Hakijat TYYn hallitukseen 2023

TYYn puheenjohtajaksi vuodelle 2023 hakee Akseli Tiitta. TYYn hallitukseen vuodelle 2023 hakevat Katie Astin, Kerttu Hurvi, Wille Jäntti, Roosa Kesti, Anita Komulainen, Anton Kultanen, Riku-Mikael Leppänen, Juuso Pitkäniemi, Aino Rönkä, Jimi Salonen, Julia Siimento, ja Arvi Tolvanen. 

Hakijat TYYn 2023 hallituksen puheenjohtajaksi:

Akseli Tiitta
Akseli Tiitta

TSE-lista

Nimeni on Akseli Tiitta ja haen TYYn hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023. Olen neljännen vuoden taloustieteen opiskelija, skeittari, musiikkiharrastelija ja ylioppilaskunta-aktiivi. Kuluneen vuoden olen toiminut TYYn operatiivisen toiminnan ytimessä hallituksen varapuheenjohtajana ja sosiaalipoliittisena vastaavana. Vastuullani on ollut myös yhteydenpito Satakunnan kampuksiin. TYY on minulle rakas yhteisö ja tekee äärimmäisen arvokasta työtä, jonka liian harva riviopiskelija tunnistaa.

Haen TYYn hallituksen puheenjohtajaksi, koska kiireisen juhlavuoden jälkeen TYY tarvitsee asiantuntevan ja luotettavan puheenjohtajan, jonka johdolla palaamme ydintoimintamme keskiöön. Se vaatii pohdintaa kaikesta arkipäiväisestä, vahvuuksistamme, heikkouksistamme ja ennen kaikkea tulevaisuuden mahdollisuuksista. Haluan hallituslaisten keskittyvän ensi vuonna entistä enemmän siihen, mikä toiminnassamme on arvokasta ja tärkeää jäsenille. Olen tämän vuoden valmistellut ylioppilaskuntamme strategian päivittämisprosessia, ja tällä hetkellä puheenjohdan 11-henkistä toimikuntaa, joka uuden strategiamme valmistelee. Jotta työ ei jää kesken, haluan myös olla mukana toimeenpanemassa ensimmäistä strategiavuotta. Olen hyvin motivoitunut kehittämään ylioppilaskuntaamme – se vaatii rohkeaa strategiaa, mutta vieläkin rohkeampaa strategista johtamista. Vanhan strategian visioon viitaten olemme onnistuneesti ”yliopiston ytimessä”, mutta tulevaisuudessa työ jatkuu sen eteen, että olisimme myös ”jäsenten sydämissä”.

Haluan puheenjohtajana mahdollistaa hallituslaisille ympäristön, jossa innokkuus ei katoa vuoden aikana. Ensi vuonna TYYn on tehtävä entistä vaikuttavampaa edunvalvontaa, olla aktiivinen ja rohkea. Meidän on pidettävä huolta siitä, että opiskelijoiden asia – meidän yhteinen asiamme – näkyy ja kuuluu muun muassa eduskuntavaaleissa keväällä. Sitä ei tehdä yksin, vaan hyödyntäen jo olemassa olevia sekä uusia verkostoja. Lisäksi edunvalvonnan johtamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Lähipiirini kuvailee minua diplomaattiseksi ja rauhalliseksi ihmiseksi. TYY saa minusta omistautuneen ja rakentavan puheenjohtajan, joka on aina valmis ja halukas kuuntelemaan ja ymmärtämään. Minulla on rohkeutta puuttua epäkohtiin hallinnossa ja yhteisössämme. Haluan puheenjohtajana motivoida ja tukea hallituslaisia, sekä pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan. Taloustieteen opinnot kauppakorkeakoulussa ovat antaneet minulle vankan pohjan talousosaamiselle ja liiketoiminnan ymmärtämiselle, josta koen hyötyväni puheenjohtajan pestissä. Kulunut vuosi hallituksessa on opettanut paljon edunvalvonnasta, mutta ensi vuonna työ jatkuu yhdenvertaisemman ja yhteisöllisemmän ylioppilaskunnan puolesta.

Luettelo:

 • Hallituksen jäsen, TYY (varapuheenjohtaja, sosiaalipoliittinen vastaava, Satakunnan kampukset)
 • Strategiatoimikunnan puheenjohtaja, TYY 2022-2023
 • Tuotantoassistentti, Pikkulaskiainen 2023
 • Varaedaattori TYYn edustajistossa kaudella 2019–2021
 • Koulutuspoliittinen vastaava, Kartelli ry, 2021–2022
 • Taloudellisen kestävyyden edustaja, KY-Kestävän Kehityksen Edistäjät, 2020–2021,
 • Tiedottaja, Kauppatieteiden Ylioppilaiden Soitannallinen Seura ry, 2020–2021
 • Bändin jäsen, TuKY-Speksi, 2020

Hakijat TYYn hallitukseen 2023:

Katie Astin

Katie Astin

TSE-lista

Olen Katie Astin, 22-vuotias kauppatieteiden ylioppilas, partiolainen ja aktiivinen järjestötoimija. Olen analyyttinen, määrätietoinen, sanavalmis, velvollisuudentuntoinen ja ennen kaikkea ratkaisukeskeinen. Minulla on yli seitsemän vuoden laaja-alainen kokemus järjestötoiminnasta ja projektityöstä eri toiminnan tasoilla jopa kymmenissä eri toimielimissä. Tämä on antanut minulle monipuoliset eväät toimimaan erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä. Esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitossa opin edustamaan järjestön linjaa tuomatta liikaa omaa kantaani esiin ja tekemään yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa, kun taas partiossa opin tarttumaan toimeen, hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja olemaan sekä johtaja että johdettava.

Haen TYYn hallitukseen, sillä koen sopivani tehtävään erinomaisesti. Tämän lisäksi tehtävässä houkuttelee mahdollisuus oppia uutta ja päästä kehittämään ylioppilaskuntaa yhä oikeudenmukaisempaan ja joustavampaan suuntaan. Etenkin koulutus- ja kuntapolitiikalla on ensi vuonna suuri merkitys eduskuntavaaleissa. Tehokkaalla vaikuttamistyöllä TYYllä on yhteistyössä SYL:n kanssa mahdollisuus vaikuttaa jopa tulevaan hallitusohjelmaan.

