You are here

Opiskelijaliikunta

Aku-Mathias Kähkönen | 06.05.2013

Liikunta on tärkeä osa ihmisen ja erityisesti pitkää päivää koulunpenkillä kuluttavan opiskelijan elämää, jotka tasapainottavat muuten hektisiä päiviä. Urheilu lisää kestävyyttä arjen askareisiin ja antaa näin lisää energiaa työpäiviin, jotka muuttuvat tehokkaammiksi. Tämän lisäksi liikunta vie tehokkaasti ajatukset pois työ- ja opiskelukiireistä.

Ylioppilaskuntamme hallitus tekee myös liikuntaedunvalvontaa ja tukee yliopistomme tuottamia liikuntapalveluita. TYYn hallituksessa yhdellä henkilöllä on liikuntaedunvalvonta sektorinaan ja tämän lisäksi TYY on valtakunnallisen edunvalvontajärjestön Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenjärjestö. Lähtökohtaisesti työnjako TYYn ja OLLn välillä on jaettu siten, että TYY tekee edunvalvontaa Turussa ja OLL valtakunnallisesti.

OLL on täksikin vuodeksi neuvotellut monta valtakunnallista liikuntatapahtuma-alennusta, joista monet ajoittuvat kesäkuukausille ja ovat opiskelijakorttia näyttämällä kaikkien TYYläisten käytettävissä. Opiskelija-alennukset löytyvät OLLn kotisivuilta.

TYYn oma edunvalvontatoiminta on paljolti keskittynyt yliopiston oman Yliopistoliikunnan palveluiden arvioimiseen, opiskelijan mielipiteen esille tuontiin liikuntaa käsittelevissä työryhmissä ja liikuntapalveluiden markkinoimiseen sekä niistä viestimiseen. Lisäksi liikuntaedunvalvontaa harjoitetaan Turun alueella kaupungin hallitusta ja valtuutettuja tavattaessa, esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisesta keskusteltaessa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen liikuntavastaava

Aku-Mathias Kähkönen


Aku-Mathias Kähkönen