You are here

Kuka päättää sinun opiskelustasi?

Elias Laitinen | 19.11.2010

Yliopistolaki, opintotuki, opintoaikojen rajaus. Opiskelua, kuten muutakin elämää isänmaassamme, säädellään laeilla, joita säätää eduskunta.

Ylioppilaskunta, TYY, vaikuttaa näiden lakien säätämiseen omalta pieneltä osaltaan esimerkiksi pitämällä yhteyttä oman alueensa kansanedustajiin. Mutta meillä yliopisto-opiskelijoilla on lakeihin vaikuttamiseksi myös oma etujärjestömme, Suomen ylioppilaskuntien liitto eli SYL. Vajaat viisi euroa jokaisen opiskelijan jäsenmaksusta käytetään opiskelijoiden kansalliseen edunvalvontaan SYL:n kautta.

Lakien valmistelun avoimuudesta ja laadusta on keskusteltu julkisuudessa paljon. Tänään ja huomenna osallistumme TYYn 32-henkisen delegaation voimin ylioppilaiden vuotuiseen ”urheilujuhlaan” eli SYL:n liittokokoukseen. SYL itse on ottanut askelen avoimempaan suuntaan verkkosivu-uudistuksensa myötä. SYL:n näyttävät verkkosivut ovat tulevaisuudessa tämän maan ensisijainen keskustelu- ja tiedotuskanava opiskelijan elämään vaikuttavista laeista ja määräyksistä. Uudistuksessa perinteinen ajatus siitä, että asioita pitää erikseen julkaista verkkosivuilla on käännetty toisin päin: kaikki, minkä ei jostain syystä pidä olla salaista, on julkista ja avointa kommenteille ja kritiikille. Tämä on tulevaisuutta kaikkialla, myös TYYssä.

Tänä viikonloppuna innokkaimmat voivat SYL:n verkkosivujen kautta seurata suorana, kuinka opiskelijat muotoilevat liitolleen kantoja, ja jännittää TYYn ehdokkaan Anna Mäkipään puolesta.

Elias Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja


Elias Laitinen