Pormestarit vierailevat Turun yliopistossa 19.4.2024 klo 13-14

Turun pormestari Minna Arve sekä apulaispormestarit Piia Elo, Elina Rantanen ja Mirka Muukkonen ovat kiertäneet tutustumassa kaupunkilaisiin ja kierrosta jatketaan kaupunginosista Turun korkeakouluihin. 

Pormestarit korkeakoulussa -vierailu järjestetään perjantaina 19.4.2024 Turun yliopiston kampuksella. Tilaisuus tarjoaa korkeakouluopiskelijoille ja henkilökunnalle tilaisuuden päästä keskustelemaan rennossa hengessä ajankohtaisista aiheista Tulevaisuuden Turku -teemalla. Tilaisuudessa keskustellaan mm. siitä, mitä Turkuun on seuraavien vuosikymmenten aikana suunnitteilla ja mitä hankkeita kaupungilla on parhaillaan käynnissä.  

– Opiskelijaelämä näkyy ja kuuluu Turun katukuvassa. Opiskelijat ovatkin merkittävä osa Turkua ja tulevaisuudessa heillä on tärkeä rooli Turun elinvoiman ja työelämän kehittäjinä. Mahdollisuus vuorovaikutuksen lisäämiseen on siksi todella tärkeää, toteaa pormestari Minna Arve

Mistä on kyse? 

Aiemmin on toteutettu useita Pormestarit kylässä -vierailuja eri puolilla Turkua, jotta asukkaat saavat äänensä kuuluviin ja kaupungin johto saa mahdollisuuden tutustua asukkaisiin. Koska Turku on merkittävä opiskelijakaupunki, haluttiin myös korkeakouluopiskelijoille tarjota mahdollisuus tavata pormestaristoa kampuksilla. Ensimmäinen Pormestarit korkeakoulussa – vierailu toteutettiin keväällä 2023, jolloin pormestaristo vieraili Turun ammattikorkeakoulussa. Korkeakouluopiskelijoille tarjoutuu vierailuilla mahdollisuus tutustua matalalla kynnyksellä pormestaristoon sekä Turkuun ja sen päätöksentekoon. Vierailut ovat yksi keino lisätä vuorovaikutusta päättäjien ja turkulaisten välillä. 

Osallistujilla on mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä pormestaristolle Kerro Kantasi –palvelun kautta. Jokaisen vierailun ohjelma ja sisältö on siis aina omanlaisensa, sillä ne laaditaan yhteistyössä kutsun esittäneen tahon ja tapahtuman osallistujien kanssa. 

Korkeakouluvierailuiden konsepti 

Pormestarit korkeakoulussa - vierailu järjestetään Turun yliopistolla (Assistentinkatu 5) Educariumin aulassa perjantaina 19.4. klo 13–14. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja Study in Turku-verkoston kanssa. Vierailu on kohdennettu erityisesti korkeakouluopiskelijoille, mutta avoin myös muille aihepiiristä kiinnostuneille.  

Vierailuiden tavoite on lisätä vapaamuotoista vuorovaikutusta päättäjien ja opiskelijoiden välille.  

Pormestarit korkeakoulussa- kierrosta on tarkoitus jatkaa myös muissa turkulaisissa korkeakouluissa. Muillakin turkulaisille korkeakouluille halutaankin tarjota mahdollisuus kutsua pormestarit vieraaksi vastaavanlaiseen tilaisuuteen.