Eroaminen tiedekunnan ja erillislaitosten johtokunnista sekä yliopiston hallintoelimistä

Tiedekuntien ja erillislaitosten johtokuntien opiskelijaedustajat nimeää ylioppilaskunta. Eropyyntö jäsenyydestä toimitetaan TYYn koulutuspoliittiselle asiantuntijalle. Ilmoituksen voi tuoda kirjallisena TYYn toimistolle tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen tyy-kopoasiantuntija@utu.fi.

Varsinaisen jäsenen erotessa, tilalle nousee automaattisesti henkilökohtainen varajäsen. Hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen. Varajäsenen paikalta eroavan tilalle valitaan uusi varajäsen.

Täydennysmenettely tiedekunnan tai erillislaitosten johtokuntiin on kuvattu TYYn ohjesäännössä hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta.

Eronpyynnöt yliopiston hallintoelimistä, kuten yliopistokollegiosta, ja valmisteluryhmistä (esim. erilaiset ohjausryhmät) toimitetaan myös TYYn kopoasiantuntijalle. Hallintoelimet ja toimiryhmät täydennetään ylioppilaskunnan hallituksen toimesta.