Vuoden 2022 TYYn hallitukseen ehdolla on 10 henkilöä. Heistä kaksi on ehdolla puheenjohtajaksi.

TYYn kauden 2022–2023 edustajisto valitsee vuoden 2022 hallituksen järjestäytymiskokouksessaan keskiviikkona 24.11.2021. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä. Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viidestä seitsemään hallituksen jäsentä, joiden kaikkien tulee olla ylioppilaskunnan vaalikelpoisia jäseniä.

TYYn hallitusehdokkaille järjestetään ehdokaspaneeli maanantaina 22.11. kello 18.00 alkaen Zoomissa: https://utu.zoom.us/j/68935665010

Voit tutustua hakijoihin tällä sivulla. Ensin esittelemme puheenjohtajaksi hakeneet ja sitten hallituksen jäseniksi hakeneet sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Puheenjohtajaksi hakeneet:

 • Maria Nieminen, Hybridiaani                        
 • Camilla Saarinen, Ryhmä Lex                                      

Hallituksen jäseneksi hakeneet:

 • Tuomas Alm, TSE-lista                                           
 • Jenni Jäntti, Vihreä Vasemmisto                                               
 • Veera Pajunen, Hybridiaani   
 • Juho Pitkäranta, TSE-lista                                               
 • Eemeli Raitanen, Ryhmä Lex   
 • Akseli Tiitta, TSE-lista                            
 • Arvi Tolvanen, Kokoomus        
 • Siiri Turunen,  Kokoomus     

Puheenjohtajaksi hakevat:

Maria Nieminen, Hybridiaani

Olen Maria Nieminen, 24-vuotias kemian sekä musiikkitieteen opiskelija ja haen TYYn hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Opintojeni aikana olen toiminut luottamustehtävissä useissa eri järjestöissä ja löytänyt sitä kautta rakkauteni opiskelijoiden edunvalvontaan sekä yhteisöllisyyteen. Vapaa-ajallani opetan tankotanssia, harrastan improvisaatioteatteria ja olen intohimoinen musiikin kuluttaja.

Haen hallituksen puheenjohtajaksi, koska tahdon tukea ja motivoida uusia hallituksen jäseniä, kehittää ylioppilaskuntaa organisaationa ja olla mukana järjestämässä unohtumatonta TYY100-juhlavuotta koko yhteisölle. Olen toiminut useissa johtamistehtävissä, joista jokaisesta olen aina oppinut uutta ja inspiroitunut yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta. Minulla on vahva luotto johtamiskykyihini ja valtaisa motivaatio päästä jatkamaan merkityksellistä työtä opiskelijoidemme puolesta.

Uskon, että tuleva juhlavuosi kaipaa kokeneen ja intohimoisen johtajan, joka hallitsee tiukan priorisoinnin taidon. Juhlallisuudet tarvitsevat resursseja, mutta se ei saa heikentää tärkeintä tehtäväämme, eli tinkimätöntä edunvalvontaa ja opiskelijoiden äänitorvena toimimista. Uskon myös, että vahvasta kokemuksestani yhteisöllisyyden ja opiskelijakulttuurin kehittämisen parissa on paljon hyötyä. Olen tehnyt hartiavoimin töitä jokaisessa järjestöpestissäni sen eteen, että toiminta olisi mahdollisimman yhdenvertaista, avointa ja kestävää, eli arvojeni mukaista.

Tuleva vuosi on samalla nykyisen strategiakautemme viimeinen. Meidän on tehtävä päämäärätietoista työtä missiomme eli sen eteen, että opiskelu Turun yliopistossa olisi parasta mahdollista. Korona-ajan jälkeen erityistä huomiota on kiinnitettävä opetuksen laatuun, opintosuoritusten sujuvuuteen sekä opiskelijoiden jaksamiseen. Meillä on myös ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä ylioppilaskuntaidentiteettiä. Tulevan toimintasuunnitelmamme projektit tukevat juuri näitä kärkiä ja antavat hyvät raamit koko hallituksen toiminnalle.

Minua on kehuttu helposti lähestyttäväksi ja luotettavaksi johtajaksi, joka onnistuu aina luotsaamaan johdettavansa lempeästi, mutta määrätietoisesti kohti yhteisiä tavoitteita. Olen taitava ryhmäyttäjä ja yhteishengen luoja. Uskon esimerkillä johtamisen tärkeyteen ja pidän aina huolta siitä, että johdettavani voivat hyvin, sillä hyvinvoiva yhteisö saa asioita aikaiseksi. TYY saisi minusta rohkean, aikaansaavan ja empaattisen johtajan, jolla on paljon visiota tulevalle vuodelle.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

TYY

 • Hallituksen jäsen, sektorit: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö ja tuutorointi
 • Hybridiaanin vararyhmäpuheenjohtaja 2019-2020
 • Edustajiston varsinainen jäsen 2018-2020
 • Puheenjohtajien puheenjohtaja 2020
 • Ympäristösiiven jäsen 2019

Hybridi Turku ry

 • Puheenjohtaja 2020
 • Tiedekunnan perustutkintokoulutuksen kehittämistyöryhmä, varajäsen 2019

