Olet täällä

Hallitus 2018

Jaa +

TYYn hallituksessa rakennat entistä parempaa opiskelupaikkaa

TYYn hallitus on opiskelijoiden äänitorvi. Hallituksessa pääset vaikuttamaan Turun yliopiston opiskeluolosuhteisiin ja rakentamaan yhteistä opiskelijakulttuuriamme.

Hallituksessa työskentelet säännöllisesti esimerkiksi yliopiston johdon ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sen eteen, että Turun yliopisto olisi entistä parempi opiskelupaikka.

TYYn hallituksella on näkyvä rooli järjestökentällä. Hallitustyöskentely onkin avannut monelle mahdollisuuksia erilaisiin työpaikkoihin.

Hallitustyöskentely koostuu joustavasti päivä- ja iltamenoista. Alla on esimerkinomaisesti yksi viikko kahden hallituksen jäsenen kalentereista.

Hallituslaisille maksetaan kuukausittainen palkkio, jonka tarkoituksena on mahdollistaa täysipainoinen keskittyminen hallituksessa toimimiseen. Luottamustoimi ei noudata virastoaikoja, vaan sovitut palaverit, asioihin perehtyminen ja tapaamiset hoidetaan siten kuin hallituksessa parhaaksi nähdään. Hallitustyöskentelyyn kuuluu päivällä tehtävän työskentelyn ja kokousten lisäksi monia edustustapaamisia, jotka ovat usein illalla ja viikonloppuisin. Vastapainona hallituksen jäsenten ei edellytetä olevan päivittäin aamusta saakka toimistolla.

Hallitustyöskentely edellyttää hyviä neuvottelutaitoja, järjestelmällistä otetta ja paineensietokykyä. Hallituksessa on aina edustettuina hyvin erilaisia näkökantoja. Hallituslaiselta vaaditaankin kykyä tehdä kompromisseja sekä tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Hallitustyöskentely kestää yhden vuoden, ja uusi hallitus aloittaa vuodenvaihteessa.

Oletko kiinnostunut toimimaan TYYn hallituksessa?

TYYn edustajisto valitsee hallituksen järjestäytymiskokouksessaan tiistaina 28.11.2017. Esitykset hallituksen kokoonpanoksi tulevat edustajistoryhmiltä.

Ole siis yhteydessä haluamaasi edustajistoryhmään ja kerro heille kiinnostuksestasi työskennellä entistä paremman yliopistoyhteisön eteen.

Katso edustajistoryhmien 2016 - 2017 yhteystiedot

Katso syksyn 2017 edustajistovaalien vaaliliittojen esittelyt vaalisivulta

Huomaathan, että edustajistoryhmiin voi tulla muutoksia edustajistovaalien tuloksien sekä edustajiston järjestäytymiskokouksessa tehtävän järjestäytymisen perusteella. Edustajistovaalien tulokset julkaistaan TYYn nettisivuilla 8.11. kello 18.00.

Liitä hakemukseen mukaan korkeintaan yhden A4-sivun mittainen hakemus, jossa on seuraavat tiedot:

  • Perustiedot (nimi, pääaine)
  • Esittele itsesi ja kerro, miksi haet TYYn hallitukseen.
  • Millaisten asioiden kanssa haluat erityisesti työskennellä?
  • Kerro aiemmasta tehtävään soveltuvasta kokemuksestasi.
  • Liitä mukaan kuva itsestäsi.

Hakuaika päättyy perjantaina 17.11.2017. TYY julkaisee ryhmien nimeämien ehdokkaiden tiedot ja kuvat esittelysivulla, mikäli ryhmät ovat toimittaneet ne TYYn tiedottajalle (tyy-tiedottaja@utu.fi) 17.11. klo 23.59 mennessä.

Ehdokkaille järjestetään yksilöhaastattelut ensisijaisesti 21.11. sekä julkinen ehdokaspaneeli 23.11. Mikäli haastattelu ei ole ehdokkaalle mahdolllinen 21.11., pyritään ehdokkaalle järjestämään haastattelu 20.11.

Uuden hallituksen perehdytys

On suositeltavaa, että hallituksessa toimimisesta kiinnostuneet tutustuisivat tiettyihin ylioppilaskunnan toimintaa ohjaaviin dokumentteihin jo ennalta. Tärkeitä dokumentteja ovat ainakin ylioppilaskunnan strategia, toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma, linjapaperi sekä talousstrategia ja talousarvio. Voit myös tutustua TYY:n yleisesittelyyn täällä. On hyvä myös olla yhteydessä istuvaan hallitukseen (yhteystiedot täällä) ja työntekijöihin (yhteystiedot täällä) ja kysellä ajankohtaisista asioista ja hyvistä perehtymismateriaaleista.