Minulta löytyy osaamista tarvittaessa jokaiseen sektoriin. Eniten minua kiinnostaa koulutuspolitiikka, jonka lisäksi kuntapolitiikka ja kansainväliset asiat ovat ydinosaamistani. Koulutuspolitiikka ja muutenkin edunvalvonta ovat olleet jo vuosia lähellä sydäntäni. Sanavalmius ja ratkaisukeskeinen asenteeni ovat olleet eduksi edunvalvontatyössä. Koulutuspolitiikka vaatii jatkuvaa aktiivisuutta toimielimissä ja kykyä hahmottaa se, että useimmiten kyseessä ei ole opiskelijat vastaan yliopisto, vaan tarkoitus on etsiä yhdessä ratkaisuja. Edunvalvonnalle on ominaista tehdä suunnitelmia pitkällekin tulevaisuuteen, jonka vuoksi suurten kokonaisuuksien ja syy-yhteyksien hahmottaminen on erityisen tärkeää. Kuntapolitiikka ja sen erilaiset toimielimet ja toimintatavat ovat minulle varsin tuttuja, sillä toimin aktiivisesti kotikaupunkini valtuutettuna ja seuraan myös aktiivisesti Turun politiikkaa. Ymmärrän, miten poliittinen päätöksenteko toimii, joten tiedän milloin asioihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. Kansainväliset asiat taas kiinnostavat, sillä oma taustani on varsin kansainvälinen. Olen sekä suomalainen että britti, ja olen asunut liki 11 vuotta Saksassa. Laaja kielitaito, ymmärrys kulttuurista ja kyky kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa olisi eduksi sekä kv-sektorilla että muissakin hallituksen tehtävissä.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät

Edunvalvonta ja opiskelijaedustus:

 • Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry, edunvalvontajaosto (2021)

 • Turun kauppakorkeakoulun johtokunta, varaopiskelijaedustaja (2022-2023)

 • TYY edustajisto, varaedaattori (2022-)

 • Lounais-Suomen Lukiolaiset ry, edunvalvontavastaava (2018)

 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry, kansainvälinen jaos (2018)

Johtotehtävät:

 • Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry, puheenjohtaja/lippukunnanjohtaja (2022-)

 • Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry, varapuheenjohtaja/apulaislippukunnanjohtaja (2021)

 • Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry, varapuheenjohtaja (2022)

Partiojohtaja (2018-)

Kunta-alan osaaminen:

 • Naantalin kaupunki, kaupunginvaltuutettu (2021-2025)

 • Naantalin kaupunginhallitus, kehitys- ja henkilöstöjaosto (2021-2023)

Muu osaaminen:

 • Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry, viestintävastaava (2018-2020)

 • Meripartiolippukunta Naantalin Siniset ry, sihteeri (2020)

 • Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry, sihteeri (2021)

Kerttu Hurvi

Kerttu Hurvi

TSE-lista

Moikka! Olen Kerttu Hurvi, 25 vuotias taloustieteen kolmannen vuoden opiskelija. Olen luonteeltani pirteä ja puhelias, mikä näkyy etenkin siinä, että tutustun ihmisiin helposti. Tämän lisäksi olen myös erittäin järjestelmällinen, määrätietoinen ja tykkään pitää ohjat käsissä. Järjestötoiminnasta yliopistossa minulla on noin puolentoista vuoden mittainen kokemus, olen tähän mennessä toiminut taloustieteen pääainejärjestössä sekä yrityssuhde vastaavana, sekä olen tällä hetkellä istuvana varapuheenjohtajana. Tämän lisäksi olen toiminut myös sijoitustoimintaan keskittyneessä järjestössä projektivastaavana. 

Olen pestieni aikana oppinut paljon tapahtumien järjestämisestä, sekä organisoinnista. Tämän lisäksi olen oppinut joustamaan ja löytämään kompromisseja osapuolten välillä. Koen, että tämä on erittäin tärkeä taito omata, kun toimitaan yhdessä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Haen TYY:n hallitukseen, koska olen kiinnostunut edistämään opiskelijoiden etuja, sekä luomaan yhteisöllisyyttä eri ainejärjestöjen välille. Mielestäni esimerkiksi poikkitieteelliset tapahtumat ovat mahtavia, sillä opiskelijat pääsevät tutustumaan useisiin eri aloihin ja täten myös uusiin ihmisiin. Tämän lisäksi olisi hieno päästä haastamaan itseäni ja luomaan uusia kokemuksia. 

Olen kiinnostunut useammastakin sektorista, mutta itselleni kiinnostavimmat olisivat ehdottomasti koulutuspoliittinen puoli, sekä tämän lisäksi myös järjestö- ja yrityssuhteet, uskoisin minulla olevan annettavaa myös kansainvälisiin asioihin.

Koulutuspolitiikka on lähellä sydäntäni, sillä uskon, että opinnoissa löytyy aina kehittämiskohteita. Etenkin viime vuosina kasvanut huoli opiskelijoiden mielenterveydestä on itselleni lähellä sydäntä oleva aihe, jonka puolesta haluan tehdä töitä. Uskon tämän olevan hyvin tiukasti sidoksissa opintojen rakenteeseen, sekä paineeseen suoriutua opinnoista.

Järjestö- ja yrityssuhteet ovat itselleni puolestaan tuttuja aiempien järjestökokemusten puolesta. Olin muun muassa sijoitusjärjestön puolesta osallisena järjestämässä vuoden 2022 Contact Expoa, jossa toimin osana myynti tiimiä.

Kansainvälisiin asioiden puolesta uskon, että minulla on annettavaa esimerkiksi kokemuksieni myötä kansainvälisenä tuutorina. Sain tällöin mahdollisuuden tutustua tutorointi järjestelmään, josta itse löytäisin kehityskohteita etenkin kommunikaation puolella.

Uskon, että olisin oikea henkilö hallituksen jäseneksi, sillä en karta haasteita ja uskallan ottaa myös paljon vastuuta harteilleni. 

Tehtävän kannalta tärkeä luottamustehtävät:
•    Projektivastaava, KY-Kasino 2021-2022
•    Yrityssuhdevastaava, Kartelli ry, 2021-2022
•    Varapuheenjohtaja, Kartelli ry, 2022-2023
•    Kansainvälinen tutori, kevät 2023

•    Hallituksen jäsen, Teollisuuden Metsäpalvelu Oy


Wille Jäntti

Wille Jäntti

Soihdunkantajat

Olen 27-vuotias matematiikan opiskelija Wille Jäntti, joka on gradun kirjoittamista vaille valmis matematiikan ja kemian opettaja. Vapaa-ajallani pelailen Nintendon konsoleilla. Myös erilaiset lauta- ja korttipelit ovat lähellä sydäntäni.