Turun Yliopiston Kemistit TYK ry

 • 85-vuotisvuosijuhlien toimikunnan puheenjohtaja 2020-2021
 • Puheenjohtaja 2019
 • Tapahtumavastaava 2017-2018
 • Tuutori 2017-2018
 • Useita toimikuntia ja toimihenkilöpestejä, esimerkiksi mukana järjestämässä koko Suomen laajuista Kemiat Kohtaa -tapahtumaa

HybridiSpeksi ry

 • Hallituksen varapuheenjohtaja 2019-2020
 • Vuosijuhlatoimikunnan jäsen 2019
 • Produktion tuottaja 2018-2019
 • Produktion pääkoreografi 2017-2018

Aurasoudut ry

 • Vuosijuhlatoimikunta 2021
 • Rantatapahtumavastaava sekä markkinointivastaava 2019

Camilla Saarinen, Ryhmä Lex    

Olen oikeustieteen ja poliittisen historian opiskelija Turusta. Löysin yliopistossa opiskelijaedunvalvonnan pariin, eikä paluuta ole ollut. Olen käyttänyt kaksi vuotta täysipäiväisesti opiskelijoiden eteen ensin vuonna 2020 TYYn hallituksen koulutupoliittisena vastaavana, ja sitten vuonna 2021 SYL:n hallituksessa, jossa vastasin koulutuspolitiikasta, yhteisösektorista ja SYL100-juhlavuodesta. Minulla on siis vahva edunvalvontaosaaminen, kansalliselta tasolta hankittua näkemystä yhteisöllisyyden kehittämisestä ja kokemusta satavuotisten järjestämisestä.

Haen TYYn puheenjohtajaksi, koska TYY on minulle opiskeluaikani tärkein yhteisö. Uskon, että minulla on erinomaiset valmiudet rakentaa parempaa TYYtä.

SYL:ssa olen paitsi kehittynyt vaikuttajana ja edistänyt opiskelijoiden kansallisia tavoitteita, myös tarkastellut TYYtä etäisyyden päästä. En olisi etukäteen uskonut, kuinka paljon SYL:ssa toimiminen laajentaa sekä osaamistani, että käsitystäni ylioppilaskunnista. SYL:oon on myös jalostunut monia ylioppilaskunnissa toimivimmiksi koettuja käytäntöjä. Vuoden aikana olen oivaltanut monta asiaa TYYn haasteista, ja saanut työkaluja toiminnan kehittämiseen. Kahdessa vuodessa ylioppilaskuntien tehtävistä ja tarkoituksesta on ehtinyt muodostua monipuolinen näkemys, mikä varmasti tukee myös strategian päivitystyössä.

Uskon, että tämä poikkeuksellinen taustani antaa minulle sellaista perspektiiviä, jonka ansiosta minulla on ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää TYYtä.

Tärkeitä kehityskohteita TYYssä ovat myös edunvalvontakentän parempi haltuunotto, yhteyden vahvistaminen järjestöihin ja viestinnän kiinnostavuuden lisääminen. Näissä kaikissa voidaan hyödyntää satavuotisia. Lisäksi TYYn edunvalvonta tarvitsee selkeämpää johtamista. Ilman sitä vaikuttaminen ei ole tehokasta.

Johtaisin ylioppilaskuntaa järjestelmällisesti ja käytännönläheisesti. Haluan olla mahdollistaja, joka auttaa hallituslaisia laatimaan realistiset stepit edustajiston ja heidän omien tavoitteidensa toteuttamiseen. Hallituksen pitää asettaa selkeät päätavoitteet, joihin kaikki ovat sitoutuneet, ja reflektoida edistymistä säännöllisesti. Kaiken pohja on avoin keskustelukulttuuri, keskinäinen solidaarisuus ja yhteisön turvallisuus, ja näiden asioiden varmistaminen on puheenjohtajan vastuulla.

Puheenjohtajana olisin inhimillinen ja avoin, mutta tarvittaessa vahva linjaaja, jonka arviointikykyyn koko toimisto voi luottaa.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

2021

 • SYL:n hallitus (kopo, SYL100, yhteisösektori)
 • Tutkintolautakunta, varsinainen jäsen
 • Yhteiskuntatieteellisen tdk:n johtokunta, varajäsen
 • TYYn avustustoimikunta
 • Varaedaattori, Ryhmä Lex

2020

 • TYYn hallitus (kopo, työelämä)
 • Varaedaattori, Ryhmä Lex

2019

 • ELSA Turun hallitus (akateemiset tapahtumat)
 • TYYn kansainvälisyyssiipi
 • Ryhmä Lexin vaalikoordinaattori
 • TYYn avustustoimikunta
 • Varaedaattori, Ryhmä Lex

Hallituksen jäseneksi hakeneet:

Tuomas Alm, TSE-lista   

Hei! Olen 22-vuotias toisen vuoden kauppatieteiden ylioppilas ja järjestöaktiivi. Vapaa-aikani menee tapahtumatuotannon, kokousten ja edustamisen lomassa. Tykkään kuitenkin myös kirjoista, elokuvista ja laittaa ruokaa.

