You are here

Kulttuuri on ylioppilaskuntatoimintaa

| 15.04.2013

Tyypillisiksi ylioppilaskuntatoimijoiksi mielletään usein kokouskahvista energiansa saavat harmaatakkiset edunvalvojat, jotka osaavat keskustella keskimäärin nelikirjaimisten akronyymien välityksellä. Tämä on väärin. Ylioppilaskuntaa ei saisi ymmärtää suppeasti vain edunvalvonta- ja palveluorganisaatioksi, jonka toiminnot löytyvät Ylioppilastalo A:sta, vaan paljon laveammin kaikeksi ylioppilaiden inhimilliseksi toiminnaksi.


Kaikista räikeimmin ennakkomielikuvat sorsivat opiskelijakulttuuria. Ylioppiluuteen kuuluu itsensä kehittäminen, itseilmaisu ja tutkintoon liittymättömät vapaa-ajan harrasteet. Opiskelijakulttuuri on monine eri osa-alueineen hyvin keskeinen opiskelijaidentiteetin muodostaja. Sen alle sopii niin haalaritraditiot, kulttuuritapahtumat kuin akateeminen lauluperinnekin.


Opiskelijoiden kulttuuritoiminta ei suurimmilta osin toteudu ylioppilaskuntaorganisaation ”keskusjohdon” suunnittelemana, vaan spontaanisti lukemattomien erinäisten ainejärjestöjen, harrastejärjestöjen, opiskelijajoukkojen ja yksittäisten opiskelijoiden tuotoksena. Eräinä vanhimpina ja perinteikkäimpänä ylioppilaskunnan toiminnan muotona ovat vappuun ja itsenäisyyspäivään liittyvät traditiot sekä erinäisillä kokoonpanoilla toteutettu kuorotoiminta.

TYYn kulttuurivaliokunta onkin löytänyt keinon kannustaa nauttimaan opiskelijakulttuurista, sillä vappuna lanseerataan uudistettu TYYn kulttuuripassi. Kulttuuripassiin voi kerätä leimoja erilaisista kulttuuritapahtumista, ja sillä voi suorittaa kulttuurikandin, -maisterin tai -tohtorin tutkinnon. Leimoja voi kerätä keikoilta, bileistä, oman ainejärjestösi tapahtumista tai performanssiesityksistä, joten laaja kulttuurin kirjo on noteerattu.


Ala siis harrastamaan kulttuuria, eli ryhdy ylioppilaskuntatoimijaksi!


Heikki Isotalo
TYYn hallituksen puheenjohtaja