Valitun hallituksen perehdytys aloitetaan jo pian valinnan jälkeen. Huomaathan, että perehtymiseen tulee varata suurin osa arkipäivistä 30.11. alkaen 15.12. saakka. Joulukuun aikana tavoitteena on saada valitulle hallitukselle yleiskuva ylioppilaskunnan toiminnasta ja antaa pohja työnjaosta päättämiselle. Tammikuussa syvennytään tarkemmin eri aihealueisiin. Alla on alustava aikataulu joulukuun perehdytyksistä.

 

TYYn vuoden 2017 hallituksen kertomuksia tehtävistään

Miika

”Vuosi hallituksen puheenjohtajana on ollut ihan jäätävän antoisa kokemus. Olen oppinut valtavasti niin itsestäni kuin omista työskentelytavoistani, mutta ottanut myös valtavan harppauksen eteenpäin johtajana ja työkaverina. Harvassa työyhteisössä voi näin nuorena päästä kantamaan vastuuta, kehittämään ja johtamaan organisaatiota sekä toteuttamaan itseään näin laajasti, kuin mitä ylioppilaskunta voi tarjota. 

Olen vastannut hallituksen toiminnasta, suunnitellut, fasilitoinut ja kuunnellut – pyrkinyt luomaan työyhteisöstämme mahdollisimman hyvän kaikille ja tekemään mahdollisimman vaikuttavaa työtä opiskelijan parhaaksi. Parasta on ollut tukea ja seurata hallituksen jäsenten kasvua omissa tehtävissään.”

Inari

"Vuoteni on koostunut pääasiassa kolmesta asiasta. Yliopiston kokouksista, kärkkäästä koulutuspoliittisesta kirjelmöinnistä (TS:n mielipidepalstalle, TYYn blogiin, yksittäisille henkilöille) ja iki-ihanien sidosryhmien tapaamisesta (mm. hallopedien, järjestökopojen ja muiden ylioppilaskuntien kopovastaavien). Lisäksi yliopiston ohjesäännöt, yliopistolaki ja Opetus- ja kulttuuriministeriön esitykset ovat tulleet tuttuakin tutummaksi. 

Kaiken toiminnan tavoite on ollut rakentaa Turun yliopistosta kaikille opiskelijoille parempaa paikkaa olla ja opiskella, sekä tukea aine- ja tiedekuntajärjestöjä ja Suomen ylioppilaskuntien liittoa heidän vaikutustyössään. Apuna vaikuttamisessa on toiminut TYYn koulutuspoliittinen asiantuntija. Koulutuspolitiikan lisäksi olen toiminut puheenjohtajan työparina, auttanut häntä puheiden kirjoituksessa ja esimerkiksi erilaisten toimiston työpajojen suunnittelussa."

Emmi

”Kansainvälisyys kuuluu keskeisesti kaikkeen toimintaamme koulutuspolitiikasta sosiaalipolitiikkaan ja kulttuuritapahtumiin. Tänä vuonna isoina teemoinamme ovat olleet lukuvuosimaksujen vaikutusten seuraaminen ja vieraskielisten opiskelijoiden suomen kielen oppimisen edistäminen. Olenkin muun muassa osallistunut suomen kielen kampanjan suunnitteluun yhdessä kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kanssa ja kirjoittanut selkokielellä kolumnin Turun ylioppilaslehteen suomen oppimisesta. 

Lisäksi olen päässyt keskustelemaan maksullisen koulutuksen haitoista yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa ja osallistunut kieli- ja viestintäopintojen keskuksen opetussuunnitelmatyöryhmän tapaamisiin, joissa olen puhunut kv-maisteriohjelmien pakollisten suomen kielen kurssien puolesta. Tehtävät ovat siis vaihdelleet paljon ja niistä on ollut mahdollista tehdä itselle mieluisa kokonaisuus.”

Matias

”Järjestöistä vastaavana olen päässyt tutustumaan laajasti ylioppilaskunnan järjestökenttään ja heidän toimijoihinsa. Järjestöjen toiminta on erittäin tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yliopistokokemusten kannalta, joten järjestöjen kouluttaminen sekä tukeminen ovat erittäin palkitsevia vastuita. Järjestöt liittyvät myös vahvasti moneen muuhun vastuualueeseen. Järjestövastaavana olen siis päässyt tutustumaan myös muihin vastuualueisiin.

