Olet täällä

Hallituksen kokoukset

2022

13/2022

Hallituksen päätösluettelo 13/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.5.2022 päättänyt:

 • allekirjoittaa kannanoton biodiversiteettistrategiasta.
 • jatkaa kestävä kehityksen viikon koordinaattorin hakua 17.05. klo 12.00 asti.

Turussa 13.5.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
Esityslista 13/202229.15 KB
esliliite1_kannanotto_biodiversiteettistrategiasta.pdf26.9 KB

12/2022

Hallituksen päätösluettelo 12/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.5.2022 päättänyt:

 • lisätä jäsenmaksun yhteydessä kerättäviin vapaaehtoisiin maksuihin mahdollisuuden lunastaa ylioppilaskunnan julkaisema historiateos seuraavasti: "Tyylikkäät vuodet. Turun yliopiston ylioppilaskunta 100 vuotta" -kirja 35 €.
 • että TYYn edustajana Turun yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmässä jatkaa järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty.
 • lausua yliopiston kielitaidon osoittamisen ohjeistuksesta.

Turussa 6.5.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
Esityslista 12/202231.32 KB
esliliite1_lausuntopyynto_kielitaitoasioita_koskevat_ohjeet.pdf47.45 KB
esliliite2_ylioppilaskunnan_lausunto_yliopiston_ohjeistuksesta_kielitaidon_osoittamiseksi.pdf28.61 KB

11/2022

Hallituksen päätösluettelo 11/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.4.2022 päättänyt:

 • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

Sambia-hanke 5,00 €
Sambia-hanke 10,00 €
TYY100 5,00 €
Lakkikokardi: siipisoihtu ylioppilaslakkiin 15,00 €
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €

 • määrätä kokoussanktion Tuomas Almille ja varojen käyttökohteeksi hallituksen suhdetoiminta ja edustus -momentin.
 • lausua yliopistolle yliopiston Afrikka-linjauksista.
 • myöntää 0,7 % -varat Sambia-hankkeelle sekä Liana ry:lle. Summa jaetaan tasan projektien välillä.
 • avata haun Kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattorin tehtävään ajaksi 22.04.–09.05.2022.
 • myöntää Karoliina Nurmiolle eron kehitysyhteistyösiivestä.
 • merkitä tiedoksi TYYlikkään Vappusatasen talousarvion.

Turussa 22.4.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/202236.01 KB
esliliite1_tyyn_lausunto_turun_yliopiston_afrikka-linjauksista.pdf26.44 KB
esliliite2_suunnitelma_07_-varojen_kaytosta.pdf44.78 KB
esliliite3_hakukuulutus_kestavan_kehityksen_viikko_2022.pdf32.66 KB

10/2022

Hallituksen päätösluettelo 10/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.4.2022 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista hallituksen valmisteleman luonnoksen pohjalta.
 • esittää edustajistolle, että ylioppilaskunnan hallintosäännön 22 §:ään lisätään uusi momentti: "Hallituksen jäsenet voivat osallistua tietoteknisiä apuvälineitä hyödyntäen hallituksen kokoukseen, kun hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle etäkokouksena."
 • vakinaistaa Hanna Kiiskilän työsuhteen tapahtumatuottajana.
 • peruuttaa Laura Forsmanin luottokortin.
 • hankkia järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitylle ylioppilaskunnan luottokortin.
 • lausua yliopiston esityksestä akateemisen uramallin käyttöönotosta.
 • hyväksyä hakukuulutuksen Vuoden opettaja ja opintojakso 2022 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan haun.

Turussa 8.4.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
esl10_2022.pdf36.37 KB
esliliite1_poliittinen_linjapaperi_lahetekeskusteluun.pdf170.07 KB
esliliite3_turun_yliopiston_akateemisen_uramallin_kayttoonotto.pdf173.71 KB
esliliite4_kaavio_turun_yliopiston_uramallista.pdf20.27 KB
esliliite5_vuoden_opettaja_ja_opintojakso_2022_-hakukuulutus.pdf44.95 KB
esliliite6_vuoden_opettaja_ja_opintojakso_-haun_esittelyteksti_koulutusneuvoston_maaliskuun_kokouksessa.pdf10.79 KB

9/2022

Hallituksen päätösluettelo 9/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.3.2022 päättänyt:

 • nimetä pääsihteeri Petra Peltosen TYYn edustajaksi ja hänen varajäsenekseen hallituksen jäsen Arvi Tolvasen yliopiston riskienhallinnan ohjausryhmään.
 • hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän paikallisen sopimuksen sekä paikallisen palkkaratkaisun.

Turussa 25.3.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
Esityslista 9/202229.17 KB
esliliite1_paikallinen_sopimus_tyy_2022.pdf16.06 KB

8/2022

Hallituksen päätösluettelo 8/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16.3.2022 päättänyt:

 • valita Heta Laihon viestintäasiantuntijaksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta. 
 • jatkaa Fc KY-Sport ry:n, Kulma ry:n sekä Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n järjestöasemaa sekä vahvistaa Korkkivika ry:n ja PoriSpeksi ry:n poistamisen järjestöluettelosta.
 • lausua yliopistolle ulkomaalaislain muutoksesta.

Turussa 16.3.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/202232.21 KB
esliliite1_viestintaasiantuntijan_hakukuulutus.pdf29.32 KB
esliliite2_tyyn_lausunto_sisaministerion_ehdotukseen_ulkomaalaislain_muuttamisesta.pdf29.57 KB

7/2022

Hallituksen päätösluettelo 7/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.3.2022 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen vuodelta 2021.
 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2021. 
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • esittää edustajistolle, että se päättää erota Opiskelijoiden liikuntaliitosta 1.10.2022 ja että hallitus huomioi eron toiminnalliset vaikutukset valmistellessaan toimintasuunnitelmaa vuodelle 2023.
 • määrätä kokoussanktiot Akseli Tiitalle ja Tuomas Almille ja varojen käyttökohteeksi Unicefin hätäapurahaston.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2022.
 • nimetä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen ylioppilaskunnan edustajaksi UTUPEDA-ryhmään. Hänen varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
 • merkitä tiedoksi budjettiluonnoksen tapahtumaan TYYlikäs satanen.

Turussa 11.3.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
Esityslista 7/202238.4 KB
esliliite1_toimintakertomus_2021.pdf183.73 KB
esliliite2_tilinpaatos_ja_tilintarkastuskertomus_2021.pdf2.2 MB

6/2022

Hallituksen päätösluettelo 6/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.2.2022 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Lausunto Suomen ylioppilaskuntien liiton eduskuntavaaliohjelman luonnoksesta”. 
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2022:

TYY 69,1 %
ÅAS 19,1 %
TUO 11,8 %.

 • nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen jäseneksi Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeen ohjausryhmään.
 • myöntää eron Satu Nurmelle sekä Jenna Rautionaholle ja nimetä vieraskielisten ohjelmien apurahatoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen ja varajäseneksi hallituksen jäsen Tuomas Almin.
 • lausua Suomen ylioppilaskuntien liiton eduskuntavaaliohjelman luonnoksesta.
 • että Statistika ry:n järjestöluokitus muutetaan ainejärjestöksi.
 • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.
 • lausua yliopistolle ulkomaalaislain 5 luvun muutoksesta.

Turussa 25.2.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/202252.25 KB

5/2022

Hallituksen päätösluettelo 5/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 18.2.2022 päättänyt:

 • avata haun viestintäasiantuntijaksi ajalle 18.2.–4.3. klo 12.00.
 • avata haun kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajaksi ajalle 18.2.–4.3. klo 12.00.

Turussa 18.2.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/202231.5 KB

4/2022

Hallituksen päätösluettelo 4/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.2.2022 päättänyt:

 • nimetä TYYn edustajiksi Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään varsinaiseksi jäseneksi hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarisen ja varajäseneksi hallituksen jäsen Juho Pitkärannan. 
 • että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.
 • myöntää eron Sofia Saariselle ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Tiitan yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
 • myöntää eron Jenna Rautionaholle ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Arvi Tolvasen yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
 • myöntää eron Jenna Rautionaholle ja valita ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Arvi Tolvasen yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyötiimiin.
 • kommentoida yliopiston suositusta vammaisia opiskelijoita ja erilaisia opiskelijoita koskevista erityisjärjestelyistä.
 • hyväksyä Valokuvaus JPaijan tarjouksen valokuvauksesta.

Turussa 11.2.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esl04_2022.pdf41.71 KB

3/2022

Hallituksen päätösluettelo 3/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.1.2022 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2022 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
 • esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyydestä.
 • nimetä hallituksen jäsen Juho Pitkärannan TYYn edustajaksi Vanhankaupungin kehittämistyön yhteistyöryhmään.
 • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman Mingbai ry:lle ja Turun Akateeminen Keski- ja Itä-Eurooppa -seura (Takis) ry:lle, poistaa kuulemisajan jälkeen ne järjestöt, jotka eivät ole toimittaneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2022.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä ajoissa hakeneille järjestöille.
 • valita avustustoimikuntaan Siiri Simolan, Salla Wiklundin ja Aino Räiken.
 • myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä hallituksen jäsen Tuomas Almin ylioppilaskunnan edustajaksi Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
 • valita tiedekuntakohtaisen halloped-koordinaattorit seuraavasti:

                             Humanistinen tiedekunta
                             Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (HKT-laitos): Sara Lenkkeri
                             Kielten ja käännötieteiden laitoksen koordinaattori valitaan myöhemmin

                             Kasvatustieteiden tiedekunta
                             Taru Puustjärvi (Laura Sysimetsä)

                             Lääketieteellinen tiedekunta
                             Roosa Rahkonen (Aino Virolainen)

                             Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
                             Roosa Ruokonen (Fanni Ristioja)

                             Oikeustieteellinen tiedekunta
                             Kaapo Havuluoto (Katariina Juhakoski)

                             Teknillinen tiedekunta
                             Jutta Lindfors (Viola Inkinen)

                             Turun kauppakorkeakoulu
                             Ella Rantalaa (Wili Wrangell)

                             Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
                             Victoria Luovikari (Matleena Halla).

 • nimetä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen yliopiston digiohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi.
 • myöntää eron Maria Niemiselle ja Sofia Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Veera Pajusen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
 • myöntää eron Maria Niemiselle ja nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen hallituksen jäsen Veera Pajusen Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään.
 • myöntää eron Sofia Saariselle ja Maria Niemiselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Akseli Tiitan ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen yliopiston Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään.
 • myöntää eron Maria Niemiselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Veera Pajusen ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen yliopiston Kestävät kampusarjen toiminnot työryhmään.
 • myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Maria Niemiselle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi hallituksen jäsen Veera Pajusen ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen Reilun kaupan kannatusryhmään.
 • myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä hallituksen jäsen Arvi Tolvasen ylioppilaskunnan edustajaksi Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
 • myöntää eron Suvituuli Lundmarkille ja nimeää hallituksen jäsen Siiri Turusen TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2022. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä jatkaa Elisa Pirinen ja hänen varajäsenenään Marko Mäkinen.
 • myöntää eron Suvituuli Lundmarkille ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2022 hallituksen jäsen Akseli Tiitan. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän jäsenenä.
 • valita TYYlle uuden logon ja visuaalisen ilmeen.