Kun olin ensimmäistä kertaa ehdolla edustajistovaaleissa, ajattelin, kuinka hienoa olisi päästä työskentelemään TYY:n hallitukseen jonain vuonna. Koen nyt olevan minun aikani, koska tietotaitoni ja kokemukseni järjestötoiminnasta ja luottamustehtävistä ovat kasvaneet huomattavasti. Olen ollut TYY:n siiven toiminnassa, Luonnontieteellisen tiedekunnan hallituksessa opiskelijaedustajana, TurAuksen taloudenhoitajana kauden 2018–2019 ja Tosyn puheenjohtajana vuosina 2017 ja 2018. Näin ollen olen kasvattanut osaamistani TYY:n alaisissa järjestöissä ja edustustehtävissä. Isoimmat vastuutehtäväni ovat olleet Demariopiskelijoiden (silloin nimellä SONK) liittohallituspaikka vuosina 2016 ja 2017 ja Demarinuorten toinen varapuheenjohtajuus kauden 2018–2020. Näissä kerrytin osaamista isomman järjestön toiminnasta ja valtakunnallisesta vaikuttamisesta. Myös verkostoni paikallisella tasolla ovat hyvät, koska istun Turun SDP:n kunnallisjärjestön hallituksessa.
Sitoutumistani luottamustehtäviin, joihin minut on valittu, kuvastaa valmiuteni lähteä erilaisiin tilaisuuksiin ympäri Suomea ja olla tavoitettavissa sekä käytettävissä lähes aina. Esimerkiksi lähdin Lappiin sijaistamaan Demarinuorten puheenjohtajaa ja edustamaan liittoa, koska hän oli estynyt.

Sektoreista minua kiinnostaa sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, järjestöt, vapaaehtoiset, tuutorointi ja Satakunnan kampukset. Näistä eniten koen läheisimmiksi järjestöt ja sosiaalipolitiikan. Tulevana opettajana ihmisten kohtaaminen on minulle luonnollista ja helppoa. Haluaisin olla TYY:n järjestöjen tuki ja turva, joka auttaa niitä toiminnassa, jos apua tarvitaan. Haluan myös auttaa järjestöjä rakentamaan yhteistyötä toisten kanssa ja jakamaan hyviä järjestökulttuurin toimintatapoja toisille. TYY:n aine- ja harrastusjärjestöt ovat ylioppilaskunnan todella tärkeä osa, koska ne ovat lähellä opiskelijoita. 

Yhdenvertaisuus ja turvallinen tila ovat minulle todella tärkeitä asioita järjestöissä. Näiden asioiden edistäminen olisi minulle ominaista, koska olen toiminut yhteensä neljä vuotta häirintäyhdyshenkilönä muissa järjestöissä. Eikö olisikin hienoa, jos jokaisella opiskelijalla olisi turvallinen olo olla oma itsensä Turun yliopiston ylioppilaskunnassa?

 • Tosy ry puheenjohtaja, 2017 ja 2018
 • SONK ry liittohallituksen jäsen, 2017 ja 2018
 • Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustaja, 2018 (alkukausi varajäsenenä ja loppu kausi varsinaisena)
 • TurAus ry taloudenhoitaja, 2018 lokakuu – 2019 lokakuu
 • Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja 2018 kesäkuu – 2020 elokuu
 • Turun SDP kunnallisjärjestön hallituksen jäsen, 2018 tammikuu – 2019 joulukuu, 
 • 2020 tammikuu – 2021 joulukuu ja 2022 tammikuu – 
   

Roosa Kesti

Roosa Kesti

Kokoomus

Olen 25-vuotias sosiaalitieteiden 2. vuoden opiskelija. Olen toiminut lukuisissa luottamustehtävissä vuodesta 2011 alkaen. Olen toiminut hyvin erilaisista taustoista tulleiden ihmisten kanssa ja toimintaympäristöt ja asiakysymykset ovat olleet hyvin erilaisia. 
Minulle tärkeitä arvoja ovat uudistuminen, yhteistyö ja luottamus. Olen rohkea asioiden edistäjä ja luon turvallista ilmapiiriä muutosten keskellä. Tulevaisuuteen tähtäävät ja uusien asioiden innovointiin liittyvät asiat ovat minulle mieluisia ja olenkin kiinnostunut järjestösektorista ja TYYn järjestöjen tukemisesta. Luottamus tulee ansaita ja luottamus työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenten välillä on olennaista TYYn toiminnassa. Olen aina sitoutunut annettuihin tehtäviini ja ollut luottamuksen arvoinen. 

Minua kiinnostaa myös kunnallispolitiikan sektori. On tärkeää ymmärtää, millaisista kokemuksista mielipiteet muotoutuvat ja miten asioihin pystyy vaikuttamaan. Polku yhteisymmärrykseen ja asioiden käsittelytapa vaikuttavat voimakkaasti lopputulokseen. Tapani toimia on toisia huomioonottava ja monesti olen kuullut sen johtavan kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. 

Toimin järjestelmällisesti, oma-aloitteisesti ja pitkäjänteisesti. Olen nopea omaksumaan uusia asioita ja olen tottunut pitkäjänteiseen toimintaan. Minulle on normaalia, että päivän aikana tehtävät saattavat muuttua nopeallakin aikataululla. En siis stressaa asioista. Soittoharrastukseni on opettanut erityisesti pitkäjänteisyyttä, sillä oppiminen ei tapahdu pienessä hetkessä. Yrittäjäperheessä kasvaneena olen seurannut millaista vastuunkantaminen on niin taloudellisesti, työpaikkojen turvaamisen, kuin pitkien asiakassuhteiden vaalimisen osalta. 

Haen TYYn hallitukseen, sillä maailma muuttuu ja ihmisten hyvinvointi nousee kaikkialla tärkeäksi asiaksi. Niin työelämässä, kuin opiskelijoiden kohdalla. Meidän tulee olla tietoisia muutoksesta ja tehdä suunnitelmia, jotta opiskelijat pärjäävät jatkossa opinnoissaan ja selviytyisivät työelämästä paremmin. Tämä vaatii rohkeita suunnitelmia ja avarakatseisuutta. Esim. mielenterveysongelmista on tullut jo ns. valtaväestön asia ja sosiaalipolitiikan sektori kiinnostaa minua erityisesti. Meidän tulee miettiä mm. miten tuemme ja rohkaisemme opiskelijoita entistä paremmin! Useat asiat vaativat näkökulman vaihtamista ja rohkeutta ideoida uusia toimintatapoja, joita uuden strategian siivittäminä hallitus pääsee työstämään.
Olen valmis käärimään hihat ja ryhtymään yhteistyöhön asian ratkaisemiseksi. 

