You are here

Kahta kohti

Joni Kajander | 18.01.2011

Vuonna 2011 vaikuttaminen on helppoa. Jokaisella Turun yliopiston opiskelijalla on kaksi erityisen painavaa ääntä. Käsillämme on kolmen kuukauden kuluttua valtakunnan tärkein vaikuttamisen paikka - eduskuntavaalit. Tämän lisäksi TYYläisillä on mahdollisuus antaa syksyllä painava sanansa ylioppilaskunnan tulevaisuudesta edustajistovaaleissa.

Eduskuntavaalien jälkeen laadittavasssa hallitusohjelmassa määritetään opiskelijoita koskevien asioiden päälinjat seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Ylioppilasliikkeen eduskuntavaalivaikuttamisessa keskiössä ovat Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitusohjelmatavoitteet (http://www.syl.fi/syl/hallitusohjelmatavoitteet/). Päätavoitteiksi on valittu laadukkaan ja maksuttoman koulutuksen takaaminen, opintotuen sitominen kansaneläkeindeksiin ja opintorahan huoltajakorotus. Tavoitteita ei ole laadittu pelkästään poliittiseksi ohjelmaksi. Niillä pyritään myös herättämään ajatuksia ja keskustelua opiskelijoiden tärkeinä pitämistä kysymyksistä. Koulutusjärjestelmä ei pelkästään vaikuta nykyiseen asemaamme, vaan määrittää yhteiskuntamme kehitystä tulevaisuudessa. On hyvä pysähtyä ja miettiä kokemuksiamme opiskelusta nykymuodossa ja tuoda ne muidenkin tietoon.

Kokemuksia meillä on myös opiskelijaelämästä ja siinä kokemuspiirissä toivoisi ylioppilaskunnalla olevan merkittävä rooli meille jokaiselle. Kuitenkin vain hieman yli puolet opiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään yhteisöön (YTHS:n terveyskysely 2008). Tässä on petrauksen paikka - miten ylioppilaskunta voi paremmin toteuttaa yhteisöllisyyttä. Edustajistovaalien yhteydessä voimme avata tätä ongelmaa ja edistää yhteisöllistä kehitystä Turun yliopistolla.

Hyvää ja vaikutusvaltaista vuotta!

 

Joni Kajander

Hallituksen jäsen

Koulutuspolitiikka


Joni Kajander