 

Turussa 2.2.2022

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/202296.01 KB
liite2_jarjestoluettelo_2022_ja_ta-ennakot.pdf31.43 KB
liite3_hakukuulutus_avustustoimikuntaan.pdf13.67 KB
liite4_koonti_esityksista_tyyn_hallinnon_opiskelijaedustajien_koordinaattoreista_vuodelle_2022.pdf37.83 KB
liite5_esityspyynto_tyyn_hallinnon_opiskelijaedustajien_koordinaattoreista_vuodelle_2022.pdf34.24 KB
liite6a_logoluonnos1.pdf329.19 KB
liite6b_logoluonnos2.pdf379.41 KB
liite7a_ilmeluonnos1.pdf302.01 KB
liite7b_ilmeluonnos2.pdf181.77 KB

2/2022

Hallituksen päätösluettelo 2/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.1.2022 päättänyt:

 • peruuttaa Aliisa Wahlstenin tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi. 
 • myöntää hallituksen puheenjohtaja Camilla Saariselle tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Saariselle ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
 • valita Juho Pitkärannan juhlavuositoimikuntaan Maria Niemisen tilalle sekä vaihtaa toimikuntaan Laura Forsmanin opintovapaan ajaksi tapahtumatuottaja Hanna Kiiskilän.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • avata täydennyshaun avustustoimikuntaan vuodelle 2022. Hakuaika päättyy 27.1.2022.
 • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Aliisa Wahlstenille ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
 • ylioppilaskunnan edustajista koulutusneuvostoon ja sen alaisiin jaostoihin seuraavasti:
   
  • Myöntää eron Sofia Saariselle, ja valita hallituksen jäsen Arvi Tolvasen varajäseneksi koulutusneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varsinaisena jäsenenä.
  • Myöntää eron Suvituuli Lundmarkille hyvinvointijaostosta, ja valita hallituksen varapuheenjohtaja Akseli Tiitan jaoston varsinaiseksi jäseneksi. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.
  • Myöntää eron Anna Ryzhovalle ja Satu Nurmelle kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta, ja valita jaostoon kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen jäsen Tuomas Almin varajäseneksi.
  • Myöntää eron Jenna Rautionaholle, ja valita hallituksen jäsen Arvi Tolvasen varsinaiseksi jäseneksi jatkuvan oppimisen jaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
    
 • myöntää eron Jenna Rautionaholle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen hallituksen jäsen Arvi Tolvasen.
 • myöntää eron Sofia Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Tuomas Almin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
 • myöntää eron Suvituuli Lundmarkille ja nimetä Siiri Turusen ylioppilaskunnan edustajaksi Turun YTHS:n terveystyöryhmään.

 

Turussa 18.1.2022

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 2/202259.05 KB
esliliite1_vuosijuhlamuistio_2022.pdf29.57 KB
esliliite2_hakukuulutus_avustustoimikuntaan.pdf13.67 KB

1/2022

Hallituksen päätösluettelo 1/2022

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 17.12.2021 päättänyt:

 • valita Akseli Tiitan hallituksen varapuheenjohtajaksi.
 • päättänyt sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Akseli Tiitta: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, Satakunnan kampukset
Tuomas Alm: kansainväliset asiat, viestintä, yrityssuhteet
Juho Pitkäranta: opiskelijakulttuuri, kuntapolitiikka, kehitysyhteistyö
Veera Pajunen: järjestöt, avustustoimikunta, kulttuuri, ympäristö
Arvi Tolvanen: koulutuspolitiikka, työelämä, kuntapolitiikka
Siiri Turunen: viestintä, tuutorointi, vapaaehtoiset, sosiaalipolitiikka.

 • että hallituksen säännöllinen kokousaika on joka toinen perjantai kello 10.00.
 • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
 • hyväksyä kokoussanktiojärjestelmän ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti.

Turussa 17.12.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/202243.27 KB
esliliite3_muistio_sanktiojarjestelma_2022.pdf14.67 KB
2021

31/2021

Hallituksen päätösluettelo 31/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.12.2021 päättänyt:

 • hylätä oikaisuvaatimuksen päätöksestä 334/2021.
 • palauttaa päivitetyn henkilöstösuunnitelman 2021–2022 valmisteluun.

Turussa 22.12.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 31/202125.58 KB
esliliite2_paivitetty_henkilostosuunnitelma_2021-2022.pdf202.95 KB

30/2021

Hallituksen päätösluettelo 30/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.12.2021 päättänyt:

 • panna pöydälle päivitetyn henkilöstösuunnitelman 2021–2022 hyväksymisen.
 • nimittää Anni Savolaisen Turun ylioppilaslehden määräaikaiseksi päätoimittajaksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • ottaa käyttöön Hall of Fame -käytännön, varata kustannuksiin 800 € sektorivaroista, jakaa vuoden 2021 Hall of Fame -maininnat seuraavasti:

Koulutuspolitiikan edistäjä: Kartelli ry
Kunniamaininnat: Humanitas ry, PorKy ry sekä TLKS:n EVOT.

Sosiaalipolitiikan edistäjä: Fobia ry
Kunniamaininnat: Humanitas ry ja PorKY ry.

Tapahtumien ja opiskelijakulttuurin vaalija: TuKY ry
Kunniamaininnat: Kulma ry, Akateeminen partiokilta ry, Opekas ry

Yhteisöllisin järjestö: PorKy ry ja Kulma ry
Kunniamaininnat: Teekkarikomissio ry, Index ry ja Opekas ry

Vaihtuva teemapalkinto 2021 – Mielenterveyden edistäjä: TuKY ry
Kunniamaininta: Dialecticary, Fobia ry ja Sosiaalitieteiden klubi ry

sekä valuuttaa kansainvälisyyssiiven valitsemaan International Awardin saajan.

 • tilata järjestöille lainattavaksi pop up -teltan painatuksineen ja varata tarkoitukseen 700 € sektorivaroista.
 • valita ylioppilaskunnan edustajat yliopiston uusiin ohjausryhmiin seuraavasti (suluissa varajäsen):

Digiohjausryhmä:
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen, henkilö ilmoitetaan tammikuussa (koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander)

Yleishallinnollinen ohjausryhmä:
Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander (järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniitty)

 • valita vuoden 2021 Supertuutoriksi Vilma Linnun ja Kv-Supertuutoreiksi Kalle Kujalan ja Henna Isokorven.
 • olla valitsematta TYYlle uutta logoa.
 • hyväksyä ympäristöoppaan.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Viking Linen kanssa vuodelle 2022.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Osuuspankin kanssa vuodelle 2022.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa vuodelle 2022.
 • muissa esille tulevissa asioissa, että jouluttaminen voidaan aloittaa joulukuussa.

Turussa 20.12.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 30/202162.42 KB
esliliite1_paivitetty_henkilostosuunnitelma_2021-2022.pdf202.95 KB
esliliite3_rehtorin_paatos_ohjausryhmien_perustaminen.pdf483.33 KB
esliliite5_tyyn_logoluonnokset.pdf1.24 MB
esliliite6_ymparistoopas.pdf180.38 KB

29/2021

Hallituksen päätösluettelo 29/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.12.2021 päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2021.
 • lausua yliopistolle tohtorikoulutettavien nimikkeestä.

Turussa 10.12.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 29/202137.29 KB
esliliite2_lausuntopyynto_tohtorikoulutettavan_nimikkeesta_23112021.pdf44.67 KB

28/2021

Hallituksen päätösluettelo 28/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.12.2021 päättänyt:

 • valita kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen TYYn edustajaksi Varsinais-Suomen maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon.
 • valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2022 seuraavat henkilöt:

Elias Hakulinen
Oona Honkanen
Elina Järvinen
Ville Kukkonen
Miikka Kärkkäinen
Julia Laukkanen
Sandra Marjamäki
Tuomo Marttila
Joonatan Nikkinen
Axel Ojala
Oskari Pekonen
Kalle Toivonen
Saana Vaissalo.

 • hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta.
 • että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta 31.12.2021 klo 23.59 mennessä.
 • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ylioppilaskunnan edustajaksi ja hänen varajäsenekseen kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtasen yliopiston kielitaito-ohjeistusta valmistelevaan työryhmään.
 • valita siipien varsinaiset jäsenet seuraavasti:

Kansainvälisyysiipi
Karo Kankus, kevätlukukausi 2022
Jessika Gisselberg, kevätlukukausi 2022
Jalmari Polari, kevätlukukausi 2022
Rebekka Aurora Jaatinen, kalenterivuosi 2022
Anna-Maria Orjala, kevätlukukausi 2022
Ellareeta Alatalo, kalenterivuosi 2022

Kehitysyhteistyösiipi
Veera Niemi, kevätlukukausi 2022
Karoliina Nurmio, kalenterivuosi 2022

Yhdenvertaisuussiipi
Monika Keisala, kalenterivuosi 2022

Ympäristösiipi
Veera Rousku, kevätlukukausi 2022
Annika Laitinen, kevätlukukausi 2022
Alli Pappila, kevätlukukausi 2022
Seela Manninen, kevätlukukausi 2022
Veera Kiiskilä, kevätlukukausi 2022
Elisa Olkoniemi, kevätlukukausi 2022

 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.
 • avata jatkohaun tapahtumavapaaehtoiseksi. Haku päättyy 31.1.2022.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa vuodelle 2022.

Turussa 2.12.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 28/202159.47 KB
esliliite3_turun_tietopalvelun_tarjous.pdf430.16 KB
esliliite4_siipiin_valittavat_syksy_2021.pdf27.61 KB
esliliite5_itsenaisyyspaivan_budjetti_2021.pdf3.16 KB

27/2021

Hallituksen päätösluettelo 27/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.11.2021 päättänyt:

 • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin TYYn edustajaksi ja hänen varaedustajakseen järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn sähköisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmään.
 • valita opiskelijaedustajat ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien johtokuntiin kaudelle 1.1.2022–31.12.2023 seuraavasti (suluissa varajäsenet):

Humanistinen tiedekunta                                                                                  
Mikko Kiippa (Henri Laitila)
Miika Vanne (Mariaana Korpela)
Teemu Väisänen (Joni Järvinen)
Ennaliina Leiwo (Sara Lenkkeri)
Paula Pättikangas (Karoliina Nurmio)                 
Jenni Jäntti (Sara Heino)

Kasvatustieteiden tiedekunta
Sofia Saarinen (Anniina Laine)
Elina Koski (Tuuli Elonen)
Armi Söder (Essi Suuriniemi)
Saara Marttila (Taru Puustjärvi)
Mari van den Berg (-)

Lääketieteellinen tiedekunta
Simo Nuuttila (Mikael Eklund)
Onni-Pekka Simola (Vilma Kuvaja) 
Mona Kurtti (Tuula Mattila)
Rebecca Suomi (Aaro Tarvainen)
Antti Väisänen (Jeyaniroshan Jeyapalan)       

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Tommi Tervo (-)                                                                 
Sara Vilja Vihervuori (Vilppu Saarinen)
Siiri Koskinen (Laura-Tuulia Aarnio)
Olli Lintu (Juho Kangasperko)
Julius Eskelinen (Niilo Laine)
Vilma Lintu (-)                                                                                                                                    

Oikeustieteellinen tiedekunta
Emma Suur-Hamari (Katariina Juhakoski)
Camilla Saarinen (Linda-Liisa Kelokari)
Lari Sorvari (Susan Saarinen)                         
Sami Köseoglu (Antti Louhivuori)                      

Teknillinen tiedekunta
Jutta Maria Lindfors (Julia Pyysalo) 
Lauri Orava (Teemu Ranta)
Antti Kankainen (Arttu Huttunen)
Taru Toivonen (Teemu Kivimäki)

Turun kauppakorkeakoulu
Kalle Kahanpää (Atte Leskinen)
Otto Elomäki (Jami Salonen)
Sofia Isolauri (Matilda Hyytiäinen)
Jenna Rautionaho (Katie Astin)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta                                              
Jenni Mäkisalo (Nea Laitinen)
Sami-Egil Ilmari Ahonen (Ville Kurtti)
Liina Valta (Noel Niskanen)

 • käsitellä Lauri Heinosen eron ja valita Axel Ojalan Camilla Saarisen varajäseneksi yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2022 päättyvälle kaudelle.
 • hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan.
 • panna toisen kerran pöydälle asian ”TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen”.

Turussa 29.11.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 27/2021245.52 KB
esliliite1_koonti_jarjestojen_lausunnoista_johtokuntien_opiskelijaedustajien_valinnasta.pdf546.02 KB
esliliite2_valintatoimikunnan_esitys_tiedekuntien_johtokuntiin_opiskelijaedustajaksi_valittavista.pdf52.66 KB
esliliite3_alkuperainen_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf329.43 KB
esliliite6_hakukuulutus_tutkintolautakuntaan.pdf307.9 KB
esliliite8_tyyn_yhdenvertaisuusopas_taitettu_versio_2021-2024.pdf162.47 KB

26/2021

Hallituksen päätösluettelo 26/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.11.2021 päättänyt:

 • valita Jenni Taalikan Rauman opiskelijasihteeriksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • valita Vilma Virtasen asiantuntijaksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • valita Joni Järvisen ja Maria Niemisen opiskelijaedustajiksi yliopiston hallitukseen kaudelle 1.1.2022–31.12.2023.
 • kommentoida yliopiston digiohjelman luonnosta.
 • panna pöydälle asian ”TYY & TYS:n yhteistyösopimuksen uusiminen”.

