulospäin. 

Haluan paitsi hyödyntää laajaa kokemustani myös kehittää ylioppilaskunnan toimintaa. Puheenjohtajana kykenen kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja ymmärrän syy-yhteyksien tärkeyden. TYY tarvitseekin vuonna 2024 minunlaiseni kokeneen, motivoituneen ja asiantuntevan hallituksen puheenjohtajan. 

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY):

 • Hallituksen jäsen (kansainväliset asiat, tuutorointi, yrityssuhteet) 2023
 • Varaedaattori, TSE-lista 2022

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry (TuKY):

 • Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, varaopiskelijaedustaja 2022–2023
 • Edunvalvontajaosto, sihteeri 2021

Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry:

 • Lippukunnanjohtaja (puheenjohtaja) 2022-
 • Apulaislippukunnanjohtaja (varapuheenjohtaja) 2021
 • Hallituksen jäsen 2019-
 • Viestintävastaava 2018–2020
 • Ryhmänjohtaja 2015–2019

Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry (TuKY Yacht Club):

 • Edunvalvontavastaava 2023
 • Kippari 2022-
 • Varapuheenjohtaja 2022
 • Sihteeri 2021

Naantalin kaupunki:

 • Kaupunginvaltuutettu 2021–2025
 • Kaupunginhallituksen kehitys- ja henkilöstöjaosto, jäsen 2021–2025

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:

 • Edunvalvontavastaava, Lounais-Suomen piiri 2018
 • SLL kansainvälinen jaos, jäsen 2018
 • Muu johtamiskokemus:
 • Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja (2020–2021)
 • Telinevoimistelun valmentaja (2018)

Victoria Luovikari

Victoria Luovikari
Soihdunkantajat

Olen Victoria Luovikari, yleisen kasvatustieteen maisteriopiskelija ja intohimoinen järjestötoimija. Haen TYYn hallitukseen ensisijaisesti puheenjohtajaksi, sillä koen monipuolisen järjestökokemukseni tuovan kyvyn nähdä TYYn toiminta kriittisesti ja kehittää sitä jäsenystävällisemmäksi. Haluan jakaa näkemykseni siitä, miltä toiminta näyttäytyy ulospäin. Olen motivoitunut ja valmis sitoutumaan oppimaan syvällisemmin TYYn toiminnasta ja näen mahdollisuuden tuoda omat vahvuuteni organisaation käyttöön.

Johtaminen on ennen kaikkea ihmisten tukemista ja motivoimista. Hyvä johtaja osaa kuunnella ja rohkaista luoden tietoisesti ympäristöä, jossa jokaisella on tilaa tuoda omat näkemyksensä esiin. Moninaisuuden hyödyntäminen on olennaisen tärkeää varsinkin TYYn kaltaisessa organisaatiossa, joka aivan kuten Index, koostuu hyvin monenlaisista ihmisistä.

Pj:nä olen saanut palautetta siitä, että olen määrätietoinen, mutta kannustava ja helposti lähestyttävä. TYYn hallituksessa tarvitaan tällaista joustavuutta ja yhteistyökykyisyyttä. Vahvuuteni on kyky luoda innostava ilmapiiri sekä taito saada erilaiset ihmiset toimimaan yhtenä tiiminä kohti tavoitteita. Olen myös saanut kiitosta siitä, että huolehdin, että jokaisen ääni tulee kuulluksi päätöksenteossa. Omista selkeistä mielipiteistäni huolimatta olen halukas ymmärtämään eri näkemyksiä ja tekemään joustavia ratkaisuja, jotka palvelevat monia osapuolia.

Olen ollut opiskelujeni ajan mukana monipuolisessa toiminnassa yliopistolla.  Kokemus aine- ja tiedekuntajärjestöjen toiminnasta erilaisissa pesteissä on antanut minulle mahdollisuuden opetella arvokkaita taitoja kuten suurien kokonaisuuksien hallintaa, ennakointia ja kykyä priorisoida asiat tärkeysjärjestykseen niin, että huomio kohdennetaan keskeisiin asioihin. Saamaani luottamusta osoittaa myös se että sijoituin neljänneksi edarivaaleissa.

Pandemian aikaisina hallitusvuosina kehitin kykyä sietää epävarmuutta, valmiutta nopeaan päätöksentekoon sekä ongelmanratkaisua ja sopeutumista suunnitelmien jatkuvasti muuttuessa. Olen oppinut sietämään painetta etenkin kuluneen pj-kauden aikana saaden rohkeutta ja varmuutta toimia tarpeen vaatiessa jämäkästi. Kiireen ja odottamattomien tilanteiden hallinta on opettanut minulle rauhallisen päätöksenteon ja selkeän viestinnän merkityksen.

Johtajuus- ja tiimityötaitoni tekevät minusta vahvan ehdokkaan TYYn puheenjohtajaksi. Hallituksessa aion hyödyntää osaamistani positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi opiskelijayhteisössä yliopistossa.

Luottamustehtävät:

2024–2025
TYY

 • Edaattori

2023
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry

 • Puheenjohtaja

2022
Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry

 • Opintovastaava, ympäristövastaava

TYY

 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Halloped-koordinaattori

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Opetustaitotoimikunnan opiskelijajäsen

2021
Kasvatustieteiden klubi Katko ry

 • Sihteeri, sosiaalipoliittinen vastaava, yhdenvertaisuusvastaava

Kasvatustieteellinen tiedekunta

 • Tuutori
 • Opetustaitotoimikunnan varaopiskelijajäsen

2020
Kasvatustieteiden klubi Katko ry

 • Tapahtumavastaava


Hakijat TYYn hallitukseen 2024:Aada Aho
Aada Aho
Vihreä Vasemmisto

Arvoisa TYYn edustajisto ja mitä fiksuimmat nuoret, olen 21-vuotias Aada Aho, toista vuotta sosiaalitieteitä opiskeleva tunneälykäs feministi, suorasanainen järjestöaktivisti, yhdenvertaisuustaistelija ja ylpeä herkkis! Vahvuuksiani ovat erinomaiset esiintymis- ja keskustelutaitoni, pitkä vaikuttamistaustani, rohkeuteni puuttua yhteiskunnan epäkohtiin ja empaattinen, päättymätön haluni muuttaa asioita paremmiksi. Tulin juuri valituksi ensimmäiseksi varaedaattoriksi Vivan listalta ja nyt voin onneksenne kertoa, että olen ehdolla TYYn hallitukseen<3 

Tällä hetkellä istun Suomen Nuorisovaltuustojen liiton liittohallituksessa ja viime vuonna toimin liiton Pirkanmaan Piiri ry:n puheenjohtajana. Ennen liittohallituspestiä toimin viisi vuotta nuorisovaltuutettuna, joista viimeiset vuodet vaikutin sekä oman kuntani että Pirkanmaan maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajistossa.  

