Sulkujen sisällä mainitut henkilöt toimivat kyseisen ryhmän varajäseninä.

Turun yliopiston johtoryhmä

Johtoryhmän jäseniä ovat varsinaisen johtoryhmän jäsenet (rehtorit ja hallintojohtajat), dekaanit, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja yliopiston tutkijakoulun johtaja. Johtoryhmä ei ole varsinainen päätöksentekoelin, mutta siellä yleensä keskustellaan kaikista koko yliopistoa koskevista ajankohtaisista asioista.

Aliisa Wahlsten

 

Turun yliopiston koulutusneuvosto (toimikausi päättyy 31.12.2021)

Koulutusneuvoston tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtoriston päätöksentekoa varten. Neuvoston tehtävänä on myös yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Koulutusneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tarvittaessa ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä.

Joni Kajander (Sofia Saarinen)

 

Koulutusneuvoston alaiset jaostot

Kunkin jaoston tehtävänä on omalla toimialueellaan seurata ja edistää Turun yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jaostot raportoivat toiminnastaan koulutusneuvostolle lukuvuosittain.

 

Hyvinvointijaosto

Ville Ritola, puheenjohtaja
Suvituuli Lundmark

 

Jatkuvan oppimisen jaosto

Jenna Rautionaho (Joni Kajander)

 

Kansainvälisten ohjelmien kehittämisjaosto

Satu Nurmi (Anna Ryzhova)

 

Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä

Jenna Rautionaho (Joni Kajander)

 

Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä

Petra Peltonen

 

Turun yliopiston kansainvälisten asioiden ohjausryhmä

Satu Nurmi

 

Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä

Sofia Saarinen (Joni Kajander)

 

Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -kokonaisuuden ohjausryhmä

Sofia Saarinen

 

Turun yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen sisäympäristön ohjausryhmä

Ville Ritola

 

Turun yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (toimikausi päättyy 31.12.2024)

Elisa Pirinen (Marko Mäkinen)
Lisäksi kokouksissa läsnäolo-oikeutettuna TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaava

 

Turun korkeakoulujen akateemisten rekrytointipalvelujen ohjausryhmä

yhteyshenkilönä: Petra Peltonen
 

Sote-akatemian ohjausryhmä

Katariina Kökkö
Onni-Pekka Simola
 

Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat

 

Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta

Axel Ojala (-)

Jukka Väisänen (-)


Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

Frida-Maria Pessi (Jennifer Stanger)


Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

Liisa Maanpää (-)