Turussa 17.11.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 26/202142.88 KB
esliliite1_rauman_opiskelijasihteerin_hakukuulutus_2021.pdf16.33 KB
esliliite2_kv_asiantuntijan_hakukuulutus.pdf36.78 KB
esliliite4_hakukuulutus_yliopiston_hallitus.pdf25.06 KB
esliliite5_yliopiston_digiohjelma_kommentoitavaksi.pdf656.36 KB
esliliite6_ylioppilaskunnan_kommentti_yliopiston_digiohjelmasta.pdf32.09 KB

25/2021

Hallituksen päätösluettelo 25/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.11.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2022–2024.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2022–2024.
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2022–2023.
 • valita Hanna Kiiskilän TYYn tapahtumatuottajaksi.
 • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota.
 • valita pääsihteeri Petra Peltosen TYYn edustajaksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) vuosille 2022–2023.
 • avata haun TYYn vuoden 2022 elokuvatoimikuntaan ajalle 5.11.–22.11.2021 klo 23.59.
 • hyväksyä järjestöpuheenjohtajien virkistäytymistapahtuman budjetin ja käyttää sektorivaroista 800 € tapahtuman järjestämiseen.
 • avata haun TYYn siipiin keväälle 2022 ja kalenterivuodelle 2022 ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.
 • avata haun TYYn tapahtumavapaaehtoisiksi juhlavuodelle 2022 muutetun liitteen mukaisesti ajalle 5.11.–29.11. klo 23.59.

Turussa 9.11.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 25/202161.3 KB
esliliite1_toimintasuunnitelma_ja_tavoiteohjelma_2022-2024.pdf176.24 KB
esliliite3_hakukuulutus_elokuvatoimikuntaan_2022.pdf58.36 KB
esliliite4_puheenjohtajien_virkistaytymisen_budjetti.pdf2.99 KB
esliliite5_hakukuulutus_siivet.pdf48.73 KB
esliliite6_hakukuulutus_tapahtumavapaaehtoiset.pdf30.03 KB

24/2021

Hallituksen päätösluettelo 24/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.10.2021 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Rauman opiskelijasihteerin valitseminen”.
 • jatkaa Rauman opiskelijasihteerin hakua ajalle 22.10.–10.11. klo 16.00.
 • täydentää OLL:n liittokokousdelegaatiota valitsemalla estyneen Mari van den Bergin tilalle Joonas Jormalaisen.
 • nimetä järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn ehdokkaaksi Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän järjestöjaostoon.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2021.
 • solmia sopimuksen Käymäläseura Huussi ry:n kanssa.
 • pidentää hakua yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 1.11. klo 23.59 asti.

Turussa 22.10.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 24/202151.28 KB
hyvliite1_projekti_ja_erillisavustukset_3_2021.pdf25.14 KB

23/2021

Hallituksen päätösluettelo 23/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.10.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 2022–2024 keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
 • avata haun asiantuntijaksi ajalle 8.10.–31.10. klo 23.59.
 • täydentää OLL:n liittokokousdelegaatiota valitsemalla Ville Lahtisen TYYn kolmanneksi edustajaksi ja että hän käyttää kahta (2) ääntä.
 • todeta Viivi Laitisen, Katariina Kökön ja Rebekka Laitisen erot lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta, valita Onni-Pekka Simolan varsinaiseksi jäseneksi varajäseneksi siirtyvän Ali Benkheroufin tilalle sekä todeta Mikael Eklundin ja Juha Sunikan nousevan varsinaisiksi jäseniksi lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • nimetä Petra Peltosen ja Lauri Toivolan TYYn edustajiksi Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2022–31.12.2024.

Turussa 8.10.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 23/202159.3 KB
esliliite1_toimintasuunnitelma_ja_tavoiteohjelma_vuosille_2022-2024.pdf184.34 KB
esliliite2_taloustoimikunnan_esitys_lahetekeskusteluun_kts_2022-2024.pdf105.56 KB
esliliite3_kv_asiantuntijan_hakukuulutus.pdf37.1 KB
esliliite5_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf23.9 KB
esliliite7_nimeamispyynto_turun_ylioppilaskylasaation_hallitukseen.pdf40.77 KB
esliliite8_hakukuulutus_turun_ylioppilaskylasaation_hallitukseen.pdf35.22 KB

22/2021

Hallituksen päätösluettelo 22/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.10.2021 päättänyt:

 • palauttaa valmisteluun asian ”Kansainvälisten asioiden asiantuntijan haun avaaminen”.
 • avata tapahtumatuottajan sijaisen haun ajalle 4.10.–25.10. klo 16.00.
 • vakinaistaa Ville Ritolan työsuhteen sosiaalipoliittisena asiantuntijana ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.

Turussa 4.10.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 22/202131.73 KB
esliliite1_kv_asiantuntijan_hakukuulutus.pdf37.29 KB
esliliite2_tapahtumatuottajan_hakukuulutus.pdf36.84 KB

21/2021

Hallituksen päätösluettelo 21/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.9.2021 päättänyt:

 • valita opiskelijaedustajat Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan 1.9.2024 päättyvälle kaudelle seuraavasti (suluissa varajäsenet):

Elena Rintamäki (Taru Puustjärvi)
Sonja Juntunen (-)

Lisäksi hallitus päätti valita Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan valitun Sonja Juntusen varajäseneksi määräajaksi hallituksen jäsen Jenna Rautionahon. Määräaika päättyy, kun toimielimen opiskelijaedustajat on täydennetty avoimen haun kautta.

 • lausua Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista.
 • varata 1500 € + ALV sektorivaroista valokuvaaja Anna Autiolta tilattaviin lisäkuvauksiin 100-vuotisjuhlavuoden viestintää varten.

Turussa 27.9.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 21/202153.55 KB

20/2021

Hallituksen päätösluettelo 20/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.9.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia ja edustajan käytössä olevia liittokokousääniä.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
 • avata haun Rauman opiskelijasihteeriksi ajalle 10.9.–10.10. klo 23.59.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä vuoden 2021 osalta.
 • myöntää Akateemiset Kansalliset Nuoret ry:lle, Black Swans – Futures Studies Students of Turku ry:lle, JUNecto ry:lle, Kammio ry:lle ja Technica ry:lle järjestöaseman sekä vahvistaa järjestöluettelon 2/2021.
 • todeta Siiri Kaarisalon eron yliopistokollegiosta 1.10.2021 alkaen, ja valita 1.10. varsinaiseksi jäseneksi nousevan Mikko Kiipan varajäseneksi Santeri Pessin yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • todeta Mikko Jaskarin ja Lauri Heinosen erot matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Eemeli Eroselle varajäseneksi Siiri Koskisen ja Matias Karin varajäseneksi Roosa Ruokosen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • todeta Sandra Saranpään ja Ida Leppäsen erot Turun kauppakorkeakoulun johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Samuli Tähtiselle varajäseneksi Sofia Isolaurin ja Mikael Dahlströmin varajäseneksi Heidi Kuusisen Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • nimetä jatko-opiskelija Anita Hartikaisen ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmään.
 • esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Petra Peltosta ja avata haun toisesta jäsenen paikasta.
 • olla valitsematta järjestöä töihin peruttuihin avajaistapahtumiin.

Turussa 10.9.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 20/202183.35 KB
esliliite1_rauman_opiskelijasihteerin_hakukuulutus_2021.pdf57.45 KB
esliliite2_vuosijuhlamuistio_2021.pdf37.14 KB
esliliite3_jarjestoluettelo_2_2021.pdf53.15 KB
esliliite5_hakukuulutus_yliopistokollegioon.pdf60.79 KB
esliliite7_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf103.35 KB
esliliite9_turun_kyn_lausunto_turun_kauppakorkeakoulun_johtokuntaan_hakeneista.pdf36.19 KB
esliliite11_nimeamispyynto_turun_ylioppilaskylasaation_hallitukseen.pdf40.77 KB
esliliite12_hakukuulutus_turun_ylioppilaskylasaation_hallitukseen.pdf30.22 KB

19/2021

Hallituksen päätösluettelo 19/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.8.2021 päättänyt:

 • järjestäytyä uudelleen seuraavasti:

Aliisa Wahlsten: puheenjohtaja
Samuli Tähtinen: varapuheenjohtaja, järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
Suvituuli Lundmark: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta
Maria Nieminen: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö, tuutorointi
Jenna Rautionaho: koulutuspolitiikka, työelämä, yrityssuhteet
Anna Ryzhova: kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
Sofia Saarinen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, viestintä

ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Tähtinen.

 • nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Sofia Saarisen varaedustajaksi koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatyön tiimiin.
 • avata opiskelijaedustajien haun ajalle 15.9.2021–11.10.2021 seuraaviin toimielimiin:

- Yliopiston hallitus
- Yliopistokollegio
- Tiedekuntien johtokunnat

sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan huolehtimaan hakukuulutusten kääntämisestä.

 

Turussa 27.8.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2021197.89 KB
esliliite1_hakukuulutus_yliopiston_hallitus.pdf104.14 KB
esliliite2_hakukuulutus_yliopistokollegio.pdf60.66 KB
esliliite3_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokunnat.pdf104.53 KB

18/2021

Hallituksen päätösluettelo 18/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.8.2021 päättänyt:

 • avata haun Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan.
 • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan etsimään kiinnostuneita jatko-opiskelijoiden joukosta Turun yliopiston Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen ohjausryhmään. TYYn edustaja valitaan hallituksen kokouksessa 10.9.
 • nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Jenna Rautionahon varaedustajaksi yliopiston Digivisio-työryhmään.

Turussa 20.8.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 18/2021149.04 KB
esliliite1_hakukuulutus_kieli-ja_viestintaopintojen_keskuksen_johtokunta.pdf52.39 KB

17/2021

Hallituksen päätösluettelo 17/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.7.2021 päättänyt:

 • hyväksyä pääsihteerisopimuksen TYYn ja Petra Peltosen välillä.
 • avata haun TYYn avajaistapahtumassa avustavalle järjestölle ajalle 4.–24.8.2021 klo 23.59.
 • avata haun TYYlikkään Avauksen lipunmyyntiin ajalle 4.–24.8.2021 klo 23.59.

Turussa 2.7.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 17/2021141.15 KB
esliliite2_hakukuulutus_tyyn_avajaistapahtuman_jarjestelyiden_avustamiseksi.pdf9.44 KB
esliliite3_hakukuulutus_tyylikkaan_avauksen_lipunmyyjiksi.pdf8.9 KB

16/2021

Hallituksen päätösluettelo 16/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.6.2021 päättänyt:

 • myöntää toiminta-avustukset 2021 avustustoimikunnan valmistelun pohjalta.
 • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle.
 • käsitellä Miika Tiaisen, Jeremi Nyyssösen ja Sofia Engblomin erot yliopistokollegiosta, ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Otto Elomäen varajäseneksi Satu Hynnisen, valita Siiri Kaarisalon varajäseneksi Mikko Kiipan ja Roosa Toivosen varajäseneksi Jonne Talosen yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • hyväksyä Taxidata-yhteistyösopimuksen vuosille 2021–2022.

Turussa 11.6.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 16/2021188.54 KB
esliliite6_hakukuulutus_yliopistokollegioon.pdf53.68 KB

15/2021

Hallituksen päätösluettelo 15/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.6.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee syyskuun kokouksessaan tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
 • hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2021−2022.
 • valita sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan YTHS:n Läntisen alueen johtokuntaan.
 • hyväksyä ympäristöoppaan tekstiversion taittoa varten.

Turussa 4.6.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 15/2021325.64 KB
esliliite2_henkilostosuunnitelma_2021-2022.pdf922.55 KB
esliliite3_nimeamiskirje_lantisen_opiskelijat_2021_tyy.pdf47.21 KB
esliliite4_poytakirjaote_valintatoimikunnan_kokouksesta_6_2021.pdf98.36 KB
esliliite5_ymparistoopas.pdf60.27 KB

14/2021

Hallituksen päätösluettelo 14/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.5.2021 päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2021.
 • valita Idamaria Laineen kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattoriksi.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin yliopiston vaalilautakuntaan tarkkailijaksi ja varatarkkailijaksi järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn.
 • lausua yliopistolle esityksestä harjoittelutukimalliksi.
 • valita jäsenet siipiin seuraavasti:

Kansainvälisyyssiipi

Nguyen Ta: syyslukukausi 2021
Romy Bläse: syyslukukausi 2021

Kehitysyhteistyösiipi

Henni Pajunen: lukuvuosi 2021–2022

Ympäristösiipi

Lauri Friberg: lukuvuosi 2021–2022
Sini Kähärä: lukuvuosi 2021–2022

Yhdenvertaisuussiipi

Hanna Korhonen: lukuvuosi 2021–2022

 

Turussa 21.5.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 14/2021236.52 KB
hyvliite1_projekti_ja_erillisavustukset_2_2021.pdf33.28 KB
esliliite3_rehtorin_paatos_vaalilautakunnan_asettamisesta.pdf1.26 MB
esliliite4_ylioppilaskunnan_lausunto_esityksesta_yliopiston_harjoittelutukimalliksi.pdf99.31 KB
esliliite5_lausuntopyynto_turun_yliopiston_uudesta_harjoittelutukimallista_2022.pdf22.35 KB
esliliite5a_lausuntopyynnon_liite_1._esitys_turun_yliopiston_harjoittelutukijarjestelman_kehittamiseksi.pdf528.24 KB
esliliite5b_korjattu_lausuntopyynnon_liite_2._harjoittelutuen_jako_ja_kaytto_2018-2020.pdf9.86 KB
esliliite6_siipiin_valittavat_kevat_2021_jatkohaku.pdf106.55 KB

13/2021

Hallituksen päätösluettelo 13/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.5.2021 päättänyt:

 • avata haun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenen täydentämiseksi.
 • hyväksyä juhlavuoden vuosijuhlien tarjouksen.