Näiden pestien aikana vaikuttaminen niin kunnallisella, alueellisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla on tullut tutuksi. Ongelmanratkaisukykyä ja erilaisia vaikuttamiskeinoja olen oppinut myös Lukiolaisissa, Lasten Parlamentissa ja 4H:ssa - Voisikin sanoa, että järjestöosaaminen on itselläni hyvin hanskassa. Nyt on kuitenkin aika laajentaa verkkoja uusille vesille ja siirtää osaamiseni TYYn käytettäväksi! 

Osaamiseni on monipuolista, joten hallituksen sektoreista itselläni olisi moneen annettavaa! Olen erityisen intohimoinen yhdenvertaisuudesta, kansainvälisyydestä ja kehitysyhteistyöstä sekä niiden rajapinnoista koulutus- ja sosiaalipolitiikassa. Kiinnostukseni kansainväliseen toimintaan on vienyt useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. nuorisovaihtoon Italiaan, mikä on kiinnittänyt huomioni maailmanlaajuisiin haasteisiin ja näyttänyt erilaisia tapoja kohdata ne. Olen toiminut nuorten äänenä erilaisissa globaaleissa foorumeissa ja myös kehitysyhteistyö on tuttua etenkin YK:n kautta. Ihmisoikeudet, turva, vapaus ja tasa-arvo ovat perustavanlaatuisia arvojani ja haluankin edistää niitä kaikessa tekemisessäni. 

Haluan olla mukana täyttämässä ja toteuttamassa TYYn strategista visiota. Minusta, Aada Ahosta, saisi yhdenvertaisuudesta, opiskelijoiden jaksamisesta, mielenterveydestä ja matalan kynnyksen (kansainvälisestä) osallisuudesta intohimoisen, opiskelijoiden edunvalvonnallisen osaajan. Tarjoankin teille nyt aikani ja intohimoni, jotta valitsette minut edustamaan Turun ylioppilaskuntaa kaikella osaamisellani, rakkaudellani ja kunnianhimollani!  

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät: 

Suomen Nuorisovaltuustojen liitto 

 • Liittohallituksen jäsen (jäsendemokratia, paikalliset palvelut, yhdenvertaisuus, kestävä kehitys) 2023
 • Pirkanmaan Piiri ry:n puheenjohtaja 2022
 • Pirkanmaan maakunnallinen Nuorisovaltuusto, varapuheenjohtaja 2021-22
 • Tampereen Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja (tapahtumat ja yhteistyöt) 2021-22
 • Tampereen Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Nuorisovaltuuston edustaja 2018-22
 • Tampereen kaupunginvaltuuston Nuorisovaltuuston varaedustaja 2021-22
 • Suomen Nuorisovaltuustojen liiton osallisuuskouluttaja 2021

Turun yliopiston ylioppilaskunta 

 • 1. varaedaattori, Viva-lista 2024- 

Pirkanmaan liitto 

 • Ilmasto- ja ympäristöjaoston jäsen 2020-21
 • Pirkanmaan hyvinvointialue: PirSOTE-hanke, jäsen 2021

Suomen Lukiolaisten liitto 

 • Pirkanmaan piirihallituksen jäsen (tapahtuma- ja hyvinvointivastaava) 2022

Peruskoulu ja lukio 

 • Tukioppilastoiminta ja Tutor-toiminta 2015-2020
 • Oppilas – tai opiskelijakunnan hallituksen jäsen 2012-2021
 • Oppilaskunnan puheenjohtaja 2014, 2016
 • Opiskelijakunnan varapuheenjohtaja 2019-2021
 • Lukion kansainvälinen Tutor 2020


Matias Fahllund
Matias Fahllund
TSE-lista

Nimeni on Matias Fahllund, 26-vuotias kaksikielinen maisterivaiheen opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta. Olen intohimoinen speksaaja ja ainejärjestöaktiivi, ja vapaa-ajallani nautin purjehduksesta ja lukemisesta. Keijo ja Uuno, kaksi kissaani, pitävät seuraani Kupittaalla.

Hakemiseni TYYn hallitukseen kumpuaa syvästä kiinnostuksestani Turun Yliopiston ylioppilaskuntaa kohtaan. Haluan olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä ylioppilaskuntaa sekä varmistamassa sen operatiivista tehokkuutta. Ensi vuodelle minulla on paljon aikaa, ja olen valmis sitoutumaan hallitukseen täyspäiväisesti.

Yksi erityinen intohimoni on yritysyhteistyön kehittäminen. Koen, että tällä sektorilla on viime vuosina saavutettu merkittävää edistystä, ja haluan tuoda kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja työelämässä kertyneen osaamiseni koko ylioppilaskunnan käyttöön. Näen tämän mahdollisuutena lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia verkostoitua ja saada arvokasta työkokemusta jo opiskeluaikana.

Kaikki hallituksen toiminta kiinnostaa minua, mutta erityisesti olen innoissani opiskelijakulttuurista, yritysyhteistyöstä ja Satakunnan kampuksista. Olen itse aloittanut maisteriopintoni Porissa ennen siirtymistäni Turkuun. Sukuni on puolestaan Raumalta, joten kokemusta ja tietoa Satakunnan kampuksista ja niiden erityistarpeista minulla löytyy merkittävästi.

Aikaisempaa kokemusta yhdistystoiminnasta minulla on nuorisojärjestön piirihallituksen puheenjohtajana, TuKy Yacht Clubin sihteerinä ja jäsenenä Dragsvikin sotilaskomiteassa vuonna 2016.

Opiskelijaedunvalvonta on minulle sydämen asia. Näen sen mahdollisuutena vaikuttaa opiskelijoiden arkeen ja varmistaa, että jokainen opiskelija saa parhaan mahdollisen kokemuksen yliopistoajastaan. Aion tuoda esiin konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä, joilla voimme parantaa opiskelijoiden asemaa ja tuoda heidän äänensä kuuluviin.

Odotan innolla mahdollisuutta olla osa TYYn hallitusta ja työskennellä yhdessä muiden aktiivisten opiskelijoiden kanssa luomassa entistä parempaa opiskelijayhteisöä Turun yliopistossa.

