Olet täällä

Vuoden 2019 TYYn hallitukseen hakevat henkilöt

Jaa +

Vuoden 2019 TYYn hallituksen puheenjohtajaksi hakee

Hallituksen jäseniksi hakevat

 


 

Sini Saarinen, Humanistilista

Olen 29-vuotias kansatieteen opiskelija ja olen aloittanut opintoni yliopistossa vuonna 2012. Opintojeni aikana olen toiminut järjestöissä monipuolisesti tiedekunnan sisällä ainejärjestöstäni tiedekuntajärjestö Humanitasiin. Olen toiminut myös ylioppilaskunnassa edaattorina ja ryhmäpuheenjohtajana kahden kauden aikana. Toimin ylioppilaskuntamme hallituksen jäsenenä vuonna 2018 vastuullani koulutuspolitiikka, kansainvälisyys ja työelämä. Opiskelen myös Turun ammattikorkeakoulussa kansainvälistä liiketaloutta, joten olen hankkinut kokemusta myös yli korkeakoulurajojen. Monialaisuus on akateemisen elämän tärkeimpiä ja rikastuttavampia voimavaroja.

Haen ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi, koska haluan olla jatkamassa ylioppilaskuntamme vaikuttavaa edunvalvontatyötä ja perinteikkyyttä, jota myös opiskelijakulttuurin hauskaksi osaksi sanotaan. Olen toiminut opiskelijapolitiikan luottamustoimissa koko opiskeluaikani ja minulta löytyy tarvittavaa aikaansaavuutta, rentoutta, perehtyneisyyttä ja toimeen tarttumista. Puheenjohtajana toimiminen tarkoittaa myös johtamisen lisäksi näkymistä ja edustamista, joista olen saanut kokemusta hallinnon opiskelijaedustajana, edustajistossa ja hallituslaisena ylioppilaskunnassa.

Itselleni tärkeintä on, että kaikilla on kaikki hyvin. Mikäpä sen parempaa, kuin valjastaa tämä huolenpito ylioppilaskuntamme käyttöön. Johtajana haluan huolehtia, että yhteisömme jaksaa tehdä niin lakisääteiset tehtävämme edunvalvonnan saralla, kuin nauttia opiskeluajan hauskuudesta. Vuonna 2019 erittäin tärkeäksi nousevat useammat vaalit ja yliopistollamme uuden rehtorin valinta, sekä opiskelijoiden jaksamiseen liittyvä vaikuttaminen. Ylioppilaskuntamme tulee kehittää palveluitaan ja viestiä entistä vaikuttavammin, sekä toimia näkyvästi kaikilla kampuksillaan Turussa, Porissa ja Raumalla.

Olen oppinut vuoden 2018 aikana uskomattoman paljon ja olen nauttinut ammattimaisuudesta ja yhteisöllisyydestä joiden eteen koko ylioppilaskunta toimistomme väestä aina järjestöjemme aktiiveista tekevät. Yhteisömme moninainen toiminta ja halu vaikuttaa onkin erittäin inspiroivaa. Haluankin olla tukemassa ja kehittämässä tätä liikettä, sillä ylioppilaskunnassamme asioita tehdään suurella sydämellä.

Luottamustoimia ylioppilaskunnassa:

Turun yliopiston ylioppilaskunta:

 • kollegion jäsen, 11/2018-, Turun yliopisto
 • hallituksen jäsen (koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, työelämä), 2018, Turun yliopiston ylioppilaskunta
 • hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattori, kevät/2016, Turun yliopiston humanistinen tiedekunta
 • ryhmäpuheenjohtaja, 2016-2017, edustajistolista Humanistilista ’15
 • varajäsen valintatoimikunnassa, 2016, Humanistilista ’15
 • jäsen TYY 95 juhlavuositoimikunnassa, 2016
 • edaattori, 2014-2015, edustajistolista Humanistilista
 • ryhmäpuheenjohtaja, 2014-2015, Humanistilista

TYYn järjestöt:

