You are here

Kehy – ja maailma pelastuu?

Elina Harju | 26.02.2010

 

Kehitysyhteistyö, tuttavallisemmin kehy, on toimimista kehitysmaiden köyhien auttamiseksi - se me kaikki jo tiedetäänkin. Vaikeampi kysymys kuuluu: mitä se kehitysyhteistyö on ihan oikeasti, käytännössä?
 

Kehitysyhteistyö tuo monille mieleen omatuntoa ostavat rikkaat ihmiset armollisesti jakamassa ruokaa nälkiintyneille neekerilapsille - tai pahimmassa tapauksessa Madonnan ja Angelina Jolien kilpaa adoptoimassa vauvoja kehitysmaista. Kehy on kuitenkin jotain aivan muuta!
Ennen kehitysyhteistyöstä käytettiin nimeä kehitysapu. Nykyään halutaan korostaa avun sijasta yhteistyötä ja kumppanuutta, minkä painottamiseksi nimikin on vaihdettu. Myös tietämättömyyden ajat, jolloin rahdattiin traktoreita etelään ruostumaan pelloille, ovat ohi. On ymmärretty kantapään kautta, kuinka monimutkaisista asioista on kyse ja kuinka länsimaille tuttu kehittymisen malli ei toimi kaikkialla. Valmiiden ratkaisujen ja materiaalilahjoituksien sijaan kehitysyhteistyössä pyritäänkin entistä enemmän vahvistamaan kehitysmaiden kansalaisten itsetuntoa, asemaa, tietoja sekä taitoja. Näin heitä tuetaan jatkossa kehittämään itse itseään haluamallaan tavalla. Tämä on sitä paljon hehkutettua kestävää kehitystä. Ketään ei myöskään lähdetä väkisin kehittämään, vaan kehyä tehdään aina avunsaajan pyynnöstä ja tämän ehdoilla.
 

Entä mitä tekemistä TYYllä on kehitysyhteistyön kanssa?
Kehitysyhteistyötä tekevät valtiot, kansalaisjärjestöt sekä kansainväliset organisaatiot, kuten EU ja YK, sekä kehityspankit. Miksei siis myös TYY? Opiskelijoita yhteiskunnassa edustavana järjestönä TYY voi, ja on sen myös suotavaa, ottaa kantaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja jopa toimia tiennäyttäjänä. Kehy-toiminta tarjoaa lisäksi meille TYYläisille oivan mahdollisuuden saada käytännön kokemusta kehyn tekemisestä. Samalla kannamme vastuumme globaalin hyvinvoinnin puolesta.
 

Millaista kehyä TYYssä sitten tehdään?
Keskeinen osa TYYn kehy-toimintaa on TYYn oma kehitysyhteistyöhanke Meksikossa. Kehitysyhteistyövaliokunta vastaa TYYn oman kehy-hankkeen hallinnoinnista yhdessä kansainvälisten asioiden sihteerin kanssa. Käytännössä hankehallinnointi tarkoittaa paljolti sitä, että laadimme ulkoministeriölle hankeraportteja ja muita vaadittavia asiakirjoja rahoituksen saamiseksi. Mikäli meidän ja etelän kumppanijärjestömme työn laatu vastaa ulkoministeriön tiukkoja kriteerejä, he maksavat 80 % hankkeemme kuluista. Tämä moninkertaistaa jokaisen lahjoitetun pennosen. Kyse ei siis ole naivista haihattelusta maailman pelastamiseksi, vaan ihan oikeasta ja aikaansaavasta kehitysyhteistyöstä.

Opiskelijat voivat TYYn jäsenmaksun yhteydessä sijoittaa solidaarisuuteen tukemalla TYYn oman hankkeen lisäksi myös kahta muuta tukihanketta, joiden valinta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi on parhaillaan työn alla. Tuettavien hankkeiden ensisijaisia valintakriteerejä ovat toimivuus ja luotettavuus. Näin jokainen meistä voi olla varma, ettei lahjoitettujen rahojen väärinkäytölle ole sijaa. Myös erilaiset tiedotusprojektit ja tapahtumat ovat oleellinen osa TYYn kehy-valiokunnan toimintaa. Näiden avulla pyritään tarjoamaan tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia TYYläisille.
 

Jokainen on lämpimästi tervetullut mukaan kehy-toimintaamme. Ei me maailmaa pelasteta, mutta kenties saadaan pieni hippunen hyvää aikaan.


Elina Harju
TYYn kehitysyhteistyövaliokunnan pj


Elina Harju