TuKY

 • Speksi, näyttelijä 2022-23
 • Yacht Club, sihteeri 22-23
 • Wapputiimin yrityssuhdevastaava 2023

Turun Yliopisto

 • Utulähettiläs 22-23

Asepalvelus:

 • Dragsvikin sotilaskomitean jäsen 2016

Antti Hakamaa hallitukseen

Antti Hakamaa
Fuusio

Hei! Olen Antti Hakamaa, 24-vuotias opiskelija, ja haen TYYn hallituksen 2024 jäseneksi. Pääaineeni on matematiikka, ja olen käynyt pedagogiset opinnot, mutta olen kiinnostunut maailmasta yli tieteenalarajojen. Haluan vaikuttaa yliopistoyhteisöön, jotta kaikilla olisi tervetulleempi tunne olla osa sitä. Olen toiminut useamman kerran opiskelijatuutorina, koska pidän sitä merkityksellisenä, yhteisöllisenä ja opiskelijoiden kannalta tärkeänä tehtävänä. Lähdin ylioppilaskunnan toimintaan 2021 edustajistovaalien yhteydessä, ja tartuin heti vastuuseen ryhmäpuheenjohtajana ja Turun ylioppilaslehden johtokunnan jäsenenä. Minusta on sanottu, että perehdyn hyvin asioihin ja lähden innolla uusiin tilanteisiin. 

TYYn hallituksen tehtävistä olen kiinnostunut erityisesti yhdenvertaisuuden edistämisestä, tutoroinnista ja varapuheenjohtajuudesta. Johtamisessa ja tutortoiminnassa minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, avoimuus ja moninaisuus. Olisin sopiva kyseisiin tehtäviin, koska haluan tarkastella asioita monesta näkökulmasta.

Olisin mainio valinta TYYn hallituksen jäseneksi, koska olen kiinnostunut monipuolisesti yliopistoyhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä asioista, olen valmis keskustelemaan ja työskentelemään eri taustoista tulevien ihmisten kanssa, minulla on kokemusta TYYn toiminnasta, ja haluan edistää TYYn arvoja. Toimintaa täytyy muuttaa uuden tiedon pohjalta. Ylioppilaskunnan täytyykin kannustaa ihmisiä kriittiseen ajatteluun ja uuden oppimiseen. Ylioppilaskuntatoiminta on opettanut minulle paljon. Olisi kunnia edustaa opiskelijayhteisöä ja päästä edistämään opiskelijoiden asiaa TYYn hallituksen jäsenenä. Luodaan yhdessä hyvinvoiva ylioppilaskunta.

TYY

 • 2021–2023 edustajiston varsinainen jäsen, Fuusio (Hybridiaani)
 • 2022 ryhmäpuheenjohtaja, Hybridiaani
 • 2022 jäsen, Turun ylioppilaslehden johtokunta
 • 2023 vararyhmäpuheenjohtaja, Fuusio
 • 2023 varapuheenjohtaja, Turun ylioppilaslehden johtokunta

HybridiSpeksi ry

 • 2019–2023 näytteleminen, virkistys- ja huolto, grafiikka

Turun yliopisto

 • 2020 opiskelijatuutori
 • 2021 opiskelijatuutori
 • 2023 opiskelijatuutori

Eurajoki Pride

 • 2023 vapaaehtoinen järjestäjä

Shashika Harshani
Shashika Harshani
Viher-TYY


Who are you?
I am a Master's student at the University of Turku, specializing in cybersecurity within the Technology faculty. I am originally from Sri Lanka, making me an international student, and I have a solid academic background, having earned a Bachelor of Science degree from a wellknown university in Sri Lanka. Additionally, I am currently a part of the TYY Environment Wing, where I handle communications for the wing. My professional background includes over six years of experience in corporate environments, where I've worked both as a software engineer and an Information Security professional in multi-national corporations. In these roles, I've developed valuable skills related to problemsolving and effective communication, particularly when dealing with cybersecurity incidents and breaches.

Furthermore, during my undergraduate years, I was actively involved with various student organizations and engaged in collaborations within the academic community. This experience ignited my passion for student advocacy and instilled in me a strong desire to make a positive impact on the student community.

My educational path has nurtured a profound dedication to the importance of learning and education. Throughout my academic path, I've actively engaged with student organizations and demonstrated leadership and a passion for advocating for students. My involvement in the prefect board during my school years underscores my dedication to this cause. My corporate experience as a software engineer and Information Security professional has equipped me with valuable skills, including problem-solving and effective communication. This background has also provided me with opportunities to empower and educate others, as demonstrated by my involvement in the “Women in Cybersecurity society in Sri Lanka”. Through this society, I've been part of programs aimed at inspiring young girls to join technical industries such as cybersecurity.

Why are you applying to the board of TYY?
By serving on the TYY board, I see an opportunity to leverage my unique blend of international and corporate experience to contribute to the betterment of the University of Turku's student community. I am motivated to collaborate with fellow board members, engage with university management, and work closely with various stakeholders to enhance study conditions, foster a strong student culture, and drive improvements within the academic environment. My ability to make decisions, solve problems, and effectively communicate will enable me to fulfill the responsibilities of the board member role. I am dedicated to representing the diverse voices and needs of the student body, and I am genuinely eager to be a part of the positive changes the TYY board can bring to our university.

What kind of tasks or sectors interest you in the government?
International Affairs, Corporate Relations, Tutors, Organizations, Environment

Important positions of trust in terms of the task:
As I set out on this path, I hope to accomplish several important aspirations that are in line with the TYY's core values and objectives.

International Affairs:
Promoting internationalization and ensuring that the student population from other countries is well represented and integrated into our university community are two of my main goals in the position of International Affairs. By working as an intermediary between their requirements and the university administration, I hope to represent the interests of international students. To help overseas students smoothly transition into their academic paths, this involves providing support services, organizing information sessions, and setting up efficient communication channels.

One of the most important aspects of my objectives is to promote student exchange programs. In order to guarantee that local students have access to a variety of overseas exchange programs, I plan to collaborate closely with university departments. This covers initiatives for study abroad and programs such as Erasmus. We can encourage and assist more local students to study abroad by providing thorough information and guidance. In addition to celebrating the great diversity of our international student community, I hope to support in organizing a wide range of cultural exchange events and programs that promote communication and integration between local and international students. Language exchange initiatives, cultural events, and international cuisine festivals may foster a welcoming atmosphere that honors and embraces variety. These gatherings will provide forums for the development of intercultural understanding.

Furthermore, my goal is to put in place a strong support network for new international students, providing them with advice on important topics such as accommodation, academic advising, and visa procedures. The goal of mentorship programs and orientation events is to make sure that new students have a smooth transition to their new academic setting. In addition, I will work to ensure that resources for language support are easily accessible to overseas students who might need help with language skills. This could entail setting up language workshops, conversation groups, or Finnish/English language classes. In addition to promoting academic success, effective language support also creates a feeling of community and inclusion.

Corporate Relations:
In my capacity as the board member in charge of corporate relations, I hope to build and maintain successful relationships with local companies, sponsors, and corporate groups. My objective is to obtain funding and sponsorships that will allow us to improve the opportunities and experiences that our students have.