 • hallinnon opiskelijaedustaja, tiedekunnan johtoryhmä, varajäsen 2018-
 • hallituksen varajäsen, 2016, Humanitas ry
 • hallinnon opiskelijaedustaja, 2014-2016, Hum.tdk:n johtoryhmä
 • hallituksen jäsen/juustomestari, 2016, Korkkivika ry
 • puheenjohtaja, 2015, Humanitas ry
 • hallituksen varajäsen, 2015-2016, NEFA-Turku ry
 • hallituksen varapuheenjohtaja, 2015, Seita ry
 • varapuheenjohtaja, 2014, Humanitas ry
 • hallituksen varapuheenjohtaja, 2014, NEFA-Turku ry
 • hallituksen sihteeri, 2013, NEFA-Turku ry
 • hallituksen jäsen, tapahtumavastaava, 2013, Turun yliopiston Tieteiskulttuurikabinetti ry

 


 

 

Otto Elomäki, TSE-lista


Olen Otto Elomäki, toisen vuosikurssin opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta. Opiskelen pääaineenani laskentatoimea ja rahoitusta. Olen työskennellyt koulutuspolitiikan parissa jo lukioajoista lähtien, jolloin päätin hakea lukion opiskelijakunnan hallitukseen. Lukion opiskelijakunnassa tein edunvalvontatyötä varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana, osallistuen opetushenkilökunnan viikoittaisiin kokouksiin tuomaan opiskelijoiden ääntä esille. Toimin samaan aikaan myös Suomen Lukiolaisten Liiton LounaisSuomen piirin hallituksessa kaksi kautta, päästen lobbaamaan lukiolaisten asiaa poliitikoille paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Yliopistossa lähdin ensimmäisenä syksynä Turun KYn edunvalvontajaostoon, jonka kautta olen päässyt edustamaan opiskelijoita useisiin toimikuntiin Turun kauppakorkeakoululla. Tänä syksynä minut valittiin myös Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan varajäseneksi. Lähdin myös heti yliopistourani alussa aktiivisesti ylioppilaskunnan toimintaan mukaan. Olin ehdolla edustajistovaaleissa, jonka ansiosta olen päässyt tekemään edunvalvontatyötä myös oman yksikköni ulkopuolella. TYYn taloustoimikunnan jäsenenä olen päässyt vaikuttamaan keinoihin ylioppilaskuntamme tulevaisuuden toimintaresurssien varmistamiseksi.

Hallituksessa minua kiinnostaa eniten koulutuspolitiikka, joka on ollut aina lähellä sydäntäni. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Turun yliopisto on paras mahdollinen opiskelupaikka jokaiselle. Haluan olla ajamassa etenkin entistä parempia sähköisiä palveluja, jotta opiskelu olisi joustavampaa ja monipuolisempaa.

 

Sofia Engblom, Ryhmä Lex

Olen Sofia Engblom, neljännen vuoden oikeustieteen opiskelija ja järjestöaktiivi. Järjestötoimintaan, vaikuttamiseen ja päätöksentekoon olen alun perin kasvanut mukaan partiossa, jossa aloitin ensimmäisen luottamustehtäväni 14-vuotiaana. Nyt yliopisto-opiskeluiden aikana olen saanut kehittää itseäni useissa vapaaehtoistehtävissä eri järjestöissä.

Haen TYYn hallitukseen, koska minusta on tärkeää, että opiskelijoilla on mielekäs yhteisö, johon jokainen opiskelija voi kokea olevansa tervetullut. Turvallisella ja tukevalla yhteisöllä on suuri positiivinen merkitys opiskelijoiden mielenterveydelle. Haluan olla mukana luomassa entistä helpommin lähestyttävää yhteisöä opiskelijoille, sillä jokaisella opiskelijalla on mielestäni oikeus tuntea kuuluvansa johonkin joukkoon. Lisäksi uskon, että minulla on paljon annettavaa koko ylioppilaskunnalle ja hallitustyöskentelylle. En tyydy “näin on aina tehty” -ajatteluun, vaan haluan luoda dynaamisia ja kehittyviä yhteisöjä. Minua pidetään joustavana, ratkaisukeskeisenä ja luovana ihmisenä. Lisäksi saan usein kiitosta tehokkaasta ja innostavasta kokoustamistavastani. Minulle tärkeimpiä arvoja ovat empatia ja yhdenvertaisuus.

