Olet täällä

Turun yliopiston valmistelevat elimet

Jaa +

Sulkujen sisällä mainitut henkilöt toimivat kyseisen ryhmän varajäseninä.

Turun yliopiston laajennettu johtoryhmä

Laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat varsinaisen johtoryhmän jäsenet (rehtorit ja hallintojohtajat), dekaanit, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja yliopiston tutkijakoulun johtaja. Laajennetty johtoryhmä ei ole varsinainen päätöksentekoelin, mutta siellä yleensä keskustellaan kaikista koko yliopistoa koskevista ajankohtaisista asioista.

Inari Harjuniemi

Turun yliopiston koulutusneuvosto (toimikausi päättyy 31.7.2019)

Koulutusneuvoston tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtoriston päätöksentekoa varten. Neuvoston tehtävänä on myös yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Koulutusneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tarvittaessa ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä.

Joni Kajander (maalis-kesäkuu 2018 Juha Isotalo)
Sini Saarinen

Koulutusneuvoston alaiset jaostot

Kunkin jaoston tehtävänä on omalla toimialueellaan seurata ja edistää Turun yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jaostot raportoivat toiminnastaan koulutusneuvostolle lukuvuosittain.

Opiskelijan hyvinvointi

Petra Peltonen, puheenjohtaja
Iina Ryhtä

Digijaosto

Sini Saarinen (Paavo Palanterä)

Kansainvälisten asioiden jaosto

Satu Nurmi

Yliopiston sopeuttamis- ja kehittämisohjelmaan liittyvät työryhmät

Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä (kesä 2016 - )

Rauli Elenius (Joni Kajander, maalis-kesäkuu 2018 Juha Isotalo)

Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä

Sini Saarinen (Joni Kajander, maalis-kesäkuu 2018 Juha Isotalo)

Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä

Rauli Elenius

Turun yliopiston kansainvälisten asioiden ohjausryhmä

Satu Nurmi

Turun yliopiston kansainvälisen markkinoinnin työryhmä

Tuomas Dahlström

Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä

Paavo Palanterä (Joni Kajander, maalis-kesäkuu 2018 Juha Isotalo)

Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -kokonaisuuden ohjausryhmä

Paavo Palanterä

Turun yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen sisäympäristön ohjausryhmä

Rauli Elenius

Savuttoman yliopiston jatkotyöryhmä

Rauli Elenius

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (toimikausi päättyy 31.12.2019)

Linnea Mattila (Behnoush Foroutan)
Lisäksi kokouksissa läsnäolo-oikeutettuna TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Janne Salakka

Turun korkeakoulujen akateemisten rekrytointipalvelujen ohjausryhmä

yhteyshenkilönä: Rauli Elenius

Sote-akatemian koulutusryhmä

Tuomas Meriruoho (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola ()
 

Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat

Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta

Mikael Dahlström (Anton von Schrowe)
Sinikka Piispanen (Roni Sirjonen)


Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)


Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

Niko Miekka (Matias Virta)

Viimeksi päivitetty: 06.08.2018 klo 12:56