You are here

Tiede vaatii panostusta

| 09.11.2012

Valtakunta kamppailee laman kourissa ja julkista rahankäyttöä syynätään tarkasti. Korkeakoululaitoksen rahoitus on helppo välittömien leikkauksien paikka, sillä yliopistojen henkilökunta on liian hajanaista kanavoidakseen todellista protestiliikettä, eivätkä leikkausten yhteiskunnalliset vaikutukset näy välittömästi.

TYYn on helppo yhtyä Tieteentekijöiden liiton, Professoriliiton ja Suomen ylioppilaskuntien liiton jo ilmaisemaan huoleen siitä, että yliopistoindeksin jäädyttäminen heikentää merkittävästi korkeakoululaitoksen toimintaedellytyksiä. Jos indeksiä ei mitä pikimmin palauteta, on yt-neuvottelut väistämättä edessä halki yliopistokentän – kierros on jo alkanut.

Vastaus ei ole kuitenkaan ”päivystävän professorin” Matti Virenin ehdottama epärealistinen korkeakoululaitoksen rahoitusvajeen paikkaaminen tuntuvilla lukukausimaksuilla, jollei haluta rampauttaa pienen kansakunnan älyllisten kärkien kokoamista kaikista yhteiskuntaluokista. TYY vaatii sen sijaan ponnekkaasti, että yliopistoindeksi palautetaan ja riittäviä toimintaresursseja ei ainoastaan luvata vaan ne myös ylläpidetään. Korkeakoulutukseen kuluvia kustannuksia ei kannata nähdä puhtaina menoina, vaan itsensä moninkertaisesti takaisin maksavana sijoituksena.

Mallia voi hakea esimerkiksi Ruotsista ja Saksasta, joissa jopa lamavuosien aikaan on nähty tärkeäksi satsata korkeakoulusektorin rahoitukseen. Suomi ei tule selviämään globaalissa kilpailussa ilman sen henkisen pääoman vaalimista sekä korkeakoulutettuja osaajia.

Ylioppilaskuntia usein kritisoidaan siitä, että ne keskittyvät liikaa nurkkakuntaiseen opiskelijoiden edunvalvontaan yliopistolaitoksen kokonaisedun sijaan. TYY haluaa hälventää tätä luuloa korostamalla, ettei ylioppilasliikettä olisi ilman yliopistoaatetta, eikä yliopistoaatetta puolestaan ilman riittävää resurssipohjaa.

Näiden ajatusten saattelemana toivotan kaikille hyvää Porthanin päivää ja tunnelmallista TYYn 90. juhlapäivää.

Jukka Koivisto, TYYn hallituksen puheenjohtaja