Haluaisin toimia TYYn hallituksessa erityisesti kansainvälisten asioiden ja järjestöjen parissa. Mielestäni kansainvälinen kampus on merkittävä osa Turun yliopistoa, ja kansainvälisten opiskelijoiden huomioimiseen ja osallistamiseen on mielestäni panostettava niin ylioppilaskunnassa kuin sen järjestöissäkin entistä enemmän. Valitettavan moni kansainvälinen opiskelija kokee elävänsä kuplassa, jossa ei pääse tutustumaan kunnolla suomalaiseen yhteiskuntaan. Uskon kokemukseni European Law Students’ Associationissa, ELSAssa, olevan hyödyllistä kansainvälisten asioiden sektorin johtamisessa. Järjestöpuoli kiinnostaa minua, koska järjestöillä on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin kampuksella. Järjestöjen tukeminen on mielestäni todella merkityksellistä. Toimiva yhteistyö ja avoimet kommunikaatioyhteydet järjestöjen ja TYYn välillä ovat keino välittää eteenpäin TYYn arvoja ja strategiaa, sekä yhteistyössä keskustella parhaista toimintatavoista.

Edellä mainittujen sektoreiden lisäksi minua kiinnostavat muun muassa ensi vuoden vaaleihin liittyvät vaikuttamis- ja järjestelytehtävät sekä vapaaehtoisten ja tuutorien tukeminen.

 Aiemmat luottamustehtävät:

 • 2016-2018 Partiolippukunta Henrikin Tapulitytöt ry:n lippukunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
 • 2017 European Law Students’ Association, Director for Human Resources
 • 2016 European Law Students’ Association, Director for ELSA Spirit & International affairs
 • 2016-2018 Lounais-Suomen Partiopiirin moninaisuusryhmän jäsen
 • Useat johtamis- ja kouluttamistehtävät partiossa kahdeksan vuoden ajan
 • 2015-2016 Vastaanottokeskustoimintaan osallistuminen

 

Risto Jokinen, Hybridiaani

Nimeni on Risto Jokinen. Olen 25-vuotias kuudennen vuoden biokemian opiskelija ja haen TYYn hallitukseen vuodelle 2019. Aloittaessani opintoni vuonna 2013 lähdin heti oman ainejärjestöni hallitukseen ja sillä tiellä olen vahvasti jatkanut. Kuusivuotinen opiskelutaipaleeni on sisältänyt paljon erilaisia luottamustehtäviä koulutuspolitiikasta ja edustajistosta speksiin. Nyt haluaisin haastaa itseäni entistä enemmän ja viedä järjestötoimijan uraani pidemmälle TYYn hallituksessa.

Näiden vuosien aikana olen kerännyt paljon kokemusta järjestötoiminnasta ja vaikuttamisesta yliopistolla. Kokoustaminen ja työryhmätyöskentely on tullut tutuksi ja olen oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Etenkin edustajistotyö on kasvattanut ja valmistanut tarkastelemaan asioita laajemmilta näkökannoilta.

TYYn hallituksessa minua eniten kiinnostavat vastuualueet ovat koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, järjestöt sekä tuutorointi. Olen aina ollut kiinnostunut koulutuspolitiikasta ja olenkin tehnyt töitä sen parissa oman laitokseni sisällä toimiessani biokemian koulutuksenkehittämistyöryhmässä, ainejärjestöni puheenjohtajana sekä tiedekuntatasolla luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan varahallopedkoordinaattorina. Haluaisin päästä kehittämään tätä jo hankkimaani pohjaa ja päästä kantamaan oman korteni kekoon TYYn tasolla.

Suoritan tällä hetkellä opintojani kansainvälisessä Molecular Biotechnology and Diagnostics – maisteriohjelmassa. Tätä kautta olen päässyt läheltä näkemään kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamia haasteita. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälisten opiskelijoiden on helppo lähteä mukaan ylioppilaskunnan ja järjestöjen toimintaan ja tapahtumiin. Hallitusvuosieni aikana TYK ry kehitti merkittävästi kansainvälistä toimintaansa, mikä huipentui puheenjohtajakaudellani saatuun TYYn ensimmäiseen International Awardiin.

Järjestövastaavana hyödyntäisin kattavaa järjestökokemustani ja auttaisin kehittämään niitä koulutuksia ja tukijärjestelmiä, joista olen itse omalla järjestöurallani hyötynyt suuresti. Näiden lisäksi tuutorointi on myös ollut oma pieni lempilapseni vuosien varrella, joten olisi ilo olla mukana kehittämässä myös sitä TYYn suunnalta.

Uskon vakaasti, että minulla olisi paljon annettavaa ylioppilaskunnalle sen hallituksessa. Olen nauttinut suuresti TYYn järjestöissä ja edustajistossa työskentelystä ja nyt haluaisin olla vielä läheisemmin viemässä ylioppilaskuntaa eteenpäin ja kehittämässä siitä entistä paremman paikan nykyisille ja tuleville opiskelijoille.