It is one of my intentions to establish a stronger connection between industry leaders and our students by actively searching out collaboration possibilities and networking within the corporate world. This entails working with business partners to plan impactful events, such as career fairs, workshops, and networking gatherings that provide our student body with valuable exposure and insights.

Providing pathways for students to pursue internships, employment, and professional development will be a crucial component of my work. By collaborating closely with business partners, we can make sure that our students have the knowledge and experience needed to succeed in their future employment. I will also look into grants and scholarships offered by corporations to help students with their academic endeavors.

The financial sustainability of our student union also heavily depends on fundraising and financial stewardship. To obtain more funding, I want to develop successful fundraising events and campaigns that involve business partners as well as the student body. These resources will be distributed for the benefit of our students through open and responsible management.

In addition, as a board member, I will keep a careful eye on how well our corporate relations initiatives are working to meet the needs and interests of our students and improve their overall university experience. My commitment to legal and ethical compliance will ensure that all corporate relations activities adhere to university policies and regulations. I will work diligently to uphold the highest standards of integrity and accountability.

Environment:
As the person in charge of communications in the TYY Environmental Wing at present, I have had the privilege of contributing to several noteworthy initiatives that will take place in coming year to enhance the collective environmental consciousness. One of the goals I have as an Executive Board member is to advance our environmental initiatives. Being an enthusiastic environmentalist and making sustainability a part of our university's culture is all part of this.

Developing and promoting green projects will be a key component of my work. These projects will take an integrated approach to sustainability, including the implementation of recycling programs, energy-saving techniques, and waste reduction efforts on campus. I'm determined to actively promote eco-friendly behavior both inside the student union and across the entire campus. By means of collaborating with academic staff, student organizations, and university administration, my aim is to mold and impact policies that include sustainability into campus operations, turning every area of our establishment into a center for environmentally responsible decision-making.

The foundation of any environmental change is awareness and education. As a member of the Executive Board, one of my responsibilities will be to plan campaigns, events, and seminars aimed at bringing attention to pressing environmental issues, climate change, and sustainable practices. With the help of our student body, we can hold  informative conversations, present eco-friendly products, and hold practical eco-conscious events that will inspire and educate everyone in our community. I also strongly believe in the promotion of sustainable practices. I intend  to actively promote eco-friendly practices and regulations on campus, such as the use of sustainable transportation options, green building standards, and renewable energy sources.

In terms of important positions of trust, I believe that any role or position where I can actively contribute to and advocate for the betterment of the student community and the university at large would be significant. However, the TYY board member role is currently my primary focus and the one I am applying for. This position holds a crucial responsibility as it involves representing students, influencing university policies, and working with various stakeholders to enhance the student experience. It's an essential position of trust that directly impacts the well-being and academic experience of students at the University of Turku.


Saimi Herlevi
Saimi Herlevi
Vihreä Vasemmisto

Hei! Olen Saimi, 20-vuotias opiskelija ja aktiivinen järjestötoimija. Opiskelen sosiaalitieteiden lisäksi sivuaineena sukupuolentutkimusta, ja olen kiinnostunut sosiaalipolitiikan pääaineopinnoista. Intoni yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sai minut hakeutumaan varapuheenjohtajan pestiin Viva ry:ssä jo fuksisyksynä. Olen myös mukana I/O Speksin toiminnassa, jossa olen kerryttänyt paljon kokemusta poikkitieteellisen toiminnan rakentamisesta. Opiskelijaliikkeen ulkopuolella olen ollut mukana erilaisissa yhdenvertaisuutta puolustavissa liikkeissä, kuten NoCutsTurussa ja Elokapinassa. Niiden kautta olen saanut kipinän kaikenkattavan vastuullisuuden edistämiseen erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten ja opiskelijoiden puolesta.

Haen TYYn hallitukseen, koska haluan olla mukana edistämässä opiskelijoiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti edunvalvonnan parissa. Olen saanut huomata, kuinka TYY mahdollistaa monipuolista opiskelijakulttuuria, jonka sosiaalista vastuullisuutta haluaisin lisätä TYYn strategian pohjalta. Hallituslaisena olisin ennen kaikkea innokas ja nopea oppija, suunnitelmallinen toimija ja yhteistyökykyinen työkumppani. Tahdon edistää edistämään tätä, muita TYYn palveluita ja toiminnan läpinäkyvyyttä läpi kaikkien yliopiston kampusten. TYYn tulee olla opiskelijoiden vankka puolestapuhuja ja rohkea keskustelunavaaja opiskelijoiden hyvinvointia koskettavissa asioissa.  

Hallituksessa haluan erityisesti edistää yliopisto-opintojen saavutettavuutta, mikä on välttämätöntä kaikessa TYYn toiminnassa. Sektoreista minua kiinnostavat eniten sosiaalipolitiikka ja yhdenvertaisuus. Minulla on myös kokemusta tapahtumien järjestämisestä, viestinnästä ja johtamisesta. Harrastustoiminnasta kerryttämäni kokemus on tuonut minulle intohimoa ja tietoa edistää saavutettavaa ja mukaansatempaavaa opiskelijakulttuuria. Tämän kaiken taustalla vaikuttavat kestävän kehityksen arvot ovat minulle sydämen asia, ja niiden on näyttävä kaikessa toiminnassamme. Oikeudenmukaisempaa maailmaa rakennetaan yhteiskunnan jokaisella vaikutusareenalla. Opiskelijana haluan edistää tätä kaikkea osana ylioppilaskuntani hallitusta.

Luottamustehtävät:

 • Ryhmänohjaus nuortenleireillä 2019-2020
 • Tanssillisen voimistelun ohjaaja 2020
 • Pride-tapahtuman järjestäminen 2020
 • Viva ry varapuheenjohtaja ja viestintävastaava 2023
 • I/O-Speksi ry varapuheenjohtaja ja yhdenvertaisuusvastaava 2023-2024
 • Tapahtumaorganisointi ja viestintä NoCutsTurku-liikkeessä 2023
 • Vaalitoimikunnan jäsen edustajistovaaleissa, kampanjointi
 • Edaattori 2024-


Hannu Kallio
Hannu Kallio
Soihdunkantajat


Moi! Olen Hannu Kallio, neljännen vuoden opiskelija. Opiskelen tällä hetkellä yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa poliittista historiaa ja lisäksi sivuaineina humanistista historiaa sekä valtio-oppia. Alun perin opiskelin pääaineenani historiaa humanistisessa tiedekunnassa, mutta vaihdoin viime kesän aikana yhteiskuntatieteellisen puolelle. Olen lähtöisin Etelä-Pohjanmaalta, ja asunut vähän aikaa pääkaupunkiseudulla ennen kuin tulin Turkuun opiskelemaan. Opintojeni ohessa olen toiminut aktiivisesti TYYn alaisten opiskelijajärjestöjen toiminnassa ainejärjestö- ja tiedekuntatasolla. Erityisesti olen kiinnostunut hallinnollisista viroista, sillä näihin itselläni on vahvin kokemus aimmista luottamusviroistani taloudenhoidossa ja koulutuspolitiikassa Kritiikki ry:ssä sekä Humanitas ry:ssä. Vapaa-ajallani vietän usein aikaa kaverieni kanssa keskustellen, kirjallisuutta lukien, katsoen politiikkaan ja historiaan liittyviä dokumentteja sekä silloin tällöin vanhoja elokuvia. Kolmen aine- ja tiedekuntajärjestövuoden jälkeen olisin innokas osallistumaan ylioppilaskunnan ja TYYn hallituksen toimintaan.

