You are here

Koska TYY tulee liian lähelle?

Heikki Isotalo | 16.01.2012

Yliopistolain määrittelemien ylioppilaskunnan tehtävien joukkoon kuuluu jäseniensä yhdyssiteenä oleminen ja heidän sosiaalisten ja henkisten pyrkimyksien edistäminen. Emme siis ole pelkkä etuja ajava ammattiliitto vaan myös yhteisö. Lähes mantranomaisesti toistetun fraasin ”ylioppilaskunnan tulee olla lähempänä jäsenistöään” käytännön toteutus ei ole kuitenkaan ristiriidatonta.

TYYllä on vajaa 15 000 jäsentä, joiden kaikkien tavoittaminen tuottaa väistämättä omat viestinnällis-logistiset haasteensa. Laskiainen, vappu ja TYYn avajaiskarnevaali ovat jo olemassa olevia massatapahtumia, jotka kokoavat tehokkaasti yhteen kuntalaisia. TYYllä on myös oma sähköpostilista ja FB-sivu, kuten myös harvinaisen avoimesti näkyvillä oleva asioiden valmisteluprosessi. Tästä eteenpäin ylioppilaskunnan jäsenistöönsä lähentyminen muuttuu kuitenkin problemaattisemmaksi.

Mitä näkyvämmin TYY ottaa jalansijaa jäsenistön keskuudessa esimerkiksi tuutoroinnin tai tapahtumanjärjestämisen osalta, sitä enemmän se kilpailee alayhdistyskentän kanssa. Vaikka tähänastisen konsensuksen mukaan TYYn näkyvyys ruohonjuuritasolla on lähtökohtaisesti hyvä asia, monet myös toivovat TYYn pysyvän ”ydintehtäviensä” hoitajana, eli siis pysyvän riittävän etäällä. Edellä mainittu vastakkainasettelu ei ole täysin mielivaltainen, sillä on aivan totta ettei näkyvyyttä voi saavuttaa ilman resursseja, joko rahallisia tai henkilötyötuntien muodossa.

Paras tapa lähentää TYYtä sen jäsenistön kanssa on heittää koko imaginaarinen jakolinja roskakoriin ja muuttaa mentaliteettiamme. Jäsenistö ei ole vaikuttamisen kohde; jokin passiivinen olio jota täytyy ohjailla ja aktivoida, vaan toiminnan lähde ja määrittäjä. Ylioppilaskunnan tulee sen sijaan olla helposti lähestyttävä. TYYn toiminnan tulee olla inspiroivaa, avointa ja näkyvää. Toivon mukaan tänä vuonna pyöreitä täyttävää TYYtä läheneekin poikkeuksellisen moni kuntalainen – ei aktivoituna, vaan omasta tahdostaan.

Heikki Isotalo

TYYn hallituksen varapuheenjohtaja


Heikki Isotalo