You are here

TYYn valiokuntakysely

| 09.05.2011

TYYn hallintoa ja organisaatiota pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta se palvelisi jäsenistöä ja toimijoita paremmin. Tärkeä osa tätä prosessia on ollut valiokuntien tehtävien selkeyttäminen ja rutiininen luominen. TYYssä toimii yhteensä seitsemän valiokuntaa: alayhdistysvaliokunta, ympäristövaliokunta edunvalvontavaliokunta, kansainvälisten asioiden valiokunta, kehitysyhteistyövaliokunta, kulttuurivaliokunta ja ravintolavaliokunta. Osana TYYn strategiaa kevään aikana on tehty kysely valiokuntien toimijoille. Ensi viikolla kyselyn tuloksia käydään läpi valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kanssa. Tavoitteena on löytää kehittämistoimenpiteitä, joilla valiokuntien toimintaa voidaan entisestään parantaa.Kyselyyn vastasi yhteensä 29 valiokuntatoimijaa, joka vastaa vajaata puolta valiokuntien jäsenistä. Kyselyssä oli yhteensä 17 kysymystä. Olen poiminut kyselystä muutamia havaintoja. 

Yleisimpiä syitä valiokuntien toimintaan osallistumiselle olivat: mahdollisuus päästä vaikuttamaan, halu oppia, mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, valiokunnan toimialan kiinnostavuus ja halu kehittää valmiuksia haastavampiin luottamustoimiin.  Kyselyn tuloksista ilmenee monia positiivisia piirteitä valiokuntien toiminnassa. Kaikki vastaajat ovat täysin samaa tai osittain samaa mieltä väitteeseen ”valiokunnassa tutustuu uusiin ihmisiin”. 85 % vastaajista olivat täysin samaa tai osittain samaa mieltä väitteeseen ”valiokunnassa pääsee vaikuttamaan”. 95 % vastaajista olivat täysin samaa tai osittain samaa mieltä väitteeseen ”valiokuntiin hakeminen oli helppoa”.  80 % vastaajista olivat täysin samaa tai osittain samaa mieltä väitteeseen ”suosittelisin valiokunnan toimintaa tuttavilleni”.


Kysely antoi kohtuullisen positiivisen kuvan valiokuntien tilasta. Tästä huolimatta toiminnasta löytyi alueita, joita voidaan edelleen kehittää. Valiokunnille tulisi suunnitella selkeämpi toimintatapa ongelmatilanteiden varalta ja valiokuntien perehdytystä tulisi parantaa. Kaikki vastaajat eivät myöskään olleet kokeneet valiokunnista saatavilla olevaa tietoa riittäväksi.


Ensi viikon maanantain valiokuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tapaamisessa pidetään työpaja kyselyn tuloksista. Tavoitteena on löytää konkreettisia parannusehdotuksia. Kyselyn tuloksista ja parannusehdotuksista tullaan laatimaan raportti, jonka pohjalta tehdään kehittämistoimenpiteitä.