Tehtävän kannalta merkittäviä luottamustoimia:

 • 2016- Edustajiston varsinainen jäsen, Hybridiaani, VRPJ 2017, RPJ 2018
 • 2014-2018 Turun Yliopiston Kemistit TYK ry
 • 2014 Toimisto-, ATK- ja ympäristövastaava
 • 2015 Varapuheenjohtaja ja tuutorointivastaava
 • 2016 ja 2017 Puheenjohtaja
 • 2018 Suomen kemian alan opiskelijoiden Kemiat Kohtaa -tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja
 • 2017 Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan varahallopedkoordinaattori
 • 2015- Biokemian laitoksen koulutuksenkehittämistyöryhmä
 • 2014 & 2016 Opiskelijatuutori
 • 2014-2018 HybridiSpeksi ry
 • 2014 Näyttelijä
 • 2015 Hallituksen jäsen ja käsikirjoitusvastaava
 • 2016 Varapuheenjohtaja
 • 2017 Lavastus
 • 2018 Varainhankinta ja vuosijuhlatoimikunta

 

Ville Keränen, TSE-lista

Olen 25-vuotias taloustieteen opiskelija. Opiskelen neljättä vuotta yliopistossa ja opintoni ovat maisterivaiheessa. Minulla on myös aiempi tutkinto Turun Ammattikorkeakoulusta (Tradenomi, Liiketoiminnan logistiikka).

Opintojeni ohella valmennan telinevoimistelua Turun Urheiluliitossa. Minulla on ammattivalmentajan pätevyys ja olen valmentanut 11 vuotta. Toimin myös seura-aktiivina ja minulla on takana 2 vuotta telinevoimistelujaoston johtokunnassa. Olen myös toiminut vuoden Turun Urheiluliiton pääseuran johtoryhmässä. Nuorisotyö ja liikunnallinen elämäntapa ovat minulle ensisijaisen tärkeitä arvoja. Pyrin edistämään nuorten mahdollisuutta liikuntaan ja kilpaurheiluun lähtökohdista riippumatta sekä tuomaan esille terveen kilpaurheilun etuja ja mahdollisuuksia. Liikuntatoimen parissa työskentely myös TYY:n parissa sopisi omaan kokemukseeni erinomaisesti.

Olen työskennellyt Suomessa perustason töistä, kuten viheralueiden kunnossapidosta ja ympäristökonehuollosta akatemiatyöhön tutkimusavustajana Turun Yliopistossa. Työni Turun Yliopistossa jatkuu edelleen osa-aikaisena. Olen myös työskennellyt ulkomailla Erasmus-harjoittelussa Saksan Frankfurt am Mainissa 2015. Arvostan kansainvälisyyttä ja vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä.

Toimin ensimmäiset opiskeluvuoteni myös ainejärjestöaktiivina T-klubin 2017 VPJ:nä ja Indeksin hallituksen jäsenenä 2016. Olen edelleen aktiivisesti mukana molempien järjestöjen tapahtumissa ja kiinnostunut yhdistysten toiminnasta ja jatkuvuudesta. Olen ainejärjestössäni tunnettu aktiivisena vaikuttajana ja toiminnan kehityksestä kiinnostuneena. Haluan tuoda ainejärjestö ja yhdistystoimintaan osaavia ihmisiä mukaan, ja olen aktiivisesti ajanut T-klubilaisia edustamaan yliopiston eri tehtävissä. Koulutuspoliittisesti olen aktiivisesti ollut mukana kommentoimassa taloustieteen oppiaineen kehitystä ja peräänkuulutan sähköisten opiskelualustojen, kuten Moodlen parempaa käyttöä opetushenkilökunnan osalta. Olen myös työni puolesta osallistunut teknologioiden laitoksen opetuksen kehittämiseen laitoksen työntekijänä. Taloustieteilijänä opintotukipolitiikka ja sen luomat kannusteet kiinnostavat sekä oman toimeentulon että opiskelualan puolesta. TYYn linjaukset opiskelijan tukien ja opintojen kannusteiden suhteen vastaavat pitkälti omiani, ja edustan niitä mielelläni.