Haen TYYn hallitukseen vuodelle 2024, koska haluan päästä mukaan TYYn toimintaan vaikuttamaan ylioppilaskunnan yhteisiin asioihin opiskelijoiden etua ajatellen. Olen ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi ainejärjestöni Kritiikki ry:n kautta uuden OPS:n suunnittelussa opiskelijaedustajana, järjestänyt työelämävalmiuksia parantavia tapahtumia sekä vastannut järjestön taloudesta. Humanitas ry:n kautta olen ollut parantamassa humanistien edunvalvontaa organisoimalla keskusteluhetkiä opiskelijoiden sekä tiedekunnan johdon ja ylioppilaskunnan välillä. Suurimpana saavutuksenani Humanitas ry:ssä onkin uuden Kopokahvit -nimisen tapahtuman luominen, joka on tavoitteena järjestää humanistijärjestöjen kopoille neljästi vuodessa. Olisinkin kiinnostunut toimimaan osana TYYn hallintoa, käyttämään osaamistani ylioppilaskunnan hyväksi, ja hankkimaan samalla itselleni hallinnollista kokemusta Turun yliopiston opiskelijoiden etua ajaessa.

Hallituksen tehtävistä itseäni kiinnostavat laajasti monet eri työt. Kiinnostavimpia omasta näkökulmastani olisivat hallinnollisiin teemoihin osuvat tehtävät. Esimerkiksi koulutuspolitiikkaan, järjestöihin, tuutorointiin tai työelämään kuuluvien tehtävien parissa työskentelystä itselläni on aiempaa kokemusta, mitä pystyisin hyödyntämään TYYn hallituksessa. Olen kuitenkin valmis sitoutumaan monipuolisesti erilaisten töiden hoitoon vuodelle 2024.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustoimet:

 • Ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 2024-2025, TYY
 • Koulutuspolitiikka ja tuutorointi 2023, Humanitas ry
 • Koulutuspolitiikka ja työelämä 2022, Kritiikki ry
 • Taloudenhoitaja 2021 ja kesä 2022, Kritiikki ry
 • Opiskelijatuutori 2021 ja 2022


Roosa Kesti
Roosa-Adalmiina Kesti
Kokoomus

Heips! Olen Roosa, 26-vuotias sosiaalitieteiden 3. vuoden opiskelija. Olen määrätietoinen järjestökonkari ja olenkin toiminut lukuisissa erilaisissa luottamustehtävissä jo 13 vuoden ajan. Erilaiset tehtävät ovat opettaneet tulemaan toimeen erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa yhteistyössä, kuuntelemaan sekä ymmärtämään muita.

Olen oikea henkilö TYYn hallitukseen, sillä olen vastuuntuntoinen, oma-aloitteinen ja vahva järjestötoiminnan osaajaa. Mielestäni ensi vuonna on tärkeää TYYn toiminnassa kiinnittää huomiota TYYn järjestöille tarjottavien koulutuksien laatuun. Maailma muuttuu nopealla tahdilla ja haluan olla luomassa turvallista ilmapiiriä TYYn järjestöjen keskuudessa. Laajoilla ja laadukkailla koulutuksilla TYY voi edistää tiedekunta-, aine, sekä harrastejärjestöjen toimintamahdollisuuksia merkittävästi. Tulevaisuuteen tähtäävien ja uusien asioiden innovointi (perinteiden vaalimisen rinnalla) ovat minulle mieluisia asioita. 

Minua kiinnostaa kunnallispolitiikan sektori. On tärkeää ymmärtää, millaisista kokemuksista mielipiteet muotoutuvat ja miten asioihin pystyy vaikuttamaan. Polku yhteisymmärrykseen ja asioiden käsittelytapa vaikuttavat voimakkaasti lopputulokseen. Jo heti alkuvuodesta tulee tehokkaasti edistää Ryhmä 40K:n välistä yhteistyöstä ja avata keskustelut kaupungin valtuustoryhmien kanssa. TYYn tulee johtaa määrätietoisesti ryhmän vaikuttamista ylioppilaskunnan vastuuvuonna. 

Toimin järjestelmällisesti, oma-aloitteisesti ja pitkäjänteisesti. Olen nopea omaksumaan uusia asioita ja olen tottunut pitkäjänteiseen toimintaan. Minulle on normaalia, että päivän aikana tehtävät saattavat muuttua nopeallakin aikataululla. En siis stressaa kovinkaan helpolla asioista. Viulunsoittoharrastukseni on opettanut erityisesti pitkäjänteisyyttä, sillä oppiminen ei tapahdu pienessä hetkessä. Yrittäjäperheessä kasvaneena olen seurannut, millaista vastuunkantaminen on niin taloudellisesti, työpaikkojen turvaamisen-, kuin myös pitkien asiakassuhteiden vaalimisen osalta. 

Mielestäni TYYn hallituksen jäsenen tehtävässä tarvitaan laajaa osaamista niin TYYn toiminnasta kuin TYYn järjestöjen toiminnasta, hyviä esiintymistaitoja, erinomaisia organisointitaitoja sekä henkistä pääomaa. Uskon olevani erinomainen hakija TYYn hallitukseen.

