You are here

Yleinen asevelvollisuus on merkittävä valmistumisikään vaikuttava tekijä

| 11.05.2009

Julkaistu TS 7.5. s.23

Suomalaisopiskelijat pääsevät aloittamaan opiskelujen jälkeisen työuransa eurooppalaisittain verraten vanhoina, mikä on herättänyt keskustelua kevään aikana. Opetusministeri Virkkunen on huhtikuussa asettanut työryhmän pohtimaan, miten opiskelijat saataisiin työelämään nykyistä nopeammin. Virkkunen itse on suositellut keinoiksi opintojen ohjauksen kehittämistä ja pääsykoejärjestelmän uudistamista.

Käydyssä keskustelussa ei kuitenkaan toistaiseksi ole puututtu asevelvollisuuden vaikutukseen, vaikka 85 % kunkin ikäluokan miehistä sen suorittaa. Suurimmalla osalla asevelvollisista jo pelkkä palvelusaika on vuoden pituinen. Lisäksi joka viidennellä aseellisen palveluksen suorittajalla opinnot viivästyvät palveluksen kestoa enemmän. Puolustusvoimien raportti Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia vuodelta 2007 pitää molempia seikkoja yhteiskunnan kannalta merkittävinä ongelmina.

Valtaosa ikäluokan miehistä on siis vähintään vuoden ajan sivussa opintoputkesta. Tätä asevelvollisuuden vaikutusta valmistumisikään ei pidä ohittaa pelkin olankohautuksin. Opintojen viivästyttäjänä asevelvollisuudella on todennäköisesti suurempi vaikutus kuin opinto-ohjauksen parantamisella tai muulla hienosäädöllä aikaansaatavilla parannuksilla.

Opintoihin siirtymistä asevelvollisuuden jälkeen on myös pyrittävä joustavoittamaan. Kiireellisimpinä parannuksina olisi pohdittava asevelvollisuuden järjestämistä siten, että nykyistä useampi voisi suorittaa sen yhden lukuvuoden sisällä. Asepalveluksessa olisi myös otettava käyttöön opintolomat pääsykokeisiin osallistumista varten.

Siviilipalvelusta puolestaan voisi lyhentää lähemmäs keskimääräistä asepalveluksen suorittamisaikaa, ja samalla etsiä myös ratkaisuja siviilipalvelukseen astumisen ja varsinaisen palveluksen suorittamisen välissä usein olevan kohtuuttoman pitkän ajan leikkaamiseksi. Näillä yksinkertaisilla toimenpiteillä pystyttäisiin vuosittain helpottamaan tuhansien asevelvollisten hakeutumista koulutukseen.

Elias Laitinen
Koulutuspoliittinen vastaava
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Jukka Vornanen
Hallituksen puheenjohtaja
Turun yliopiston ylioppilaskunta