Olet täällä

Turun yliopiston valmistelevat elimet

Jaa +

Turun yliopiston opintoasiainneuvosto (toimikausi päättyy 31.7.2017)

Opintoasiainneuvoston tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtoriston päätöksentekoa varten. Neuvoston tehtävänä on myös yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Opintoasiainneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tarvittaessa ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä.

Joni Kajander
Jyri Lähdemaa

Opintoasiainneuvoston alaiset jaostot

Kunkin jaoston tehtävänä on omalla toimialueellaan seurata ja edistää Turun yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jaostot raportoivat toiminnastaan opintoasiainneuvostolle lukuvuosittain.

Opiskelijan hyvinvointi

Minttu Naarminen
Katariina Kulha

Opiskelijapalautetyöryhmä

Jyri Lähdemaa

Erikoistumiskoulutusjaosto

Joni Kajander

Kansainvälisten asioiden jaosto

Satu Nurmi

Yliopiston sopeuttamis- ja kehittämisohjelmaan liittyvät valmisteluryhmät

Yhteisten palveluiden selvitystyöryhmä (toiminta päättynyt keväällä 2016)

Rauli Elenius (Joni Kajander)

Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä (kesä 2016 - joulu 2016)

Rauli Elenius (Joni Kajander)

Opintohallinnon organisoinnin ohjausryhmä (syksy 2015 - joulu 2016)

Joni Kajander

Tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen selvittämistyöryhmä (toiminta päättynyt keväällä 2016)

Jesse Huovinen

Tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen keskittämisen ohjausryhmä (kevät 2016 - )

Satu Nurmi

Yliopiston avoimen yliopiston selvitystyöryhmä (toiminta päättynyt keväällä 2016)

Joni Kajander

Yliopiston avoimen yliopiston organisoinnin ohjausryhmä (kevät 2016 -  joulu 2016)

Joni Kajander

Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä

Jyri Lähdemaa (varajäsen Joni Kajander)

Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä

Rauli Elenius

Turun yliopiston kansainvälisten asioiden ohjausryhmä

Satu Nurmi

Turun yliopiston kansainvälisen markkinoinnin työryhmä

Tuomas Dahlström

DigiUTU-työryhmä

Tuomas Dahlström (Miika Tiainen)

Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä

Jyri Lähdemaa (Joni Kajander)

Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -kokonaisuuden ohjausryhmä

Teppo Vättö

Turun yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen sisäympäristön ohjausryhmä

Rauli Elenius

Savuttoman yliopiston jatkotyöryhmä

Rauli Elenius

Yliopistoliikunnan ohjaustyöryhmä

Minttu Naarminen (Teppo Vättö)

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (toimikausi päättyy 31.12.2019)

Linnea Mattila (Behnoush Foroutan)
Lisäksi kokouksissa läsnäolo-oikeutettuna TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Janne Salakka

Turun yliopiston vammaisasiamiehen ohjausryhmä

Minttu Naarminen

Turun korkeakoulujen akateemisten rekrytointipalvelujen ohjausryhmä

yhteyshenkilönä: Rauli Elenius
 

 

Viimeksi päivitetty: 03.01.2017 klo 15:05