Turun yliopiston ylioppilaskunta ja jäsenjärjestöt:

 • Sosiaalitieteiden klubi ry, puheenjohtaja (2022-2023)
 • TYYn avustustoimikunta, jäsen (2023)
 • TYYn edustajisto, varaedaattori ja myöhemmin edaattori (2022-2023)
 • Ryhmä Kokoomuksen ryhmän varapuheenjohtaja (09/2023-)
 • TYYn avustustoimikunta, varapuheenjohtaja (2022)

Turun kaupunki:

 • Turun Kaupunkiympäristölautakunta, jäsen (2021)
 • Turun Rakennus- ja lupalautakunta, varajäsen (2021-)
 • Turun seudun nuorisoasunnot ry, puheenjohtaja (2023-)

Harrastetoiminta ja muu:

 • Turun Riennon koripallo ry, sihteeri (2022-)
 • As Oy Linnankatu 33, hallituksen jäsen (2020-)
 • Mensan jäsen 

Kokoomuksen puolueyhteisö:

 • Turun Kokoomuksen Nuoret ry, sihteeri (2023), puheenjohtaja (2022), sihteeri (2018)
 • Kokoomuksen Nuorten Virkailijat ry, sihteeri (2021)
 • Kokoomuksen Nuorten Virkailijat ry, TES-neuvottelija (2021)
 • Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, talouspoliittisen verkoston sihteeri (2021)
 • Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja (2019-09/2020)
 • Varsinais-Suomen Kokoomus ry, varapuheenjohtaja (10/2018-09/2020)
 • Kokoomuksen puoluehallitus, varajäsen (2020)
 • Ruskon Kokoomus ry, nuoriso- ja viestintävastaava (2013–2016), sihteeri (2017)

Nuorisovaltuustot:

 • Ruskon nuorisovaltuusto, puheenjohtaja 2011–2014
 • Turun nuorisovaltuusto, varajäsen (2014-2015)
 • Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, nuorisovaltuuston edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella (2013-2014)
 • OCM-ritarikunnan ja Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Anna nuorelle tulevaisuus työryhmän jäsen (2014)


Ellen Korpela
Ellen Korpela
Kokoomus


Nimeni on Ellen Korpela, olen 21-vuotias suomen kielen toisen vuoden opiskelija Turusta. Opinnoissani erikoistun viestintäalalle. Olen aurinkoinen, lämminhenkinen ja aikaansaava ihminen; minut tunnetaankin siitä, että minulla on aina monta rautaa tulessa. Koulun ohella käyn töissä, ja olen aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa. Niin työelämä kuin järjestötoimintakin ovat antaneet minulle hyviä valmiuksia TYYn hallitusta ajatellen. Kiireisestä elämäntyylistäni huolimatta, hoidan jokaisen minulle luotetun tehtävän kunnialla maalin.

Haen TYYn hallitukseen, koska haluan olla vaikuttamassa siihen, että opiskeluaika on jokaiselle TYYn jäsenelle ikimuistoinen ja onnistunut. Haluan olla tekemässä TYYstä näkyvämmän ja vaikuttavamman opiskelijoiden edunvalvojan.

TYYn hallituksen tehtävistä minua pelkästään jo opiskelujenikin puolesta kiinnostaa viestintä. Minun teksteissäni sanakäänteet ovat hallussa ja pilkut paikallaan. Olen tehnyt useita projektiluontoisia viestintätöitä, ja tällä hetkellä työskentelen vakituisesti viestintätyössä, viestintävastuu olisikin minulle erittäin mieleinen. Haluaisin kehittää Tyyn viestintää helposti lähestyttäväksi ja entistä näkyvämmäksi. Viestinnän tulisi olla eksplisiittistä, jotta jokainen jäsen löytää hakemansa tiedon vaivattomasti. TYYn tulisi viestintänsä avulla ilmaista jäsenistölleen selkeämmin tehtävänsä ja sen, mihin jäsenmaksut kohdennetaan; nähdäkseni nämä asiat ovat tällä hetkellä monelle jäsenelle täysin pimennossa. Onnistuneen viestinnän avulla pidämme TYYn pinnalla niin jäsenistön kuin sidosryhmienkin mielissä.

Näkisin mielelläni itseni vastaamassa myös yrityssuhteista. Toimin nykyisessä työssäni jatkuvasti yritysyhteistöiden parissa, eli työnkuva olisi minulle jo jokseenkin tuttua. Haluaisin olla osana luomassa TYYlle entistä vahvempia yrityssuhteita ja kehittää nykyisiä kumppanuussopimuksia. Myös koulutuspolitiikka kiinnostaa minua. Koulutuspolitiikka on aivan opiskelijapolitiikan ytimessä, ja sen dynaamisuudesta tulee huolehtia. Haluan olla peräänkuuluttamassa laadukasta ja toimivaa koulutusta jokaiselle jäsenellemme. Koulutuspolitiikan tulee toimia mutkattomasti, jotta jokaisen opiskelija voi keskittyä itse opiskeluun. Toimiva koulutuspolitiikka takaa yliopiston vetovoimisuuden.

Toivon saavani luottamuksenne vuoden 2024 TYYn hallitukseen. TYYn hallitus saisi minusta luotettavan, tehokkaan ja säntillisen vahvistuksen. Tehdään TYYstä Suomen vaikuttavin ylioppilaskunta!


Jimi Mahonen
Jimi Mahonen
Ryhmä Lex

Olen Jimi Mahonen, 20-vuotias ensimmäisen vuoden oikeustieteen opiskelija. Yhteiskunnallisen keskustelun ja lainsäädäntötyön seuraaminen on jo pitkään ollut minulle eräänlainen intohimo, mikä osaltaan vaikutti valintaani aloittaa oikeustieteen opinnot. Aikaisemmin olen toiminut Keski-Suomessa aktiivina oppilaskunnissa ja Lasten parlamentissa, mutta tuolloin minusta tuntui, että silloiset vaikutusmahdollisuudet eivät motivoineet tarpeeksi jatkamaan vaikuttamistyötä. Sittemmin olen kerännyt laajasti yhteistyö- ja johtamiskokemusta mm. valmennustehtävistä, urheiluseuratoiminnasta sekä varusmiespalveluksesta. Sanoisin, että kirkkaimmat vahvuuteni ovat nopea sopeutuminen uusiin tilanteisiin sekä työskentely erilaisten ihmisten kanssa.

Nyt haluni vaikuttaa yhteisiin asioihimme on suurempi kuin koskaan. Erityisesti huomioni on kiinnittynyt suurta kuohuntaa herättäneeseen kysymykseen opiskelijoiden toimeentulosta Suomen uuden hallituksen suunnitelmien myötä. Kannan huolta etenkin hallituksen kaavailemasta asumistuen ansiotulovähennyksen poistosta. Lisäksi pidän tärkeinä asumiseen liittyviä kysymyksiä sekä liikuntamahdollisuuksien ylläpitoa. Myös keskustelua pakkojäsenyydestä olen seurannut tarkasti. Olisi suuri kunnia työskennellä edellä mainittujen asioiden parissa opiskelijoiden hyväksi. Näistä syistä sosiaalipoliittisen sekä kuntapoliittisen vastaavan tehtävät kiinnostavat minua.

