You are here

Mitä opiskelijat voivat tehdä opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi?

Anna Mäkipää | 22.11.2010

Ylioppilasliike on viime aikoina osallistunut keskusteluun työurien pidentämisestä. Todettakoon, että osallistuminen tähän keskusteluun on ollut aiheellista ja erittäin suotavaa. Me opiskelijat tiedämme itse parhaiten tilanteemme ja rajamme. Siksi on tärkeää, että tuomme kantamme vahvasti esiin.

Opiskelijat tuovat jo nyt merkittävän panoksen työmarkkinoille. Tätä panosta ei vielä tunnisteta ja tunnusteta täysin. Jatkossa on toimittava, jotta opiskelijoiden panosta arvostettaisiin. Samalla voimme parantaa myös muiden epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien asemaa työmarkkinoilla.

Suorituakseen opinnoista aikarajan puitteissa, samalla useimmiten tehden säännöllisesti töitä, on opiskelijan oltava vahva. Opiskelun tukirakenteet on pidettävä kunnossa ja niitä on kehitettävä edelleen. Jotta työurat eivät katkea heti alkuunsa, on huolehdittava opiskelijan kyvystä opiskella. Opiskelukyvystä huolehtimalla luodaan pohja myös aikanaan tarvittavalle työkyvylle.

TYYn toimintasuunnitelmaan on ensi vuonna tulossa hyviä kirjauksia siitä, miten opiskelijan hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan. Ensi vuonna panostetaan ainakin järjestötoimijan jaksamiseen, liikuntatuutorointiin ja korkeakoulukiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan kiinnittymistä tiede- ja koko yliopistoyhteisöön.

Kun opiskelun tuki on kunnossa, on opiskelijan hyvä opiskella. Edistämällä opintojen etenemisen edellytyksiä vastaamme osaltamme paineisiin valmistumisen nopeuttamisesta ja työurien pidentämisestä alkupäästä.

SYL:n liittokokouksen jälkimainingeissa voit käydä lukaisemassa liittokokouksen kannanoton työssä jaksamisesta osoitteesta http://www.syl.fi/2010/11/20/syln-liittokokous-vaatii-lomapankkia-avuksi-tyossa-jaksamiseen/.

Voidaan hyvin!

 

Anna Mäkipää

TYYn hallituksen jäsen

alayhdistykset, ympäristö ja tuutorointi


Anna Mäkipää