Olet täällä

TYYn hallituksen 2016 haku

Jaa +

Hallitushakijat on julkaistu

Katso ketkä hakevat TYYn hallitukseen 2016

 

TYYn hallituksessa rakennat entistä parempaa opiskelupaikkaa

TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin ja rakentamaan yhteistä opiskelijakulttuuriamme.

Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka.

TYYn hallituksella on näkyvä rooli järjestökentällä. Hallitustyöskentely onkin avannut monelle mahdollisuuksia erilaisiin työpaikkoihin.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltatöistä

Hallituslaisille maksetaan kuukausittainen palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallituksessa toimimiseen. Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksessa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein illalla ja viikonloppuisin. Vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta saakka toimistolla.

Hallitustyöskentely edellyttää hyviä neuvottelutaitoja ja paineensietokykyä. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja. Hallituslaiselta vaaditaankin kykyä tehdä kompromisseja sekä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa vuoden vaihteessa.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn edustajisto valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan torstaina 3.12.2015. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro heille kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2014 - 2015 yhteystiedot

Katso syksyn 2015 edustajistovaalien vaaliliittojen esittelyt vaalisivulta

Liitä hakemukseen mukaan korkeintaan yhden A4-sivun mittainen hakemus, jossa on seuraavat tiedot:

  • Perustiedot (nimi, pääaine)
  • Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen.
  • Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?
  • Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi.
  • Liitä mukaan kuva itsestäsi.

Hakuaika päättyy tiistaina 24.11.2015. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla, mikäli ryhmät ovat toimittaneet ne TYYn tiedottajalle 26.11. klo 23:59 mennessä.

Ehdokkaat kutsutaan paneelimuotoiseen haastatteluun, joka järjestetään viikon 49 alussa.

 


Hallituslaisten kertomuksia sektoreistaan

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.

”Vuosi hallituksen puheenjohtajana on ollut elämäni hienoimpia ja kasvattavimpia kokemuksia. Harvassa muussa paikassa pääsee näin nuorena kantamaan vastuuta yhtä laajan ja monimuotoisen toiminnan johtamisesta. Puheenjohtajana olen päässyt ohjaamaan ylioppilaskunnan edunvalvontaa ja päivittäistä toimintaa sekä kehittämään ylioppilaskunnan organisaatiota ja työyhteisöä. Kenties kaikista antoisinta on ollut johtaa hallituksen toimintaa sekä tukea ja seurata läheltä hallituksen jäsenten kasvua ja kehittymistä omissa tehtävissään.”

Mikko Mononen, hallituksen puheenjohtaja 2015

 


Kunnallispolitiikka

"Kunnallispoliittinen vastaava osallistuu yhdessä muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa Ryhmä 30 000:n toimintaan sekä ylläpitää suhteita Turun kaupungin hallintoon. Keväällä pinnalla olivat eduskuntavaalit, joihin liittyen ylioppilas- ja opiskelijakunnat tekivät paljon yhteistyötä #koulutuslupaus -kampanjan puitteissa. Kevään aikana Ryhmä 30 000 -toimijat kiersivät kertomassa valtuustoryhmille korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittisista tavoitteista ja syksyllä tavattiin mm. johtavia virkamiehiä, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtaja. Kunnallispoliitinen vastaava seuraa myös ajankohtaisia kunnallispoliittiseen päätöksentekoon tulevia asioita, ja reagoi niihin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Pääsin valmistelemaan tänä vuonna TYYn lausunnot esimerkiksi Turun yleiskaava 2029:een ja raitiotien yleissuunnitelmaan. Olen myös saanut toimia Ready, Study, Go Turku -ohjausryhmässä, jossa kaupunki, korkeakoulut ja opiskelijat tekevät yhdessä työtä itämeren innostavimman opiskelijakaupungin eteen. Iso osa sektoria on myös positiivisen opiskelijakuvan levittäminen kaupungin ja kaupunkilaisten suuntaan, jotta meidän seudulle tuomaa potentiaalia osataan arvostaa ja sitä myöden hyödyntää puolin ja toisin. Kävin esimerkiksi YLEn radiohaastattelussa pari kertaa ja olin mukana Turun Sanomien opiskelijoista kertovassa jutussa. Kunnallispoliittinen kenttä on todella monipuolinen ja palkitseva: siinä riittää tekemistä ja asioiden etenemisen voi nähdä konkreettisesti vaikkapa paremman bussilinjan muodossa."