 • Sosiaalitieteiden klubi ry, puheenjohtaja (2022)
 • TYYn avustustoimikunta, varapuheenjohtaja (2022)
 • TYYn edustajisto, varaedaattori (2022-)
   
 • Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja (2019-09/2020)
 • Varsinais-Suomen Kokoomus ry, varapuheenjohtaja (10/2018-09/2020)
 • Kokoomuksen puoluehallitus, varajäsen (2020)
 • Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, talouspoliittisen verkoston sihteeri (2021)
 • Turun Kokoomuksen Nuoret ry, puheenjohtaja (2022)
 • Ruskon Kokoomus ry, nuoriso- ja viestintävastaava (2013–2016), sihteeri (2017)
   
 • Turun Riennon koripallo ry, sihteeri (2022)
 • As Oy Linnankatu 33, hallituksen jäsen (2020-2023)
   
 • Ruskon nuorisovaltuusto, puheenjohtaja (2011–2014)
 • 2013-2014 Ruskon kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, nuorisovaltuuston edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella
 • Turun nuorisovaltuusto, varajäsen (2014-2015)
 • OCM-ritarikunnan ja Turun yliopiston lapsi- ja nuorisotutkimuskeskuksen Anna nuorelle tulevaisuus työryhmän jäsen (2014)
   
 • Kokoomuksen Nuorten Virkailijat ry, sihteeri (kevät 2021)
 • Kokoomuksen Nuorten Virkailijat ry, TES-neuvottelija (01-03/2021)

Anita Komulainen

Anita Komulainen

Hybridiaani

Olen Anita Komulainen, 24 vuotta, ja haen tänä vuonna TYYn hallitukseen tavoitteenani päästä tekemään töitä ympäristön, vapaaehtoisten ja kulttuurin parissa.

Tulevat vuodet ovat todella merkittäviä ympäristökriisin kannalta ja TYYn tuleekin jatkaa esimerkillisellä tiellään ympäristöasioiden keskuudessa. Tahdon hallitustyössä jatkaa jo rakennettua, TYYn ympäristöohjelman mukaista toimintaa, ja haluan erityisesti päästä toteuttamaan uutta kunnianhimoista, mutta ehdottoman tärkeää, toimintasuunnitelman ympäristöprojektia. Kuten TYYn linjapaperikin toteaa, on näiden oltava merkittäviä teemoja myös hallituksen toimissa, ja haluan edustaa ja edistää näitä osaamisellani ja aktiivisuudellani TYYssä. Näitä raameja käyttäen luotu turvallinen, terve ja elinvoimainen elinympäristö mahdollistaa myös yksilön hyvinvoinnin ja itsensä monimuotoisen toteuttamisen.

Kulttuurin ja vapaaehtoisten saralla haluan päästä toimimaan TYYn strategiassa määriteltyjen arvojen kautta. Järjestökokemuksieni parissa olen nähnyt läheltä kuinka merkittävä yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Ensi vuonna painimme yhä pahenevan ilmastokriisin lisäksi energia- ja talouskriisin kehyksissä, jolloin tärkeä toivon majakka tulee opiskelijoitaan tukevalta ylioppilaskunnalta. Tahdon panostaa toimillani näissä sektoreissa yhteishenkeen, yhteisöllisyyteen ja yhteenkuuluvuuteen.

Aion käyttää mahdollisuuteni TYYn hallituksessa luoda Turun yliopistosta turvallisen paikan jokaiselle opiskelijalle. Tavoittelen toiminnallani ja toimintatavoillani TYYtä, jossa sen tuottamat palvelut ja kohtaamispaikat ovat paikallisia, kestäviä sekä itsensä näköisiä.

Hallituslaisena olen määrätietoinen ja tavoitteellinen, mutta mielestäni oikeissa paikoissa valmis joustamaan. Olen päässyt kokemaan hyvin eri tasoisia järjestötehtäviä ja tästä monipuolisesta taustasta olen saanut hyvät valmiudet jatkaa työtä edellä mainittujen teemojen ja sektoreiden parissa. Hallitustyöskentelyssä minulle tärkeintä on kyky kuunnella toisia ja pyrkiä omalla viestinnälläni selkeyteen. Olen saanut ilokseni myös kuulla hallitustovereilta sekä toimihenkilöiltä toimivani rehdisti, muut huomioonottavasti sekä jämäkästi paitsi minun omien, mutta myös yhteisen päämäärän tavoitteiden ympärillä. Lisäksi pyrin luomaan esimerkilläni ja aktiivisilla toimintatavoillani inspiroivan ja tekevän ilmapiirin minua ympäröiville ihmisille.

Yksityishenkilönä viihdyn villasukkien, teatterin, musiikin ja hyvän, muiden tekemän ruuan parissa. Tämän syksyn teema hurvittelubändini kanssa onkin ollut Suomi-kantri gone syna, nähkäämme sen parissa ehkä SoundCloudissa, ehkä Ruisrockissa.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustoimet:

- Turun yliopiston kemistit TYK ry, tapahtumavastaava ja tiedottaja, 2022
   - Grafiikka- ja tapahtumatoimihenkilö 2019, 2021-
- Hybridiaani, varaedustaja, 2019-
- After lecture ry, ohjelma ja sosiaalinen media, 2020-
- HybridiSpeksi ry, ohjaaja, 2021-2022
- Turun yliopiston UTUlähettiläs, 2022
 


Anton Kultanen

Anton Kultanen

Vihreä lista

Nimeni on Anton Kultanen ja olen 24-vuotias kuudennen vuoden pohjoismaisten kielten opiskelija. Olen yliopistossa opiskellessani ollut niin ainejärjestöni Skandica ry:n hallituksessa kuin myös humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestön Humanitas ry:n hallituksessa, vuonna 2022 puheenjohtajana. Olen aina ollut halukas vaikuttamaan kanssaopiskelijoideni hyvinvointiin positiivisesti ja olen yrittänyt onnistua siinä niin omalla käyttäytymiselläni ja laajemmin aine- ja tiedekuntajärjestössäni toimimalla! Näiden kokemusten inspiroimana koen seuraavaksi luontevaksi askeleeksi tehdä työtä koko ylioppilaskunnan hyvinvoinnin eteen TYY:n hallituksessa!

Luulen, että TYY:n hallitus antaa minulle myös mahdollisuuden kehittyä ihmisenä ja kehittää sellaisia taitoja, joita minä en vielä täysin koe luentevaksi. Näitä haasteita odotan suurella innolla! 