Turussa 7.5.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 13/2021142.25 KB
esliliite1_hakukuulutus_yliopiston_hallitus.pdf97.8 KB

12/2021

Hallituksen päätösluettelo 12/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.4.2021 päättänyt:

 • avata pääsihteerin toimen hakuun ajalle 28.4.2021–17.5.2021 klo 23.59, johon mennessä vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee palauttaa hallituksen puheenjohtajan sähköpostiin (tyy-pj@utu.fi).

Turussa 28.4.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/202197.48 KB
esliliite1_hakukuulutus_paasihteerin_toimeen.pdf19.73 KB

11/2021

Hallituksen päätösluettelo 11/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.4.2021 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Ylioppilaskunnan edustajan nimeäminen yliopiston digiohjelman valmisteluryhmään”.
 • hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä.
 • merkitä tiedoksi katsauksen Kestävän kehityksen viikon koordinaattorin hakijatilanteeseen ja jatkaa hakua 10.5. klo 23.59 asti.
 • valita siipiin jäsenet seuraavasti:

Kansainvälisyysiipi
Victor Kathan Sarker: kalenterivuosi 2021­–2022

Kehitysyhteistyösiipi
Elli Peltonen: kalenterivuosi 2021–2022

Ympäristösiipi
Eeva-Maria Vaajamo: syylukukausi 2021

ja jatkaa hakua 10.5. klo 23.59 asti.

 • hyväksyä sopimuksen Otus sr:n kanssa ja varata sektorivaroista 817,06 € toimeentuloselvitystä varten.
 • esittää SYL:lle Suvituuli Lundmarkia jäseneksi YTHS:n mielenterveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmään.
 • valita hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin varaedustajaksi yliopiston digiohjelman valmisteluryhmään

Turussa 23.4.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/2021235.88 KB
esliliite1_suunnitelma_07-varojen_kaytosta_2021.pdf42.91 KB
esliliite2_kehitysyhteistyosiiven_kokouksen_muistio.pdf12 KB
esliliite3_siipiin_valittavat_kevat_2021.pdf28.7 KB
esliliite5_nimeamispyynto_mielenterveyden_edistamisen_projektin_koordinaatioryhmaan.pdf80.52 KB

10/2021

Hallituksen päätösluettelo 10/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.4.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päivittää TYYn yritysyhteistyön linjat -dokumenttia hallituksen esityksen mukaisesti.
 • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

Sambia-hanke 4,70 €
TYY100 4,80 €
Lakkikokardi 15,00 €
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €.

 • hyväksyä yhdenvertaisuusoppaan taittoa varten.
 • avata haun paikalliskoordinaattorin tehtävään ajaksi 9.4.–19.4. klo 23.59.

Turussa 9.4.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 10/202136.74 KB
ESLILIITE1 TYYn yritysyhteistyön linjat28.85 KB
ESLILIITE2 Yhdenvertaisuusopas323.59 KB
ESLILIITE3 Hakukuulutus kestävän kehityksen viikko 202139.12 KB

9/2021

Hallituksen päätösluettelo 9/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.3.2021 päättänyt:

 • että projektiavustuksia voidaan poikkeuksellisesti myöntää vuoden 2021 aikana päättyvissä hauissa ohjesäännöstä poiketen tapahtumien ruoka- ja juomatarjoiluihin sekä toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa.
 • jatkaa Chinese Students and Scholars Association in Turku ry:n, KKOY ry:n, KY-Gourmet ry:n, KY-Visio ry:n, Porin akateeminen tanssimusiikin arvostusseura ry:n ja Rausku ry:n järjestöasemaa sekä vahvistaa Kammio ry:n poistamisen järjestöluettelosta.
 • hyväksyä hakukuulutuksen Vuoden opettaja ja opintojakso 2021 -haulle ja valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan haun maaliskuun aikana.
 • avata haun TYYn siipiin syksylle 2021 ja lukuvuodelle 2021–2022 ajalle 6.–19.4. klo 23.59.
 • päivittää Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen.

Turussa 26.3.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/2021234.76 KB
esliliite1_vuoden_opettaja_ja_opintojakso_2021_-hakukuulutus.pdf57.11 KB
esliliite2_vuoden_opettaja_ja_opintojakso_-haun_esittelyteksti_koulutusneuvoston_maaliskuun_kokouksessa.pdf27.91 KB
esliliite3_hakukuulutus_siivet.pdf195.55 KB
esliliite4_siipien_toiminnan_ja_valinnan_ohjeistus_2021.pdf380.66 KB

8/2021

Hallituksen päätösluettelo 8/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.3.2021 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2020.
 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2020.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.
 • hylätä oikaisuvaatimuksen päätöksestä 59/2021.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2021.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Yliopistojen työelämäpalvelut yrityksille -hankkeen ohjausryhmään hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
 • lausua opiskelijoiden päihdeohjelmasta.
 • hyväksyä verkkosivujen toimitussopimuksen Drontti Oy:n kanssa.

Turussa 15.3.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/2021282.7 KB
esliliite1_toimintakertomus_2020.pdf2.81 MB
esliliite2_tilinpaatos_ja_tilintarkastuskertomus_2020.pdf2.53 MB
esliliite5_opiskelijoiden_paihdeohjelma_2021_lausuntokierrokselle.pdf243.95 KB
esliliite6_tyyn_lausunto_yliopiston_esityksesta_opiskelijoiden_paihdeohjelmaksi.pdf145.2 KB

7/2021

Hallituksen päätösluettelo 7/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.2.2021 päättänyt:

 • hyväksyä Turun yliopiston kanssa solmittavan sopimuksen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista.
 • valita Kaisa-Riitta Ahon Terve mieli -projektityöntekijäksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • nimetä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta saavien hankkeiden yhteiseen ohjausryhmään varapuheenjohtajaksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan, hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin, ja ohjausryhmän jäseneksi hallituksen jäsen Samuli Tähtisen, ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Maria Niemisen.
 • hyväksyä toiminta-avustusten pisteytyskriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.
 • lausua yliopistolle hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamisesta.
 • myöntää eron Tanja Laimille ja Vilppu Kuusipalolle, ja nimetä Karoliina Nurmion varsinaiseksi jäseneksi ja Mikko Kiipan Teemu Heleniuksen varajäseneksi humanistisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • valita Noora Anttilan Veera Pajusen varajäseneksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron Tiia Ylä-Peräiselle ja valita Aleksi Kokkosen Eveliina Kuntun varajäseneksi yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • täydentää kirjaston neuvottelukuntia seuraavassa täydennyshaussa.
 • valita TYYn edustajaksi saavutettavuustyöryhmään sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin.
 • palauttaa valmisteluun yhdenvertaisuusoppaan tekstiversion.

Turussa 25.2.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/2021331.21 KB
esliliite3_tyyn_lausunto_hallituksen_selonteosta_kotoutumisen_edistamisen_uudistamisesta.pdf46.68 KB
esliliite5_yhdenvertaisuusopas.pdf235.85 KB

6/2021

Hallituksen päätösluettelo 6/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.2.2021 päättänyt:

 • olla esittämättä SYL:lle edustajaa KENKKUun.
 • valita tiedekuntia edustavien järjestöjen esityksistä loput tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2021 seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta
Mikko Kiippa, kieli- ja käännöstieteiden laitoksen koordinaattori
Anni Ollila, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen koordinaattori

Lääketieteellinen tiedekunta
koordinaattori Rosanne Lahti
varakoordinaattori Laura Tallgren

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
varakoordinaattori Maria Haataja

 • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelutiimiin.
 • verkkosivujen toimittajaksi Drontti Oy:n ja valtuuttaa viestintäasiatuntija Frida Pessin ja järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn valmistelemaan sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Turussa 10.2.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/2021186.84 KB

5/2021

Hallituksen päätösluettelo 5/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.2.2021 päättänyt:

 • kumota päätöksen 441/2017 ”Kaksois- ja yhteistutkinto-ohjelmien jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen”. Päätös koskee uusia aloittavia kaksois- ja yhteistutkintoa suorittavia opiskelijoita lukuvuodesta 2021–2022 alkaen.
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2021:

TYY 65 %
ÅAS 18 %
TUO 17 %.

Turussa 5.2.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/2021141.65 KB

4/2021

Hallituksen päätösluettelo 4/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.1.2021 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiat ”Avustustoimikunnan täydennyshaku” sekä ”Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen”.
 • esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2021 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
 • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • avata haun Terve mieli -hankkeen projektityöntekijäksi ajalle 29.1.–14.2. klo 23.59.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi pääsihteeri Petra Peltosen Turun yliopiston Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvostoon.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi järjestö- ja hallintoasiantuntija Lauri Lahoniityn ja varaedustajaksi viestintäasiantuntija Frida Pessin yliopiston tiedonhallinnan ohjausryhmään.
 • valita TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan Ryhmä 40 000:n edustajaksi Campus Sportin ohjausryhmään vuodeksi 2021.
 • vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, myöntää järjestöaseman Konetekniikan kilta Machina ry:lle, Materiaalitekniikan kilta Adamas ry:lle, Semppu Ensemble ry:lle, Turun kauppatieteellinen golfseura ry:lle ja Turun Kauppatieteelliset Kestävän Kehityksen Edistäjät ry:lle, poistaa järjestöasemasta kuulemisajan jälkeen ne yhdistykset, jotka eivät ole tehneet järjestöilmoitusta sekä vahvistaa luettelon 1/2021.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille.
 • valita Katariina Juhakosken, Jeremi Nyyssösen sekä Camilla Saarisen avustustoimikuntaan vuodelle 2021.
 • avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 29.1.–8.2.2021 klo 23.59 asti.
 • myöntää eron Kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Liisa Orannalle.
 • että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.

