Olet täällä

Hallitus 2019

Jaa +

TYYn hallituksessa rakennat entistä parempaa opiskelupaikkaa

TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin ja rakentamaan yhteistä opiskelijakulttuuriamme.

Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka.

TYYn hallituksella on näkyvä rooli järjestökentällä. Hallitustyöskentely onkin avannut monelle mahdollisuuksia erilaisiin työpaikkoihin.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltamenoista. Alla on esimerkinomaisesti yksi viikko kahden hallituksen jäsenen kalentereista.

 

 

 

Hallituslaisille maksetaan kunkin kuukauden lopuksi noin 850 euron kuukausittainen palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallituksessa toimimiseen. Kesän aikana palkkiota ei makseta kahdelta kuukaudelta. Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksessa, työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein illalla ja viikonloppuisin. Vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta saakka toimistolla, vaan omia menoja voi sovittaa päivän ajalle vapaasti. Tärkeintä on, että edustajiston päätökset ja muut projektit pannaan toimeen.

Hallitustyöskentely edellyttää hyviä neuvottelutaitoja, järjestelmällistä otetta ja paineensietokykyä. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja. Hallituslaiselta vaaditaankin kykyä tehdä kompromisseja sekä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Hallituksen jäseniä valitessaan edustajisto kiinnittää huomiota muun muassa motivaatioon ja kiinnostukseen tehtävää kohtaan, kokemuksen laaja-alaisuuteen, esiintymistaitoihin, oppimiskykyyn ja kykyyn reflektoida omaa toimintaa, ryhmätyötaitoihin ja yhteistyötaitoihin laajemmin, siihen että hakija tiedostaa mihin hän on hakemassa, realistiseen ymmärrykseen tehtävänkuvasta, haluun sitoutua tehtävään ja käyttää riittävästi aikaa siihen sekä hakijoiden monipuolisuuteen, edustuksellisuuteen ja hallituksen muotoutumiseen kokonaisuutena.

Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa tehtävässään 1.1.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn edustajisto valitsee vuoden 2019 hallituksen kokouksessaan tiistaina 28.11.2018. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro heille kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2018 - 2019 yhteystiedot

Katso syksyn 2017 edustajistovaalien vaaliliittojen esittelyt vaalisivulta

Liitä hakemukseen mukaan korkeintaan yhden A4-sivun mittainen hakemus, jossa on seuraavat tiedot:

  • Perustiedot (nimi, pääaine)
  • Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen.
  • Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?
  • Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi.
  • Liitä mukaan kuva itsestäsi.

Ennakkohakemukset tulee jättää viimeistään 18.11.2018. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla, mikäli ryhmät ovat toimittaneet ne TYYn tiedottajalle (tyy-tiedottaja@utu.fi) 18.11. klo 23.59 mennessä.

Ehdokkaille järjestetään yksilöhaastattelut viikolla 47 (20.-23.11.) sekä julkinen ehdokaspaneeli 27.11. klo 18.15 alkaen. Paikkana on Elovena-sali Turun kauppakorkeakoulussa.

Yksilöhaastatteluiden videoiden katselutilaisuus järjestetään 25.11. klo 15.15 Turku-salissa.

Uuden hallituksen perehdytys

On suositeltavaa, että hallituksessa toimimisesta kiinnostuneet tutustuisivat tiettyihin ylioppilaskunnan toimintaa ohjaaviin dokumentteihin jo ennalta. Tärkeitä dokumentteja ovat ainakin ylioppilaskunnan strategia, toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma, linjapaperi sekä talousstrategia ja talousarvio. Voit myös tutustua TYY:n yleisesittelyyn täällä. On hyvä olla yhteydessä istuvaan hallitukseen (yhteystiedot täällä) ja työntekijöihin (yhteystiedot täällä) ja kysellä ajankohtaisista asioista ja hyvistä perehtymismateriaaleista.