TYYn toiminnassa on paljon hyvää, mutta myös paljon kehitettävää. Haen TYYn hallitukseen koska haluan osaltani vaikuttaa siihen, että jokaisella opiskelijalla olisi tarvittavat palvelut, tarvitsemansa tuki ja jotta heidän äänensä kuuluisi myös yliopiston ulkopuolella kovaa ja korkealta. TYYn toiminnan suurimpina kehityskohteina näen erityisesti sen viestinnän. Toiminnan läpinäkyvyyden lisäksi osalta opiskelijoistamme menee tällä hetkellä ohi kriittistä tietoa ylioppilaskunnan ja yliopiston toiminnasta. Edustajistovaalien matala äänestysprosentti ei johtunut vain siitä, että kanssaopiskelijoitamme ei kiinnostaisi äänestää. Tiedän, että ainakin yhdeltä kaveriltani oli mennyt koko asia ohi, ennen kuin hänelle kaksi tuntia ennen äänestysajan sulkeutumista laitoin viestin. Omalta osaltani ajattelin surutta varastaa omien edunvalvojiemme viikkokatsauksen, jotta ainakin oma toimintani olisi avointa kiinnostuneille.

Turun yliopistolla ja sen opiskelijoilla on merkittävä rooli Turun kaupungin katukuvassa ja päätöksenteossa. Vuoden 2020 linjapaperin tavoitteiden, ja yleisesti opiskelijoidemme edun tulee näkyä myös käytännön toimina Turun, Porin ja Rauman päätöksenteossa, ja näiden eteen onkin tehty hyvää työtä Ryhmä 40 000 kautta. TYY:n strategian mukaisesti näen, että tässä olisi myös mahdollisuus vaikuttaa tapaamalla alumnejamme ja relevantteja päättäjiä. Itselläni kokemusta löytyy päättäjien tapaamisesta, edunvalvonnasta ja neuvotteluista EYP Finlandista, mutta erityisesti Sail Training Internationalista, jossa toimin suomen edustajana Youth Council:ssa.

TYY:n yrityssuhteet voivat hyödyttää niin opiskelijoita, yrityksiä kuin ylioppilaskuntaakin, ja niiden edistäminen olisi paitsi mielestäni henkilökohtaisesti mielenkiintoista, myös jäsenistön etu sekä TYYn taloudelle ehdoton plussa. Toimiessani Head Organiserin tehtävässä, osallistuin neuvotteluihin lukuisten yhteistyökumppanien kanssa vuoden kestäneen projektin aikana, ja minulla on kokemusta tavoitteellisesta työskentelystä yrityssuhteiden saralla juuri tästä projektista sekä hallitusvuodeltani, jolloin varainkeruutoimikunta kuului vastuualueelleni.

Tämän vuoksi olen kiinnostunut yrityssuhde- ja kuntasektoreista, lisäksi Eurooppa-foorumin järjestäminen olisi mieluisa tehtävä.

Luottamustehtävät TYY:ssä

 • 2022-                 TYY, TSE-listan varaedaattori
 • 2021-                 TuKY-Speksi, tekniikkavastaava
 • 2021                  Nordiska Ekonomie Studerandes Union – Turun KY, rahastonhoitaja
 • 2021                  Laskentatoimen ja rahoituksen ainejärjestö Aktiiva, tiedottaja

Muut relevantit luottamustehtävät:

 • 2018                  European Youth Parliament Finland – EYP Finland, Member of the Board for Finance and Fundraising
 • 2017                  EYP Finland, Head Organiser of Salo Regional Session
 • 2018                  Sail Training International, Youth Council Representative from Finland

Jenni Jäntti, Vihreä Vasemmisto 

Moikka! Olen Jenni Jäntti, 27-vuotias digitaalisen kulttuurin maisterivaiheen opiskelija Porin kampukselta. Olen ehtinyt toimia kuuden opiskeluvuoteni aikana jo jos jonkinmoisessa järjestössä niin Porissa kuin Turussakin. Niin ainejärjestö, ylioppilasyhdistys, edustajisto, osakunnat, siivet kuin hallopedtoimintakin ovat tulleet minulle tutuiksi toimintaympäristöiksi. Yhteensä erilaisia pestejä on kertynyt vyön alle laskujeni mukaan jo 17. Järjestötoiminnan ohella vietän vapaa-aikaani tietokonepelien maailmassa sekä pubivisoissa kiertelyn parissa.

Haen TYYn hallitukseen, koska haluan olla mukana rakentamassa entistäkin parempaa ylioppilaskuntaa kaikille sen jäsenille. Koen, että aiempi kokemukseni järjestötoiminnasta antaa minulle loistavan taustan hallitustyöskentelylle. Ymmärrän hallitustyöskentelyn vievän enemmän aikaan kuin muunkaltaiset luottamustoimet ja olen valmis panostamaan siihen aikaani sekä osaamistani.

Minua kiinnostavat sektorit ovat yhdenvertaisuus, viestintä ja ympäristö. Olen myös käytettävissä varapuheenjohtajaksi. Kaikki kolme sektoria kuvastavat mielenkiinnonkohteitani sekä parhaita osaamisalueitani järjestötoiminnan saralla. Olen toiminut yhdenvertaisuussiiven puheenjohtajana, hoitanut monen järjestön viestinnällisiä tehtäviä sekä opiskellut kandivaiheessa sivuaineekseni kestävää kehitystä.