Janika Takatalo, kunnallispoliittinen vastaava 2015

 


Koulutuspolitiikka

”Hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan viikko kuluu pitkälti erilaisissa tapaamisissa ja palavereissa yliopiston johdon kanssa, työryhmissä ja järjestöjen koulutuspoliittisten toimijoiden kanssa. Lisäksi aikaa käytetään paljon myös yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja vuoden aikana tulee myös tapaamisia muiden ylioppilaskuntien koulutuspoliittisten sektoreiden kanssa. Nämä yhteiset tapaamiset ovat tärkeä osa kopo-toimintaa, jota ei voi tehdä yksin, vaan tiimistä saa voimaa ja huikeita ideoita, miten toimintaa voisi kehittää.

Monet asioista, joihin kopovastaavana pääsee vaikuttamaan muuttavat vasta pitkällä aikavälillä. Työn hedelmät eivät ole siis aina heti saatavissa, mutta silloin, kun ovat tai jonkun muun aloittama asia saadaan maaliin, on tunne sitäkin palkitsevampi. Lisäksi kopovastaavana reagoidaan päivän polttaviin asioihin, kuten tänä vuonna esimerkiksi koulutukseen kohdistuviin leikkauksiin.

Omat taidot niin vaikuttamistyössä, lobbaamisessa ja kokoustyöskentelyssä ovat kehittyneet vuoden aikana paljon. Osaan perustella kantani paremmin ja luoda tärkeitä kontakteja. Näitä taitoja pääsee varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa myös työelämän puolella. Kliseisesti sanottuna vuosi on ottanut paljon, mutta antanut itselle sitäkin enemmän.”

Jesse Huovinen, koulutuspoliittinen vastaava 2015

 


Työelämäasiat

"Työelämäasioista vastaavan hallituslaisen tehtäviin kuuluu yhteydenpito eri sidosryhmiin, jotka ovat tekemisissä työelämäasioiden kanssa. Tälläisiä tahoja ovat esimerkiksi yliopiston rekrytointipalvelut sekä Turun kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen yhteinen Ready, Study, Go Turku -toiminta. Esimerkiksi näiden tahojen kanssa toimiessa on päässyt kehittämään työelämärelevanssia koulutuksessa ja miettimään miten työmahdollisuuksia Turun seudulla saisi parannettua erilaisten seminaarien, keskustelutilaisuuksien ja workshoppien kautta. Näiden avulla on oppinut myös tarkastelemaan omaa osaamistaan ja opintojen tuomia osaamisvaatimuksia ihan uudesta näkökulmasta. Työelämärelevanssia saisi olla monin paikoin opinnoissa enemmänkin ja siinä riittää työtä myös tuleville vuosille. Kaiken kaikkiaan työelämäasioiden parissa työskenteleminen opettaa ja antaa paljon. Tästä syystä työelämäasioiden kanssa työskentely onkin erittäin mielenkiintoista ja antoisaa."

Jesse Huovinen, työelämävastaava 2015

 


Järjestöt

”Järjestöiden kautta ylioppilaskuntamme tekee suurimman ja ainakin näkyvimmän vaikutustyönsä opiskelijan arkeen. Järjestöistä voi tietää paljon jo ennalta, mutta tämän vuoden kuluessa niistä on oppinut vielä hurjasti lisää jo Avustustoimikunnan puheenjohtamisen kautta. Kokonaiskuva Yliopistomme toiminnasta hahmottuu huomattavan paljon paremmin kun tutustuu sen opiskelijatoimintaan näin syvällisesti. Yhdistyslain tuntemus tulee testiin ja projektiavustusten kanssa eteen sattuu jos minkäkinlaista mielenkiintoista casea.