Valitun hallituksen perehdytys aloitetaan jo pian valinnan jälkeen. Huomaathan, että perehtymiseen tulee varata suurin osa arkipäivistä 29.11. alkaen 17.12. saakka. Joulukuun aikana tavoitteena on saada valitulle hallitukselle yleiskuva ylioppilaskunnan toiminnasta ja antaa pohja työnjaosta päättämiselle. Tammikuussa syvennytään tarkemmin eri aihealueisiin. Alla on alustava aikataulu joulukuun perehdytyksistä.

 

 

TYYn vuoden 2018 hallituslaisten kuvaukset hallitustoiminnasta

 

Merkittävä osa hallituslaisten ajasta menee yleiseen hallitustoimintaan. Tällä tarkoitetaan kokousmateriaaleihin perehtymistä, päätöksentekoa, ylioppilaskunnan poliittisista kannanotoista keskustelua sekä kaikkea ständeilystä Suomen Ylioppilaskuntienliiton fasilitoimiin tapaamisiin. Vaikka yleisen hallitustoiminnan lisäksi kukin hallituslainen saa vastuullensa muutamia muita vastuualueita, joiden puitteissa he toimivat tai joihin he pyrkivät vaikuttamaan. Lue alta vuoden 2018 hallituslaisten kokemuksia TYYn hallituksessa toimimisesta!

 

Inari, puheenjohtaja:

Vuosi hallituksen puheenjohtajana on ollut ihan mahtava kokemus. Olen oppinut valtavasti niin itsestäni kuin omista työskentelytavoistani, mutta ottanut myös valtavan harppauksen eteenpäin johtajana ja työkaverina. Harvassa työyhteisössä voi näin nuorena päästä kantamaan vastuuta, kehittämään ja johtamaan organisaatiota sekä toteuttamaan itseään näin laajasti, kuin mitä ylioppilaskunta voi tarjota. 

Puheenjohtajana olen vastannut hallituksen toiminnasta, suunnitellut, toteuttanut projekteja, vetänyt workshoppeja ja valmistellut edustajistolle dokumentteja. Kuunnellut ja pyrkinyt luomaan työyhteisöstämme mahdollisimman hyvän kaikille ja tekemään mahdollisimman vaikuttavaa työtä opiskelijan parhaaksi. Sekä pitänyt kymmeniä puheita, joista kaiken kruunasi vapun lakituspuhe ylioppilasmäellä tuhansille ihmisille. Parasta puheenjohtajana toimimisessa on kuitenkin ollut tukea ja seurata hallituksen jäsenten kasvua omissa tehtävissään.

 

Paavo, varapuheenjohtaja, järjestö- ja koulutuspoliittinen vastaava:

Hallituksen varapuheenjohtajana olen päässyt neuvottelemaan työntekijöiden edustajien kanssa työehtosopimuksen paikallisesta toteuttamisesta ja toiminut kasvoina ja yhdyshenkilönä Porin ja Rauman kampustemme opiskelija-aktiiveihin. Jälkimmäisessä olen päässyt edistämään tiedonkulun lisäksi myös yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja toimistomme välillä, sekä ajamaan paikallisten opiskelijoiden asioita.

Järjestö- ja tuutorointiasioista vastanneena olen mm päässyt tapaamaan järjestöjemme puheenjohtajia puheenjohtajien neuvoston kuukausittaisissa tapaamisissa ja yliopistomme opiskelijatuutoreita koulutustilaisuuksissa. Neuvoston kokoontumisissa olemme neuvoston puheenjohtajan kanssa järjestäneet koulutuksia, worksshoppeja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Olen myös päässyt esivalmistelemaan esityksiä järjestöjen projektien avustamisesta yhteistyössä järjestö- ja hallintoasiantuntijamme kanssa.
 

Noel, yritysyhteistyö- ja opiskelijakulttuurivastaava:

Hallitusvuoteni on ollut äärimmäisen antoisa. Ensimmäisenä päätoimisena yrityssuhdevastaavana olen päässyt kehittämään TYYn yritysyhteistyötä täysin uusiin suuntiin sekä toteuttamaan toimintaa omalla tavallani. Vuoteni on koostunut pääsääntöisesti nykyisten yhteistyösopimuksien ylläpitämisestä, uusien yhteistyökumppanien hankkimisesta sekä uusien yritysyhteistyömateriaalien tuottamisesta. Lisäksi olen päässyt toimimaan yhteistyössä TYYn järjestöjen kanssa sekä tukemaan muita hallituksen sektoreita yritysyhteistyön näkökulmasta. Olen myös päässyt tekemään tiivistä yhteistyötä TYYn viestintäsektorin kanssa erilaisten viestintäkokonaisuuksien toteuttamisessa.

