Halloped-koordinaattoreiden tehtävänä on organisoida tiedekuntansa hallinnon opiskelijaedustajien toimintaa, pitää säännöllisesti yhteyttä TYYn koulutuspoliittiseen asiantuntijaan ja hallitukseen sekä yliopiston hallituksen opiskelijajäseniin.Koordinaattorin tehtävän tulisi parantaa tiedonkulkua ja madaltaa yhteydenottokynnystä tiedekuntien ja TYYn toimiston välillä. Osalla halloped-koordinaattoreista on nimetty vara-koordinaattori.

Humanistinen tiedekunta

Mikko Kiippa

Veera Semi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Anniina Laine (Aleksi Nurmilaakso)

Turun kauppakorkeakoulu

Satu Hynninen (Samuli Tähtinen)

Lääketieteellinen tiedekunta

Katariina Kökkö (Rosanne Lahti)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Mikko Jaskari (Ira Tulla)

Oikeustieteellinen tiedekunta

Emma Suur-Hamari (Elina Soininen)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Venla Nurminen