TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi yliopistoyhteisössämme. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin sekä rakentamaan ja kehittämään yhteistä opiskelijakulttuuriamme ja -yhteisöämme. Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka. 

Hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa sääntöjen ja edustajiston päätösten rajoissa. Lisäksi hallituslaiset vastaavat eri sektoreiden toiminnasta. Tällaisia sektoreita ovat muun muassa koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka kansainväliset asiat, järjestöasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyö, kehitysyhteistyö, ympäristö, viestintä sekä kunnallispolitiikka.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltamenoista. Hallituslaisille maksetaan kuukausittain noin 860 euron palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallitustyöskentelyyn. Kesän aikana palkkiota ei makseta kahdelta kuukaudelta. 

Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksen, työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein iltaisin ja viikonloppuisin; vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta asti toimistolla. Tärkeintä työskentelyssä on, että edustajiston päätökset ja muut projektit pannaan toimeen.

Hallitustyöskentely edellyttää järjestelmällistä otetta, paineensietokykyä ja hyviä neuvottelutaitoja. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja, joten hallituslaiselta vaaditaan kykyä tehdä kompromisseja ja tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. 

Hallituksen jäseniä valitessaan edustajisto kiinnittää huomiota esimerkiksi motivaatioon ja kiinnostukseen tehtävää kohtaan, aiemman kokemuksen laaja-alaisuuteen, esiintymistaitoihin, oppimis- ja reflektointikykyyn sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoihin laajemmin. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että hakija tiedostaa, mihin hän on hakemassa: tähän vaikuttavat esimerkiksi realistinen käsitys tehtävänkuvasta sekä halu sitoutua tehtävään ja käyttää siihen riittävästi aikaa. Toisaalta puntaroitavana asiana on hakijoiden monipuolisuus ja edustuksellisuus sekä hallituksen muotoutuminen kokonaisuutena.  

Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa tehtävässään 1.1.2021. Hallituksen perehdytys alkaa kuitenkin jo vuoden 2020 puolella.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn edustajisto valitsee vuoden 2021 hallituksen kokouksessaan keskiviikkona 25.11.2020. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman ylioppilaskunnan ja yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2020–2021 yhteystiedot

TYYn hallituksessa toimimisesta kiinnostuneille järjestetään infotilaisuus tiistaina 27.10. klo 16 alkaen Zoomissa. Infotilaisuudessa tarjotaan katsaus siihen, mitä on olla hallituslainen – tule siis kuulemaan ja keskustelemaan esimerkiksi siitä, millainen on hallituksen työviikko ja minkälainen TYY on hallituslaisen näkökulmasta. Lisäksi infotilaisuudessa käydään läpi hallitushakuprosessia sekä sitä, miten hakuun kannattaa valmistautua. Tervetuloa kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!

On suositeltavaa, että hallituksessa toimimisesta kiinnostuneet tutustuvat ylioppilaskunnan toimintaa ohjaaviin dokumentteihin jo ennalta. Tärkeitä dokumentteja ovat muun muassa ylioppilaskunnan strategia, toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma, linjapaperi sekä talousstrategia ja talousarvio. Lisäksi on hyvä olla yhteydessä istuvaan hallitukseen ja työntekijöihin sekä kysellä ajankohtaisista asioista ja hyvistä perehtymismateriaaleista.

Hakuprosessi

Hakuprosessiin sisältyvät seuraavat vaiheet: hakemuksen kirjoittaminen, haastattelu, harjoituspaneeli ja paneeli.

Hakemus

Liitä hakemukseen mukaan seuraavat asiat:

Perustiedot:
- Oma valokuva
- Nimi
- Sähköposti (ei julkaista)
- Puhelinnumero (ei julkaista)
- Esittävä edustajistoryhmä

Teksti (merkkiraja 2500 merkkiä sis. välilyönnit):
- Kuka olet?
- Miksi haet TYYn hallitukseen?
- Minkälaiset tehtävät tai sektorit kiinnostavat sinua hallituksessa?

Luettelo:
- Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät

Luetteloa ei lasketa tekstiosan merkkimäärään, vaan se on oma erillinen kohtansa. Älä siis laske luetteloa 2500 merkin rajaan mukaan.

Ennakkohakemukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen tyy-viestintaasiantuntija@utu.fi viimeistään torstaina 12.11.2020 kello 23.59. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla. Mikäli kuvaustekstissäsi tai luettelossasi on sisältöjä, joita et halua julkaistavaksi TYYn verkkosivuilla, toimitathan julkaistavan version tekstistäsi 12.11.2020 kello 23.59 mennessä osoitteeseen tyy-viestintaasiantuntija@utu.fi. Hakijoiden yhteystietoja eli puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta ei julkaista verkkosivuilla, vaan niitä tarvitaan TYYn ja ehdokkaiden väliseen yhteydenpitoon.

Haastattelut

Ehdokkaille järjestetään yksilöhaastattelut viikolla 47 eli 16.–20.11. TYYn toimistolla neuvotteluhuone  Virtasessa Yo-talo A:ssa. Haastattelijana toimii valintatoimikunnan puheenjohtaja Paavo Palanterä, joka sopii tarkemmat haastatteluajat kunkin ehdokkaan kanssa erikseen. Haastattelut videoidaan, ja edustajistolle järjestetään haastatteluvideoiden katselutilaisuus viikon 47 lopussa.

Harjoituspaneeli

Ehdokkaille järjestetään harjoituspaneeli maanantaina 16.11. klo 16.00 alkaen Turku-salissa (Yo-talo A, 2. krs.). 

Paneeli

TYYn hallitusehdokkaille järjestetään ehdokaspaneeli tiistaina 24.11. kello 18.00 alkaen  Publicumilla (Assistentinkatu 7) luentosalissa Pub 1. 

Uuden hallituksen perehdytys

Vuoden 2021 hallitus aloittaa perehtymisen tehtäväänsä jo vuoden 2020 puolella. Perehdytyksiä järjestetään viikoilla 49–51 arkipäivisin klo 9–15 välisenä aikana (poikkeuksena tiistai 8.12., jolloin uuden hallituksen toivotaan osallistuvan myös klo 16 alkavaan Järjestöfoorumiin). Uusi hallitus osallistuu myös itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen 6.12. Perehdytysten tarkempi sisältö toimitetaan valituille hallituksen jäsenille. Koko hallitukselle tarkoitettujen perehdytysten lisäksi joulukuussa järjestetään perehdytystä myös valitulle hallituksen puheenjohtajalle erikseen sovittavina aikoina.

Lisätietoja:

Nelli Mäkitalo
edustajiston puheenjohtaja
neelma(at)utu.fi