Sopisin TYYn hallitukseen, koska olen motivoitunut ja valmis puolustamaan opiskelijoiden asemaa rohkeasti tärkeiden kysymysten äärellä. Olen myös tutustunut edustajiston ja hallituksen työskentelyyn takautuvasti kokoustallenteiden ja pöytäkirjojen kautta. Lähdin heti fuksiviikolla aktiivisesti Ryhmä Lexin toimintaan mukaan ja sain nuoreen akateemiseen ikään sekä kokeneisiin kanssaehdokkaisiin peilaten hyvän vaalituloksen, jonka uskon olevan vahva mandaatti ylioppilaskunnan jäseniltä. Haluan esimerkilläni näyttää, että jokaisella on aidosti mahdollisuus vaikuttaa TYYssä, vaikka pitkää listaa luottamustoimista tai poliittista tulokulmaa ei taustalla olisikaan.

Vahvistetaan yhdessä Turun asemaa Suomen parhaana opiskelijakaupunkina!

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

 • 2023- edustajiston varajäsen, Ryhmä Lex


Vilppu Tolvi

Vilppu Tolvi
Soihdunkantajat

Moro! Olen Vilppu Tolvi, kolmannen vuoden valtio-opin opiskelija ja haen vuoden 2024 TYYn hallituksen jäseneksi. Kotoisin olen Sydän-Satakunnasta, Paneliasta, mutta päivä päivältä Turku tuntuu aina vain enemmän omalta yhteisöltä, kodilta. Opiskeluvuoteni olen viettänyt erinäisen aine- ja etujärjestötoiminnan parissa samalla monipuolisista opiskelijariennoista nauttien. Opintojakin on tullut suoritettua laidasta laitaan, aina tähtitieteestä omaan valtio-oppiini. Henkilönä minua on ystävieni sekä järjestötovereideni puolelta kuvailtu perehtyväksi, uusiin asioihin innolla hyppääväksi ja neuvotteluvalmiiksi sekä kaikkien kanssa toimeen tulevaksi. 

TYYn hallituksen tehtävistä olen erityisen kiinnostunut opiskelijakulttuurista sekä järjestösektorista. Yliopistovuosieni aikana olen käyttänyt lukemattomia tunteja ainejärjestöyhteisön rakentamiseen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen niin laskiaisen, vapun, fuksiviikkojen kuin vuosijuhlienkin muodossa. Lisäksi pääsin tänä vuonna toimimaan toisena pääjärjestäjänä Suomen laajuisilla kolmipäiväisillä Politiikan opiskelijoiden päivillä oppien vielä enemmän laajojen tapahtumien suunnittelemisesta sekä järjestämisestä. TYYn tasolla hyödyntäisinkin laajaa kokemustani järjestökentällä jo rakkaiden TYYn perinnetapahtumien järjestämisessä ja kehittämisessä sekä luomaan TYYstä entistä suurempaa, toimivampaa ja näkyvämpää toimijaa kaikkien TYYn alaisten järjestöjen sekä opiskelijoiden elämään.

Olen kiinnostunut myös laajasti muista TYYn sektoreista, erityisesti tuutoroinnista, yhdenvertaisuudesta ja ympäristöstä, joiden parissa olenkin päässyt työskentelemään kuluneen vuoden aikana ainejärjestön näkökulmasta. Koen kyseisten sektoreiden nivoutuvan kiinteästi yhteen yhteisöllisessä, opiskelijoille näkyvässä, tasa-arvoisessa sekä modernissa TYYssä, jota olen intohimoinen rakentamaan kertynyttä osaamistani hyödyntäen. Intohimoni opiskelijakulttuuria sekä järjestösektoria kohtaan kumpuavatkin halusta päästä toteuttamaan näitä tavoitteita käytännössä sekä koko yliopistoyhteisön tavoittaen. Emme voi ajaa toimivaa yhteisöä, ellei sen olemassaolosta ja hyvinvoinnista huolehdita.

TYY saisi minusta asioihin perehtyvän, määrätietoisen, lannistumattoman ja kaikkien kanssa toimeen tulevan hallituksen jäsenen, jolla on laajaa järjestökokemusta ja vahva halu omistaa seuraava vuosi opiskelijayhteisömme hyväksi. Luodaan yhdessä elinvoimainen sekä hyvinvoiva ylioppilaskunta!

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

 • Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n varapuheenjohtaja, yhdenvertaisuus-, hyvinvointi-, tuutor- ja ympäristövastaava 2023
 • Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n työelämä-, alumni- ja varainhankinta-vastaava 2022
 • Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubi ry:n SYY-vastaava 2022
 • Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Turun opiskelijat SYY-Turku ry:n tapahtuma- ja viestintävastaava 2022

Josefina Tuomala hallitukseen

Josefina Tuomala
Fuusio

Olen Josefina Tuomala, 20-vuotias toisen vuoden tietotekniikan opiskelija. Tiedonjanoni on suuri ja niinpä olen tietotekniikan ohessa käynyt myös politiikan historian kursseilla. Olen erityisen kiinnostunut yhteiskunnan toiminnasta ja vaikuttamisesta.

Kiinnostus TYYn hallitusta kohtaan heräsi heti, kun kuulin siitä ensimmäisen kerran. TYYn hallitus pääsee toteuttamaan käytännössä toimia opiskelijoiden eduksi. WAU! Erityisen vaikutuksen minuun teki sosiaalipolitiikka sekä kuntapolitiikka ja niinpä näiden sektoreiden alueella työskentely kiinnostaisikin minua todella paljon.

Yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin sekä edunvalvonnan eteen olen aikaisemmin tehnyt töitä kokopäiväisessä tehtävässä varusmiestoimikunnan (VMTK) puheenjohtajana. Tuolloin vastuullani oli yhdessä yhdeksän henkisen toimikunnan kanssa noin 2600 varusmiehen edunvalvonta ja palvelusolosuhteiden kehitys. Lisäksi vaikutin valtakunnallisessa VMTK-sihteeristössä, jossa muotoilimme aloitteita pääesikuntaan. Olen valmis tekemään töitä hyvinvoivan yliopistoyhteisön eteen ja haluan olla mukana vahvistamassa opiskelijoiden asemaa Turussa, jossa huomattava osa väestöstä on opiskelijoita.

Opiskelijakulttuurisektori on myös herättänyt minussa suuren kiinnostuksen. Piristystä opiskelija-arkeen tuovat opiskelijatapahtumat, jotka kokoavat yhteen opiskelijoita yli tiedekuntarajojen. Opiskelijatapahtumissa opiskelijakulttuuri pääsee valloilleen, ja olisikin hienoa saada mahdollisuus toteuttaa Turun perinteisiä opiskelijatapahtumia. Olen aikaisemmin järjestänyt muun muassa kolme varusmiesten kotiutusjuhlaa, joihin on osallistunut satoja varusmiehiä, riippuen koronatilanteesta. Lisäksi olen osallistunut Golfmessujen järjestämiseen messukeskuksessa, Panssariprikaatin osaston ylläpitoon erämessuilla ja puhunut naisten kutsuntatilaisuudessa.