Hallituksessa toimiminen on tarjonnut huikean määrän arvokasta kokemusta. Yritysyhteistyön kautta olen saanut arvokkaita kontakteja useista suurista yrityksistä ja järjestöistä. Neuvottelutaitoni on laitettu monesti koetukselle, mutta sen kautta olen saanut loistavia mahdollisuuksia kehittyä. Yritysyhteistyösektori on hyvin itsenäinen, mutta pystyt näkemään oman työpanoksesi jäljen hyvin konkreettisesti onnistuessasi. Nuorena sektorina yrityssuhteissa on valtavasti potentiaalia kehitykselle, joten toimintaa voi viedä eteenpäin melko vapaasti.

 

Iina, opiskelijakulttuuri-, liikunta- ja sosiaalipoliittinen vastaava:

Vuosi TYYn hallituksessa on sujunut vauhdikkaasti. Vastuualueinani olivat tänä vuonna sosiaalipolitiikka (erityisesti hyvinvointi ja terveys), opiskelijakulttuuri ja liikunta. Hyvinvointi ja terveys ovat aihealueina itselleni tärkeitä ja tuttuja jo opiskelujeni kautta, mutta tämän vuoden aikana olen oppinut aiheesta lisää, saanut uusia näkökulmia  ja kaiken kaikkiaan saanut paremman käsityksen koko sosiaalipolitiikan kentästä. Vuoden aikana olen tehnyt yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa ja päässyt verkostoitumaan paikallisten hyvinvointitoimijoiden kuten Yliopiston hyvinvointijaoston, YTHS:n ja CampusSportin edustajien kanssa.

Opiskelijakulttuurivastaavana olen päässyt järjestämään TYYn traditiotapahtumia, kuten Vappua, Lukuvuoden avajaisia sekä TYYn vuosijuhlia. Olen päässyt kehittämään TYYn tapahtumia yhä paremmiksi, ja yksi iso projekti tänä vuonna onkin ollut tapahtumien brändiuudistus. Kaiken kaikkiaan vuosi TYYn hallituksessa on opettanut minulle valtavasti ja olen päässyt mukaan tapahtumiin, mihin en olisi koskaan uskonut pääseväni. Olen oppinut uutta erilaisista kokouskäytännöistä, kouluttamisesta kuin rekrytoimisestakin. Ja kirsikkana kakun päällä, olen saanut tutustua ihan huippuihin TYYppeihin.


Sini, koulutuspoliittinen ja työelämävastaava:

Tähän vuoteen on kuulunut menoa ja meininkiä, sekä ihan hirveästi uuden oppimista. Koulutuspolitiikassa ei myöskään tapahdu ihan kauheasti vuoden aikana, joten ymmärrys siitä, että on osa pitkää vaikuttamisen jatkumoa on ollut keskeistä. Kaiken toiminnan tavoite on ollut rakentaa Turun yliopistosta kaikille opiskelijoille parempaa paikkaa olla ja opiskella, sekä tukea aine- ja tiedekuntajärjestöjä ja Suomen ylioppilaskuntien liittoa heidän vaikutustyössään. Apuna vaikuttamisessa on toiminut TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija.

Käytännössä hallituksen jäsenenä koulutuspolitikan saralla olen käynyt lukuisissa kokouksissa, päässyt hieman reissaamaan kansallisesti ja vaikuttamaan yhdessä asiantuntijoiden ja muun hallituksen kanssa esimerkiksi lausuntojen kautta. Vaikka yliopistollamme on ollut verrattain rauhallinen vuosi, niin on silti tullut tutustuttua suureen nippuun paperia, aina yliopiston Opintojohtosäännöstä ministeriöiden lähettämiin lakimuutosesityksiin.