Järjestövastaavan tehtävään kuuluu luonnollisesti paljon yhteydenpitoa järjestöihin suuressa ja pienessä porukassa, mikä vaatii ja siten antaa paljon esiintymis- argumentointi- ja asiakaspalveluasenteilta. Sektori on sisältänyt tänä vuonna myös poikkeuksellisen paljon edunvalvontaa remonttiasioihin liittyen. Järjestöjen toiminnan puolesta yhteistyötä pääsee tekemään muiden sektorien kanssa erinäisten projektien ja ongelmien kanssa. Toimenkuva on raikkaan monipuolinen ja itseään pääsee toteuttamaan vähintäänkin riittävästi. Monenlaista uutta voi kehittää, jos vain aika riittää. Tällä sektorilla ei juuri pönötetä eikä palaveerata oman sektorin asioista Yliopiston hallinnon kanssa (kovin säännöllisesti), mutta voi tehdä erittäin tärkeitä ja ennen kaikkea mielekkäitä hommia."

Lauri Liljenbäck, järjestövastaava 2015

 


Viestintä

"Ylioppilaskunnan viestintä on suuri kokonaisuus lukuisine sidosryhmineen ja viestintävastaava koordinoi TYYn näkyvyyttä sekä kommunikointia tiedottajan kanssa. Ulkoisen viestinnän lisäksi on pidettävä huolta sekä kehitettävä myös toimiston sisäistä keskusteluyhteyttä.

TYYn viestintä on kehittynyt varsin ammattimaiseen suuntaan ja on ollut ilo olla tässä prosessissa mukana uusien ideoiden ja jo liikkeessä olevien asioiden edistämisessä. Kehitettävää löytyy yllättävän paljon kun asioihin perehtyy kunnolla. Hallituksen viestintävastaavan tehtävän kärki tuleekin juuri kehittämisessä, kun voi pohtia asioita suurella skaalalla, ennakoida ja miettiä mitä ja miten voisi tehdä toisin. Tiedottaja on korvaamaton apu sektorin hoitamisessa sekä ideoimisessa ja läheisenä työparina mitä oleellisin. Viestintä on tärkeä tukitoiminto edunvalvonnalle ja oikeastaan kaikille sektoreille, joten yhteistyötä toimiston sisällä pääsee tekemään laajalti. Ylioppilaskunnan monipuolisuus ja aktiivisuus tai viimeistään valtakunnanasiat myös takaavat, ettei tylsää viikkoa pääse yllättämään.

Viestinnän kehittäminen ei vaadi erityisiä taitoja HTML:n tai järjestelmäkameran kanssa, mutta on huomattava etu jos joku hallituksesta osaa ottaa kopin viestinnän teknisestä puolesta. Viestinnän kanssa eivät työt lopu kesken vaikka TYY onkin jo nyt varsin näkyvä, osallistava sekä kuunteleva."

Lauri Liljenbäck, viestintävastaava 2015

 


Tuutorointi

"Henkilökohtaisesti pidän kuukausista eniten elokuusta, ainakin näin luottamustoimen näkökulmasta. On todella hieno tunne kävellä kampuksella, kun joka puolella pyörii valtavasti uusia pupuja, fukseja, pilttejä ja fetuksia ryhmissään.

Uusien opiskelijoiden vastaanottaminen on erittäin oleellista mukavan opiskeluajan varmistamiseksi sekä yliopistoyhteisöön liittymiseksi. Tuutorointivastaavana olen saanut jatkaa kandi- ja maisterivaiheen tuutoroinnista tehtävään, jossa pääsee ennen kaikkea kouluttamaan, mutta myös suunnittelemaan uutta. Esiintymistaitoa kaivataan ja se myös paranee huomattavasti, kun kiertää yliopiston kaikki yksiköt filiaaleja myöten ja myöhemmin vetää TYY-kierroksia uusille opiskelijoille. Tuutorointi on sektoreista sosiaalisimpia ja siten myös mukavimpia, kun pääsee tapaamaan hurjan määrän innokkaita ihmisiä tuutorisuunnistuksesta opintoneuvojatapaamisiin. Läheisinä työpareina sektorilla ovat TYY-kierrosten koordinaattori, järjestö- ja hallintoasiantuntija ja sosiaalipoliittinen asiantuntija."