Turussa 1.2.2021

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 4/2021334.31 KB
esliliite3_ryhma_40_000_testamentti.pdf128.26 KB
esliliite4_jarjestoluettelo_ja_ta-ennakot.pdf72.67 KB
esliliite5_tyyhakukuulutus_kenkkuun_2021_fin_eng.pdf47.63 KB

3/2021

Hallituksen päätösluettelo 3/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.1.2021 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Avustustoimikunnan täydennyshaun avaaminen”.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee juhlavuositoimikunnan hallituksen esityksen mukaisesti.
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.
 • peruuttaa Sofia Engblomin tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
 • myöntää hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Wahlstenille ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • valita Miikko Kiipan avustustoimikuntaan.
 • avata täydennyshaun jatkon avustustoimikuntaan vuodelle 2021. Haku päättyy 25.1. klo 23.59.
 • myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon varajäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmelle vieraskielisten tutkinto-ohjelmien apurahatoimikuntaan.
 • myöntää eron Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Anna Ryzhovan ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmään.
 • myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
 • valita opiskelijaedustajat tutkintolautakuntaan kaudelle 1.1.2021–31.12.2022 seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet (varajäsenet)
Paula Pättikangas (Jenni Mäkisalo)
Lauri Heinonen (Camilla Saarinen)

 • valita tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2021 seuraavasti (suluissa varajäsen):

Humanistinen tiedekunta
nimitetään myöhemmin
Kasvatustieteiden tiedekunta
Mari van den Berg (Annette Kuligin)
Lääketieteellinen tiedekunta
nimitetään myöhemmin
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Ida Mäkinen (Amanda Myntti)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Katariina Juhakoski (Emma Suur-Hamari)
Teknillinen tiedekunta
Miika Peltotalo (Samuli Pyytövaara)
Turun kauppakorkeakoulu
Wili Wrangell (Satu Hynninen)
Yhteiskuntatieteellinen
Anniina Laine (vara nimetään myöhemmin)

 • myöntää eron Mari van den Bergille ja Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Sofia Saarisen hänen varajäsenekseen yliopiston Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
 • myöntää eron ryhmästä Mari van den Bergille ja valita hallituksen jäsen Maria Niemisen TYYn edustajaksi Turun yliopiston hiilineutraalisuustyöryhmään.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi ja hallituksen jäsen Maria Niemisen hänen varajäsenekseen yliopiston Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään.
 • myöntää eron Mari van den Bergille ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Kestävät kampusarjen toiminnot -työryhmään.
 • myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Kristaps Kovalonoksille ja nimetä hallituksen jäsen Maria Niemisen TYYn edustajaksi Reilun kaupan kannatusryhmään.
 • myöntää eron johtoryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlstenin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita varsinaisena jäsenenä jatkavan koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin varajäseneksi hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi koulutusneuvostoon.
 • myöntää eron Aliisa Wahlstenille hyvinvointijaostosta ja valita hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin ylioppilaskunnan edustajaksi jaostoon. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa jaoston puheenjohtajana.
 • myöntää eron Kristaps Kovaļonoksille kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostosta ja valita varajäseneksi hallituksen jäsen Anna Ryzhovan. Kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmi jatkaa varsinaisena jäsenenä.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja valita hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi jatkuvan oppimisen jaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa varajäsenenä.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
 • myöntää eron Camilla Saariselle ja nimetä hallituksen jäsen Jenna Rautionahon ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
 • myöntää eron Mari van den Bergille ja valita koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ja hänelle varajäseneksi hallituksen jäsen Sofia Saarisen ylioppilaskunnan edustajiksi yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän ohjausryhmään.
 • myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimetä hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2021. Toimikunnan varsinaisena opiskelijajäsenenä jatkaa Elisa Pirinen ja hänen varajäsenenään Marko Mäkinen.
 • myöntää eron Aliisa Wahlstenille ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2021 hallituksen jäsen Suvituuli Lundmarkin. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän jäsenenä.

Turussa 18.1.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/2021542.13 KB
esliliite2_vuosijuhlamuistio_2021.pdf34.54 KB
esliliite5_koonti_esityksista_tiedekuntakohtaisiksi_opiskelijaedustajien_koordinaattoreiksi_vuodelle_2021.pdf25.19 KB
esliliite6_tyyn_esityspyynto_vuoden_2021_opiskelijaedustajien_koordinaattoreista.pdf136.64 KB

2/2021

Hallituksen päätösluettelo 2/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.1.2021 päättänyt:

 • lausua yliopistolle koulutuspoliittisesta selonteosta ja välittää lausunnon tiedoksi Suomen ylioppilaskuntien liitolle.
 • myöntää eron yhdenvertaisuussiiven jäsenyydestä Anniina Laineelle.

Turussa 11.1.2021

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 2/2021140.97 KB

1/2021

Hallituksen päätösluettelo 1/2021

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2021 on järjestäytymiskokouksessaan 16.12.2020 päättänyt:

 • valita hallituksen varapuheenjohtajaksi Samuli Tähtisen.
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Aliisa Wahlsten: puheenjohtaja
Samuli Tähtinen: varapuheenjohtaja, järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
Suvituuli Lundmark: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta, Satakunnan kampukset
Maria Nieminen: opiskelijakulttuuri, vapaaehtoiset, ympäristö, tuutorointi
Jenna Rautionaho: koulutuspolitiikka, työelämä, yrityssuhteet, viestintä
Anna Ryzhova: kansainvälisyys, kehitysyhteistyö
Sofia Saarinen: koulutuspolitiikka, kuntapolitiikka, viestintä

ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Tähtinen.

 • säännölliseksi kokousajakseen joka toinen perjantai klo 10.00.
 • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
 • hyväksyä kokoussanktiojärjestelmän ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti.

Turussa 16.12.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/2021187.04 KB
esliliite2_muistio_sanktiojarjestelma_2021.pdf53.49 KB
2020

29/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.12.2020 päättänyt:

 • olla myöntämättä Turun ylioppilasteatterille sen hakemaa lisäavustusta, mutta kuitenkin päätti maksaa etukäteisesti Turun ylioppilasteatterille sille edustajiston marraskuun kokouksessa myönnetyn, vuoden 2021 järjestöavustuksen, 4600 euroa.
 • valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2021 seuraavat henkilöt: Oona Honkanen, Mimosa Jaskari, Elina Järvinen, Konsta Kauranen, Nora Khelif, Ville Kukkonen, Julia Laukkanen, Sandra Marjamäki, Tuomo Marttila, Axel Ojala, Oskari Pekonen, Saana Vaissalo.
 • avata täydennyshaun avustustoimikuntaan vuodelle 2021 ajalle 14.12.2020-7.1.2021 klo 23.59.
 • valita matemaattis-luonnontieteellisen johtokunnan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle Mikko Jaskarin varajäseneksi Eemeli Erosen, Matias Karin varajäseneksi Lauri Heinosen, Aliisa Wahlstenin varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen Amanda Myntin, Veera Pajusen varsinaiseksi jäseneksi.
 • merkitä tiedoksi katsauksen tutkintolautakunnan ja kirjaston neuvottelukunnan hakijatilanteeseen ja avata täydennyshaun tutkintolautakuntaan ajalle 14.12.2020-7.1.2021 klo 23.59.
 • valita siipien varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:
  • Kansainvälisyyssiipi
   • Salla Virtanen, puheenjohtaja, kevätlukukausi 2021
   • Oona Jakonen, kevätlukukausi 2021
   • Anna-Maria Orjala, kalenterivuosi 2021
   • Karo Kankus, kalenterivuosi 2021
  • Kehitysyhteistyösiipi
   • Mari Puurunen, puheenjohtaja, kalenterivuosi 2021
   • Paavo Jordman, kalenterivuosi 2021
   • Julianna Reunanen, kevätlukukausi 2021
   • Luukas Salonen, kalenterivuosi 2021
   • Liina Nurmi, kevätlukukausi 2021
  • Yhdenvertaisuussiipi
   • Anniina Laine, kalenterivuosi 2021
   • Semi Laine, kalenterivuosi 2021
   • Henna Garrandt, kalenterivuosi 2021
  • Ympäristösiipi
   • Mari van den Berg, puheenjohtaja, kalenterivuosi 2021
   • Camilla Koljonen, kalenterivuosi 2021
   • Nella Tanninen, kevätlukukausi 2021
   • Hilja Ingerö, kalenterivuosi 2021
   • Eeva Karvonen, kalenterivuosi 2021
   • Sara Kivelä, kevätlukukausi 2021
  • ja että Yhdenvertaisuussiipi järjestäytyy ensimmäisessä tapaamisessaan ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 • esittää TYYn ehdokkaiksi YTHS:n valtuuskuntaan kaudelle 2021-2022 TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Ville Ritolaa sekä hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenia.
 • avata haun juhlavuositoimikunnan alumni- ja kuntalaispaikkoihin ajalle 14.12.2020-12.1.2021 klo 23.59.
 • hyväksyä uusien verkkosivujen tarjouspyynnön ja vaatimusmäärittelyn sekä avata toimittajahaun.

 

Turussa 14.12.2020

Petra Peltonen
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 29/2020359.47 KB
esliliite1_tyt_lisarahoitusahakemus_.pdf113.25 KB
esliliite4_hakukuulutus_johtokunnat_taydennyshaku.pdf96.68 KB
esliliite6_hybridin_lausunto_hakijoista_matemaattis-luonnontieteellisen_tiedekunnan_johtokuntaan.pdf124.96 KB
esliliite7_siipiin_valittavat_syksy_2020.pdf30.4 KB
esliliite8_ohjesaanto_suomen_ylioppilaskuntien_liiton_edustajien_valinnasta_ylioppilaiden_terveydenhoitosaation_valtuuskuntaan.pdf49.77 KB
esliliite9_ythsn_saatekirje_nimityksista_valtuuskuntaan.pdf83.34 KB
esliliite10_hakukuulutus_juhlavuositoimikunta.pdf56.95 KB
esliliite11_tarjouspyynto_tyyn_uudet_verkkosivut_081220.pdf51.81 KB
esliliite12_vaatimusmaarittely_tyyn_uudet_verkkosivut_081220.pdf426.18 KB

28/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.11.2020 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiat ”TYY Guide for International Students ja TYY Guide for Tutors oppaiden painokulut” sekä ”TYYn edustajan valitseminen YTHS:n valtuuskuntaan”.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2020.
 • että järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle 31.12.2020 klo 23.59 mennessä.
 • tilata 200 kpl TYY Guide for International Students -oppaita ja 50 kpl TYY Guide for Tutors -oppaita X-Copysta ja varata tarkoitukseen 680,14 € kansainvälisen toiminnan sektorivaroista.
 • lausua esityksestä yliopiston oppimisanalytiikan ohjelmaksi.
 • myöntää eron Inka Niskaselle ja valita Milla Malinin varajäseneksi Saara Marttilan kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • viedä valintatoimikunnan valmisteltavaksi TYYn edustajan valitsemisen Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) valtuuskuntaan. Hallitus esittää valintatoimikunnalle, että se esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle valtuuskuntaan nimettäväksi TYY ehdokkaiksi sosiaalipoliittisen asiantuntijan, Ville Ritolan sekä hallituksen jäsen, Aliisa Wahlstenin, ilman julkisen haun avaamista.
 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.

Turussa 27.11.2020

Petra Peltonen
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 28/2020256.37 KB
hyvliite1_projekti_ja_erillisavustukset_4_2020.pdf33.28 KB
esliliite3_oppimisanalytiikan_ohjelma_luonnos.pdf337.97 KB
esliliite4_hakukuulutus_johtokunnat_taydennyshaku_4_2020.pdf96.67 KB
esliliite6_koonti_jarjestojen_lausunnoista.pdf55.5 KB
esliliite7_itsenaisyyspaiva2020_budjetti.pdf9.32 KB

27/2020

Hallituksen päätösluettelo 27/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.11.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
 • esittää edustajistolle, että se päättää toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2021–2023.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman 2021–2023.
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2021–2022.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2021 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2021.
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen koosta.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2021.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnalle puheenjohtajan toimikunnan jäsenten keskuudesta.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2021.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää historiatoimikuntaan uuden edustajiston puheenjohtajan Nelli Mäkitalon tilalle.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman.
 • avata haun yliopiston tutkintolautakuntaan. Haku päättyy 30.11.2020 klo 23.59.
 • ottaa kantaa kevään opetusjärjestelyjä koskevan linjauksen tulkintaan.

Turussa 11.11.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 27/2020491.82 KB
esliliite1_toimintasuunnitelma_ja_tavoiteohjelma.pdf1.13 MB
esliliite2_talousarvio_ja_keskipitkan_aikavalin_taloussuunnitelma_2021-2023.pdf97.5 KB
esliliite3_yhdenvertaisuusohjelma.pdf365.41 KB
esliliite4_hakukuulutus_tutkintolautakunta.pdf96.88 KB

26/2020

Hallituksen päätösluettelo 26/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.11.2020 päättänyt:

 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen organisoinnin valmisteluryhmään ja nimetä varajäseneksi hallituksen jäsen Camilla Saarisen.
 • valita TYY98 Online -tapahtumassa palkittavat henkilöt ja järjestöt.

Turussa 4.11.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 26/2020164.94 KB

25/2020

Hallituksen päätösluettelo 25/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 30.10.2020 päättänyt:

 • täydentää OLL:n liittokokousedustajia valitsemalla kolmanneksi edustajaksi Jenna Rautionahon (2 ääntä).
 • täydentää SYL:n liittokokousedustajia valitsemalla Arvi Tolvasen Helen Urhon varajäseneksi ja lähettää pääsihteeri Petra Peltosen liittokokoukseen tarkkailijaksi.
 • avata haun TYYn vuoden 2021 elokuvatoimikuntaan ajalle 30.10.–30.11.2020 klo 23.59.
 • myöntää ylioppilaskunnan hallituksen merkin Ville Ritolalle ja Teemu Perhiölle.
 • esittää kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmea ja Kristaps Kovaļonoksia Turun yliopiston kansainvälisen toiminnan linjausten valmisteluryhmään.
 • valita teknillisen tiedekunnan johtokuntaan kaudelle 1.11.2020–31.12.2021 opiskelijaedustajat seuraavasti (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa):

Miika Peltotalo (Edla Lahtinen)
Kimmo Pyyhtiä (Osmo Jalonen)
Jutta Lindfors (Rita Ojaniemi)
Tiina Nokelainen (Samuli Pyytövaara)

 • myöntää eron Minttu Saarelle ja valita Katariina Kökön varajäseneksi Mikael Eklundin lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron Ida Sukaselle ja Kirsti Sippelille yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita Eveliina Kuntun varajäseneksi Jenni Mäkisalon sekä Perttu Laitilan varajäseneksi Camilla Saarisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • avata haun TYYn siipiin keväälle 2021 ja kalenterivuodelle 2021 ajalle 30.10.–30.11. klo 23.59.
 • päivittää Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen.