Ainejärjestössäni olen toiminut koulutuspoliittisena vastaavana ja taloudenhoitajana kaksi vuotta. Tiedekuntajärjestössäni toimin ensin vuoden koulutuspoliittisena vastaavana, jonka jälkeen olen tämän vuoden toiminut puheenjohtajana. Näiden roolien myötä koen, että suurin osaamiseni on koulutuspolitiikassa, ja TYY:n hallituksena toimisinkin mieluiten koulutuspoliittisessa sektorissa tai järjestö- ja opiskelijakulttuurisektorissa. Näiden lisäksi olisin tietysti valmiina haastamaan itseäni jonkin vähän tuntemattomammankin sektorin parissa! Ensi vuonna etenkin eduskuntavaalien alla näen, että TYY voisi tehdä paljon työtä.

Vapaa-aikani tykkään viettää kotona koirieni ja paremman puoliskoni kanssa, kavereiden kanssa pelailessa lauta- ja tietokonepelejä, ja käyden erinäköisissä opiskelijariennoissa!

Aiemmat luottamustehtävät:

TYY
-       Puheenjohtajaneuvoston puheenjohtaja 2022
-       Vihreän listan varaedaattori 2022-  

Humanitas ry
-       Puheenjohtaja 2022
-       Koulutuspoliittinen vastaava 2021

Skandica ry
-       Koulutuspoliittinen vastaava 2022
-       Koulutuspoliittinen vastaava ja taloudenhoitaja 2021
-       Taloudenhoitaja 2020


Riku-Mikael Leppänen

Riku-Mikael Leppänen

Ryhmä Ex

Olen 27- vuotias valtiotieteiden kandidaatti. Olen suorasanainen sekä järjestelmällinen toimija.  Olen toiminut lukuisissa luottamustehtävissä niin TYY:n edustajistossa kuin myös Kokoomusnuorten liittohallituksessa, että paikallisessa Kokoomusnuorten piirihallituksessa. Vapaa aikani kuluu urheilun sekä itsensäkehittämisen parissa ja pyrin aina menemään elämässäni sieltä missä on eniten haastetta.

Olen ollut kiinnostunut politiikasta jo hyvin nuoresta pitäen, mutten niinkään politiikan järjestöllisestä puolesta. Kuitenkin näin myöhemmin olen alkanut kiinnostumaan myös hallinnollisesta aspektista ja tästä syystä koen, että TYY:n hallitus olisi oiva paikka omien hallinnollisten kykyjeni hiomiseen sekä myös omien kokemusperäisten kykyjeni sekä näkökantojen esiintuomiseen.

Olen myös muunsukupuolinen sekä sertifioitu autisti ja tästä syystä kaltaisteni ihmisten näkökulmien sekä kokemusten esiintuominen olisi TYY:lle että koko meidän yhteiskunnalle ja sen tulevaisuudelle että selviytymiselle erityisen tärkeää. Tällaisten kokemusten sekä näkökantojen esiintuominen onnistuu parhaiten yliopistomme avoimen sekä suvaitsevaisen ympäristön kautta. Ja näitä asioita jos jotain rakas TYY ylpeänä edistää.

Viimeisen kuuden vuoden aikana olen saanut elämääni huomattavan määrän sisältöä sekä tukea TYY:n suuren ja mahtavan organisaation kautta, ja tästä syystä olen halukas antamaan sen vähäisen minkä pystyn takaisinpäin.


Juuso Pitkänniemi

Juuso Pitkäniemi

Hybridiaani

Olen Juuso Pitkäniemi 30-vuotias viidennen vuoden kemian opiskelija. Järjestöurani aikana olen toiminut jo pitkään oman ainejärjestöni TYK ry:n hallituksessa sekä vuonna 2022 myös Hybridi Turku ry:n hallituksessa. Hallitustoiminta on antanut minulle paljon mielekästä sisältöä opintojeni aikana elämääni, ja olen nauttinut järjestötoiminnasta jokaisena vuonna entistä enemmän.

Olen kiinnostunut haastamaan itseäni vielä lisää ja siksi koen, että seuraava looginen askel olisi hakea TYYn hallitukseen. TYYn hallitus kiinnostaa myös sen vuoksi, että ollessani mukana tiedekunnan kahdessa eri työryhmässä mukana kiinnostukseni vaikuttaa asioihin yliopiston ja jopa valtakunnallisessa mittakaavassa on vain kasvanut. Haluan antaa oman panokseni sen eteen, että Turun yliopisto olisi paras ja mukavin paikka opiskella.

TYK ry:n hallituksessa olen toiminut monessa eri pestissä ja olen nähnyt järjestökenttää monesta eri näkökulmasta todella läheltä. Olen järjestössäni päässyt järjestämään erilaisia aktiviteetteja jäsenistölle, olen ollut ajamassa opiskelijoiden etua ja uudistamassa ja parantamassa järjestön it-asioita ja tuonut tietoturvan näkökulmat mukaan. Olen antanut järjestöille oman näkemykseni päätettävistä asioista vastikkeetta, sillä olen tykästynyt toimimaan ja vaikuttamaan muiden etujen ajamiseksi. Olen oppinut entistä paremmaksi tiimipelaajaksi, tekemään kompromisseja järjestön etu edellä, joustavuutta ja yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

TYY:ssä minua kiinnostaa useampi eri sektori. Olen erityisen kiinnostunut kopo- ja järjestösektoreista. Kiinnostukseni ei rajoitu vain näihin, sillä jokainen sektori on todella tärkeä, ja jokaisen sektorin ajaminen on opiskelijoiden yhteinen etu. Haluan antaa omalta osalta niin hyvän panoksen kuin vain osaan ja pyrin aina suorittamaan tehtävät loppuun asti kunnialla - mitään ei jätetä puolitiehen. Koulutuspolitiikka on uusin mielenkiinnon kohteistani, sillä toimiessani tiedekunnan eri työryhmissä olen konkreettisesti saanut tietoa miten ja kuinka paljon opiskelijalla on oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa.  Koen, että minulla olisi paljon annettavaa koposektorilla, ja että keräämäni kokemus olisi hyödyksi tässä sektorissa. Laajat verkostoni ja rakkauteni järjestöihin auttaisivat minua varmasti järjestösektorilla. Ilman järjestöjä, opiskelijan etujen ajaminen ja vapaa-ajan mahdollisuudet rajoittuisivat merkittävästi.