Lauri Liljenbäck, tuutorointivastaava 2015

 


Kansainväliset asiat

"Kansainvälisten asioiden vastaavan aika kuluu hyvin monipuolisen edunvalvonnan parissa. Asuminen, viestintä, opinto-ohjaus, kielen ja kulttuurin opetus, terveydenhuolto, viranomaishuolet, hyväksiluku, työllistyminen ja monet muut poikkisektoraaliset asiat kuuluvat kansainvälisten asioiden hallitusvastaavan lobbauspakettiin.

Käytännössä edunvalvontaa tehdään yhteistyössä koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen sektorin kanssa. Kansainväliset opiskelijat ovat yhteisömme täysivaltaisia jäseniä ja heille kuuluvat samat palvelut kuin kaikille muillekin. Maisteriohjelmien edunvalvontaa tehdään kansainväliseltä sektorilta käsin, mutta sektorille kuuluu myös kaikkien opiskelijoiden edunvalvontaa esimerkiksi Kielikeskus –tapaamisten muodossa.

Sektorin arkiseen työhön kuuluu edunvalvontaa erilaisissa työryhmissä, monenlaisia tapaamisia esimerkiksi Kielikeskuksen ja maisterikoordinaattorien kanssa sekä tapahtumajärjestämistä. Kanslianvälinen sektori osallistuu orientaatioihin kahdesti vuodessa ja on mukana kouluttamassa ja tukemassa tuutor –toimintaa. Englannin kielen maisterin arvo ei ole tarpeen, mutta rohkeasta esiintymisestä ja hyvästä suullisesta englannin kielen taidosta on merkittävää hyötyä.

Kansainvälinen sektori tekee paljon yhteistyötä myös muiden turkulaisten ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa, Suomen ylioppilaskuntien liittoa ja sen muita jäseniä unohtamatta. Viime vuosina myös työllisyys ja turkulainen elinkeinoelämä ovat tulleet tutuksi kansainvälisessä edunvalvonnassa.

Hyppää pois suomalaisesta ujoudesta ja muista stereotypioista, saatat löytää itsesi eeppisyyden tuolta puolen. #kvsektoriliekeissä Instaan ja näet, mitä kaikkea tällä ihanalla sektorilla voi tehdä.

Julia Litokorpi, kansainvälisten asioiden vastaava 2015

 


Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyöstä vastaavana hallituksen jäsenenä pääset näkemään, miten suurella motivaatiolla ja sydämellä TYYssä kehitysyhteistyötä tehdään. Parasta sektorilla ovat motivoituneet vapaaehtoiset Meksiko –ryhmässä ja kehitysyhteistyösiivessä.

TYYn Meksiko –hanke elää mielenkiintoisia aikoja ja ensi vuonna onkin mahdollisuus päästä aitiopaikalle kartoittamaan kehitysyhteistyön uusia tuulia. Sektorin suurin ja näkyvin tapahtuma on vuosittainen kehitysyhteistyöviikko. Hallitusvastaavan tehtävä on toimia siiven ja Meksiko –ryhmän tukena ideoiden ja tietoa välittäen. SYL tarjoaa kiinnostavia koulutuksia ja vertaistukea, joten tällä sektorilla et varmasti jää yksin!

Julia Litokorpi, kehitysyhteistyövastaava 2015

 


Opiskelijakulttuurivastaava

Opiskelijakulttuurivastaava huolehtii TYYn perinnetapahtumien järjestämisestä ja kehittämisestä yhdessä tapahtumatuottajien kanssa.

”Kulttuurisektorista ei vauhtia ja vaarallisia tilanteita puutu! Työnkuva vaihtelee raporttien ja lupa-anomusten kirjoittelusta kuraisen teltan kantamiseen, ja kiireisimpinä aikoina ennen tapahtumia painetaan hommia kellon ympäri. Hyvä stressinkesto ja reaktionopeus ovat hyödyksi, sillä palkinnoksi saa nähdä lähietäisyydeltä, miten suuret tapahtumat nousevat aiempaakin suurempaan loistoon.

