You are here

Kiinnostusta 34,54 %

| 07.11.2011

Monen edustajistovaaliehdokkaan tutut huokaisevat varmasti helpotuksesta, kun edarivaalit ovat nyt ohi, ja FB-spämmäys loppuu. Onnittelut kaikille valituille edustajille, niin vanhoille konkareille kuin uusille innokkaille aktiiveillekin! Kiinnostus ylioppilaskuntaa kohtaan ei edelleenkään ole korkeimmillaan, vaikka TYYssä tehtiin komea valtakunnallinen ennätys äänestysaktiivisuudessa (otsikossa mainitsemani 34,54 %) tänä vuonna.

Mutta miksi ylioppilaskunta ei kiinnosta? Yksi syy on varmasti siinä, ettei TYYtä tunneta, ja ihmisillä lienee paljon vääriä mielikuvia ylioppilaskunnasta. Tämä nähtiin myös ehdokkaiden vaalikampanjoinnissa. Joskus tuntui, että väärää tietoa levitettiin jopa tahallaan vastakkainasettelun luomiseksi ja oman viiteryhmän mielistelemiseksi. Pölhöpopulismilta ei vältytty näissäkään vaaleissa. Tällä tavalla ei myöskään kasvateta kiinnostusta ylioppilaskuntaa kohtaan. Jokaisen edaattorin olisi syytä kertoa TYYstä ja omasta vaikuttamistyöstään kavereille, ainejärjestölleen ja muille opiskelijoille. Mielellään faktapohjalta ja yksittäisiä luomumaitokeskusteluja paisuttelematta. Älkää säästäkö äänestäjiä sosiaalisessa mediassa ja muuallakaan, vaan kertokaa mitä TYYssä tapahtuu!

Vaalivalvojaisissa jännättiin henkilökohtaisia tuloksia ja yleisemmin koko edustajiston paikkajakaumaa. Vaikuttaako eräs projektiavustuspäätös vaalitulokseen? Sähköisessä tulospalvelussa aluksi ollut väärä tieto aiheutti monelle ylimääräistä sydämentykytystä. Edariryhmien välistä rintamalinjaa on piirrelty muun muassa sen kannalta, mikä on ryhmien suhtautuminen ikuisuuskysymykseen TYYn kirjastosta. Lakkauttamisen kannalla on usein katsottu olevan ryhmien Kokoomus, Lex, TuKY ja TYY terveeksi, säilyttämisen kannalla ovat taas muut poliittiset ja sitoutumattomat ryhmät, joskaan kaikkialla kannatus ei aina ole erityisen vahvaa.

Blokit ovat kutakuinkin varsin tasavahvoja. Kuinka kiihkeästi menoleikkauksia ja jäsenmaksun alentamista ajetaan? Kuinka paljon TYYn palveluita arvostetaan? Koplataanko kirjastokysymys henkilövalintoihin hallitusta muodostettaessa? Vaalit ovat takana ja nyt on edessä taistelu hallituspaikoista sekä muista henkilövalinnoista. Tässäkin asiassa on nähtävissä jännä ilmiö, joka liittyy kiinnostukseen tai pikemminkin sen puutteeseen: hallituksen kokoonpanoon vaikuttaa vaalituloksen lisäksi myös paljon se, löydetäänkö omista riveistä hallituspestistä kiinnostuneita.

Monet ehdokkaat ovat korostaneet vastuullista taloudenpitoa. Taloustoimikunnan puheenjohtajana tämä miellyttää minua. Kukaan ei halua nähdä ylioppilaskunnan vanhojen virheiden toistuvan ja rahoja hassattavan. Vastuullinen taloudenpito tarkoittaa sitä, että ei eletä yli varojen. Vaikka TYY toilailisi, se ei voisi aiheuttaa maailmanlaajuista talouskriisiä, mutta sössiessään se voi pilata monta hyvää asiaa, joista tulevaisuuden ylioppilaat pääsisivät ehkä muuten nauttimaan. Jos asiat olisivat menneet aikoinaan paremmin, voisi meillä nyt jatkua monipuolinen opiskelijaelämä Ylioppilastalojen osakuntatiloissa.

Vastuullinen taloudenpito ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäsenmaksun on oltava mahdollisimman alhainen. Raha ei ole itseisarvo, vaan ensin meidän täytyy hahmottaa se, mitä ylioppilaskunnan tulee tehdä. Sen jälkeen katsotaan, mitä resurssien puitteissa voidaan tehdä, ja miten resursseja tarvittaessa lisätään. Toivottavasti äänestäjien tahto välittyy TYYn toimintaan uusien edaattoreiden kautta!

Edaattorit, olkaa kiinnostuneita, haastakaa oma ajattelunne ajoittain, ottakaa asioista selvää, ja välittäkää kiinnostuksenne myös äänestäjille, opiskelijoille!


Tuomo Liljenbäck
Taloustoimikunnan puheenjohtaja ja pitkäaikainen TYY-aktiivi