Olen raudanluja tiimipelaaja ja haluan antaa asiantuntijuuteni ylioppilaskunnan käyttöön.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

Matemaattis-Luonnontieteellinen tiedekunta
-       Johtokunnan varajäsen 2022-
-       Perustutkintokoulutuksen kehittämisen työryhmä, varsinainen jäsen 2022-

Hybridi Turku ry
-       Varapuheenjohtaja, IT-vastaava, ympäristövastaava 2022
-       Yhdenvertaisuusvastaava 2022 syksy

Kemian laitos
-       Koulutuksen kehittämisen työryhmä 2021-2022

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
-       IT- ja tietosuojavastaava, Excrusiovastaava 2022
-       Kemian koulutuspoliittinen vastaava, IT- ja tietosuojavastaava, Excursiovastaava 2021                       
-       Varapuheenjohtaja, IT- ja tietosuojavastaava 2020
-       Liikunta- ja kulttuurivastaava 2019


Juho Pitkäranta

Juho Pitkäranta

TSE-lista

Olen 24-vuotias taloustieteen opiskelija, opiskelija-aktiivi ja ihminen. Vakavan mietinnän jälkeen olen päättänyt hakea toiselle kaudelle TYYn hallitukseen. Koen oppineeni kuluneen hallitusvuoden aikana paljon, mutta näissä hommissa vuosi on niin lyhyt aika, että näitä oppeja ei käytännössä ehdi paljoa laittaa tehokkaaseen käyttöön hallituskauden aikana. Nähtyäni ja tehtyäni kulttuuri- ja kehitysyhteistyösektorien vuosikellot kerran läpi, haluaisinkin nyt päästä toteuttamaan niitä syvällisemmin ja suunnitelmallisemmin. Näin pääsisin oppimaan näiden asioiden organisointia ja suunnittelua huomattavasti syvällisemmin, ja TYY saisi huomattavaa kokemusta ja näkemystä näille sektoreille vakiinnuttamaan toimintaa.

Viime vuosia kulttuurisektoria on leimannut paitsi korona, uudet rakenteet, henkilövaihdokset sekä tietenkin juhlavuosi omine lisähärdelleineen. Tämän seurauksena jokainen vuosi on ollut enemmän tai vähemmän erilainen, eikä vakiintuneita toimintatapoja vielä ole läheskään kaikissa tapahtumissa ja toiminnassa. Tällaisten toimintatapojen vakiinnuttaminen onkin seuraava askel, joka kulttuurisektorin tulisi ottaa. Vakiintuneet käytännöt helpottavat ja suoraviivaistavat toimintaa, jolloin huomiota voidaan ohjata enemmän esimerkiksi tapahtumakonseptien kehittämiseen. Vuoden kokemuksella kulttuurisektorista sekä hallitustoiminnasta yleisesti voin sanoa, että tällainen toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen voi olla hallituslaisen puolelta vaikeaa, kun asioita pitää opetella samalla kun niitä tekee; aika menee asian oppimiseen ja toteuttamiseen syvällisemmän ajattelun jäädessä vähemmälle. Koenkin, että käytyäni juhlavuoden tapahtumineen läpi, omaan kokemusta ja näkemystä juuri näihin kysymyksiin tavalla, joka on mahdollista vain aiemmalla hallituskokemuksella. Tällainen toiminnan kehittäminen onkin tärkeää, sillä tapahtumilla on tärkeä asema TYYn näkyvyyden lisäämiseksi sekä poikkitieteellisten kohtaamisten luomiseksi. Tapahtumien vakiinnuttaminen takaisin opiskelijamaailmaan tukeekin ylioppilaskunnan lakisääteisiä tehtäviä, sillä ne tukevat myös TYYn brändia ja lähestyttävyyttä. 

Yksi ensi vuoden tärkeitä projekteja tulee olemaan juhlavuoden kokemusten ja toteutumisen purkaminen. Koko tämän vuoden näitä juhlallisuuksia tehneenä minulla on varsin hyvä käsitys vuoden onnistumisista sekä epäonnistumisista, sekä niistä asioista, joista ylioppilaskunnan olisi tarpeellista ottaa opiksi toimintakulttuuriinsa. Koko juhlavuotta leimasi kiire, resurssien puute sekä niiden epäselvä allokointi, epäselvät työnjaot sekä epäoptimaaliset, rakenteisiin huonosti istuvat työskentelytavat. Näiden kokemusten perkaaminen ja niistä nöyrästi opiksi ottaminen onkin koko ylioppilaskunnan toimintakulttuurin kannalta ensisijaista; kiire ja epämääräiset toimintatavat ovat jo pitkään edesauttaneet toimijoiden loppuun palamista ja henkisen jaksamisen loppumista. Varsinkin nyt kun juhlavuoden pyörittämisestä vastuussa olevia henkilöitä on vaihtumassa useita, on jatkuvuuden ja kokemusten eteenpäin viemisen turvaaminen tärkeää.

Päivittäessään poliittista linjapaperia edustajisto päätti ohjata osan 0,7-varoistaan humanitääriseen apuun Ukrainaan. Tämä viekin kehitysyhteistyösektorin toiminnan uusille vesille. Toimittuani vuoden kehitysyhteistyösektorilla olenkin kiinnostunut jatkamaan työtä Sambia-hankkeen parissa sekä tämän uuden toiminnan vakiinnuttamisessa.

Kuten tästä hakemuksesta jo varmaan hoksasikin, haen hallituksen opiskelijakulttuuri- ja kehitysyhteistyövastaavaksi.

Muutamia olennaisia luottamustehtäviä:

 • TYYn hallituksen jäsen 2022
 • TYYn edustajiston jäsen 2020–2021
 • Ryhmävarapuheenjohtaja, TSE-lista 2020–2021
 • Sivistyslautakunnan ja suomenkielisen koulujaoston varajäsen, Kemiönsaaren kunta 2021-jatkuu

Aino Rönkä

Aino Rönkä

Vihreä lista

Hakemus TYY:n hallitukseen
Olen Aino Rönkä, sosiaalitieteiden kolmannen vuoden opiskelija. Pääaineeksi valitsen sosiaalipolitiikan, sillä minua kiinnostaa eriarvoisuuden vähentäminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Haen TYY:n hallitukseen, sillä haluan tehdä yliopistosta sekä ylioppilaskunnasta saavutettavamman, tasa-arvoisemman ja  vastuullisemman ilmastotoimijan.