Turussa 3.11.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 25/2020398.37 KB
esliliite1_hakukuulutus_elokuvatoimikuntaan_2021.pdf93.81 KB
esliliite3_hybridin_lausunto_teknilliseen_tiedekuntaan_hakeneista.pdf84.04 KB
esliliite4_valintatoimikunnan_esitys_teknillisen_tiedekunnan_johtokuntaan_valittavista.pdf28.21 KB
esliliite5_hakukuulutus_teknillisen_tiedekunnan_johtokunta.pdf103.22 KB
esliliite6_hakukuulutus_laaketieteellisen_tiedekunnan_johtokuntaan.pdf319.53 KB
esliliite9_hakukuulutus_siivet.pdf195.36 KB
esliliite10_siipien_toiminnan_ja_valinnan_ohjeistus.pdf342.83 KB

24/2020

Hallituksen päätösluettelo 24/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.10.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun vuosien 2021–2023 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn ekologisen kestävyyden ohjelman.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn yhdenvertaisuusohjelmasta.
 • valita Aaro Tarvaisen Turun ylioppilaslehden johtokunnan jäseneksi 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
 • tilata kangasmaskeja enimmillään 4200 eurolla, kattaa tilauksen kustannukset sektorivaroista, sekä jakaa maskeja ilmaiseksi jäsenille ja toimittaa niitä myös Satakunnan kampuksille.
 • myöntää TYYn järjestöille mahdollisuuden vuokrata Q-talolta tila veloituksetta kullekin yhtä yhdistyksen kokousta varten vuoden 2020 aikana.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2020.
 • nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi UTUPEDA-ryhmään ja hänen varajäsenekseen koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
 • myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita Jeremi Nyyssösen Siiri Kaarisalon varajäseneksi yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita Lauri Heinosen Valtteri Pulkkisen varajäseneksi yliopiston tutkintolautakuntaan 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
 • palauttaa valmisteluun opiskelijaedustajan valinnan lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.
 • myöntää eron Roni Sirjoselle ja valita Elina Soinisen Sami Köseuglun varajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • jatkaa hakua yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntaan ja muuttaa kuulutusta niin, että haettavana on kaksi varajäsenen paikkaa.
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 kuntapoliittisen ohjelman ja ottaa sen käyttöön kuntavaikuttamisen tueksi.

Turussa 15.10.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 24/2020444.92 KB
esliliite1_toimintasuunnitelma_ja_tavoiteohjelma.pdf943.54 KB
esliliite2_taloustoimikunnan_esitys_lahetekeskusteluun_keskipitkan_aikavalin_taloussuunnitelmaksi_kts.pdf568.85 KB
esliliite3_taloustoimikunnan_esitys_lahetekeskusteluun_keskipitkan_aikavalin_taloussuunnitelmaksi_kts_ve2.pdf565.72 KB
esliliite4_tyyn_ekologisen_kestavyyden_ohjelma_2020.pdf416.51 KB
esliliite5_tyyn_yhdenvertaisuusohjelma_lahetekeskusteluun.pdf267.51 KB
esliliite9_hakukuulutus_kollegio.pdf281.86 KB
esliliite10_hakukuulutus_tutkintolautakuntaan.pdf311.04 KB
esliliite11_hakukuulutus_johtokunnat.pdf319.53 KB
esliliite12_r40k_kuntapoliittinen_ohjelma.pdf30.26 KB

23/2020

Hallituksen päätösluettelo 23/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.10.2020 päättänyt:

 • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • lausua esityksestä yliopiston järjestyssäännöiksi sekä esityksestä opiskelutilojen 24 h -käyttöperiaatteiksi.
 • lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista.

Turussa 2.10.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 23/2020164.5 KB
esliliite3a_pohjaesitys_turun_yliopiston_yoaikaisen_opiskelukayton_tilaratkaisuksi.pdf135.47 KB
esliliite3b_tilasuunnitelmaesitys_opiskelutilojen_24_h_kaytolle.pdf1.07 MB
esliliite3c_ty_jarjestyssaantoluonnos_lausunnolle.pdf10.42 KB
esliliite4_tyyn_lausunto_olln_liittokokousmateriaaleista.pdf38.33 KB
hyvliite2_tyyn_lausunto_esityksista_yliopiston_jarjestyssaannoiksi_ja_24h-tilojen_kayttoperiaatteista.pdf600.58 KB

22/2020

Hallituksen päätösluettelo 22/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.9.2020 päättänyt:

 • muuttaa Kansallisarkiston kanssa tehdyt asiakirja-aineistojen talletussopimukset luovutussopimuksiksi.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Camilla Saarisen ja hänen varajäsenekseen Mari van den Bergin yliopiston Kestävän kehityksen koulutuksen työryhmään.
 • myöntää eron kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Pauliina Rinteelle ja Zhu Qing Renille.
 • lausua opintotukilain muutosesityksestä.

Turussa 25.9.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 22/2020218.26 KB
esliliite1_luovutussopimusluonnos.pdf34.72 KB
esliliite2_tyyn_lausunto_hallituksen_esityksesta_eduskunnalle_laiksi_opintotukilain_muuttamisesta.pdf37.21 KB

21/2020

Hallituksen päätösluettelo 21/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 18.9.2020 päättänyt:

 • että TYY osallistuu SYL 100 -historiateoksen tabula gratulatoriaan.
 • että projektiavustuksia voidaan poikkeuksellisesti jakaa syksyllä 30.9.2020 ja 15.11.2020 päättyvissä hauissa myös toimintaan, joka ei ole kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa toteutettavaa.

Turussa 18.9.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 21/2020162.73 KB

20/2020

Hallituksen päätösluettelo 20/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.9.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun ylioppilaskunnan huomionosoituksista ja merkitsee keskustelun tiedoksi.
 • esittää edustajistolle, että edustajisto valitsee Turun ylioppilaslehden (TYL) johtokunnan puheenjohtajan 31.12.2020 päättyvälle kaudelle.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä olevista liittokokousäänistä, ja että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelmasta ja merkitsee sen tiedoksi.
 • hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2020–2021.
 • nimetä TYYn edustajaksi maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon Ilona Merikallion.
 • myöntää Fc KY-Sport ry:lle, Indian Student Association of Turku (ISAT) ry:lle, Mimesis ry:lle, Porin Akateeminen Tasting Seura ry:lle ja Turun Akateemiselle Luistelijayhdistys ry:lle järjestöaseman, sekä vahvistaa järjestöluettelon 2/2020.
 • avata haun teknillisen tiedekunnan johtokuntaan ajalle 14.9.–12.10. klo 23.59.
 • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin European Campus of City Universities (EC2U) -hankkeen Executive Committee -ryhmään.

Turussa 4.9.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 20/2020475.69 KB
esliliite1_tyyn_kestavan_kehityksen_ohjelma_2020.pdf31.29 KB
esliliite2_henkilostosuunnitelma_2020-2021.pdf918.5 KB
esliliite3_jarjestoluettelo_2_2020.pdf36.83 KB
esliliite4_hakukuulutus_teknillisen_tiedekunnan_johtokunta.pdf103.22 KB

19/2020

Hallituksen päätösluettelo 19/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.8.2020 päättänyt:

 • hyväksyä esityksen Vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi ja esittää sitä yliopiston koulutusneuvostolle.
 • valita opiskelijaedustajat Sote-akatemian ohjausryhmään 31.7.2022 päättyvälle kaudelle seuraavasti (suluissa varajäsen):

Zhu Qing Ren (Sara Heino)
Paula Keinonen (Toni Rajala).

 • valita Liisa Maanpään varsinaiseksi jäseneksi kirjaston luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen yhteiseen neuvottelukuntaan 31.8.2022 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron Moona Haapalalle ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Mikko Jaskarin varajäseneksi Sofia Saarisen yliopistokollegioon 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron Saana Ylikruuville ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Diana Pöldman varajäseneksi Sofia Saarisen kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.

Turussa 21.8.2020

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2020903.16 KB
esliliite4_hakukuulutus_sote-akatemian_ohjausryhmaan_elokuu.pdf95.48 KB
esliliite6_hakukuulutus_kirjaston_neuvottelukuntiin_elokuu.pdf108.6 KB
esliliite7_hakukuulutus_yliopistokollegioon_elokuu.pdf53.59 KB
esliliite8_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin_elokuu.pdf96.55 KB

18/2020

Hallituksen päätösluettelo 18/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.7.2020 päättänyt:

 • nimetä YPA-arvioinnin raportin jatkokäsittelytyöryhmään hallituksen jäsen Camilla Saarisen ja koulutuspoliittisen asiantuntija Joni Kajanderin.

Turussa 29.7.2020

Petra Peltonen

pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 8/2020123.8 KB

17/2020

Hallituksen päätösluettelo 17/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.6.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee syyskuun kokouksessaan tiedoksi puolivuotiskertomuksen.
 • että TYY osallistuu Ylioppilaslehdet 2020 -hankkeeseen.
 • olla vapauttamatta opiskelijaa jäsenmaksusta.
 • Turku-salin alivuokrasopimuksen päättämisestä, solmia sopimuksen tilan käytöstä Unica Oy:n kanssa sekä valtuuttaa pääsihteerin sopimaan vastuunjakotaulukosta koskien tilan käyttöä, huolto-, korjaus- ja muutostöitä sekä siivousta.
 • myöntää toiminta-avustukset 2020.
 • myöntää eron Jeremi Nyyssöselle luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Miika Peltotalolle varajäseneksi Mikko Jaskarin 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • valtuuttaa hallituksen jäsen Saarisen ja koulutuspoliittinen asiantuntija Kajanderin kommentoimaan oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksen luonnosta.

Turussa 15.6.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 17/2020303.21 KB
esliliite1_puolivuotiskertomus2020.pdf1021.77 KB
esliliite6_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf96.6 KB
esliliite7_hybridin_lausunto_luonnontieteiden_ja_tekniikan_tiedekunnan_johtokuntaan_hakeneista.pdf43.28 KB
esliliite9_oppimateriaalien_avoimen_saatavuuden_osalinjauksen_luonnos.pdf1.83 MB

16/2020

Hallituksen päätösluettelo 16/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.6.2020 päättänyt:

 • lausua SYL:n esityksestä vuoden 2020 liittokokouksen henkilövalintamenettelyksi.
 • valita Mikko Jaskarin Turun yliopiston kollegion varajäseneksi 31.12.2021 päättyvälle kaudelle.
 • jatkaa hakua Sote-akatemian ohjausryhmän, kirjaston neuvottelukuntien ja lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan osalta niin, että haku avataan 3.8. ja se päättyy 17.8.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomat Oy:n kanssa.

Turussa 5.6.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 16/2020164.08 KB
esliliite1_syl_n_ohjeistus_liittokokokouksen_henkilovalintojen_kaytanteisiin_2020.pdf40.82 KB
esliliite2_tyyn_lausunto_syl_henkilovalinnoista.pdf96.7 KB
esliliite3_hakukuulutus_yliopistokollegioon.pdf53.62 KB
esliliite5_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf96.6 KB
esliliite6_hakukuulutus_kirjaston_neuvottelukuntiin.pdf108.62 KB

15/2020

Hallituksen päätösluettelo 15/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 päättänyt:

 • hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän paikallisen sopimuksen.
 • lausua SYL:n strategialuonnoksesta.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2020.
 • avata haun Turun yliopiston Sote-akatemian ohjausryhmään 1.8.2020 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
 • lausua ohjeistuksesta lähiopetuksen ja tilaisuuksien osallistumisrajoituksista ja osallistujalistoista.
 • lausua Opiskelijoiden liikuntaliitolle sen kuntavaalitavoitteista.