Monipuolisen työkokemukseni, laajan verkoston ja sosiaalisen luonteen vuoksi haen yritysyhteistyövastaavan tehtävään. Minulla on jo entuudestaan kokemusta työskentelystä yritysten ja yritysten edustajien kanssa. Minulla on myös kokemusta sopimusten laatimisesta, hankintamenettelystä ja sopimusneuvotteluista. Haluan tämän kaltaisten tehtävien parissa toimia myös urallani tulevaisuudessa, joten tämä tehtävä tukisi yliopiston jälkeistä elämää erinomaisesti. Olen käynyt tehtävästä keskusteluja aiemman yritysyhteistyövastaavan kanssa, ja strategiassa mainitun 50%:n tulojen lisäyksen lisäksi tavoitteeni olisi kehittää yritysyhteistyökoulutuspakettia, jota TYY tarjoaa ainejärjestöille. Yritysyhteistyö on kaupallisen yhteistyön lisäksi verkostojen luomista oman opiskelualan paikallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Tämän vuoksi haluan jalkautua varsinkin itselleni vieraampiin ainejärjestöihin, kuten humanistisen tiedekunnan ja luonnontieteiden ainejärjestöjen pariin selvittääkseni, millainen yritysyhteistyö heidän toimintaansa ja arvoihin sopisi parhaiten. Uskon tämän palvelevan myös eri alojen opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysyhteistyön pohjana on vahva alumnitoiminta ja TYYn arvoissa näkyvä alumnitoiminnan edistäminen olisi myös yksi koulutuksia pohjustavista peruskivistä, jonka kautta kehittäisin sekä TYY:n että jokaisen ainejärjestön yritysyhteistyötoimintaa.
 

Venla Nurminen, Vihreä lista

Olen Venla Nurminen, 22-vuotias neljännen vuoden filosofian pääaineopiskelija. Opinnoissani olen keskittynyt vähemmistöoikeuksiin ja poliittiseen filosofiaan. Sivuaineitani ovat sosiaalitieteet ja monikulttuurisuuden opintokokonaisuus. Filosofiaa lähdin lukemaan sen vuoksi, että filosofiassa perehdytään tarkasti käsiteltäviin aiheisiin ja keskustelu on merkittävä osa opintoja. Olen toiminut ainejärjestöni Dialectican hallituksessa kolme vuotta ja ensimmäisenä vuotenani toimin myös tiedottajana yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kattojärjestön Indexin hallituksessa. Lisäksi toisena opiskeluvuotenani toimin tuutorina.

Haen TYYn hallitukseen, sillä minua kiinnostaa päästä vaikuttamaan minulle tärkeän ylioppilaskunnan asioihin. TYY tekee jokaista opiskelijaa koskevaa edunvalvontaa ja toimii järjestöjen hyväksi yliopistolla. Lisäksi TYY vaikuttaa myös paikallispoliittisesti ja valtakunnallisesti. Mielestäni on tärkeää, että TYY on edelläkävijä yhdenvertaisuus- ja ympäristöasioissa ja näyttää suuntaa muulle yhteiskunnalle. Tässä työssä haluan olla mukana. TYYn hallituksessa minua kiinnostaisi toimia ensisijaisesti koulutuspoliittisena vastaavana, koska seuraan aktiivisesti koulutuspoliittista keskustelua ja olen toiminut Dialecticassa kopona tämän vuoden. Haluan oppia lisää koulutuspoliittisista kysymyksistä ja tehdä aktiivisesti yhteistyötä yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa, jotta yliopisto olisi jokaiselle opiskelijalle parempi paikka opiskella. Toinen tehtävä, joka minua erityisesti hallituksessa kiinnostaa, on järjestövastaava. Järjestövastaavan tehtävä sopisi minulle hyvin, koska järjestökokemukseni on pitkä, ja järjestöjen jäsenten hyvinvointi on lähellä sydäntäni.

Kun aloitin opiskelun vuonna 2015, päätin heti lähteä mukaan ainejärjestömme Dialectican hallitukseen. Ensimmäisenä vuonna minut valittiin Dialectican Index-vastaavaksi ja Index-vuotenani tiedotin tiedekuntamme ajankohtaisista asioista muille opiskelijoille. Kokouskäytännöt tulivat tutuiksi heti opiskelujen alussa  ja tutustuin tiedekunnan kokoiseen ympäristöön vaikuttaa. Toisena opiskeluvuotenani jatkoin Dialectican hallituksessa tällä kertaa taloudenhoitajana. Tämä tehtävä opetti minulle huolellisuutta ja kirjanpitotaitoja sekä käytännön että TYYn koulutusten kautta. Myös yhteistyötaitoni kehittyivät entisestään toisena hallitusvuotena, sillä hyvissä hallituksissa tehdään paljon asioita yhdessä ja autetaan toisia. Kolmantena opiskeluvuotenani olen toiminut koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana. Tässä tehtävässä olen päässyt kehittämään oppiaineemme kurssipalautejärjestelmää. Lisäksi olen käynyt henkilökuntamme oppiainekokouksissa ja tuonut opiskelijoiden näkemyksiä henkilökuntamme tietoon.

