Olet täällä

Turun yliopiston valmistelevat elimet

Jaa +

Sulkujen sisällä mainitut henkilöt toimivat kyseisen ryhmän varajäseninä.

Turun yliopiston laajennettu johtoryhmä

Laajennetun johtoryhmän jäseniä ovat varsinaisen johtoryhmän jäsenet (rehtorit ja hallintojohtajat), dekaanit, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja yliopiston tutkijakoulun johtaja. Laajennetty johtoryhmä ei ole varsinainen päätöksentekoelin, mutta siellä yleensä keskustellaan kaikista koko yliopistoa koskevista ajankohtaisista asioista.

Sini Saarinen

Turun yliopiston koulutusneuvosto (toimikausi päättyy 31.12.2019)

Koulutusneuvoston tehtävänä on valmistella koulutusta koskevia asioita hallituksen tai rehtoriston päätöksentekoa varten. Neuvoston tehtävänä on myös yliopiston koulutukseen liittyvien strategisten linjausten valmistelu, niiden toteutumisen seuranta sekä opetuksen ja oppimisen laadun edistäminen ja seuraaminen. Koulutusneuvosto seuraa myös opiskelijavalinnoille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja valmistelee tarvittaessa ohjeita opiskelijavalintojen kehittämisestä.

Joni Kajander (Johanna Pohjonen)

Koulutusneuvoston alaiset jaostot

Kunkin jaoston tehtävänä on omalla toimialueellaan seurata ja edistää Turun yliopiston strategian ja toimenpideohjelmien toteutumista. Jaostot raportoivat toiminnastaan koulutusneuvostolle lukuvuosittain.

Opiskelijan hyvinvointi

Ville Ritola, puheenjohtaja
Otto Elomäki

Digijaosto

Johanna Pohjonen (Risto Jokinen)

 

Yliopiston sopeuttamis- ja kehittämisohjelmaan liittyvät työryhmät

 

Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä (kesä 2016 - )

Rauli Elenius (Joni Kajander)

Turun yliopiston laatutyön ohjausryhmä

Risto Jokinen (Joni Kajander)

Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä

Rauli Elenius

Turun yliopiston kansainvälisten asioiden ohjausryhmä

Satu Nurmi

Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä

Risto Jokinen (Joni Kajander)

Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -kokonaisuuden ohjausryhmä

Risto Jokinen

Turun yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöjen sisäympäristön ohjausryhmä

Rauli Elenius

Savuttoman yliopiston jatkotyöryhmä

Rauli Elenius

Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (toimikausi päättyy 31.12.2019)

Linnea Mattila (Behnoush Foroutan)
Lisäksi kokouksissa läsnäolo-oikeutettuna TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaava Janne Salakka

Turun korkeakoulujen akateemisten rekrytointipalvelujen ohjausryhmä

yhteyshenkilönä: Rauli Elenius
 

Sote-akatemian koulutusryhmä (toimikausi päättyy 31.12.2019)

Tuomas Meriruoho (Roosa Toivonen)
Onni-Pekka Simola (Katariina Kökkö)
 

Yliopiston kirjaston neuvottelukunnat

Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta

Anton von Schrowe (Emmi Simonen)
Roni Sirjonen (Rauli Elenius)


Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)


Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

Niko Miekka (Matias Virta)

Viimeksi päivitetty: 29.08.2019 klo 12:04