Mikä oikeastaan on TYYn hallitushaun ja hallitusvalinnan prosessi?

Hakemukset ja videoesittelyt, kiivas paneelikeskustelu ja luottamukselliset neuvottelut – Mikä oikeastaan on TYYn hallitushaun ja -valinnan prosessi?

Kerrataan ensin lyhyesti, mikä TYYn hallitus on ja mitä se tekee. TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi yliopistoyhteisössämme. Hallituksen jäsenyys on täyspäiväinen luottamustoimi, josta maksetaan myös palkkiota. TYYn hallitus käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa hoitaen ylioppilaskunnan juoksevia asioita ja vastaten toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin ja valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus tietysti vastaa edustajistolle.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi, joten uusi hallitus valitaan vuosittain. Sääntöjemme koukerot määrittelevät hallitusvalintaa, mutta prosessissa on paljon myös säilyneitä käytänteitä. Sillä olet tullut lukemaan juttua vain selvittääksesi prosessin ja valintamenettelyn, niin siirrytään asiaan.

Ylioppilaskuntamme sääntöjen mukaan edustajisto valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan. Edustajiston kokouksessa käydään siis keskusteluita ja mahdollisia äänestyksiä hallituksen valinnasta, mutta tätä pientä osaa prosessista edeltää moni juonenkäänne. Lähdetään siis liikkeelle aivan prosessin alusta, jotta pysytään kaikki mukana.

Hallitusvalintaa edeltää tänä vuonna kolmiosainen hallitushaku. Hallitukseen hakevat ylioppilaskuntamme jäsenet toimittavat ensin ylioppilaskunnan puheenjohtajalle itsestään kirjallisen hakemuksen, jossa muun muassa esittelevät itsensä ja kuvaavat kiinnostustaan toimia TYYn hallituksessa. Hakemukset julkaistaan nettisivuillamme, jotta jokainen voi tutustua hakijoihin. Kun hakemusten toimittamisen määräaika umpeutuu, hakijat pääsevät kuvaamaan itsestään esittelyvideot. Esittelyvideossa he vastaavat ennalta esitettyihin kysymyksiin, joita ylioppilaskuntamme valintatoimikunta on pohtinut. Esittelyvideot toimitetaan edustajistolle, joka videot katselee. Videolla ei varmasti ehdi kaikkea olennaista sanomaan, jonka vuoksi hakijoille järjestetään myös paneelikeskustelu. Paneelikeskustelua voi vapaasti tulla seuraamaan keskiviikkona 22.11. klo 16:30-18:00 päärakennuksen Tauno Nurmela -saliin.

Kun kolmiosainen hakuprosessi on suoritettu, siirrytään hallitusvalinnan osuuteen. Ennen valitun uuden edustajiston kokousta käydään hallitusneuvottelut, jotka edustajiston puheenjohtaja kutsuu koolle. Hallitusneuvotteluihin kutsutaan hallintosäännön mukaisesti uuden edustajiston vaaliliittojen edustajat ja valituksi tulleet vaaliliittoon kuulumattomat ehdokkaat neuvottelemaan hallituksen muodostamiseksi. Hallitusneuvottelut käydään luottamuksellisesti hallitusneuvotteluiden vanhimman johdolla, joka on neuvottelijoiden keskuudesta valittu henkilö, jonka edustamalla vaaliliitolla ei ole omaa ehdokasta hallitukseen. Neuvotteluissa pohditaan hallituksen kokoonpanoa kokonaisuudessaan ja neuvottelut kestävätkin yleensä useita tunteja. Sääntöjemme mukaan hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-arvolain tasapuolisuussääntö, joka osaltaan ohjaa neuvotteluja. Toivottavaa on, että neuvotteluiden lopputuloksena syntyy edustajistolle esitys hallituksen kokoonpanosta, jonka vaaliliittojen edustajat allekirjoittavat. Tuo kyseinen esitys kokoonpanosta esitetään edustajistolle sen kokouksessa ja edustajisto valitsee virallisesti hallituksen.

Aina kuitenkaan neuvotteluista ei synny yhteistä esitystä ja edustajiston kokouksessa näin ollen asiasta saatetaan äänestää. Äänestys hallituksen kokoonpanosta tapahtuu lista listaa vastaan. Esityksinä äänestyksessä toimii siis listat, joissa mainitaan hallitukseen ehdotettavien nimet. Miten valinta listojen osalta sitten tulee tehtyä? Mikäli jokin lista saa äänestyksessä yli puolet annetuista äänistä, katsotaan siinä mainitut henkilöt valituiksi hallitukseen. Mikäli listoja on äänestyksessä useampia kuin kaksi, eikä mikään niistä saavuta yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys, jossa on vastakkain kaksi ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saanutta listaa. Lista ehdokkaineen, joka uudessa äänestyksessä saa eniten ääniä, tulee valituksi ja hallituksen kokoonpanoksi. Mikäli äänet menevät tasan listojen kesken, niin äänestyksessä ratkaisee silloin arpa.

Siiri Turunen
Edustajiston puheenjohtaja