Ensi vuonna tulee olemaan TYY100-juhlavuosi, joka vaatii onnistuakseen paljon työtä. Juhlavuodesta viestiminen sekä viestinnän oikea-aikaisuus ja yhtenäisyys on tärkeää, jotta saamme tiedon kulkemaan opiskelijoillemme mutkattomasti. TYYn tarjoamien jäsenpalveluiden kehitys jatkuu juhlavuonnakin ja uuden tuotetarjonnan lisäksi palveluiden yhdenvertaiseen saavutettavuuteen tulee panostaa. Kestävän kehityksen ja ympäristön näkökulmia ei tule unohtaa juhlahumussakaan, vaan toiminnan lähtökohtana tulee olla ympäristön huomioiminen.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät:

 • 2017 Pointer ry tutor- ja tapahtumavastaava
 • 2017 Kulma ry kulttuurivastaava
 • 2017-2019 Pointer ry toimistosihteeri
 • 2018-2019 Edustajisto jäsen
 • 2018-2019 Humanistilista ryhmäpuheenjohtaja
 • 2019 Avustustoimikunta jäsen
 • 2020 Yhdenvertaisuussiipi puheenjohtaja
 • 2020-2021 Humanistisen tiedekunnan johtokunta jäsen
 • 2020-2021 Valintatoimikunta jäsen
 • 2021 syksy Savo-Karjalainen Osakunta kulttuuriasiainsihteeri 

Veera Pajunen, Hybridiaani 

Olen Veera Pajunen, 24-vuotias geologian opiskelija. Järjestötoiminta on kiinnostanut minua opintojeni alusta lähtien ja olen innokas kehittämään opiskelijayhteisön yhteisöllisyyttä luomalla TYYn järjestöjen yhteistä opiskelijakulttuuria. Vapaa-aikani kulutan järjestötoiminnan lisäksi ulkoiluun sekä itselleni tärkeiden ihmisten kanssa olemiseen.

Haen TYYn hallitukseen, koska vaikuttaminen on minulle tärkeää. Haluan olla mukana kehittämässä yhdenvertaista ja yhteisöllistä ylioppilaskuntaa. Järjestötoiminta on ollut itselleni mieluista, koska olen päässyt näkemään järjestötoiminnan sekä edunvalvonnan eri näkökulmia uusien ihmisten kanssa. Tämän vuoksi koen TYYn poikkitieteellisyyden itselleni merkittäväksi ja erityisen kiinnostavaksi sekä opettavaiseksi. Minua kiinnostaa myös ikimuistoisen TYY100-juhlavuoden järjestäminen yhdessä koko yhteisön kanssa. Koen järjestötoiminnan itselleni yhdeksi merkittävämmistä asioista yliopistossa opiskeluni aikana. Olen päässyt vaikuttamaan edunvalvonnassa sekä kehittämään järjestötoimintaa paremmaksi. Tätä haluan tehdä myös TYYn hallituksessa.

Uskon, että aikaisemmasta kokemuksestani järjestöissä on paljon apua tehtävässä. Olen oppinut järjestöissä organisointitaitoja sekä kantamaan suurempaa vastuuta. Olen toiminut niin johtajana kuin erinomaisena ryhmätyöskentelijänä. Osaan luoda yhteisöllisyyden tunnetta ja haluan, että kaikilla toiminnassa mukana olevilla on hyvä olla. Haluan olla mukana kehittämässä Turun yliopistosta parempaa paikkaa opiskella ja pitää huolen myös opiskelijoiden hyvinvoinnista. Haluan tehdä töitä yhdenvertaisen ja avoimen ylioppilaskunnan eteen. Koulutuspolitiikka ja edunvalvonta ovat nousseet itselleni merkittäviksi osa-alueiksi.

Minua kiinnostaa erityisesti työskennellä yhteisösektorissa, josta koen itselleni tärkeimmäksi järjestöt, tuutoroinnin ja opiskelijakulttuurin. Koen, että kyseisistä osa-alueista itselläni on enemmän kokemusta ja minulla on myös inspiraatiota kehittää kyseistä sektoria. Olen toiminut myös muiden kuin oman alani opiskelijoiden tuutorina, kun konetekniikalla ei vielä omia tuutoreita ollut. Opiskelijakulttuurin kehittäminen yhdenvertaisemmaksi ja kestävämmäksi on tärkeää minulle. Haluan myös olla mukana kehittämässä järjestöjen toimintaa parantamalla neuvontaa ja koulutuksia sekä olla tukemassa järjestöissä toimivia.

Haluankin olla mukana TYY100 -juhlavuotena luomassa yhteisöllisyyttä ja sitä, että vuodesta tulee kaikkien TYYn järjestöjen ja jäsenten näköinen.