Vastuualueisiini kuului alkuvuodesta myös kansainvälisyys ja erityisesti sen koulutukseen liittyvät ulottuvuudet. Olemme tavanneet useaan otteeseen kansainvälisyysasiantuntijan kanssa Kieli- ja viestintäasiain keskusta ja parasta on ollut huomata, että opiskelijat halutaan mukaan ja meitä odottaa lämmin vastaanotto.
 

Olli-Pekka, sosiaalipoliittinen ja kunnallispoliittinen vastaava:

"Vuosi on ollut monipuolinen ja mielenkiintoinen. Sosiaalipolitiikan puolesta tänä vuonna yksi merkittävimmistä asioista on ollut uuden YTHS-lain kommentointi ja sen lopputulokseen vaikuttaminen. Sen lisäksi vuosi on koostunut opiskelijoiden edustamisesta erilaisissa yliopiston työryhmissä, koulutusten valmistelusta ja pitämisistä sekä erilaisiin lausuntopyyntöihin vastaamisesta. Olen myös tehnyt yhteistyötä yhdenvertaisuussiiven kanssa ja edistänyt yhdenvertaisuuden toteutumista mm. korjaamalla esteettömyyskartoituksessa ilmenneitä epäkohtia.

Työskentely on ollut joustavaa ja olen saanut vaikuttaa paljon siihen miten paljon ja milloin teen asioita, mutta joskus on luonnollisesti päiviä jotka venyvät pitkiksi ja vaativat jaksamista.Tehtäväkenttäni toinen osa, kaupunkivaikuttaminen on vienyt minut toinen toistaan mielenkiintoisempiin paikkoihin ja tapaamisiin. Olemme ryhmä 40 000 kanssa vaikuttaneet tänä vuonna raitiotien rakentamisen puolesta, mutta myös yleisesti joukkoliikenteeseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Turussa järjestettiin lisäksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa ikinä Eurooppa-foorumi jonka suunnittelussa pääsin edustamaan turkulaisia opiskelijoita. Olemme myös valmistautumassa ensi vuonna koittavaan vaalisumaan, ja suunnittelemme loppuvuodesta opiskelijoiden omaa vaalivaikuttamista."


Emmi, kansainvälisten asioiden ja vapaaehtoisvastaava:

Kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaamme, mikä tekee osa-alueesta erityisen mielenkiintoisen. Tänä vuonna isona teemana on ollut vaihtoon lähdön esteiden selvittäminen keväällä järjestetyn kyselyn perusteella. Lisäksi olemme panostaneet englanninkieliseen viestintään, kannustaneet kansainvälisiä opiskelijoita suomen kielen oppimiseen ja seuranneet lukukausimaksujen vaikutuksia kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamääriin.

Kehitysyhteistyövastaavana olen päässyt suunnittelemaan SYLn ja muiden ylioppilaskuntien yhteishanketta Guatemalaan. On ollut mielenkiintoista pohtia, millainen yhteistyö maya-opiskelijoiden kanssa olisi mielekästä opiskelijoille kummassakin maassa. Näen ylioppilaskunnan kehitysyhteistyön ja ympäristövaikuttamisen osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Ympäristövastaavana olen puolestaan vaikuttanut Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen saamiseen yliopistolle ja vaikuttanut kierrätyspisteiden lisäämiseksi.

Toimin tänä vuonna myös avustustoimikunnan puheenjohtajana. Toiminta-avustusten hakeminen otti tänä vuonna aimo harppauksen kohti läpinäkyvyyttä, kun aiemmin avoimia kenttiä sisältävästä hakemuksesta näkee käytännössä hakemuksen lisäosan pisteytyskriteerit. Oli mahtavaa muotoilla järjestöjen toimintaan konkreettisesti vaikuttavaa uudistusta yhdessä motivoituneen toimikunnan kanssa. Avustustoimikunnan puheenjohtajan ja vapaaehtoisvastaavan toiminnassa antoisinta on yhdessä tekemisen riemu eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja antaa:

Pääsihteeri Rauli Elenius
tyy-paasihteeri@utu.fi, puh. +358 40 055 1931
Viimeksi päivitetty: 16.11.2018 klo 10:27