You are here

Ei merta edemmäs kalaan

Mikko Leino | 02.02.2011

Eri kulttuurien vuorovaikutus on tiivistynyt jatkuvasti. Tiede, talous ja kulttuuri kehittyvät yhä kansainvälisempään suuntaan ja eri aloilla tehdään enemmän maailmanlaajuista yhteistyötä. Tulevaisuudessa vieraiden kulttuurien ymmärrys ja kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa on tärkeämpää, mikä tulisi huomioida jo opiskeluvaiheessa. Usein vaihto-opiskelu nähdään ainoana vaihtoehtona kansainvälistymiselle, mikä ei pidä paikkaansa. Kotikansainvälistyminen on helppo, ympäristöystävällinen, edullinen ja hauska tapa tutustua muihin kulttuureihin. Kotikansainvälistymiselle ei ole yksiselitteistä laajalti hyväksyttyä määritelmää, mutta voitaneen kuitenkin todeta, että se käsittää kaiken toiminnan, joka edistää kulttuuristen erojen ymmärtämistä ja monikulttuurisuutta kampuksella.

 

Kansainväliseen toimintaan osallistumisen edellytetä muuta kuin kiinnostusta toimintaa kohtaan. Kampuksella toimii useita tahoja, joiden kautta on helppo lähteä mukaan.  Turun yliopiston kansainvälisten asioiden valiokunnan toiminta on kaikille avointa ja kokouksia on noin kahden viikon välein. Valiokunnan tavoitteena on: edistää kansainvälisyyttä, kotikansainvälisyyttä, kulttuuristen erojen ymmärtämistä ja monikulttuurisuutta kampuksella, edistää kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvontaa, kehittää englanninkielisen tiedotuksen asemaa, rohkaista Turun yliopiston opiskelijoita lähtemään vaihtoon, pitää kansainvälistä näkökulmaa esillä ylioppilaskunnassa, yliopistolla ja kaikessa toiminnassaan

ESN uni turku on itsenäinen yhdistys, jonka tavoitteena on tukea ja kehittää vaihto-opiskelua. ESN uni turku kuuluu kansainväliseen ESN verkostoon, jolla on toimintaa 33 maassa. ESN uni turku järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi helmikuussa on  running dinner, jossa vaihto-opiskelijat kiertävät illallisella suomalaisia koteja.  International student union of turku universities (istu) on kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden järjestö. Istu:n toiminnassa painottuu edunvalvonta ja sosiaaliset tapahtumat. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiallisesti kansainvälisistä maisteri- ja jatkotutkinto-opiskelijoista.  Useimmissa tiedekunnissa toimii kansainvälisiä tutoreita, jotka ovat mukana auttamassa vaihto-opiskelijoita vaihdon aikana. Moni tutor-toiminnassa mukana ollut on saanut elinikäisiä ystäviä toiminnasta, jonka kanssa ovat olleet yhteydessä vielä vuosienkin päästä.

Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen on monia ja ne ovat helppoja. Kannattaa lähteä mukaan!


Mikko Leino