Luottamustehtävät:

Pulterit ry 

 • Puheenjohtaja 2021 
 • Alumnivastaava 2021 
 • Vuosijuhlatoimikunta 2020-21 
 • Tapahtumavastaava 2020 
 • Hybridi Turku ry:n edustajajäsen 2020 
 • Tiedotusvastaava 2019 

Hybridi Turku ry 

 • Tapahtumavastaava 2020 
 • Somevastaava 2020 

Tuutorointi 

 • Konetekniikan tuutori 2020 
 • Geologian tuutori 2019 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunta 

 • Opiskelijaedustaja 2021

Juho Pitkäranta, TSE-lista   

Olen 23-vuotias opiskelija, järjestöaktiivi ja ihminen. Opiskelen neljättä vuotta taloustiedettä kauppakorkeakoulussa, tosin aikaa on tullut vietettyä paljon mäelläkin matemaattisten seikkailujen parissa. Opiskelun ohessa vietän vapaa-aikaani salilla, musisoiden sekä videopelaten. Musiikillisen harrastukseni aloitin kolmannella luokalla klassisen kitaran parissa, ja tämä tie on vienyt minut lopulta I/O-Speksiin, jossa olen pyörinyt kapellimestarina viimeiset pari vuotta edelleen aktiivisesti toimien. Liikkuva elämäntapani juurtui minuun jo peruskoulussa, kun harrastin mm. vapaavalintaista liikuntaa koko yläasteen. Lukioaikanani harrastin säännöllisesti höntsäsählyä, ja tällä hetkellä liikunnallisuuteni manifestoituu
neljästä kuuteen kertaa viikossa kuntosalilla. Myös ulkoilu ja luonnossa liikkuminen ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Liikuntasektori sopisikin minulle hyvin harrastuneisuuteni johdosta.

Järjestöurani aloitin T-klubin hallituksessa keväällä 2019. Toimin tällöin ekskursio-, SYY- ja sosiaalipoliittisena vastaavana sekä SYY-Turun hallituksen ekskursiovastaavana. Vastuuhenkilönä järjestin tällöin työpaikkaekskurion Liettuan Vilnaan Naton energiaturvallisuusyksikköön sekä EU:n tasaarvoinstituuttiin. Hallitusvuoteni jälkeen päädyin TSE-listan edaattoriksi sekä ryhmävarapuheenjohtajaksi vuosille 2020–2021. Lisäksi olen syksystä 2019 lähtien luotsannut I/O-Speksin bändiä. Vastaan myös I/O:n tulevien 10-vuotisvuosijuhlien järjestämisestä. Kokemukseni niin pienten kuin isojen tapahtumien järjestämisestä antavatkin minulle hyvää pohjaa opiskelijakulttuurista sekä sen traditioista vastaamiseen.

Opiskelijaelämäni ulkopuolella olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista aiheista. Vaikka puoluepolitiikka onkin tuntunut itselleni lähinnä vastenmieliseltä, on yhteiskunnallinen vaikuttaminen erityinen kiinnostuksenkohteeni, varsinkin paikallistasolla. Toiminkin tällä valtuustokaudella Kemiönsaaren kunnan sivistyslautakunnan sekä peruspalvelulautakunnan varajäsenenä. Myös taloustieteen opintoni ovat antaneet paitsi näkökulmia, myös työkaluja siihen, miten erilaisia yhteiskunnallisia tavoitteita ja ongelmia ratkotaan. Myös sosiaali- ja kunnallispoliittinen vastaavuus kiinnostavatkin minua hallituksessa.

Haen TYYn hallitukseen, sillä haluan olla kehittämässä TYYn toimintaa entisestään opiskelijoita hyödyttävään suuntaan. Haluan myös päästä hiomaan ja hyödyntämään tiimityöskentelyllistä ja organisaatiollista kokemustani, jota olen vuosien varrella kerryttänyt.

Oleellisia luottamustehtäviä:

TYY:

 • Edustajiston edustaja, 2020–2021
 • Ryhmävarapuheenjohtaja, 2020–2021

T-klubi:

 • Ekskursio-, SYY-, ja sosiaalipoliittinen vastaava

I/O-Speksi:

 • Kapellimestari, 2019-
 • Vuosijuhlavastaa, 2021–2022

Kemiönsaaren kunta:

 • Peruspalvelulautakunta varajäsen, 2021-
 • Sivistyslautakunta varajäsen, 2021                                          

Eemeli Raitanen, Ryhmä Lex   

Olen, historiafriikki, wagneristi, onnistunut parantunut nuorisopoliitikko, taiteen sekatyömies ja yrityshallinnon pokemon, eli siis en varmaan erityisesti keskimääräisestä poikkeava Lexin fuksi.

Lapsuuteni olen viettänyt kunnan statuksen saaneessa kiinteistöyhtiössä, ja Suomen (maantieteellisesti) pienimmässä kaupungissa, Kauniaisissa. Ylioppilaaksi kirjoitin Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta ja sieltä päädyin Lontoon kautta Tallinnaan.

Petturi omalle viiteryhmälleni; syntyjäni kahden diplomi-insinöörin poika, diplomi-insinöörin veli, diplomi-insinööri lanko jne. Koko perheeni, ja varsinkin lapsuuden ystäväni ovat teknillisten korkeakoulujen (nykyään kai sitten yliopistojen) kasvatteja, ja minä musta lammas - useamman vientiteollisuuden palveluksessa vietetyn vuoden jälkeen oikeustieteen opiskelija.