Vuoden aikana olen pitänyt puheenjohtajien neuvostoita sekä muita järjestökoulutuksia. Neuvostossa käydään läpi ylioppilaskunnalle sekä järjestöille ajankohtaisia aiheita. Lisäksi olemme järjestäneet puheenjohtajille koulutuksia erilaisista tärkeistä aiheista. Toimin myös avustustoimikunnan puheenjohtajana, joka päättää toiminta-avustusten jaosta keväisin. Järjestöjen kanssa yhteistyössä toimiminen on mielenkiintoista ja uutta voi kehittää todella vapaasti!”

Janne

”Vastuualueeni kuluneen vuoden aikana ovat olleet moninaiset. Vuoden alussa eniten aikaa vei ylioppilaskunnan vaalikampanjan tekeminen. Yhdessä kaikkien kaupungin korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien eli Ryhmä 40 000:n kanssa tehdyn kampanjan tarkoituksena oli innostaa opiskelijoita ehdolle ja äänestämään kuntavaaleissa sekä vaikuttaa puolueiden kuntapoliittisiin ohjelmiin. Vaalien jälkeen jatkoimme vaikuttamista esimerkiksi tapaamalla valtuustoryhmiä ja nuoria valtuutettuja.

Vuosi 2017 oli varsin turbulentti opiskelijoiden toimeentulon kannalta. Keväällä teimme aktiivista vaikutustyötä sen puolesta, että opintotukeen lisättäisiin ns. huoltajakorotus, joka lopulta saatiinkin. Loppukeväästä eteenpäin yleiseen asumistukeen siirtyminen ja sen heikennysten vastustaminen ovat värittäneet arkea. Ympärivuotiseksi projektiksi muodostui ylioppilaskunnan järjestöille suunnatun yhdenvertaisuusoppaan tekeminen.

Kehitysyhteistyön puolella järjestimme esimerkiksi kestävän kehityksen viikon, jonka tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden tietoutta kestävästä kehityksestä. Kaikessa toiminnassa arvokkaana tukena toimi TYYn oma kehitysyhteistyösiipi. Tiedottamisen parissa osallistuin ylioppilaskunnan visuaalisen ilmeen kehittämiseen ja esimerkiksi #edunvalvonnanarki-tietoiskujen brändäämiseen.”

Laura-Maria

”Minun vuotenikin alkoi tietoryöpyllä. Perehdytyksiä oli tiiviisti ja asiaa todella paljon. Vasta maaliskuun tullen ymmärsin, mihin kokonaisuuteen kaikki perehdytyksissä kuulemani asiat oikeastaan liittyivät. Minun vastuualueisiini on kuulunut opiskelijoiden terveys- ja hyvinvointiasiat sekä opiskelija-asuminen. Lisäksi olen vastannut opiskelijoiden työelämään ja tulevaisuuden työllistymiseen liittyvistä jutuista ja kaiken tämän päälle vielä liikunnasta, tiiviissä yhteistyössä CampusSportin kanssa. 

Vuosi on ollut äärimmäisen opettavainen ja minulle on syntynyt kattava kuva opiskelijoiden edunvalvonnasta. Palaverit, lakilausunnot, blogikirjoitukset, kokousten valmistelu, opiskelijatapahtumat ja esiintymiset ovat täyttäneet kalenterini tehokkaasti tänä vuonna.”

Saana

"Tehtäväkenttäni on ollut todella monipuolinen ja värikäs. Toteutin yhdessä tapahtumatuottajien kanssa TYYn perinteiset traditiot, kuten vapun, avajaisviikon ja vuosijuhlat ja olin yhteydessä eri kulttuuritoimijoihin. Olen päässyt tekemään töitä monien eri sidosryhmien ja tahojen kanssa sekä verkostoitumaan kulttuuritoimijoiden parissa. Kulttuurivastaavana pääsee toteuttamaan ja ideoimaan melko vapain käsin ja kehittämään kulttuuripuoltamme edelleen. Työskentely on ollut paikoitellen hyvin hektistä, pitkät päivät tulevat tutuiksi ja paineensietokykyä koetellaan, mutta samalla se on myös äärimmäisen hauskaa ja palkitsevaa ja todella opettavaista. 

Pääsin jättämään oman kädenjälkeni tapahtumiin, mitkä muistetaan helposti vielä vuosienkin päästä. Tänä vuonna TYY juhlistaa 95. juhlavuottaan ja se on tuonut oman lisänsä perinteisten tapahtumien rinnalle juhlavuoden lisätapahtumien muodossa. Ensi vuodesta tuleekin todennäköisesti kevyempi, mikä vapauttaa aikaa kulttuuritapahtumien kehittämiselle ja antaa tilaa omalle ideoimiselle."