You are here

Porissa kuin Turussa? Entä Raumalla?

Tuulia Merivuori | 16.03.2011

TYYllä on alayhdistyksiä Turun kotikampuksen lisäksi myös Porissa ja Raumalla. Porissa toimii Porin yliopistokeskuksessa opiskelevien kauppatieteilijöiden ainejärjestö PorKy sekä kulttuuri- ja maisematutkimusta opiskelevien ainejärjestö Kulma.  Raumalla suurimpana järjestönä vaikuttaa kaikkien Raumalla opettajaksi opiskelevien Opekas, eri suuntautumisvaihtoehtojen omat ainejärjestöt sekä kourallinen harrasteyhdistyksiä mm. kalastusintoilijoille ja partiolaisille.

Filiaaleissa toimivilla alayhdistyksillä ei ole käytössään esimerkiksi TYYn ilmais- tai vuokratiloja, heidän on haastavampaa lainata TYYltä tarvikkeita päivittäiseen toimintaansa ja myös TYYn koulutuksiin osallistuminen on melko aikaa vievää. Koska filiaaleissa toimivat oppiaineet eivät automaattisesti muodosta laitoksia tai tiedekuntia, on myös opiskelijaedustuksen saaminen ja sitä kautta vaikuttaminen opintoihin haastavaa. Opiskelijat eivät filiaaleissa pääse yhtä vaivattomasti nauttimaan TYYn palveluista, TYYn tarjoamasta laajasta ja hyvin heterogeenisesta kaikille jäsenille avoimesta harrasteyhdistystoiminnasta eikä heillä esimerkiksi ole mahdollisuutta käyttää yliopistoliikunnan palveluja. Hyvityksenä siitä yksi ainejärjestö saa tiedekunnalta liikuntaan tarkoitettua avustusta, joka on per opiskelija 1/3 siitä summasta, jonka yliopisto käyttää yhden opiskelijan liikuntaan vuodessa. Joka muuten on noin puolet korkeakoululiikunnan suosituksissa mainitusta summasta.

Takaisin asiaan… Filiaalissa toimivan alayhdistyksen puheenjohtajan ja kopon tulee olla huomattavasti paremmin perillä oppiaineessa ja sen hallinnossa tapahtuvista asioista kuin Turussa.  Yhdistyksen päivittäistä toimintaa pyöritetään ilman oman alan muiden ainejärjestöjen vertaistukea ja vailla muiden kandivaihetta aloittavien opiskelijoiden ainejärjestöjen mallia.

Tällä hetkellä filiaaleissa toimii TYYn mallikelpoisimpiin alayhdistyksiin lukeutuvia ainejärjestöjä jotka hoitavat hienosti omat sekä osittain myös TYYn ja jopa yliopiston tehtävät omien jäsentensä opiskelua tukeakseen. Raumalle TYY palkkasi opiskelijasihteerin, joka toivottavasti parantaa opiskelijoiden elämää Seminaarinmäellä. Porissa TYYtä ja yliopistoa paikkaa myös kaikkien yliopistokeskuksessa ainejärjestöä pyörittävien yhteistyöjärjestö Pointer. Filiaaleissa toimivat alayhdistykset saavat toiminta-avustuksen lisäksi TYYltä myös filiaalilisää, joka viime vuonna oli 200€/alayhdistys. Edustajisto on pyytänyt hallitusta selvittämään ylimääräisen filiaalilisän tarvetta ennen tämän kevään toiminta-avustusten myöntämistä. Porissa on jo käyty ja Raumalle ollaan vielä menossa. Enää tarvitaan joku, joka osaa selkeästi eritellä ne toiminnot joita TYY haluaa taloudellisesti tukea. Ja tietenkin joku joka kertoo tukisumman. Tietoa, taitoa ja tarvetta filiaaleista kyllä löytyy.


Tuulia Merivuori