Sellaisen intressipolitiikan, josta tätä nykyä säännöllisesti käytetään kiertoilmaisua edunvalvonta aloitin jo peruskoulun oppilaskunnassa. Sieltä tie vei useaksi vuodeksi kotikuntani nuorisovaltuustoon, niistä viimeiset puheenjohtajana. Sen ohella toimin myös kunnan lautakunnissa, että lukioni ylioppilaskunnan hallituksessa. Aikuisiän kynnyksellä koin kuitenkin kovan henkisen kolauksen kun huomasin ettei todellisuus välttämättä vastaakaan sitä mitä idealistinen teini sen oli kuvitellut olevan eikä elämä ole aina niin helppoa kuin Granin kermaperseenä olin itselleni uskotellut. Poliittinen lapsenuskoni ei tästä koettelemuksesta selvinnyt, mutta näin jälki käteen näen sen vain hyvänä asiana. Elämästä saa niin paljon enemmän irti kun ei aina ota itseään, eikä toisia, liian vakavasti. Tämä tosin taitaa olla niitä elämän viisauksia, jonka oppii parhaiten kantapään kautta.

Olin lapsena haaveillut akateemisesta urasta, mutta aikuisuuden kynnyksellä päädyin aivan erilaiseen ratkaisuun; Intti-seikkailujen jälkeen päätin tietoisesti poistaa ylimääräisen snobismin itsestäni ja tartuin järjestäytyneen yhteiskunnan kannalta tuiketarpeisiin haasteisiin. Jätehuolto oli erittäin opettavainen työpaikka pikkuvanhalle kirjaviisaalle. Kirjaimellinen paskan lapioiminen pakkasaamuna on mitä erinomaisen meditaatio, ainakin minulle. Suosittelen lämpimästi. Sitten kohtalo tarjosi nuorelle miehelle mahdollisuuden lähteä ulkomaan seikkailulle ja saada siitä vielä rahallista korvausta niin sanoi kyllä. Jo puolen vuoden kuluttua työnantaja tarjosi vielä vaikeampia haasteita ja sanoin kyllä. Kolmas myöntävä vastaus toi minut esimiesasemaan ja sellaisiin tehtäviin johon niin nuoria ja kokemattomia miehenalkuja ei kenenkään koskaan pitäisi laittaa. Henkiselle kasvulle se kylläkin tarjosi loistavan alustan, en tosin voi kuin muistella kauhulla ensimmäisiä kertojani pöydän väärällä puolella palkkausta tai irtisanomisia koskevissa asioissa. Ja juuri kun en joka aamu enää tuntenut itseäni täydelliseksi huijariksi jouduin minä vielä paljon suurempiin saappaisiin, niihin pöytiin jossa asioista todella. Osakeyhtiön hallitustyöskentely ja johtokunnan toimintaan osallistuminen on puolestaan kasvattanut stressinsietokykyä aivan uudelle tasolle ja ennen kaikkea opettanut että se mikä eilen tuntui maailmanlopulta hautautuu helposti huomisen murheisiin, kiinalaisten kulkutautien mukanaan tuoma maailmanloppu oli lopulta varsin tylsää.

Tässä vielä elämäni kulku tiivistettynä otsikoihin

Nuoruuden hairahduksia:

Koulutiellä:

 • 2009-2011 Kasavuoren koulun oppilaskunnan hallituksessa
 • 2012-2013 Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaskunnan(teinikunnan) hallituksessa

Kotikaupungilla:

 • 2009-2013 Kauniaisten nuorisovaltuustossa
 • 2012-2013 Puheenjohtajana
 • 2012-> Kauniaisten sivistyslautakunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Epäpoliittista elämää:

 • 2014 Ylioppilas SYK:stä
 • 2015 Reipashenkinen metsäleiri valtion piikkiin
 • 2016-2017 Jätehuollon tehtävissä pääkaupunkiseudulla
 • 2017 Pienen maan toivo vientiteollisuudessa
 • 2019-> Projektipäällikkö tehtävissä
 • 2020-> Osakeyhtiön hallituksen jäsen sekä insinööritoimistossa, että valmistavan teollisuuden puolella toimivassa yhtiössä.

Olen saanut vähinä vuosinani elää harvinaisen vaiherikkaan elämän ja toivon nyt saavani käyttää matkan varrella kartuttamani kokemukset ja taidot satavuotiaan Turun Suomalaisen Yliopiston ja varsinkin sen ylioppilaskunnan hyväksi. Olen oppinut tulemaan (ja olemaan tulematta) toimeen ihmiskunnan laajan kirjon kaikenlaisten edustajien kanssa. Kummasti olen löytänyt yhteisen sävelen niin kokemäkeläisten maanviljelijöiden, amerikkalaisen diplomaattien, lappilaisten säämiesten, Saudi-Arabian opetusministerin, tamperelaisten elämäntapatöyttömien, pörssiyhtiöiden johtajien, kylmään pohjolaan eksyneiden italialaisten, virolaisten rallikuskien, Raision amisten ja jokaisen elinaikanani eläneen Suomen presidentin kanssa. Uskon vakaasti, että se onnistuu hyvin myös Turun yliopiston ylioppilaskunnassa. Koska turha vaatimattomuus harvoin pukee ketään koen parhaiten voivani hyödyntää tämän kokemuksen TYY:n hallituksen puheenjohtajana, toissijaisesti olen kiinnostunut erityisesti kopo-asioista ja ylioppilaskunnan sisäisestä järjestötyöstä.

