You are here

Kesätyöläinen, nyt tarkkana!

Anna Mäkipää | 12.07.2010

Taantuman jälkimainingeissa kilpailu kesätyöpaikoista on kovaa, ja sellaisen saadessaan kesätyöläisen kannattaa tiedostaa omat oikeutensa.

 

Opiskelija, muista siis pari seikkaa:

1. Hoida työsopimuksesi kuntoon.

Vaikka suullisen työsopimuksen tulisi olla yhtä sitova kuin kirjallisen, on selkeämpää kun työnantaja ja työntekijä kirjaavat työsuhteen olennaisimmat kohdat paperille.

2.Vaadi tekemästäsi työstä oikeanlaista palkkaa.

Huolehdi, että sinulle maksetaan työnkuvaasi vastaavaa palkkaa. Tarkista myös, että palkka lisineen maksetaan oikein. Ylityökorvaukset ja ilta- ym. lisät kuuluvat kesätyöläisellekin. Lisätietoja löydät työehtosopimuksista. Muista myös, että lomakorvaus kuuluu myös kesätyöntekijälle.

3.Tee työaikakirjanpitoa.

Työnantaja on velvollinen pitämään kirjaa työajoista, mutta työntekijän kannattaa huolehtia kirjanpidosta itsekin varsinkin silloin, jos työajat ovat epäsäännölliset tai jos tehdään ylitöitä.

4. Pyydä työtodistus.

Kun työsuhteesi päättyy, kannattaa työnantajalta pyytää työtodistus. Työtodistuksesta voi olla hyötyä, kun haet seuraavaa työpaikkaasi.

 

Kesätöissä on hyvä tilaisuus kehittää opiskelija- ja työelämässä tarvittavia taitoja. Valmistumisen jälkeistä työllistymistä ajatellen verkostoituminen kesätyöpaikalla on eduksi. Muistakaa nauttia työstänne!

 

 

 

 

Anna Mäkipää

TYYn hallituksen jäsen

alayhdistykset, ympäristö ja tuutorointi

 

 

 


Anna Mäkipää