Hae yliopistokollegioon vuosille 2024-2025

Turun yliopiston kollegioon haetaan 10 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä 1.1.2024 alkavalle ja 31.12.2025 päättyvälle kaudelle. Turun yliopiston yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa opiskelijoita.

Yliopistokollegio on suurin koko yliopistoyhteisön kattava toimielin. Sen keskeinen tehtävä on keskustella koko yhteisölle tärkeistä asioista ja toimia yhteisön äänenä yliopiston johdon ja hallituksen suuntaan. Yliopistokollegion lakisääteisiin tehtäviin kuuluu päättää yliopiston hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta, valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen, vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi, valita yliopiston tilintarkastajat, vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Opiskelijajäsenten haku alkaa maanantaina 18.9.2023. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu täyttämällä TYYn verkkosivuilta löytyvä sähköinen lomake (www.tyy.fi) tiistaina 17.10.2023 klo 23.59 mennessä. Hakuajan päätyttyä ylioppilaskunnan valintatoimikunta tekee valittavista esityksen TYYn edustajistolle. TYYn edustajisto valitsee opiskelijajäsenet kollegioon marraskuussa.

► Hae yliopistokollegioon

Yliopistokollegion opiskelijajäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: aiempi kokemus järjestöistä, korkeakouluhallinnosta ja edunvalvonnasta, motivaatio ja sitoutuminen tehtävään, tiedekuntien tasapuolinen edustus sekä opiskelijaedustajien tasainen sukupuolijakauma toimielimessä.

Opiskelijajäseniksi ovat TYYn ohjesäännön mukaan hakukelpoisia henkilöt, joilla on oikeus suorittaa alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin opinnot Turun yliopistossa. Hakukelpoisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Hakukelpoisia eivät kuitenkaan ole henkilöt, jotka ovat yliopiston vaalijohtosäännön määrittelemällä tavalla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

TYYn hallinnon opiskelijaedustajien valintaa koskevan ohjesäännön mukaan hallinnon opiskelijaedustajapaikat on rajattu kolmeen per henkilö. Kirjauksella pyritään hallinnon opiskelijaedustajapaikkojen tasaiseen jakaantumiseen.

TYY korostaa toiminnassaan avoimuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme saavamme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Lisätietoja:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander, tyy-kopoasiantuntija@utu.fi, p. +358 44 796 1064