You are here

Tylkkäri Oy

| 22.05.2011

Tylkkäri Oy 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) kaksi älyttömintä tapaa käyttää jäsenmaksutulojaan ovat budjettirahoitteinen Turun ylioppilaslehti (Tylkkäri) sekä yliopiston kurssikirjaston kanssa päällekkäisiä palveluita tarjoava TYY:n kirjasto. Kummallekin mainitulle palvelulle löytyy omat käyttäjänsä tai lukijansa, mutta etenkään Tylkkärin suorassa budjettirahoituksessa ei ole järjen hiventäkään. Tylkkärin kohderyhmällä ja levikkimäärällä tulisi lehden toimia taloudellisesti kannattavasti ilman suoraa budejettitukea. Kirjaston sijoittumista TYY:n rakenteissa käsittelen seuraavassa ainoastaan luontevana ja ehkä hiukan yllättävänä osana täysin toteuttamiskelpoista yhtiöittämistä.

 Haluan, että Turun ylioppilaslehti yhtiöitetään ja tehdään TYY:n kirjastosta Tylkkärin kirjasto. Näin syntyvästä Tylkkäri Oy:stä tehdään osa Universtas –konsernia. Yhtiöittämisen seurauksena Tylkkärille avautuisi aito mahdollisuus (ja pakko) kehittää toimintaansa vastaamaan normaalin maailman ehtoja. Sellainenkin riski olisi olemassa, että Tylkkäri voisi tuottaa omistajalleen jopa voittoa. Tylkkärin tulonlähteet olisivat mainosmyyntitulot sekä vuositilausmaksut.

 Syntyvän yhtiön toinen osa olisi kirjasto. Yllättävääkö? Tällöin kirjaston vuosimaksu voitaisiin eriyttää TYYn jäsenmaksusta ja kattaa kirjaston aiheuttamia menoja yritystoiminnan tuloilla, jotka luonteensa puolesta sopivat loistavasti tällaisen ylioppilaskunnan tarkoituksen ulkopuolisen toiminnan rahoittamiseen.

 Mitä hyötyä tällaisesta nykyisiä betonoituja rakenteita murentavalla myllerryksellä saavutettaisiin? Ensinnäkin uudistus olisi reilu ja se lisäisi avoimuutta. Ylioppilaskunnan jäsenmaksua voitaisiin laskea miltei parikymmentä euroa. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu, joka on pakollinen lukukausimaksu kaikille opiskelijoille, muodostuisi vastamaan paremmin laissa määritellyn tarkoituksen toteuttamisesta syntyviä kuluja. Toiseksi Tylkkärinkin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, miten lehti toimii ja julkaiseeko se laadukasta sekä mielenkiintoista sisältöä. Tylkkärin levikkimäärällä lehden on toimittava taloudellisesti kannattavasti. Eikä se oikeastaan vaadi muuta, kuin tarpeeksi kiinnostuneita lukijoita ja pätevät mainosmyyjät. Eli pientä skarppausta juttujen tasoon, mielenkiintoon ja sisältöön sekä myyntiosaamista organisaatioon.

 Miksi kirjasto on otettava mukaan samaan pakettiin? Koska sellainen peliliike olisi yksinkertaisesti kannatava. Kirjaston toiminta voitaisiin tällöin rahoittaa joko erillisellä vuosimaksuna tai kirjasto voisi toimia Tylkkärin uutena vetovoimaisena lukijapalveluna, johon saadaan kättöoikeus vuositilauksen kylkiäisenä. Kirjaston palveluista alkaisivat maksaa ne, jotka sitä käyttävät ja näkevät sen tarpeelliseksi.

 Tällainen palvelumaksun eriyttäminen TYYn jäsenmaksuun sisältyvän palvelumaksun sijaan olisi mahdollinen ilman liitosta lehdenkin kanssa, mutta ei niin edullisesti. Mikäli kirjaston käyttöoikeus kuuluisi lukijaetuna lehden vuositilaukseen, olisi palvelun ALV-kanta 0% (lehtitilaus siis 0-alv). Ilman kytkyä lehteen ALV-kanta olisi jotain aivan muuta.

 Toisaalta lehden positiivisella tuloksella voitaisiin kattaa kirjaston liiketoimintalohkon tuottamaa tappiota siten, että yhtiön verotettava tulos muodostuu mahdollisimman pieneksi, ideaalitilanteessa nollaksi. Mikäli kävisi niin, että koko mediayhtiö jäisi miinukselle, voitaisiin Universtaan tulosta siirtää konserniavustuksena kattamaan tappiota.

 Ehdotuksen hyötyinä TYYn tärkeiksi koettuja palveluita pystyttäisiin tuottamaan nykyistä tehokkaammalla tavalla verorasitus minimoiden. Lisäksi ehdotus olisi periaatteellisesti oikeudenmukainen, sillä ylioppilaskunnan jäsenmakusuilla katettaisiin tällöin ylioppilaskunnan varsinaista laissa määriteltyä toimintaa ja omistusten tuotoilla muuta toimintaa. Eli toimeksi vain.

 Lauri Kattelus

TYYn hallituksen jäsen