Sotilasvalaa mukaillen: "tahdon palvella maatani rehellisesti, sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta", sekä antaa panokseni ylioppilaskunnan jäsenten sosiaalisten, yhteiskunnallisten ja henkisten pyrkimysten edistämiseen.


Akseli Tiitta, TSE-lista           

Nimeni on Akseli Tiitta, olen kolmannen vuoden taloustieteen opiskelija, skeittari, musiikkiharrastelija ja järjestöaktiivi. Vapaa-aikaani vietän kitara tai kansantaloustieteen oppikirja käsissä. Tutustuin TYYn toimintaan lähietäisyydeltä jo fuksivuotenani, kun pääsin heti mukaan edustajiston kokouksiin.

Haen TYYn hallitukseen, koska olen motivoitunut tekemään töitä ylioppilaskunnan strategiassakin mainitun mission eteen – haluan, että Turun yliopisto on maailman paras paikka opiskella. Opiskeluvuodet ovat ihmisen parasta aikaa, ja haluan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet nauttia opiskeluvuosistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijoille riittävää toimeentuloa, palveluiden toimivuutta ja vahvaa ylioppilaskuntaa tukemassa jokaisen opiskelijan hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Lähipiirini kuvailee minua diplomaattiseksi ja rauhalliseksi ihmiseksi. Koen, että nämä luonteenpiirteeni antavat minulle mainiot eväät työskennellä TYYn hallituksessa. Olen aina valmis ja halukas kuuntelemaan ja ymmärtämään. Työkokemukseni ovat opettaneet minulle paineensietokykyä ja nopeaa sopeutumista yllättäviinkin tilanteisiin. Minulla on runsaasti kokemusta esiintymisestä erilaisista tilanteista eikä parrasvalot polttele bändikeikalla, edustajistossa, saati sitten TYYn hallituksessa. Opiskelujeni aikana kerääntyneet verkostot muista tiedekunnista, edustajistosta ja TuKY:sta varmasti helpottavat hallitustyöskentelyä.  Kauppakorkeakoulussa olen ollut mukana herättämässä musiikkikulttuuria henkiin opiskelijoiden keskuudessa. Olen myös mukana vastikään perustetun KY-Kestävän Kehityksen Edistäjien ensimmäisessä hallituksessa, levittämässä tietoisuutta kestävän kehityksen teemoista.

Taloustieteen opinnot kauppakorkeakoulussa ovat antaneet monien kyynelien lisäksi minulle vankan pohjan talousosaamiselle, liiketoiminnan ymmärtämiselle ja rationaaliselle ajattelulle. Opinnoissani olen erityisen kiinnostunut julkisen talouden ja hallinnon rakenneongelmista ja ennen kaikkea näiden korjaamisesta. Tämä motivoi ottamaan asioista selvää ja osallistumaan kunnallisen, maakunnallisen sekä valtakunnallisen vaikuttamiseen. Sivuaineeni olen suorittanut matematiikan laitoksella, joka on ollut mainio aitiopaikka kurkistaa toisen tiedekunnan kulttuuriin ja toimintaan.

Minua kiinnostaa TYYn hallituksessa sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, yrityssuhteet ja työelämä. Koen, että minulla olisi näillä sektoreilla eniten annettavaa, mutta olen avoin kaikelle, joka kehittää ylioppilaskuntaamme eteenpäin.

Luettelo:

 • Varaedaattori TYY:n edustajistossa kaudella 2019–2021
 • Koulutuspoliittinen vastaava, Kartelli ry, 2021–2022
 • Taloudellisen kestävyyden edustaja, KY-Kestävän Kehityksen Edistäjät, 2020–2021,
 • Tiedottaja, Kauppatieteiden Ylioppilaiden Soitannallinen Seura ry, 2020–2021
 • Bändin jäsen, TuKY-Speksi, 2020

Arvi Tolvanen, Kokoomus   

Olen 26-vuotias viidennen vuoden tilastotieteen opiskelija ja erittäin aktiivinen järjestötoimija. Opintoni ovat siinä vaiheessa, että valmistumisesta minulta puuttuu enää kandi- ja maisteritutkielma. Kanditutkielman saan valmiiksi jouluun mennessä ja maisterin tutkinnosta minulla on opintopisteet kasassa, puuttuu vain pro gradu. Tästä syystä koen nyt olevan juuri oikea hetki pyrkiä TYYn hallitukseen vaikuttamaan opiskelijoiden edunvalvontaan.

Koulutusasiat minua kiinnostavat erittäin paljon. On tärkeää, että opinnot sujuvat mahdollisimman joustavasti ilman tarpeetonta rakenteista johtuvaa jäykkyyttä. Tästä TYYn tulee varsinkin nyt koronan hellittäessä pitää huolta, että monet hyväksi koetut toimintatavat pidetään käytössä jatkossakin eikä palata täysin vanhaan.

