You are here

Kaikelle syrjinnälle on oltava nollatoleranssi yliopistolla - ja se on myös sinun vastuullasi

Sofia Engblom | 12.06.2020

You can find the text in English below.

Viime viikot uutiskanavamme ovat täyttyneet jutuilla poliisiväkivallasta Pohjois-Amerikassa ja rakenteellisesta rasismista Suomessa. Sosiaalisessa mediassa ei ole voinut välttyä #blacklivesmatter-päivityksiltä. Mediassa nousseella keskustelulla on suuri vaikutus, sillä parhaimmillaan ongelman tiedostamista seuraa omien asenteiden ja toiminnan arvioimista sekä yhteiskunnallisia muutoksia.

Vaikka meillä TYYssä yhdenvertaisuus on yksi ydinarvoistamme, on aika katsoa peiliin. Olemmeko me tehneet riittävästi työtä rasismin kitkemiseksi yliopistolta ja ympäröivästä yhteiskunnasta? Olemmeko tunnistaneet rasismin yliopistoyhteisöön liittyväksi ongelmaksi? On varmaa, että vielä on paljon tehtävää. 

Voisi kuvitella, että yliopistomaailmassa ei esiinny rasismia. Tämä kuvitelma ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Ylioppilaskunnan puolesta korostan, että kaikenlaisen syrjinnän kitkeminen sekä yliopistolta että koko yhteiskunnasta on meidän jokaisen vastuulla. Niin yliopiston henkilökunnan kuin opiskelijoiden tulee tuntea vastuunsa tässä asiassa. 

Ensimmäinen askel on hankkia tietoa ja oppia. Rasismia vastustavasta antirasismista on kerätty tietoa monille sivuille, kuten: cutt.ly/antirasismi. Syrjintään puuttumisen kynnys voi olla korkea, mutta hiljaa pysyminen ei ole vaihtoehto.

Huolehditaan jokainen siitä, että yliopisto on turvallinen paikka jokaiselle kampuskaupungissa kulkevalle ja yliopistoyhteisön jäsenelle fuksista dekaaniin.

Mitä seuraavaksi? Jos sinulla on ajatuksia siihen, miten voisimme toimia asiassa paremmin, voit laittaa meille ehdotuksiasi. Valmistelemme syksyksi uutta yhdenvertaisuusohjelmaa ja olemme mukana yliopiston uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman suunnittelussa. TYYn häirintäyhdyshenkilöt auttavat opiskelijoita, jotka ovat kohdanneet häirintää tai syrjintää esimerkiksi rasismin muodossa. Suunnittelemme syksylle opiskelijoille ja järjestöille koulutusta syrjintään puuttumiseen.

 

We must have zero tolerance for any kind of discrimination at the university - and it is on your responsibility too

During the past few weeks, our news feeds have been filled with news about police brutality in the USA and about structural racism in Finland. Social media has been full of posts that have been tagged with the hashtag #blacklivesmatter. The discussion in the media is of importance. After acknowledging a problem it is possible to evaluate our own values and actions and a change in society is possible.

Even though equality is one of TYY’s core values, it is time to take a look in the mirror. Have we done enough to weed out racism in the university and in society? Have we acknowledged that racism is an issue in the university community? What is sure is that there is still lots to do. 

One might think that racism is not an issue in the university community. However, this is not the case. 

On behalf of the student union, I must stress that getting rid of any kind of discrimination in the university and in society is on everybody’s responsibility. Both staff and students must know their duty in this matter.

The first step is to gather knowledge and learn. There is a lot of information gathered about antiracism, which opposes racism, on many websites, such as bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES. It can sometimes be difficult to intervene in discrimination, but staying silent is not an option. 

Let’s all ensure together that our university is a safe place for every person who is part of the university community or who is walking in the campus area, whether they are a freshman or a dean. 

What happens next? If you have some thoughts on how we should deal with this issue, you can always send us your suggestions. We are preparing a new equality programme in the autumn and we are involved in creating a new equality plan for the university. TYY’s harassment contact persons can help students who have faced harassment or discrimination, such as racism. We are in the process of planning training for students and organisations on how to intervene in discrimination.

 

 

Puheenjohtaja
Sofia Engblom