You are here

Kansainvälistymään

| 23.10.2009

Opetusministeriö julkaisi keväällä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian, joka asettaa kansaivälistymisen tavoitteet uudistuvalle korkeakoululaitokselle ja esittää konkreettisia toimenpiteitä, jotka tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista.

Suomalaisten opiskelijoiden liikkuvuuden lisääminen on yksi strategian asettamista tavoitteista. Strategian mukaan opiskelijaliikkuvuuden lähtökohta on vähintään kolmen kuukauden mittainen vaihto-opiskelu tai harjoittelu.

Toimenpiteeksi kansainvälistymisstrategiaan on kirjattu, että korkeakoulut sisällyttävät kaikkiin tutkintoihin kansainvälistymistä tukevan opintojakson. Pakollisen kansainvälistymisjakson lisääminen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voi tuntua opintonsa pitkälle suunnitelleelle opiskelijalle jopa mahdottomalta, mikäli sellaiselle ei ole alunperin varannut aikaa. Valmistumisaikataulu voi paukkua ja elämäntilanteita on yhtä monta kuin opiskelijoitakin.

Kansainvälistymisstrategia jättää kuitenkin paljon yliopistojen ja opiskelijoiden oman valinnan varaan. Se ei suoraan velvoita opiskelijaa lähtemään vastoin tahtoaan kolmeksi kuukaudeksi Peruun tai yliopistoa iskemään opiskelijalle lentoliput ja viisumin kouraan. Kansainvälistymisjakson toteutuksesta sovitaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa, eikä kansainvälistymisstrategia määrää sen tarkkaa sisältöä.

Turun yliopisto on kirjannut kansainvälistymisjakson omaan kv-toimenpideohjelmaansa ja jotkut tiedekuntamme ovat jo ehtineet lisätä sen myös opinto-oppaisiinsa. Tätä ei kannata kuitenkaan pelästyä, sillä kansainvälistymisessä otetaan huomioon koulutusalojen erot ja tarjotaan vaihtojaksolle vaihtoehtoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi virtuaaliopetusta hyödyntävä kansainvälinen opetustarjonta, monikulttuurisuuden opinnot, harjoittelu monikulttuurisessa ympäristössä tai vieraskielisen opintokokonaisuuden suorittaminen. Esimerkiksi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa kansainvälistymisen voi tulevaisuudessa mahdollisesti suorittaa vaikkapa opettamalla monikulttuurisessa ympäristössä Turun Normaalikoulussa.

Kansainvälistyminen ja siihen tarjotut eri mahdollisuudet eivät ole uhka, vaan tilaisuus.

Leila Uotila
TYYn hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava