You are here

Edustajiston puheenjohtajan Nelli Mäkitalon vappupuhe

Nelli Mäkitalo | 30.04.2020

Voit myös katsoa puheen TYYn Facebookista.

Hyvä vappuväki,

tänään on jälleen aikaa painaa valkolakki päähän. Takani seisova Turun Lilja sai kokea lakituksen riemun ensi kertaa vuonna 1929. Liljan patsaan lakitus onkin yksi turkulaisen vapun perinteistä.

Perinteet ovat merkittävä osa opiskelijakulttuuria. Keskeistä on jatkuvuus, sillä perinteet kulkevat opiskelijasukupolvelta toiselle. Toisaalta perinteet voivat myös elää ja joustaa ajan mukana, minkä vallitsevat olosuhteet ovat osoittaneet. Opiskelijayhteisössä voi syntyä myös uusia, merkityksellisiä perinteitä.

Tämä kevät on ollut monella tapaa varsin poikkeuksellinen, mikä vääjäämättä näkyy myös opiskelijakulttuurissa. Vappu on monelle opiskelijalle lukuvuoden kohokohta, mutta nyt sitä vietetään hyvin eri tavalla kuin vielä muutama kuukausi sitten olisi osannut edes kuvitella.

Te, jotka vietätte ensimmäistä opiskelijavappuanne, älkää murehtiko. Te, jotka vietätte viimeistä opiskelijavappuanne – älkää tekään murehtiko. Vaikka tämänvuotinen vappu poikkeaakin edeltäjistään, pääsette todistamaan, miten henkinen läheisyys ja halu toimia yhteisön eteen tekivät mahdottomasta mahdollisen ja saammekin viettää ensimmäistä, ainutlaatuista etävappua. Tämä osoittaa sen, että maailmanlaajuinenkin kriisi voi yrittää horjuttaa opiskelijayhteisöä mutta ei pysty kaatamaan sitä.

Hyvät kuulijat,

vappu on opiskelun, työn ja kevään juhla, mutta on syytä muistaa, että tällä hetkellä arki voi olla hyvinkin kaukana juhlasta. Poikkeusolot ovat rikkoneet tutut rutiinit sekä aiheuttaneet pelkoa, surua ja ahdistusta esimerkiksi opintojen etenemisestä, toimeentulon riittävyydestä sekä omasta ja läheisten terveydestä.

Lisäksi yksinäisyys koskettaa yhä useampaa opiskelijaa. Viime viikolla vietettiin opiskelijoiden mielenterveyspäivää, jonka teemana oli ystävyys. Tarvitsemmekin jokainen elämäämme ystävyyttä, välittämistä, myötätuntoa ja auttamista. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä yksinäisyys lisää entisestään henkistä pahoinvointia. Tämän vuoksi tarvitsemme lisää resursseja opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin. Avun pyytämisen ja saamisen tulee olla helppoa nyt ja tulevaisuudessa, jotta voimme pitää sekä itsestämme että toisistamme huolta.

Yhteisöllisyys on yksi ylioppilaskuntamme arvoista sekä kaikenlaisen opiskelijakulttuurin perusta. Opiskelijakulttuuri erilaisine perinteineen on paljon muutakin kuin sitsilauluja, rastikierroksia tai vuosijuhlia. Siinä on pohjimmiltaan kyse välittämisestä ja yhteenkuuluvuudesta, ja sen vahvuus piilee siinä, että se on opiskelijoilta opiskelijoille.

Hyvä vappua juhliva Turku,

tässä me nyt olemme, jatkamassa yli 90 vuotta vanhaa perinnettä. Turkulainen vappu on sitä, että olemme yhdessä – vaikka osallistuisimme kotisohviltamme käsin. Meidän kaikkien on syytä muistaa, että yhteisöllisyys on paitsi opiskelijayhteisön myös koko yhteiskunnan voimavara.

Riemukasta vappua!

edustajiston puheenjohtaja
Nelli Mäkitalo