Minua kiinnostaa erityisesti sosiaalipoliittinen sektori, sillä haluan edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelumahdollisuuksia olosuhteista riippumatta. Hallituksessa parantaisin niin yliopiston kuin ylioppilaskunnan esteettömyyttä sekä saavutettavuutta, jotta jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on mahdollisuus osallistua sen toimintaan. Myös toimiva ja vähemmistöt huomioon ottava YTHS on välttämätön opiskelijoiden hyvinvoinnille. Toimin tällä hetkellä TYY:n yhdenvertaisuussiiven puheenjohtajana, mikä on saanut minut innostumaan ylioppilaskunnan yhdenvertaisuustoimista entistä enemmän ja antanut kosketuspintaa TYY:n toimintaan.

Ympäristöasiat ovat myös lähellä sydäntäni, joten koen että myös ympäristösektorille minulla olisi erityistä annettavaa. Hallituksen ympäristövastaavana panostaisin yhteistyöhön yliopiston, opiskelijajärjestöjen ja esimerkiksi kaupunkiseudulla julkisesta liikenteestä vastaavan kuntayhtymän kanssa. Julkisen liikenteeseen panostaminen on sekä opiskleijoihin että ympäristöön panostamista. Kiinnostumiseni ei kuitenkaan rajoitu vain näihin kahteen sektoriin, vaan olen avoin myös muille sektorielle kuten kunta- sekä vapaaehtoissektori.

Olen toiminut kuluvana vuonna Turun vihreissä nuorissa politiikkavastaavana, joten järjestötoiminta sekä paikallispolitiikka ovat minulle tuttuja. Politiikkavastaavana olen oppinut paljon sekä korkeakoulupolitiikasta että kunnallispolitiikasta ja kirjoittanut kannanottoja. Politiikkavastaavan hommien lisäksi olen tehnyt myös paljon muuta, kuten järjestänyt tapahtumia ja tarvittaessa toiminut puheenjohtajaverkostossa. Ennen yliopistoa olen toiminut aktiivisesti lukiolaisten liitossa, eli opiskelijoiden edunvalvontakin on minulle tuttua.

Luettelo luottamustehtävistäni:

 • Kerttulin lukion opiskelijakunnan jäsen 2018
 • Häirintäyhdyshenkilö useammassa tapahtumassa, kuten sosiaalitieteiden klubin pikkujouluissa ja lukiolaisten liiton piirikokouksessa sekä laivaseminaarissa (2018-2021)
 • Turun vihreiden nuorten politiikkavastaava 2022
 • TYY:n yhdenvertaisuussiiven puheenjohtaja 2022-2023
 • Eduskuntavaaliehdokkaan kampanjapäällikkö 2022-2023

Jimi Salonen

Jimi Salonen

Ryhmä Lex

Olen 20-vuotias toisen vuosikurssin oikeustieteen opiskelija. Minulla on opiskeluoikeus myös tietotekniikkaan Turun yliopistossa.

Haen TYY:n hallitukseen, sillä haluan parantaa Turun yliopiston opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Tärkein edunvalvonnallinen tapahtuma ensi vuonna on varmasti eduskuntavaalit. Haluan olla mukana tekemässä TYY:n vaalivaikuttamistyötä – myös sen takia, ettei yliopistojen perusrahoitukseen tai opiskelijoiden toimeentuloon tehtäisi heikennyksiä, kun leikkauslistat saattavat olla vaalien jälkeen maan hallituksen pöydällä.

Haluan vaikuttaa siihen, että TYY nähdään entistä merkityksellisempänä väylänä opiskelijoiden mielipiteiden kanavoimiseen. Viestintä TYY:n toiminnasta tulee olla nykyistä saavutettavampaa opiskelijoille. Tähän tarvitaan ainejärjestöjen ja edustajistoryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vain näin toimintasuunnitelmassa ja tavoiteohjelmassa olevat kirjaukset muun muassa edustajistovaalien äänestysprosentin nostosta voidaan toteuttaa.

TYY:n tulee jatkaa yhdenvertaisuuden eteen tehtävää työtä, ja haluan olla edistämässä tätä kehitystä. Tavoitteena pitäisi olla TYY:n periaatteiden saattaminen myös jäsenjärjestöissä noudatettaviksi normeiksi. Esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteita ja tapahtumien esteettömyydestä tiedottamista voisi tyrkyttää jäsenjärjestöille enemmänkin, että ne vakiintuvat osaksi opiskelijayhteisön rutiinitoimintaa. Osana eduskuntavaalitoimintaa aikoisin edistää myös TYY:n yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti sitä, että pienpuolueet pääsevät ääneen. TYY:n alustoilla käytävän keskustelun ja TYY:n kampanjoinnin tuleekin olla moniarvoista.

Yhdenvertaisuus- ja sosiaalipoliittinen sektori olisikin päämielenkiinnon kohteeni, johon minulla olisi paljon annettavaa, koska olen Setan nuorisotoimikunnassa ollut kuluvan vuoden järjestämässä tapahtumia, joissa esteettömyyden ja syrjimättömyyden kaltaisia komponentteja on laajasti huomioitu. Lisäksi olen kyseisessä pestissä ja opintojeni kautta myös perehtynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntöön, translakiin sekä laatinut jälkimmäiseen myös lausunnon.

Toinen erityistä mielenkiintoa herättävä sektori olisi järjestösektori. Olen toiminut aiemmin mm. Leader Ravakan nuorisotyöryhmässä, jossa hyväksyttiin avustuksia yleishyödyllisille hankkeille. Järjestöille myönnettäviä avustuksia käsiteltäessä kykenisin hyödyntämään näitä oppeja. Myös opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvät kysymykset koulutuspoliittisella sektorilla kiinnostavat minua.

Kokonaisuudessaan haluan vaikuttaa hallituksen sisäiseen yhteishenkeen, tehdä tunnollisesti tehtäväni sekä oppia uutta yliopistosta ja vaikuttamisesta. Toivon, että oma ryhmäni Ryhmä Lex sekä koko edustajisto antavat minulle luottamuksensa.

 • Setan valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsen 2022-

 • Lex sillistoimikunta 2021 ja 2022, toiminta Ryhmä Lexissä yms.