Uskon, että olisin erinomainen valinta TYYn hallitukseen vuodelle 2019. Olen opiskeluissani hyvässä vaiheessa, joten nyt olisi otollinen hetki omistaa vuosi elämästäni ylioppilaskunnalle ja Turun yliopiston opiskelijoille.

 

Jeremi Nyyssönen, Hybridiaani

Olen Jeremi Nyyssönen, turkulainen 25-vuotias terveysteknologian opiskelija, järjestöaktiivi ja teekkarivaikuttaja. Opintoni aloitin vuonna 2013 kemialla, josta siirryin biotekniikalle 2015. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suoritettuani jatkoin matkaani Digital Health and Life Sciences -maisteriohjelmaan. Intohimojani järjestöhommien sekä alojen vaihtamisen lisäksi ovat kuiva huumori ja YouTuben kokkausvideot. Ylioppilaskuntamme hallituksessa olen kiinnostunut toimimaan ensisijaisesti järjestö- ja kulttuurisektorin parissa sekä varapuheenjohtajana.

Mielestäni parasta Turun yliopistossa on sen monipuolisuus: erilaiset ihmiset, opiskelijayhdistykset sekä näiden opiskelijakulttuurit luovat kokonaisuuden, jonka keskiössä ylioppilaskuntamme toimii. Tässä monitieteellisessä ja -muotoisessa yhteisössä piilee valtava potentiaali, jota hyödyntämällä voimme tehdä Turun yliopistosta opiskelupaikan, jossa jokainen opiskelija voi viettää elämänsä parhaat vuodet.

Olen opiskelijaurani aikana tehnyt yhteistyötä kymmenien eri opiskelijajärjestöjen kanssa niin hallituslaisena, toimihenkilönä kuin jäsenenäkin. Järjestöt muodostavat ylioppilaskuntamme selkärangan ja pitävät huolen, että jokaisella yliopistomme opiskelijalla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja toteuttaa itseään. Yhdistystoiminnan kautta olen oppinut vuorovaikutustaitoja sekä saanut vahvan pohjan kokouskäytännöistä.

Opiskelijajärjestöt pitävät yllä ainutlaatuista opiskelijakulttuuriamme tarjoamalla monipuolista toimintaa opiskelun vastapainoksi. Tämä toiminta auttaa opiskelijoita verkostoitumaan sekä auttaa jaksamaan opiskeluarjessa. Uskon, että laaja-alaisen järjestökokemukseni ansiosta voisin tukea yhdistystoimijoita ja kehittää ylioppilaskuntamme järjestö- ja kulttuurikenttää entistä parempaan suuntaan.

Järjestö- ja kulttuurikenttien lisäksi minua kiinnostaa toimiminen varapuheenjohtajan tehtävässä. Olen toiminut puheenjohtajana ainejärjestöni, biotekniikan ja elintarvikekehityksen killan Nucleus ry:ssä sekä harrastejärjestö Beer Pong Turku ry:ssä. Tekniikan Akateemiset TEKin valtuustossa työskennellessäni olen saanut mahdollisuuden tutustua muiden ylioppilaskuntien vaikuttajiin, mikä on laajentanut näkemystä siitä, miten ylioppilaskunta voisi toimia. Varapuheenjohtajana pystyisin puheenjohtajan tukemisen lisäksi hyödyntämään tätä ylioppilaskunnan toiminnan kehittämisessä.