Minulla on sisäinen palo tehdä maailmasta parempi paikka, enkä pelkää tuoda mielipiteitäni esille vaikeissakaan tilanteissa. Isojenkaan haasteiden ottaminen ei ole minulle ongelma, mutta osaan pyytää apua sitä tarvittaessa. Minulta löytyy paljon intoa ja tahtoa, juuri siksi olisin oikea valinta Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2024. Tehdään Turun yliopistosta paras yliopisto yhdessä.

Luottamustehtävät

 • 2018-2021 Lukion oppilaskunta
 • 2022 Panssariprikaatin varusmiestoimikunnan puheenjohtaja
 • 2023 Golfliiton digitiimi 

Venla Tuovinen
Venla Tuovinen
Ryhmä Lex

Olen Venla Tuovinen, 21-vuotias toisen vuoden oikeustieteen opiskelija. Kuluneena vuotena olen toiminut ELSA Turun sosiaalisen ohjelman direktorina, jonka lisäksi toimin tämän syksyn edustajistovaaleissa Ryhmä Lexin vaalikoordinaattorina. Minua on kuvailtu avarakatseiseksi, järjestelmälliseksi ja vastuuntuntoiseksi. Olen perusluonteeltani sosiaalinen ja arvostan monipuolista yhteistyötä. Haluan osaltani osallistua rakentamaan hyvää ja aktiivista opiskelijayhteisöä, jossa jokaisen on hyvä olla omista taustoistaan riippumatta.

Kiinnostukseni Turun ylioppilaskunnassa toimimiseen syveni erityisesti toimittuani vaalikoordinaattorina, kun sain tilaisuuden tutustua TYYn toimintaan tarkemmin. Syksyn aikana kiinnostuin erityisesti edunvalvonnasta, ja haenkin TYYn hallitukseen, koska haluan ajaa opiskelijoiden etua niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Tavoitteenani on olla mukana kehittämässä opiskelijayhteisömme suuntaan, jossa opiskelijat voivat keskittyä kaikista olennaisimpaan eli opiskeluun.

TYYssa minua kiinnostaa erityisesti koulutus- ja sosiaalipolitiikka. Haluan olla mukana kehittämässä ylipiston opetusta, huolehtimassa opiskelijoiden oikeusturvasta ja edistämässä opiskelijoiden opiskelukykyä.

Koulutus- ja sosiaalipolitiikan lisäksi olen myös kiinnostunut viestinnästä. Haluan kehittää TYYn viestintää, jotta se olisi lähempänä jäseniään ja tuntuisi helposti lähestyttävältä. Viestinnästä minulla on kokemusta vaalikoordinaattorin roolista, jossa osallistuin edustajistoryhmän sosiaalisen median tilien ylläpitoon.

Uskon olevani oikea valinta Turun ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2024, koska olen motivoitunut ajamaan opiskelijoiden etua ja kehittämään opiskelijayhteisöämme sekä valmis tekemään monipuolista yhteistyötä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Luottamustehtävät:

Lex ry:

 • Ryhmä Lexin vaalikoordinaattori 2023

 

ELSA (European Law Students’ Association) Turku:

 • Director for Social Programme 2023


Jessika Vilmunen
Jessika Vilmunen
TSE-lista

Minusta:
Olen 24-vuotias Turun kauppakorkeakoulun opiskelija. Pääaineeni on laskentatoimi ja rahoitus, ja sivuaineitani taloustiede sekä yritysjuridiikka. Ensi lukuvuonna aloitan maisterin opinnot, ja pääaineeni tarkentuu rahoitukseen. Vapaa-aikani vietän ystävieni kanssa esimerkiksi illanistujaisissa, ulkoilemalla tai kokeilemalla uusia asioita, kuten kiipeilyä. Minulla on myös koira, jonka kanssa harrastaminen, lenkkeily ja oleilu tuo tarpeellista rytmitystä ja taukoja arkeeni.

Työskentelen tällä hetkellä myyjänä, ja yhdeksänvuotisen urani aikana koetut useat eri työtehtävät ja vuokratyön myötä vaihtuvat työnantajat, kollegat ja asiakaskunnat ovat opettaneet minulle paljon uusien asioiden nopeasta omaksumisesta ja uusiin tilanteisiin mukautumisesta. Vuokratyö opintojen ohella on myös opettanut minua aikatauluttamaan elämääni, tiedostamaan resurssejani ja käsittelemään stressiä.

Miksi TYYn hallitukseen?
Haen TYYn hallitukseen kiinnostuksesta päästä vaikuttamaan ja kehittämään opiskelijakulttuuriamme ja  yhteisöämme. Olen aina ollut kiinnostunut Suomen sekä maailman taloudesta sekä yhteiskunnallisista asioista, joten TYY on myös tämän hetken mahdollisuuteni päästä yhdistämään tämä kiinnostus opiskelijoiden etujen ajamiseen.

Elämäntilanteeni niin opintojen kuin opintojen ulkopuolisen elämän osalta sopii uusien haasteiden ja vastuiden ottamiseen, ja työskentely TYYn hallituksessa antaisi minulle varmasti paljon eväitä ja oppeja myös tulevaisuuden työelämään. Olen keskustellut useiden TYYn istuvien ja entisten hallituslaisten kanssa heidän työnkuvistaan sekä kokemuksistaan, ja tämä sekä nyt jo takana olevat edustajistovaalit ovat vain vahvistaneet kiinnostustani TYYn toimintaa kohtaan.

Kiinnostavat tehtävät ja sektorit:
Monet sektoreista ovat kiinnostavia, mutta erityistä kiinnostusta ovat herättäneet koulutuspolitiikka ja kuntapolitiikka. Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävissä pääsisin tutustumaan Turun yliopiston toimintaan, eri tiedekuntiin ja niiden opiskelijoihin sekä valtakunnallisten päätösten vaikutuksiin. Pääsisin haastamaan itseäni yrittäessäni löytää ratkaisuja ja toimiessani äänitorvena opiskelijoiden ja Turun yliopiston välillä.

Kuntapolitiikka ja Ryhmä 40 000 ovat myös hyvin mielenkiintoisia. Olisi mahtavaa päästä osaksi kaupungin rakentamista opiskelijaystävällisemmäksi, jotta Turku pysyy vetovoimaisena tulevaisuudenkin opiskelijoille ja jotta täällä opintonsa suorittaneet haluaisivat jäädä Turkuun asumaan myös opintojen päätyttyä.

Luottamustehtävät

 • KTK-tutor 2023
 • TYYn edustajistovaalipaneelin TSE-listan ehdokas 2023