 • Nuorisovaltuusto 2019-2021

 • Leader Ravakka nuorisotyöryhmä 2020

 • Oppilaskunnan hallituksen pj. 2017-2018


Julia Siimento

Julia Siimento

TSE-lista

Olen Julia Siimento, 21-vuotias taloustieteen kolmannen vuoden opiskelija Turusta. Persoonana olen energinen, aktiivinen sekä tiedonjanoinen – nautinkin ennen kaikkea uuden oppimisesta ja aktiivisesta tekemisestä. Kuvailisin itseäni myös helposti lähestyttäväksi persoonaksi, jolle on tärkeää huomioida ympärillä olevien ihmisten mielipiteet ja hakea kompromisseja hankalissakin tilanteissa. Käytän aikaa opiskeluiden ohella vaihtelevasti eri työtehtävissä, järjestötoiminnassa ja urheillessa ja kokemusta onkin kertynyt monipuolisesti mm. viestinnän, tapahtumatuotannon, työelämän ja vaikuttamisen saralta.

Haen TYYn hallitukseen päästäkseni kehittämään TYYtä entistä paremmaksi ylioppilaskunnaksi - ensisijainen tahtotilani on, että TYY on ylioppilaskuntana yhä saavutettavampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi.

TYYn jäsenistölle täytyy viestiä selkeästi toiminnastamme ja toiminnan tulee olla saavutettavaa jokaiselle jäsenellemme. TYYn toiminnan on oltava näkyvää sidosryhmille ja ennen kaikkea jäsenistölle – täten viestintää on kehitettävä mm. järjestöille tarjottavista palveluista, TYYstä löytyvästä monipuolisesta asiantuntijuudesta sekä esimerkiksi siipien ja muiden toimielinten toiminnasta, päätöksenteosta ja vaikuttamisesta. Koenkin täten viestinnän yhdeksi mielekkääksi sektoriksi.
Myös yksi motivaattori hakea TYYn hallitukseen on haluni tehdä töitä yhä sujuvamman ja terveemmän opiskelija-arjen puolesta. Töitä mm. mielenterveyden ja opiskelijoiden jaksamisen, opiskelijoiden sujuvuuden sekä yhteisöllisyyden eteen riittää. Mielen Päällä - hanketta on toden teolla kehitettävä, liikunnallisesta edunvalvonnasta on pidettävä huolta OLL:stä eroamisen jälkeen ja opiskeluiden joustavuutta on puolustettava. Koenkin sosiaalipoliittisen sektorin ja liikuntasektorin mielekkäiksi.

Minua kiinnostaa myös järjestö- ja yrityssuhdesektori. Minulla on taitoa hallita laajoja kokonaisuuksia ja tunnen TYYn järjestökenttää hyvin mm. avustustoimikunnassa työskentelyn myötä, ja näistä piirteistä järjestösektorilla olisi ehdottomasti hyötyä. Olen myös taitava neuvottelija ja tunnen yritysyhteistyön työkokemukseni kautta oikein hyvin, joten TYYn yrityssuhteiden edistämistä varten minulla olisi paljon annettavaa.

Toivon luottamusta päästä mukaan TYYn hallitukseen vuodelle 2023, sillä minusta hallitus saa aikaansaavan, luotettavan ja innokkaan tekijän, jolla on motivaatiota tehdä kovasti töitä ylioppilasliikkeen kehittämiseksi ja mielekkään opiskelija-arjen turvaamiseksi!

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

TYY:
• Varaedaattori 2022-2023
• Avustustoimikunnan varsinainen jäsen, 2022
• Valintatoimikunnan 1. varajäsen, 2022

TSE-Lista:
• Vaalikoordinaattori, 2021

Turun Yliopisto:
• Opiskelijalähettiläs 2021-2022

TuKY:
• Kartelli ry, varapuheenjohtaja 2021
• Vapputiimi, markkinointivastaava, 2021
• Opiskelijatutor, 2021


Arvi Tolvanen

Arvi Tolvanen

Kokoomus

Olen kuudennen vuoden tilastotieteen opiskelija ja erittäin kokenut ja aktiivinen järjestötoimija. Haen jatkokautta TYYn hallitukseen, sillä koen, että vuodessa tässä on päästy vasta alkuun. Opintojeni suhteen minulta puuttuu enää gradu, joten haluan antaa TYYlle kokemukseni ja osaamiseni ensi vuonna, ennen kuin lopullisesti siirryn työelämään pois opiskelijamaailmasta. Vuonna 2022 oli hyvin mennyt TYYn 100. juhlavuosi ja oman koulutuspoliittisen sektorini näkökulmasta erittäin tärkeä paikka asettaa yliopiston koulutuksen järjestämisen raamit takaisin normaaleille urille, kuitenkin siten että uusia hyviä opittuja käytäntöjä jatketaan. Katson tehneeni tätä vaikuttamistyötä yliopiston hallinnossa opiskelijaedustajana menestyksekkäästi ja tätä haluan jatkossakin tehdä.

Koulutus- ja edunvalvonta-asiat ovat edelleen minulle erittäin tärkeitä ja koenkin oppineeni ja kehittyneeni niissä valtavasti vuoden aikana. TYYn hallituksessa olen osallistunut ja vaikuttanut eri neuvostoissa, toimikunnissa, yhteistyöpalavereissa ja sidosryhmille. Näissä kaikissa näenkin tärkeänä kokemukseni tuoman osaamisen ja tuntemuksen. Näillä avuin pystynkin jatkamaan ensi vuonna siitä mihin tänä vuonna jäätiin, ilman että alkuvuosi menee perehtymiseen ja uuden opetteluun. Tämä on erittäin tärkeää, sillä huhtikuussa on eduskuntavaalit, joihin TYY tekee vaalivaikuttamista yhdessä Suomen ylioppilaskuntien liiton, Turun yliopiston sekä turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden Ryhmä 40 000 kanssa.

Tavoittelenkin varapuheenjohtajan paikkaa, sillä koen siinä kokemukseni ja osaamiseni tulevan parhaiten TYYn eduksi. Varapuheenjohtaja on osana TYYn yhteistä edunvalvontasektoria, jossa pragmaattisen idealistista faktoihin ja lukuihin perustuvaa vaikuttamista tehdään.

 

Luottamustoimet:

 • TYYn hallitus, jäsen 2022 sektoreina koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka ja työelämä

 • Turun yliopiston koulutusneuvosto, jäsen 2022

 • Tylkkärin johtokunta 2020-2021, varapuheenjohtaja 2021

 • Matematiikan- ja tilastotieteen laitoksen koulutuksen kehittämisen työryhmä 2020-2023, varajäsen

 • Statistika ry, hallituksen jäsen 2020, taloudenhoitaja 2021-2022

 • Turun Osuuskauppa, 2020-2024 edustajiston jäsen

 • Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja 2021

 • Kansallinen Kokoomus rp, puoluevaltuuston jäsen 2020-2024

 • Kokoomuksen Nuorten Liitto ry, liittohallituksen jäsen 2021-2022