TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi yliopistoyhteisössämme. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin sekä rakentamaan ja kehittämään yhteistä opiskelijakulttuuriamme ja -yhteisöämme. Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka. 

Hallitus vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta, edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa sääntöjen ja edustajiston päätösten rajoissa. Lisäksi hallituslaiset vastaavat eri sektoreiden toiminnasta. Tällaisia sektoreita ovat muun muassa koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka kansainväliset asiat, järjestöasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyö, kehitysyhteistyö, ympäristö, viestintä sekä kunnallispolitiikka.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltamenoista. Hallituslaisille maksetaan kuukausittain palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallitustyöskentelyyn. Kesän aikana palkkiota ei makseta kahdelta kuukaudelta. 

Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksen, työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein iltaisin ja viikonloppuisin; vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta asti toimistolla. Tärkeintä työskentelyssä on, että edustajiston päätökset ja muut projektit pannaan toimeen.

Hallitustyöskentely edellyttää järjestelmällistä otetta, paineensietokykyä ja hyviä neuvottelutaitoja. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja, joten hallituslaiselta vaaditaan kykyä tehdä kompromisseja ja tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. 

Hallituksen jäseniä valitessaan edustajisto kiinnittää huomiota esimerkiksi motivaatioon ja kiinnostukseen tehtävää kohtaan, aiemman kokemuksen laaja-alaisuuteen, esiintymistaitoihin, oppimis- ja reflektointikykyyn sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoihin laajemmin. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että hakija tiedostaa, mihin hän on hakemassa: tähän vaikuttavat esimerkiksi realistinen käsitys tehtävänkuvasta sekä halu sitoutua tehtävään ja käyttää siihen riittävästi aikaa. Toisaalta puntaroitavana asiana on hakijoiden monipuolisuus ja edustuksellisuus sekä hallituksen muotoutuminen kokonaisuutena.  

Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa tehtävässään 1.1.2022. Hallituksen perehdytys alkaa kuitenkin jo vuoden 2021 puolella.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn kauden 2022–2023 edustajisto valitsee vuoden 2022 hallituksen järjestäytymiskokouksessaan keskiviikkona 24.11.2021. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman ylioppilaskunnan ja yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2020–2021 

TYYn hallituksessa toimimisesta kiinnostuneille järjestetään infotilaisuus maanantaina 1.11. klo 18:15 alkaen Zoomissa. Infotilaisuudessa tarjotaan katsaus siihen, mitä on olla hallituslainen – tule siis kuulemaan ja keskustelemaan esimerkiksi siitä, millainen on hallituksen työviikko ja minkälainen TYY on hallituslaisen näkökulmasta. Lisäksi infotilaisuudessa käydään läpi hallitushakuprosessia sekä sitä, miten hakuun kannattaa valmistautua. Tervetuloa kuuntelemaan, kysymään ja keskustelemaan!

On suositeltavaa, että hallituksessa toimimisesta kiinnostuneet tutustuvat ylioppilaskunnan toimintaa ohjaaviin dokumentteihin jo ennalta. Tärkeitä dokumentteja ovat muun muassa ylioppilaskunnan strategia, toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma, linjapaperi sekä talousstrategia ja talousarvio. Lisäksi on hyvä olla yhteydessä istuvaan hallitukseen ja työntekijöihin sekä kysellä ajankohtaisista asioista ja hyvistä perehtymismateriaaleista.

Hakuprosessi 

Hakuprosessiin sisältyvät seuraavat vaiheet: hakemuksen kirjoittaminen, esittäytymisvideo ja paneeli. 

Hakemus

Liitä hakemukseen mukaan seuraavat asiat:

Perustiedot:

  • Oma valokuva
  • Nimi
  • Sähköposti (ei julkaista)
  • Puhelinnumero (ei julkaista)
  • Esittävä edustajistoryhmä

Teksti (merkkiraja 2500 merkkiä sis. välilyönnit):

  • Kuka olet?
  • Miksi haet TYYn hallitukseen?
  • Minkälaiset tehtävät tai sektorit kiinnostavat sinua hallituksessa?

Luettelo:

  • Tehtävän kannalta merkittävät luottamustehtävät

Luetteloa ei lasketa tekstiosan merkkimäärään, vaan se on oma erillinen kohtansa. Älä siis laske luetteloa 2500 merkin rajaan mukaan.

Ennakkohakemukset tulee jättää sähköpostilla osoitteeseen tyy-viestintaasiantuntija@utu.fi viimeistään maanantaina 8.11.2021 kello 23.59. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla 9.11. Mikäli kuvaustekstissäsi tai luettelossasi on sisältöjä, joita et halua julkaistavaksi TYYn verkkosivuilla, toimitathan julkaistavan version tekstistäsi 8.11.2021 kello 23.59 mennessä osoitteeseen tyy-viestintaasiantuntija@utu.fi. Hakijoiden yhteystietoja eli puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta ei julkaista verkkosivuilla, vaan niitä tarvitaan TYYn ja ehdokkaiden väliseen yhteydenpitoon.

Esittäytymisvideot

Ennakkohakemuksen jättäneillä on mahdollisuus kuvata itsestään esittäytymisvideo, johon edustajiston jäsenet voivat tutustua 18.-23.11. välisenä aikana. Esittäytymisvideot tallennetaan Seafile-sivustolle ja linkki niiden katsomiseen lähetetään edustajiston jäsenille. Esittäytymisvideot on tarkoitettu vain edustajiston jäsenten käyttöön, jotta he voivat tutustua hakijoihin paremmin. Videoiden kuvaamiseen lähetetään tarkempi ohjeistus ennakkohakemusten määräpäivän 8.11. jälkeen ennakkohakemuksen jättäneille. 

Esittäytymisvideoiden määräpäivä on maanantai 15.11.

Paneeli:

TYYn hallitusehdokkaille järjestetään ehdokaspaneeli maanantaina 22.11. kello 18.00 alkaen  Publicumilla (Assistentinkatu 7) luentosalissa Pub 1. 

Uuden hallituksen perehdytys

Vuoden 2022 hallitus aloittaa perehtymisen tehtäväänsä jo vuoden 2021 puolella. Perehdytykset järjestetään arkipäivisin viikoilla 48-50 ja pääsääntöisesti päiväsaikaan. Perehdytysten tarkempi sisältö toimitetaan valituille hallituksen jäsenille. 

Lisätietoja:

Saana Ylikruuvi
edustajiston puheenjohtaja
ssiyli(at)utu.fi

Noel Niskanen 
edustajiston varapuheenjohtaja
noel.e.niskanen(at)utu.fi