Tehtävän kannalta merkittävät luottamustoimet:

 • 2016- Biotekniikan ja elintarvikekehityksen ainejärjestö Nucleus ry
 • 2016 hallituksen jäsen (Vapaa-ajanvastaava ja fuksivastaava), ainejärjestölehti Filen päätoimittaja
 • 2017 hallituksen jäsen (Isäntä), Turun wappulehden päätoimittaja
 • 2018 hallituksen puheenjohtaja, 10 v – vuosijuhlatoimikunnan jäsen
 • 2017- Tekniikan akateemiset TEK
 • 2017 valtuuston opiskelijaedustaja
 • 2018 valtuuston varaopiskelijaedustaja
 • 2017 Teekkarikomissioyhdistys ry, hallituksen jäsen (kulttuurivastaava)
 • 2017 Beer Pong Turku ry, hallituksen puheenjohtaja
 • 2014–2015, 2018–2019 TYYn edustajisto, varaedaattori

 

Johanna Pohjonen, TYY Terveeksi

Olen 26-vuotias, kolmannen vuoden hoitotieteen opiskelija. Järjestötoiminnasta innostuin ainejärjestöni Adaptuksen hallitustoiminnan myötä. Monitieteisyys ja koulutuspolitiikka ovat tulleet tutuiksi lääketieteellisen tiedekunnan Halloped-koordinaattorina toimimisen yhteydessä, minkä kautta ymmärrykseni on kasvanut siitä, etteivät samat ratkaisut toimi joka tiedekunnassa oppiainekohtaisten erojen vuoksi. TYYn hallituksessa olen kiinnostunut koulutuspoliittisista tehtävistä ja varapuheenjohtajan tehtävistä.

Valmistuin sairaanhoitajaksi 2014, ja olen tehnyt töitä hoitoalalla opintojen ohella vuodesta 2012. Sairaanhoitajaksi valmistuttuani tein töitä vuoden verran, jonka jälkeen aloitin hoitotieteen maisterin tutkinto-opinnot Turun yliopistossa. Minulla on siis kokemusta niin ammattikorkeakoulusta kuin yliopistosta, ja tätä kokemusta voin hyödyntää yhteistyön ja kaikille parempien korkeakouluopintojen kokemuksen luomisessa.

Koulutuspolitiikka ja yhdenvertaisuus ovat tärkeä osa TYYn toimintaa. Haluan oppia näistä enemmän ja olla mukana vaikuttamassa niiden kehitykseen. Sairaanhoitajaksi opiskellessani olen nähnyt, miten korkeakouluopintojen sisältö on muuttunut koulutusleikkauksien myötä, ja siksi haluan olla mukana vaikuttamassa, että vastaavaa ei tapahtuisi myös yliopistossa. TYYn hallituksessa tulen tekemään määrätietoisesti töitä sen eteen, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun ja uuden oppimiseen.

Jokaisella tulee olla yhtäläinen oikeus opiskella ja oppia. Laadukas opettaminen on oppimisen ydin, ja siksi opetuksen laadusta on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa. Tieteellinen vapaus ja poikkitieteellinen opiskelu eivät synny uraputkessa, jossa tähtäimenä on mahdollisimman pikainen valmistuminen, vaan vapaudesta opiskella sitä, minkä kokee itselleen mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi tulevaisuuden kannalta. Tiedän, että koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä työtä, ja että sen avulla voi saada aikaan konkreettisia muutoksia opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella sekä vapaaseen oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun kannustava oppiminen ovat yliopisto-opiskelun perusta.

Varapuheenjohtajan tehtävä on erittäin tärkeä osa mitä tahansa toimintaa. Puheenjohtaja, joka johtaa koko porukkaa, tarvitsee rinnalleen henkilön, joka huolehtii, että jaksaminen riittää eikä taakka käy liian raskaaksi. Tässä tehtävässä uskon olevani erinomainen, sillä olen luonnostaan ihminen, joka auttaa aina muita. Varapuheenjohtajan tehtävistä minulla on kokemusta jo ennalta. Lisäksi soveltuvuuttani varapuheenjohtajan tehtävään vahvistaa johtamis- ja asiantuntijatehtäviin suuntautuminen opinnoissani, kauppakorkeakoulussa suoritetut johtamisopinnot sekä tällä hetkellä suorittamani työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (Tyhe). Uskon, että opinnoistani sekä työkokemuksestani tulee olemaan paljon hyötyä hallitustoiminnassa, jossa on tärkeä ymmärtää erilaisia ihmisiä sekä tapoja työskennellä ja oppia.