Turussa 20.5.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 15/202057.35 KB
esliliite2_tyynlausuntosylstrategiasta.pdf12.93 KB
esliliite3_syln_strategialuonnos.pdf76.02 KB
esliliite8_lausuntopyynto_olln_kuntavaalitavoitteista_2021.pdf104.08 KB
esliliite9_olln_kuntavaalitavoitteet_2021.pdf99.57 KB
esliliite10_tyyn_lausunto_olln_kuntavaalitavoitteista.pdf30.09 KB

14/2020

Hallituksen päätösluettelo 14/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.5.2020 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Lausuntopyyntö matemaattis-luonnontieteellisen (työnimi) ja teknillisen tiedekunnan laitosjaosta ja -rakenteesta”.
 • esittää edustajistolle, että se käy keskustelun TYY100-juhlavuodesta ja merkitsee keskustelun tiedoksi.
 • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan valmistelemaan lausunnon matemaattis-luonnontieteellisen (työnimi) ja teknillisen tiedekunnan laitosjaosta ja -rakenteesta.

Turussa 8.5.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 14/202042.25 KB

13/2020

Hallituksen päätösluettelo 13/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.4.2020 päättänyt:

 • hankkia tapahtumatuottaja Laura Forsmanille ylioppilaskunnan luottokortin.
 • hankkia tilojen hoitaja Tero Ahlgrenille ylioppilaskunnan luottokortin.
 • lausua yliopistolle teknillisen tiedekunnan hallinnon järjestämisestä.
 • jatkaa Vuoden opettajan ja opintojakson ehdotusaikaa toukokuun loppuun asti. Samalla hakuviestinnässä kannustetaan ehdottajia huomioimaan poikkeustilanteen järjestelyissä ansioituneet opettajat ja opintojaksot.
 • valita siipien varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kansainvälisyyssiipi:
Iina Takala, syyslukukausi
Salla Virtanen, syyslukukausi
Zhu Qing Ren, koko lukuvuosi 2020–2021
Liisa Oranta, koko lukuvuosi 2020–2021
Silja Ahonen, koko lukuvuosi 2020–2021

Kehitysyhteistyösiipi:
Sofia Olin, syyslukukausi
Jaana Rinne, koko lukuvuosi 2020–2021

Yhdenvertaisuussiipi:
Edla Lahtinen, koko lukuvuosi 2020–2021
Sara Vatanen, koko lukuvuosi 2020–2021

Ympäristösiipi:
Nella Tanninen, syyslukukausi
Jalmari Salaterä, koko lukuvuosi 2020–2021
Pyry Toivonen, koko lukuvuosi 2020–2021
Ilona Merikallio, koko lukuvuosi 2020–2021

 • hyväksyä TYYlikkään vapun päivitetyn budjetin.

Turussa 24.4.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 13/202057.88 KB
esliliite1_lausuntopyynto_teknillinen_tiedekunta.pdf208.3 KB
esliliite2_ylioppilaskunnan_lausunto_teknillisen_tiedekunnan_hallinnon_jarjestamisesta.pdf40.15 KB
esliliite3_hakijat_tyyn_siipiin.pdf27.77 KB
esliliite4_tyylikas_vappu_2020_budjetti.pdf23.4 KB

12/2020

Hallituksen päätösluettelo 12/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.4.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn poliittisen linjapaperin.
 • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

Zimbabwen Aids Orvot ry 4,70 €
Suomen Somalia-verkosto 4,80 €
Lakkikokardi 15,00 €
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €

 • hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä.
 • avata haun TYYn siipiin syksylle 2020 ja lukuvuodelle 2020-2021 ajalle 8.4. - 20.4. klo 23.59.

Turussa 8.4.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/202056.73 KB
esliliite1_edustajiston_lahetekeskustelun_pohjalta_muokattu_linjapaperi.pdf181.57 KB
esliliite2_07-suunnitelma.pdf17.58 KB
esliliite3_hakukuulutus_siivet.pdf41.71 KB

11/2020

Hallituksen päätösluettelo 11/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.3.2020 päättänyt:

 • solmia aiesopimuksen Huussi ry:n kanssa.
 • myöntää eron kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Vilma Maliselle.

Turussa 30.3.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/202049.3 KB

10/2020

Hallituksen päätösluettelo 10/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on ylimääräisessä kokouksessaan 18.3.2020 päättänyt:

 • valita tapahtumatuottajaksi Laura Forsmanin.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2020.
 • kommentoida yliopistolle tekniikan laajennusta ja sen organisoimista.

Turussa 18.3.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 10/2020134.95 KB
hyvliite1_projekti_ja_erillisavustukset_1_2020.pdf28.76 KB
esliliite3_tyoryhman_loppuraportti.pdf1.68 MB
esliliite4_opiskelijajarjestojen_lausunnot_tekniikan_laajennus.pdf496.49 KB
esliliite5_tekniikan_laajennus_lute.pdf565.82 KB

9/2020

Hallituksen päätösluettelo 9/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.3.2020 päättänyt:

 • valita Tero Ahlgrenin tilojen hoitajaksi.
 • peruuttaa Aino Pohjanvirran luottokortin.
 • päivittää vuosijuhliin osallistumisen käytännöt.

Turussa 13.3.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/202049.04 KB
esliliite1_vuosijuhlamuistio_2020_paivitetty.pdf30.75 KB

8/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.3.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä toimintakertomuksen vuodelta 2019
 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2019
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2019 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista hallituksen valmisteleman luonnoksen pohjalta
 • jatkaa Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry:n, Rauman seminaarin kalastusurheilijat, Rausku ry:n ja Turun ylioppilaskamerat ry:n järjestöasemaa ja päivittää järjestöluettelon 1/2020 näiltä osin sekä vahvistaa Black Swans – Future Studies Students of Turku ry:n, SPR Aurajoen osaston, Turun yliopiston luomupiiri ry:n, Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n ja Turun yliopiston väittelyseura ry:n poistamisen järjestöluettelosta


Turussa 4.3.2020

Petra Peltonen
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 8/2020701.18 KB
esliliite_2_tilinpaatos_ja_tilintarkastuskertomus_2019.pdf2.77 MB
esliliite_1_toimintakertomus_2019.pdf7.24 MB

7/2020

Hallituksen päätösluettelo 7/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.2.2020 päättänyt:

 • avata haun tapahtumatuottajaksi ajalle 28.2.−13.3. klo 23.59.
 • avata haun tilojen hoitajaksi ajalle 28.2.–9.3. klo 23.59.
 • peruuttaa Teppo Lindbergin luottokortin.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi pääsihteeri Petra Peltosen ja varaedustajaksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin Turun yliopiston järjestyssääntöjä valmistelevaan työryhmään.
 • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.
 • valita opiskelijaedustajat yliopiston kirjaston tieteenalakohtaisiin neuvottelukuntiin 31.8.2022 päättyvälle kaudelle seuraavasti:
  • Humanististen tieteiden neuvottelukunta: varsinaiseksi jäseneksi Frida-Maria Pessi ja varajäseneksi Jennifer Stanger.
  • Luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen neuvottelukunta: varsinaiseksi jäseneksi määräajaksi ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Aliisa Wahlsten. Määräaika päättyy, kun toimielimen opiskelijaedustajat on täydennetty avoimenhaun kautta.
  • Kasvatustieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden neuvottelukunta: varsinaisiksi jäseniksi Axel Ojala ja Jukka Väisänen.
  • Luonnontieteiden ja tekniikan sekä lääketieteen neuvottelukunnan ja kasvatustieteiden, kauppatieteiden. oikeustieteen ja yhteiskuntatieteiden neuvottelukuntia edustusta täydennetään seuraavan täydennyshaun osalta.
 • avata Vappuintro 2.0 haun 9.–22.3.2020 väliseksi ajaksi ja varata Vappuintro 2.0 järjestelyihin 300€ traditiovaroista.

Turussa 28.2.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/2020791.08 KB
esliliite1_tapahtumatuottajan_hakukuulutus.pdf539.56 KB
esliliite2_vuokratilojen_hoitajan_hakukuulutus.pdf315.44 KB
esliliite4_hakukuulutus_kirjaston_neuvottelukunta.pdf28.6 KB
esliliite6_bandihaku_tyyn_vappuintroon_2020.pdf400.99 KB

6/2020

Hallituksen päätösluettelo 6/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.2.2020 päättänyt:

 • olla esittämättä opiskelijaa tai opiskelijoita Opiskelijoiden liikuntaliiton talousvaliokuntaan.
 • avata haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin.
 • myöntää eron kansainvälisyyssiiven jäsenyydestä Anika Zabeenille.

Turussa 17.2.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/202055.85 KB
Pöytäkirja 6/2020214.63 KB
esliliite1_hakukuulutus_kirjaston_neuvottelukunta.pdf28.6 KB

5/2020

Hallituksen päätösluettelo 5/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.2.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se kuulee alustuksen Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n strategiasta.
 • esittää edustajistolle, että se päättää edustajiston syyskuun 2020 kokouksen järjestämisestä etäkampuksella. Tarkempi kokousaika ja -paikka päätetään etäkampuksen edustajia kuullen.
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2020.

Turussa 5.2.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/202050.2 KB
Pöytäkirja 5/2020209.03 KB

4/2020

Hallituksen päätösluettelo 4/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.1.2020 päättänyt:

 • nimetä Opiskelijakaupunki Turku -ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomin ja hallituksen kunnallispoliittisen vastaavan Mari van den Bergin.
 • vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta, hyväksyä järjestöluetteloon KY-Visio ry:n sekä Porin akateeminen tanssimusiikin arvostusseura ry:n, poistaa järjestöluettelosta Black Swans - Futures Studies Students of Turku ry:n, Rauman seminaarin kalastusurheilijat, Rausku ry:n, SPR Aurajoen osaston, Turun kauppatieteelliset purjehtijat ry:n, Turun yliopiston luomupiiri ry:n, Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n, Turun yliopiston väittelyseura ry:n ja Turun ylioppilaskamerat ry:n sekä vahvistaa luettelon 1/2020.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille TYYn järjestöluetteloon merkityille järjestöille.
 • valita tiedekuntia edustavien järjestöjen esityksistä tiedekuntakohtaiset hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattorit vuodelle 2020 seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta
Mikko Kiippa, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus (KKL)
Veera Semi, kulttuurihistoria (HKTL)

Kasvatustieteiden tiedekunta
Anniina Laine

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Mikko Jaskari, matematiikka
varakoordinaattori Ira Tulla, kemia

Lääketieteellinen tiedekunta
Katariina Kökkö, lääketiede
varakoordinaattori Rosanne Lahti, Hammaslääketiede

Oikeustieteellinen tiedekunta
Emma Suur-Hamari
varakoordinaattori Elina Soininen

Turun kauppakorkeakoulu
Satu Hynninen
varakoordinaattori Samuli Tähtinen

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Venla Nurminen

 • kommentoida yliopiston jatkuvan oppimisen ohjelmaa.
 • valita ylioppilaskunnan edustajaksi koulutuksen toimialan alumnitiimiin pääsihteeri Petra Peltosen ja varaedustajaksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Seudun OP:n kanssa.

Turussa 31.1.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 4/202063.91 KB
Pöytäkirja 4/2020345.71 KB
hyvliite1_jarjestoluettelo_1_2020.pdf38.03 KB
esliliite2_koonti_esityksista_halloped-koordinaattoreiksi_vuodelle_2020.pdf582.97 KB
esliliite3_tyyn_esityspyynto_vuoden_2020_halloped-koordinaattoreista.pdf545.35 KB
esliliite4_ylioppilaskunnan_kommentti_yliopiston_jatkuvan_oppimisen_ohjelmasta.pdf21.37 KB

3/2020

Hallituksen päätösluettelo 3/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.1.2020 päättänyt:

 • tarkentavasta ohjeistuksesta aineenopettajaopiskelijoiden kuulumisesta tiedekuntaan.
 • nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opetussuunnitelmatiimiin, jatkuvan oppimisen tiimiin, opiskelijapalautetiimiin ja harjoittelutiimiin.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimiin.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston tekniikan laajennuksen toteutuksen ohjausryhmään.
 • nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen apurahatoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi ja hallituksen jäsen Kristaps Kovaļonoksin varajäseneksi.
 • myöntää eron ympäristösiiven jäsenyydestä Karita Kantaselle.
 • yhdistymisen vuosipäivän juhlallisuuksien järjestämisestä ja hyväksyä tapahtuman budjetin.

