You are here

Erilaisia esteitä

| 10.05.2010

Hei normaali opiskelija,

millaisiin opiskelun esteisiin sinä olet törmännyt? Oletko saanut riittävästi tukea ja ohjausta opintojesi aikana? Oletko törmännyt byrokratian rattaisiin, toimimattomiin opetusjärjestelyihin tai turhaan joustamattomuuteen? Onko jokin kurssi tuntunut ylivoimaiselta tai oletko välillä saanut etsiä opiskelumotivaatiota kivien alta?

Opiskelu ei varmaan koskaan ole täysin esteetöntä. Mutta entäpä jos nyt sokeutuisit, menettäisit kuulosi, äänesi tai joutuisit onnettomuuden seurauksena pyörätuoliin tai sairastuisit pitkäaikaisesti? Pystyisitkö jatkamaan opintojasi? Olisitko mielestäsi oikeutettu jatkamaan opintoja?

TYYhyn on perustettu esteettömyystyöryhmä, jonka toiminta on avointa kaikille esteettömyystyöstä kiinnostuneille. Työryhmän tavoitteena on tiedottaa ja herättää keskustelua opiskelun esteistä sekä vaikuttaa päätöksentekoon ja opiskelijakulttuurin esteettömyyteen. Ongelma on monesti tiedon puutteessa ja sitä kautta asenteissa. Niin henkilökunnalla kuin opiskelijoillakin.

Opiskelijatapahtumia järjestäessä voi pyrkiä poistamaan osallistumisen esteitä vaikkapa paikkavalinnalla tai pyytämällä ilmoittautumisten yhteydessä tietoa osallistujien erityistarpeista. Erilaisuuden huomioiminen vaatiikin vaivannäköä enemmän asennejumppaa.

Voisit vihjata omalle yhdistyksellesi, että se julistautuisi syrjintävapaaksi (www.yhdenvertaisuus.fi). Vähintä mitä jokaisen tulee esteettömyystyön eteen tehdä, on korjata omat asenteensa erilaisia oppijoita ja eri tavoin vammaisia koskien, ja arvostaa kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina yksilöinä. Niin kai toivot itseäsikin arvostettavan.Vielä sinulle erilainen oppija,

paljon on tehtävää ennen kuin Turun yliopistoa voi kutsua esteettömäksi korkeakouluksi, joka  toiminnassaan ja oppimisympäristöissään ottaa suunnitelmallisesti huomioon opiskelijoiden monenlaisuuden. Yhtälailla paljon on tehtävää myös koko yliopistoyhteisön asenneilmapiirin parantamisessa. Olet kuitenkin ansainnut paikkasi yliopistoyhteisön jäsenenä.

TYYn esteettömyystyöryhmä perustettiin opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi yliopiston esteettömyystyössä.  Tuo oma kokemuksesi työryhmän toimintaan, sinunkin ääntäsi tarvitaan!PS. Kuka sen normaalin muuten määrittää?