Luottamustoimia ylioppilaskunnassa:

Turun yliopiston ylioppilaskunta:

 

 • Yhdenvertaisuussiipi 2018, varapuheenjohtaja ja talousvastaava –
 • Lääketieteellinen tiedekunta, Halloped-koordinaattori 2018 –
 • Juhlavuositoimikunta 2018 –
 • Terveystieteiden perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) opiskelijajäsen 2018 –
 • Hoitotieteen laitoksen johtoryhmän opiskelijavarajäsen 2017 –
 • Adaptus ry varapuheenjohtaja ja sosiaalipoliittinen vastaava 2018
 • Adaptus ry hyvinvointivastaava 2017

Roope Ruohonen, Oikeat

Olen Roope Ruohonen, 22-vuotias fysiikan (pääaine) ja taloustieteen 2. vuoden opiskelija. Haluaisin ylioppilaskunnan hallitukseen, koska välitän opiskelijoista ja heidän hyvinvoinnistaan. Koen velvollisuudekseni edistää opiskelijoiden asemaa, ja hallitus on siihen paras paikka. Sovin luonteeltani hallitukseen, sillä olen hyvin rauhallinen ja asiallinen, pyrin aina keskustelemaan asioista objektiivisesti ja rationaalisesti sekä löytämään jokaiseen ongelmaan parhaan mahdollisen ratkaisun.

Olen tunnollinen toimija ja hyvä tiimipelaaja. Olen vuoden 2018 aikana toiminut aktiivisesti TYYn edustajistossa, jonka koen myös luontevana ponnahduslautana ylioppilaskunnan hallituksen toimintaan. Olen ollut läsnä jokaisessa ryhmäpuheenjohtajien palaverissa ja lähes jokaisessa edustajiston kokouksessa sekä iltakoulussa. Olen saanut työstäni hyvää palautetta, mikä lopulta kannusti minut hakemaan hallitukseen. Koen, että minuun luotetaan, ja että olen kaikkien ryhmien luottamuksen arvoinen.

Hallituksen tehtävistä minua kiinnostaa erityisesti varapuheenjohtajuus, sosiaalipolitiikka, yritysyhteistyö sekä luonnollisesti tulevat eduskuntavaalit. Varapuheenjohtajuus olisi mieluisa tehtävä, koska varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu huolehtia omalta osaltaan hallituksen toiminnan koordinoinnista ja tukea puheenjohtajaa. Lisäksi pidän pääpääsektorin ja ryhmäpuheenjohtajien palaveria kaikkein tärkeimpänä keskustelufoorumina. Kuluneen vuoden aikana olemme edistäneet ryhmäpuheenjohtajien palavereissa avoimuutta ja luottamusta ryhmien välillä. Haluaisin ylioppilaskunnan hallituksessa jatkaa kyseistä työtä. Sosiaalipolitiikka on kiinnostavaa, koska sillä on opiskelijoille suurin merkitys. Vuoden aikana minulle on herännyt monia kysymyksiä, joiden ratkaiseminen parantaisi opiskelijoiden asemaa yhteiskunnassa. Esimerkiksi hiljattain esiin noussut aiheellinen huomio siitä, että luottotiedot menettäneen opiskelijan toimeentulon järjestäminen on yhä vaikeaa, koska pankit eivät yleensä myönnä heille opintolainaa. Sitä haluaisin olla selvittämässä joka tapauksessa, tulinpa sitten valituksi hallitukseen tai en, ja olipa mahdollinen roolini hallituksessa mikä hyvänsä. Yrityksien kanssa toimiminen on aina mielenkiintoista ja siitä syntyy yleensä hyviä asioita. Vuoden 2018 yritysyhteistyövastaava on tehnyt loistavaa työtä, ja sitä olisi ilo jatkaa. Kiinnostustani yritysyhteistyöhön kuvannee parhaiten se, että aloitteestani ylioppilaskunta järjestää marraskuun iltakoulun ohessa Unica-tutustumisen. Vaalikevät on supervaikuttamisen aikaa, ja koen, että poliittiset yhteyteni ja tietämykseni Suomen politiikasta, puolueiden toiminnasta ja päätöksenteosta olisivat arvokkaita ylioppilaskunnalle.

Tehtävään soveltuva kokemus

 • TYYn edustajisto, varajäsen  2017-
 • TYYn edustajisto, Oikeat rvpj  2017-
 • TYYn edustajisto, valintatoimikunta 2017-
 • Akateemiset Kansalliset Nuoret ry (Turun Kokoomusopiskelijat), hallituksen jäsen, talousvastaava ja sihteeri 2018-                 
Viimeksi päivitetty: 20.11.2018 klo 15:20