You are here

”Käyttäkää omia ravintoloitanne!”

| 03.12.2009

Otsikko on suora lainaus eräältä Unican ravintolapäälliköltä ja on niin totta. Turun yliopistoväen tulisi tosiaankin käyttää Unican lounas- ja kahvilapalveluja enemmän. Ongelmana vain on, etteivät ihmiset tiedä, että käymällä esim. Macciavellissa he samalla kohentavat omistamansa yrityksen tulosta. Viime keväänä toteuttamamme kahvilakyselyn tulosten perusteella vastaajat eivät käytännössä tiedä, että he itse tosiasiassa omistavat Unican; alle puolet tiesi, että Unican omistavat TYY ja Amica yhdessä niin, että TYYllä on lopulta prosentuaalinen enemmistö.

Uskon, että mikäli ihmiset tietäisivät olevansa ”asiakasomistajia”, he osaisivat paremmin vaatia mielipiteidensä huomioonottamista. Tällä haavaa TYYn ravintolavaliokunta on linkki asiakkaiden ja Unican välillä ja tärkein tehtävämme onkin ollut tuoda asiakkaiden toiveet ja näkemykset Unican tietoon, sekä valvoa samalla omalta osaltamme TYYn omistajastrategian toteutumista toimipisteissä.

Omistajastrategiassa painotetaan mm. eettisesti tuotettujen tuotteiden osuuden lisäämistä Unican valikoimissa. Strategian toteuttaminen käytännössä onkin ollut ravintolavaliokunnan keskeisimpiä saavutuksia kuluneena vuonna. Reilun kaupan kahvi on tällä hetkellä aiempaa paremmin esillä ja mikä tärkeintä, samanhintaista kun epäreilu. Tätä ennen reilu kahvi ei todellisuudessa ole ollut vaihtoehto huomattavasti kalliimman hintansa takia. Parannettavaa löytyy edelleen. Tuoreiden kahvilakyselyn tulosten mukaan yli kuusi vastaajaa kymmenestä suhtautuisi positiivisesti, mikäli tarjolla olisi pelkästään reilua kahvia. Tulos on täysin samansuuntainen viime vuoden tuloksen kanssa. Mikään ei siis estä tarjoamasta pelkkää reilua kahvia.

Kun kerran enemmistö Unican asiakkaista on opiskelijoita, on tärkeää ajaa enemmistön etua myös taloudelliselta kannalta. Tämän ravintolavaliokunta on tiedostanut jo pitempään. Viime vuoden valiokunta kävi aloitteestani keskustelua kahviloiden aukiolon pidentämisestä, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus syödä ja kahvitella yliopistolla edullisesti myös neljän jälkeen, eikä tarvitsisi tuhlata euroja hampurilaisiin tai kebabeihin. Ellei halua. Ihmiset eivät olleet yksimielisiä siitä, kannattaako moisesta edes selvittää mielipidettä, automaatit riittivät osalle. Pelättiin myös aukiolokokeilun työvoimakustannuksia.

Kannatti kuitenkin kysyä; vastaajat olivat selkeästi pidempien aukiolojen kannalla. Tähän tukeutuen tuolloinen valiokunta lausui Macciavellin kahvilan aukiolokokeilun puolesta. Allekirjoittanut tukeutui kautta kevään lausuntoon, ja lopulta Macciavellin kahvilapuolen aukioloaikakokeilu toteutuu ensi tammikuusta lukien. Kahvila on auki 11.1.2010 alkaen, maanantaista torstaihin aina kuuteen asti. Tämän vuoden kahvilakyselyssä lähes 80% vastaajasta käyttäisi illalla auki olevan yliopistokahvion palveluja, joten asiakkaat saavat mitä ovat toivoneetkin.

Ravintolavaliokunta pitää tärkeänä varmistaa Unican hyvää tulosta ja turvata kokeilun jatkuminen sekä mahdollinen vakinaistaminen. Siksi kannustammekin ravintolapäällikön sanoja mukaillen käyttämään omaa kahvilaa ja sen palveluita. Ensi vuonna on luvassa parempaakin, mikäli eräät neuvottelut päättyvät opiskelijoiden kannalta onnellisesti...

Eva-Liisa Raekallio
TYYn Ravintolavaliokunnan puheenjohtaja 2009