Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso palkittiin Avajaiskarnevaaleilla

Vuoden 2022 opettajaksi valittiin tietojärjestelmätieteen lehtori Jonna Järveläinen Turun kauppakorkeakoulusta.

Järveläinen valittiin kahdeksantoista ehdotuksen joukosta. Valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota arkipäiväiseen opettajuuteen, opintojen ohjaamiseen, opetuksen kehittämiseen sekä tutkimuksen ja opetuksen yhdistämiseen. 

Järveläistä ehdottaneet korostivat hänen kykyään innostaa opiskelijoita sekä hänen omaa haluaan kehittyä opettajana. Ehdotuksissa Järveläistä luonnehdittiin muun muassa Turun kauppakorkeakoulun opiskelijalähtöisimmäksi ja opetustyölleen omistautuneimmaksi opettajaksi. Järveläisen kehuttiin tekevän valtavasti töitä kehittääkseen jatkuvasti opetusmenetelmiään kokeilemalla, kouluttautumalla ja kuuntelemalla opiskelijoiden palautetta.

– Tunnustus tuntuu mahtavalta ja on todella iso kunnia saada tällainen huomionosoitus koko yliopistolta, Järveläinen kiittää.

Vuoden opettaja 2022 Jonna Järveläinen
Vararehtori Piia Björn ja TYYn hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen palkitsevat vuoden opettaja 2022 Jonna Järveläisen (vasemmalla).

 

Vuoden opintojaksoksi valittiin PASI5221 Johdatus Itä-Aasiaan, Itä-Aasian tutkimuksen keskus ja Yliopistojen Aasia-verkosto / Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos. 

Palkintoa vastaanottamassa oli opintojakson vastuuopettaja, yliopisto-opettaja Silja Keva Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.

Johdatus Itä-Aasiaan verkkokurssia kuvailtiin onnistuneeksi opetuskokeiluksi, joka yllätti kurssia kehittäneen työryhmänkin positiivisesti. Kaikille avoin verkkokurssi sai kiitosta esimerkiksi pienistä ja vaihtelevista tehtävistä, joiden yhteyteen oli merkitty arvioitu tehtävään kuluva aika, syventävistä, opittuja asioita yhteen kokoavista kirjoitustehtävistä ja kurssisivuston raikkaasta visuaalisesta ilmeestä, joka lisäsi motivaatiota ja loi osaltaan kannustavaa ilmapiiriä. 

– Meillä on ollut työryhmä tekemässä tätä kurssia ja päätimme kokeilla jotain uutta. Olimme todella iloisia positiivisesta palautteesta, jota opiskelijoilta saimme. Itä-Aasia kiinnostaa laajasti, ja halusimme tehdä kurssin, joka on avoin ihan kaikille. Mukana oli opiskelijoita yli tiedekuntarajojen ja lisäksi esimerkiksi toimittajia, opettajia ja muita Itä-Aasiasta kiinnostuneita, kertoi Keva.

Vuoden opintojakso
Vuoden opintojakson palkintoa vastaanottamassa opintojakson vastuuopettaja Silja Keva (keskellä).

 

Turun yliopiston vuoden opettaja on valittu vuodesta 1994 lähtien ja vuoden opintojakso vuodesta 2006 lähtien. Valinnoilla halutaan edistää ja tuoda yliopistoyhteisössä näkyville hyvää opetusta ja ohjausta.

Valinnan suorittavat Turun yliopiston rehtori ja ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja koulutusneuvoston ja ylioppilaskunnan esityksistä. Tunnustusten saajat palkitaan rahapalkinnolla.