You are here

Kesäterveisiä Leviltä!

Henna Henriksson | 20.05.2013

Kevätlukukausi on monilta jo loppunut, mutta TYY jatkaa edunvalvontatyötään pitkälle kesään. Tälläkin hetkellä kv-sektori edustaa Levillä Turun yliopiston noin kymmenen hengen porukan kanssa. Läsnä on kv-asiantuntijoita ympäri Suomea ja ulkomaisia edustajia on neljästätoista eri maasta. Kansainvälisten asioiden suhteen loppukesä kuluu samaan malliin kuin aikaisempina vuosina, mutta Anna Kahran sijaan kv-asiantuntijan tehtäviä hoitaa jatkossa Anna Telenius.

Näin hallituspuolella aika kuluu oppaita kehitellessä ja uusien opiskelijoiden saapumiseen valmistautuessa. Päällimmäisenä ajatuksessa päässäni pyörii varsinkin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kotouttaminen Suomeen ja osallistaminen TYYn toiminnassa niin alayhdistys- kuin päätäntätasollakin. Kuinka saisimme kv-opiskelijat mukaan jokapäiväiseen opiskelijatoimintaan ja mukaan päättämään heitä koskevista asioista? Ensimmäisenä meidän täytyy kaikkien panostaa enemmän englanninkielisen informaation määrään ja laatuun.  Tutkinto-opiskelijoiden tuutoreina toimivat vanhat tutkinto-opiskelijat, joiden tuutoreina ovat tietenkin myös toimineet kv-opiskelijat. Hämmästyin itsekin aikaisemmasta informaation puutteesta, kun kuukausi takaperin olin mukana pitämässä niin sanottua tutkarituutorikoulutusta. Kun kerroin TYYn toiminnasta ja palveluista, päätin poiketa aikaisemmista pohjista ja kertoa laajemmin alayhdistystoiminnasta. Hyvin pian yleisöstä alkoi nousta käsiä ja selvisi, että tulevat tuutorit eivät edes tienneet, mitä ainejärjestöt ovat eikä moni heistä ollut kuullutkaan harrasteyhdistyksistämme. Nyt onkin suunnitteilla opas alayhdistyksistä ja niiden toiminnasta yhdistettynä Turun opiskelijakulttuuriin. Lisäksi toivomme, että aine- tai tiedekuntajärjestöt olisivat itse aktiivisesti yhteydessä tiedekuntiinsa ja pyrkisivät pääsemään orientaatioviikoille kertomaan lyhyesti toiminnastaan. Me voimme TYYn kanssa yrittää auttaa saamaan kv-opiskelijoita mukaan yhdistysten toimintaan mutta se vaatii aktiivisuutta myös yhdistyksiltä itseltään.

Päätäntätasolla on myös tarvetta kv-opiskelijoiden näkemykselle ja tietämykselle. Ylioppilaskuntatasolla on syksyllä tulossa TYYn edustajistovaalit ja toivommekin saavamme ehdokkaiksi kv-opiskelijoita. Tänä vuonna olemme kääntäneet useita tärkeitä TYYn dokumentteja englanniksi ja lisää käännetään vuoden kuluessa. Tämä on kuitenkin vain ensiaskel parempaan viestintään. Tekstit on kuitenkin saatava vielä kohderyhmän tietoisuuteen. Toivonkin siis, että myös edustajistoryhmät olisivat aktiivisesti yhteydessä kv-opiskelijoihin ja levittäisivät tietoutta tulevista vaaleista. Oman kv-ryhmän perustaminen saattaa myöhemmin olla mahdollista mutta näin alkuvaiheessa se saattaa olla varsin uhkaavalta tuntuva haaste emmekä täten saa kv-opiskelijoita mukaan ilman edustajistoryhmiemme apua ja tukea. Lisäksi eikö olisi parempi, että saisimme heidät heti näin alkuvaiheessa osaksi ryhmiämme emmekä ajaisi heitä tässäkin asiassa omaan porukkaan ja ”me vastaan he” –asetelmaan. Tavoitteenamme kuitenkin on, että tulevaisuudessa näkisimme kaikki opiskelijat ihan vain opiskelijoina emmekä erittelisi heitä edes vahingossa kotimaan tai minkään muunkaan piirteen perusteella.

Henna Henriksson

TYYn kansainvälisten asioiden ja opiskelijakulttuurivastaava


Henna Henriksson