Eniten minua kiinnostaa koulutuspolitiikan ja kuntapolitiikan sektorit. Näissä minulla on voimakkain osaaminen. TYYn koulutuspolitiikan tulee perustua faktoihin ja tutkittuun tietoon ja tämän kaivamisessa minä olen erittäin etevä.

Luottamustoimet:

 • Tylkkärin johtokunta 2020-2021, varapuheenjohtaja 2021
 • Matematiikan- ja tilastotieteen laitoksen koulutuksen kehittämisen työryhmä 2020-2021, varajäsen
 • Statistika ry, hallituksen jäsen 2020, taloudenhoitaja 2021

 

 • Turun Osuuskauppa, 2020-2024 edustajiston jäsen
 • Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret, puheenjohtaja 2021
 • Kansallinen Kokoomus, puoluevaltuuston jäsen 2020-2022
   

Siiri Turunen,  Kokoomus 

Olen Siiri Turunen, 22-vuotias turkulainen, energinen sosiaalitieteiden toisen vuoden opiskelija ja taitoluisteluvalmentaja. Arkeni kuluu tällä hetkellä opintojen, valmennustyön ja järjestötoiminnan sekä vaikuttamisen parissa. Unohtamatta tietenkään henkireikääni urheilua, jota jokaisessa päivässä tulee olla edes ripaus mukana. Minut tunnetaan siitä, että olen monessa paikassa mukana, saan asioita tapahtumaan ja hyppään usein pää edellä syvään päähän eli lähden jokaiseen juttuun täysillä mukaan. En pelkää tarttua haasteisiin, olen todella tarkka kaikesta tekemisistäni ja työmyyräksikin minua kuvaillaan. 

Haen TYYn hallitukseen, sillä haluan olla rakentamassa Turun yliopistosta jokaiselle opiskelijalle parempaa opiskelupaikkaa ja -yhteisöä. Opiskelijoiden hyvinvointi, opiskeluolosuhteet ja opiskelijakulttuuri ovat itselleni asioita, joiden puolesta haluan taistella. Erityisesti, kun koronaviruspandemia on jättänyt jälkensä Turun yliopistoon ja opiskelijoihin, tarvitaan hallitukseen näkyviä persoonia, jotka ajavat päämäärätietoisesti opiskelijoiden asioita. Olen ollut aktiivisesti mukana aine- ja tiedekuntajärjestöjen toiminnassa viimeisen vuoden ajan ja uskon, että minulla olisi nyt annettavaa TYYn hallitustyöskentelylle. Tunnen myös hallitustoimintaa hyvin aiempien luottamustehtävieni myötä.

Hallituksessa minua kiinnostavat erityisesti tehtävät liittyen sosiaalipolitiikkaan, kuntapolitiikkaan, liikuntaan, työelämään ja tuutorointiin. Sosiaalitieteiden opiskelijana sosiaalipolitiikka on lähellä sydäntäni ja seuraan yhteiskunnallista keskustelua aiheesta aktiivisesti. Haluan olla edistämässä opiskelijoiden asioita juuri sosiaalipolitiikan näkökulmasta. On tärkeää, että ylioppilaskunnassa otetaan kantaa esimerkiksi opiskelijoiden terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Valtakunnallisen sosiaalipolitiikan lisäksi kuntapolitiikka on hyvin lähellä arkeani ja omaan jo entuudestaan suhteita paikallisiin päättäjiin. Yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää, jotta saadaan aidosti vietyä myös opiskelijoiden asioita parempaan suuntaan. Olen toiminut omassa oppiaineessani tuutorina ja tiedän, millaisia haasteita tuutorointiin liittyy ainakin omassa tiedekunnassani. TYYn hallituksessa tähän asiaan olisi mahdollisuus kiinnittää huomiota ja kehittää erityisesti tuutoreille annettavia koulutuksia. 

Luottamustehtävät

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry, 01/2021 –

 • Hallituksen jäsen

Sosiaalitieteiden klubi ry, 01/2021 –

 • Hallituksen jäsen

Kaupunkiympäristölautakunta, Turun kaupunki, 08/2021 –

 • Varajäsen

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta, Turun kaupunki, 08/2021 –

 • Jäsen

Liikuntalautakunta, Turun kaupunki, 01/2021 – 08/2021

 • Varajäsen

Turun Ylioppilaskyläsäätiö, 01/2022 –

 • Hallituksen jäsen

Academic Skating Turku ry, 08/2020 –

 • Varapuheenjohtaja

Kokoomuksen Nuorten Liitto, Hyvinvointipolitiikan verkosto, 01/2021 –

 • Puheenjohtaja

Svensk Höger Ungdom i Åbo, 11/2020 –

 • Puheenjohtaja

Kokoomksen Nuorten Turun Aluejärjestö, 01/2021 –

 • Hallituksen jäsen

Mäkelänrinteen lukio, Helsingin kaupunki, 09/2017 – 06/2019

 • Johtokunnan jäsen