You are here

Uusia tuulia

| 25.01.2010

Turun yliopisto uudistui vuoden vaihteessa, kun Turun kauppakorkeakoulu ja vanha Turun yliopisto yhdistyivät.  Samalla uudistui yliopiston johtamisjärjestelmä, osin uudistuneen yliopistolain ja osin paikallisten ratkaisujen vaikutuksesta. Managerialismi vahvistui: yksilöjohtaminen korostui kollegiaalisen päätöksenteon kustannuksella.

Tuntuvimmin muutos koskee laitostasoa. Laitoksen johtajalle suotiin uudessa johtosäännössä aikaisempaa vahvempi asema, eikä laitosneuvostolla enää ole muodollista päätösvaltaa. Laitosneuvosto kuitenkin antaa lausuntonsa mm. johtajan valinnassa, opetussuunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, joten merkityksettömiä neuvostot eivät suinkaan ole.

Laitoksen johtajalla on keskeisin merkitys sen kannalta, millaisen roolin laitosneuvosto hänen laitoksellaan saa. Johtajat varmasti eroavat tässä suhteessa laitoksittain. Hyvää johtajaa kuvaillaan usein sellaiseksi, joka kuuntelee alaisiaan ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon päätöksiä tehdessään. Akateemista yhteisöä puolestaan kuvaillaan usein vahvasti kollegiaaliseksi. Niinpä rohkenenkin uskoa, että moni uuden järjestelmän laitosjohtaja ottaa neuvostonsa vahvasti päätöksentekonsa tueksi.

Opiskelijoilla yhteisön jäseninä on tärkeä tehtävä uusien käytäntöjen muotoutumisessa. Opiskelijat laajentavat päätöksenteon näkökulmaa, tuottavat rakentavaa kritiikkiä ja ovat osaltaan kehittämässä paitsi opetusta ja tutkintoja, myös yhtä lailla hallintoa ja käytäntöjä. Ylioppilaskunta luonnollisesti tukee ja kouluttaa toimijoita.

Vallassa olevien johtokuntien ja laitosneuvostojen kaudet päättyvät 31.3. ja uudet aloittavat 1.4. Opiskelijoiden kohdalla uusien edustajien haku alkaa lähiviikkoina. Ole hereillä.


Jarmo Kallunki
TYYn hallituksen varapuheenjohtaja