You are here

Opiskelija, rakenna omanlaisesi tutkinto!

Rauli Elenius | 13.09.2010

"Vapaa sivuaineoikeus on monialayliopiston vahvuus. Oppiaineiden on pyrittävä tarjoamaan opintojaan vapaana sivuaineena kaikille yliopiston perustutkinto-opiskelijoille." Näin TYYn edustajisto on linjannut 26.11.2009 hyväksytyssä poliittisessa linjapaperissaan. Miksi ihmeessä sivuaineita saisi valita mielensä mukaan?

Mahdollisuus suorittaa yliopistotutkintonsa omien mielenkiintojen mukaan muuttuu koko ajan järkevämmäksi ja kannattavammaksi, kun työelämässä yksilöllinen osaaminen ja erityistaidot korostuvat. Tutkintoaan rakentaessa ei siis kannata välttämättä kuunnella enää vanhempiaan, joille jäykemmät tutkintosisällöt ovat olleet ehto työllistymiselle. Tutkinto, jossa on sopivasti sekaisin luonnon- ja yhteiskuntatieteitä, vaikkapa oikeustieteen peruskursseja ja psykologiaa, voi hyvin suunniteltuna olla kullanarvoinen.

Toisaalta kannattaa olla tarkkana sivuaineita valitessaan. Aivan minkälainen häröpallo tahansa ei välttämättä ole eduksi, jollei toivottavasti haitaksikaan. Jos kiinnostukset sattuvat olemaan teoreettisen fysiikan lisäksi folkloristiikassa, sosiaalipolitiikassa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, voi olla paikallaan pohtia tällaisen aineyhdistelmän hyödyllisyyttä. Valittujen aineiden tulisi omalta kannalta katsottuna tukea toisiaan tai tulevan uran tarpeita. Tämän tiedostaen opiskelijan pitää voida kuitenkin rakentaa juuri omannäköisensä kokonaisuus.

Turun yliopistossa tutkitaan ja opetetaan hyvin laajasti erilaisia aineita ja sivuaineopiskelu on suhteellisen helppoa. Kuitenkin vanhat "yhteensopiviksi" mielletyt yhdistelmät hallitsevat edelleen. Oppiaineiden perinteet toki vaikuttavat valintoihin ja usein ne tavalliset ovat järkeviä yhdistelmiä. Yksilöllisiä urapolkuja silmälläpitäen tiedekuntien tulisi silti tarjota opintojaan laajasti kaikille opiskelijoille, joskin on vain oikein, että pääaineopiskelijat ovat etusijalla silloin, kun kurssipaikkoja on tarpeen rajoittaa.

Yliopiston tai sen tiedekuntien pitäisi palkita oppiaineita laajasta sivuainetarjonnasta. Suoritetut opintopisteet tai opintokokonaisuudet voisi ottaa rahoituksessa huomioon tutkintojen rinnalla. Hyvät sivuainemahdollisuudet ovat myös yliopiston etu korostaessaan Turun yliopiston monitieteisyyttä ja nostaessaan sen profiilia ja houkuttelevuutta. Toivottavasti sivuainemahdollisuudet paranevat entisestään ja esimerkiksi uusimman yksikön eli Kauppakorkeakoulun ja muiden yksiköiden välille saadaan luotua mielekkäitä opintomahdollisuuksia.

 

Rauli Elenius

hallituksen jäsen (koulutuspolitiikka)

 


Rauli Elenius