Tänä vuonna kulttuurisektorilla on kunnioitettu mutta kehitetty perinteitä ja kokeiltu myös täysin uutta. Olen päässyt toimimaan upeiden, idearikkaiden ja osaavien tapahtumatuottajien kanssa ja kehittymään itsekin suurten tapahtumien koordinoinnissa. Tällä sektorilla vaikutetaan konkreettisesti siihen, miten ja millaisena TYY näkyy jäsenilleen ja kaupungin muille asukkaille.”

Riina Lumme, opiskelijakulttuurivastaava 2015

 


Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta sekä voimassaolevien sopimusten toimeenpanemisesta.

"Yritysyhteistyössä pääsee kokeilemaan siipiään neuvottelijana ja mainosmyyjänä. TYYllä on kuusi pääyhteistyökumppania, joiden joukossa on TYYlle ja opiskelijalle läheisiä sekä muita paikallisia toimijoita. Yritysyhteistyön kautta ylläpidetään läheistä suhdetta näihin toimijoihin ja etsitään kullekin sopiva keino osallistua TYYn toimintaan ja näkyä viestinnässämme.

Tänä vuonna on neuvoteltu jatkoa vanhoille sopimuksille ja toteutettu täysin uudenlainen markkinointikampanja hyödyntäen TYYn viestintäkanavia. Uudistetun linjapaperin pohjalta pääsee seuraavana vuonna innovoimaan entistäkin luovempia ratkaisuja."

Riina Lumme, yritysyhteistyövastaava 2015

 


Sosiaalipolitiikka

TYYn hallituksen sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäväkenttään kuuluvat opiskelijan toimeentulo, asuminen, hyvinvointi ja terveydenhuolto. Lisäksi kysymykset opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta ja oppimisympäristöjen saavutettavuudesta kulkevat rinnalla sopo-vastaavan arjessa.

"Vuosi TYYn hallituksessa on ollut aivan ainutlaatuinen ja opettavainen kokemus.  Hallituksessa pääsee työskentelemään opiskelijaliikkeen ytimessä mahtavien ihmisten kanssa.  Hallitusvuoden aikana koetellaan jatkuvasti oman osaamisensa ja jaksamisensa rajoja ja ylioppilaskunta onkin erinomainen paikka laittaa itsensä likoon.  

Vuoden aikana olen päässyt muun muassa osoittamaan mieltä kansalaistorille, kirjoittamaan lausuntoja toimeentulosta ja terveydenhuollosta sekä konkreettisesti vaikuttamaan opiskelijan asemaan niin yliopistolla kuin yhteiskunnassakin.  Olen vuoden aikana päässyt syvälle suomalaisen sosiaalipolitiikan kiemuroihin.

Parasta sektorissani on tiimityöskentely, jota tehdään paitsi TYYn toimiston sisällä, myös valtakunnallisesti muiden opiskelijatoimijoiden kanssa.  Opiskelijaliike on täynnä huikeita ihmisiä!

Sosiaalipoliittinen sektori antaa todella aidon mahdollisuuden oppia tärkeitä työelämätaitoja ja sektorilla pääset vaikuttamistyön eturivistöön."

Sami-Petteri Seppä, sosiaalipoliittinen vastaava 2015

 


Liikunta

"Liikunta on avannut uusia ovia niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. TYYn tasolla liikunta-aiheiden parissa toimiessa huomaakin keskustelevansa välillä yliopistoliikunnan liikuntasuunnittelijoiden kanssa Turun alueen korkeakoulujen yhteisistä liikuntapalveluista ja välillä ympäri maata kerätyn liikuntavastaavien porukan kanssa valtakunnallisista edunvalvontatavoitteista. Vuosi sitten itselläni ei ollut minkäänlaista käsitystä korkeakoululiikunnan edunvalvonnasta, mutta kykenen väittämään, että kulunut vuosi on kasvattanut itsestäni pienoisen asiantuntijan korkeakoululiikunnan edunvalvonnasta ja tuonut lähelleni valtakunnalliselta tasolta uusia tuttavuuksia, joita varmastikaan ei muuten olisi tutustunut."

Sami-Petteri Seppä, liikuntavastaava 2015