Turussa 24.1.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/202065.3 KB
Pöytäkirja 3/2020304.59 KB
esliliite1_nimityspyynto_turun_yliopiston_tekniikan_laajennuksen_toteutuksen_ohjausryhmaan.pdf54.71 KB
esliliite3_yhdistymisen_vuosipaiva_budjetti2020.pdf22.54 KB

2/2020

Hallituksen päätösluettelo 2/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.1.2020 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
 • esittää edustajistolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
 • peruuttaa Sini Saarisen tilinkäyttöoikeudet TYYn pankkitiliin sekä hänelle myönnetyn TYYn luottokortin välittömästi.
 • myöntää hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomille tilinkäyttöoikeuden ylioppilaskunnan käyttötilille sekä hankkia Engblomille ylioppilaskunnan luottokortin välittömästi.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • myöntää eron Jeremi Nyyssöselle Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävästä työryhmästä ja valita ryhmään Mari van den Bergin ylioppilaskunnan edustajaksi.
 • myöntää eron Reilun kaupan kannatusryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä Kristaps Kovaļonoksin TYYn hallituksen edustajaksi Reilun kaupan kannatusryhmään.
 • myöntää eron Turun yliopiston kierrätysryhmästä Sofia Engblomille ja nimetä Mari van den Bergin TYYn hallituksen edustajaksi kierrätysryhmään.
 • myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä Mari van den Bergin ylioppilaskunnan edustajaksi Turun Eurooppa-foorumin hallitukseen.
 • myöntää eron laajennetusta johtoryhmästä Sini Saariselle ja nimetä hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblomin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston johtoryhmään.
 • ylioppilaskunnan edustajat koulutusneuvostoon ja sen alaisiin jaostoihin seuraavasti:
 • Nimetä koulutusneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ja varajäseneksi hallituksen jäsen Camilla Saarisen.
 • Nimetä sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan ja hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenin yliopiston hyvinvointijaostoon varsinaisiksi jäseniksi, ja lisäksi esittää Ville Ritolaa jaoston puheenjohtajaksi.
 • Nimetä jatkuvan oppimisen jaostoon varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Camilla Saarisen ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
 • Nimetä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostoon varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja varajäseneksi Kristaps Kovaļonoksin.
 • myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
 • nimetä hallituksen jäsen Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään. Koulutuspoliittinen asiantuntija jatkaa ohjausryhmän varajäsenenä.
 • myöntää eron Risto Jokiselle ja nimetä Camilla Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään. Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
 • nimetä hallituksen jäsen Mari van den Bergin ylioppilaskunnan edustajaksi yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmän ohjausryhmään.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Mari van den Bergin ja hänen varajäsenekseen Camilla Saarisen yliopiston Kestävän kehityksen ohjausryhmään.
 • valita ympäristösiiven puheenjohtajaksi Venla Ristolan.
 • nimetä TYYn läsnäolo-oikeutetuksi edustajaksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenin ja varalle sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritolan.
 • myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi YTHS:n Turun terveystyöryhmään vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän jäsenenä.
 • myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi toimeentuloturvaverkostoon vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa verkoston jäsenenä.
 • myöntää eron Otto Elomäelle ja nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi Sujuva arki -työryhmään vuodelle 2020 hallituksen jäsen Aliisa Wahlstenin ja että sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola jatkaa työryhmän jäsenenä.
 • että yhteistyösopimukset voidaan solmia ilman erillistä hallituksen hyväksyntää 1000 euroon asti, kun sopimuksen sisältö ja velvoitteet koskevat tavanomaista medianäkyvyyden myyntiä.

Turussa 17.1.2020

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 2/2020113.37 KB
Pöytäkirja 2/2020679.83 KB
esliliite2_vuosijuhlamuistio2020.pdf30.09 KB
esliliite3_peppi-opiskelijatietojarjestelman_ohjausryhma.pdf92.17 KB
esliliite4_kestavan_kehityksen_ohjausryhma.pdf86.03 KB
esliliite5_ymparistosiivenpoytakirja.pdf94.22 KB

1/2020

Hallituksen päätösluettelo 1/2020

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 13.12.2019 päättänyt:

 • valita hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2020 Aliisa Wahlstenin.
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Sofia Engblom: puheenjohtaja
Kristaps Kovaļonoks: kansainväliset asiat, kv-tuutorointi, vapaaehtoiset, kehitysyhteistyö
Camilla Saarinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Jami Salonen: yrityssuhteet, opiskelijakulttuuri, viestintä
Samuli Tähtinen: järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi
Mari van den Berg: opiskelijakulttuuri, ympäristö, etäkampukset, kuntapolitiikka
Aliisa Wahlsten: varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, viestintä

ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Samuli Tähtinen.

 • että vuoden 2020 hallituksen säännöllinen kokousaika on joka toinen perjantai kello 10.00.
 • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
 • hyväksyä kokoussanktiojärjestelmän ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti.
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.


Turussa 13.12.2019

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/202057.52 KB
Pöytäkirja 1/2020301.55 KB
esliliite2_muistio_sanktiojarjestelma_2020.pdf14.44 KB
2019

26/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.12.2019 päättänyt:

 • käsitellä Vuoden opettaja ja opintojakso 2020 –haun avaamisen kiireellisenä.
 • valita elokuvatoimikuntaan vuodelle 2020 seuraavat henkilöt:
  • Mimosa Jaskari
  • Petteri Kalin
  • Konsta Kauranen
  • Nora Khelif
  • Ville Kukkonen
  • Sanni Kumpu
  • Fredrika Lahdenranta
  • Maisa Larkiola
  • Sandra Marjamäki
  • Tuomo Marttila
  • Axel Ojala
  • Oskari Pekonen
  • Tiina Peltonen.
 • varata 1 500 € sektorivaroista 10.12. pidettävän järjestöfoorumin tarjoiluihin.
 • valita Turun Auskultantit ry:n hoitamaan Welcome Partyn lipunmyyntiä.
 • valita hankekumppaniksi Käymäläseura Huussi ry:n kevään hanketukihakuun.
 • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan kertomaan hakijoille eettisen toimikunnan kokoonpanon muutoksesta ja opiskelijaedustajan paikan poistumisesta. Samalla hallitus on päättänyt valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan ja pääsihteerin käymään asiasta keskustelun yliopiston kanssa vastaavan tilanteen välttämiseksi tulevaisuudessa.
 • valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan avaamaan kokouksessa 7/2019 hyväksytyin kriteereillä Vuoden opettaja ja opintojakso 2020 –haun, joka päättyy 8.5.2020.
 • valita siipien varsinaiset jäsenet ja puheenjohtajat seuraavasti:
  • Kansainvälisyyssiipi:
  • Nella Tanninen, kevätlukukausi
  • Jasmin Luomavuori, koko vuosi 2020
  • Venla Ristola, koko vuosi 2020
  • Mikaela Wirenius, koko vuosi 2020
  • Ympäristösiipi:
  • Heidi Kangas, koko vuosi 2020
  • Tiia-Maria Niskanen, kevätlukukausi
  • Jenni Jäntti, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
  • Roosa Hietalahti, koko vuosi 2020
  • Jukka Väisänen, koko vuosi 2020
  • Yhdenvertaisuussiipi:
  • Veera Semi, koko vuosi 2020
  • Mari Puurunen, koko vuosi 2020
  • Eerika Nokkala, koko vuosi 2020
  • Heidi Määttä, kevätlukukausi
  • Viola Luokkala, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
  • Henna Kurki, kevätlukukausi
  • Kehitysyhteistyösiipi:
  • Pauli Jyrkinewsky, koko vuosi 2020
  • Karo Kankus, koko vuosi 2020
  • Victor Kathan Sarker, koko vuosi 2020 (puheenjohtaja)
  • Liisa Oranta, kevätlukukausi
  • Pauliina Rinne, kevätlukukausi
  • Shruti Jain, koko vuosi 2020
 • ja todeta, että ympäristösiipi järjestäytyy ensimmäisessä tapaamisessaan ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 • hyväksyä yhteistyösopimusten sisällöt, valtuuttaa hallituksen jäsen Keräsen neuvottelemaan sopimukset kumppaneiden kanssa esitysten mukaisilla sisällöillä tai sopimusten alkuperäisillä hinnoilla, sekä valtuuttaa hallituksen jäsen Keräsen tekemään tarvittavat pienimuotoiset muutokset sopimuspohjiin.
 • merkitä tiedoksi sopimuksen X-Secin kanssa.


Turussa 5.12.2019

Petra Peltonen
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 26/201945.58 KB
Pöytäkirja 26/201983.85 KB
esliliite2_kinokoplan_esitys_vuoden_2020_hallitukseksi.pdf13.54 KB
esliliite4_esitys_kumppaniksi.pdf34.05 KB
esliliite5_perustiedot_kumppanista_ja_hankkeesta.pdf33.38 KB
esliliite6_20190603_rehtorin_paatos_eettisen_toimikunnan_rakennemuutoksesta.pdf81.71 KB
esliliite7_20190829_eettinen_toimikunta_2019-2022_rehtorin_paatos.pdf73.6 KB

25/2019

Hallituksen päätösluettelo 25/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.11.2019 päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2019.
 • lausua yliopiston strategiasta ja sen toimenpiteistä.
 • valita opiskelijajäseneksi Elisa Pirisen ja hänelle varajäseneksi Marko Mäkisen tasa-arvotoimikuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.
 • valita opiskelijajäseneksi Marko Mäkisen ja varajäseneksi Jukka Väisäsen Brahea-keskuksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2020–31.12.2022.
 • nimetä TYYn edustajiksi YTHS:n valtuuskuntaan ensisijaisesti Otto Elomäen ja toissijaisesti sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan.

Turussa 28.11.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 25/201945.23 KB
hyvliite1_projekti_ja_erillisavustukset_4_2019.pdf26.45 KB
hyvliite2_tyyn_lausunto_yliopiston_strategiasta_ja_sen_toimenpiteista.pdf369.7 KB
esliliite3_ty_strategialuonnos_19112019_online.pdf707.92 KB
esliliite4_ty_toimenpiteet_2021-2030_luonnos_19.11.2019.pdf355.29 KB
esliliite5_hakukuulutus_tasa-arvotoimikunta.pdf289.23 KB
esliliite7_hakukuulutus_brahea-keskuksen_johtokunta.pdf289.62 KB
esliliite8_nimeamispyynto_yths_valtuuskuntaan_2020-2021_.pdf89.43 KB

24/2019

Hallituksen päätösluettelo 24/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.11.2019 päättänyt:

 • että joulukuun järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle 31.12.2019 klo 23.59 mennessä.
 • myöntää TYY International Award 2019 –palkinnon ELSA Turulle ja kunniamaininnan TuKY:lle.
 • hyväksyä Welcome Partyn järjestöhaun.
 • valita opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2020–31.12.2021 seuraavasti (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Humanistinen tiedekunta
Joni Järvinen (Katri Sohlman)
Otso Nordblad (Taru Savolainen)
Jenni Jäntti (Axel Ojala)
Paula Pättikangas (Veera Semi)
Tanja Laimi (Vilppu Kuusipalo)
Teemu Helenius (Karoliina Nurmio)

Kasvatustieteiden tiedekunta
Erika Järvinen (Suvi Reini)
Eero Koski-Lammi (Riku Manninen)
Inka Niskanen (Milla Malin)
Saana Ylikruuvi (Diana Põldma)
Santeri Hietala (Tomas Armanto)

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Annina Ruokonen (Roosa Hietalahti)
Iida Ikonen (Merimari Seppänen)
Roope Ruohonen (Sini Toivola)
Jeremi Nyyssönen (Miika Peltotalo)
Tiina Nokelainen (Sami Spets)
Matias Kari (Risto Jokinen)

Lääketieteellinen tiedekunta
Ali Benkherouf (Viivi Laitinen)
Minttu Saari (Katariina Kökkö)
Juuso Arkkila (Onni-Pekka Simola)
Rebekka Laitinen (Juha Sunikka)
Simo Nuuttila (Rebecca Suomi)

Oikeustieteellinen tiedekunta
Siiri Kaarisalo (Venla Ristola)
Roni Sirjonen (Sami Köseoglu)
Mikael Dahlström (Antti Peltonen)
Sini Lilja (Roosa Toivonen)

Turun kauppakorkeakoulu
Sandra Saranpää (Samuli Tähtinen)
Elina Järvinen (Aliisa Mäkinen)
Otto Elomäki (Kalle Kahanpää)
Mikael Dahlström (Ida Leppänen)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Perttu Laitila (Ida Sukanen)
Tiia Ylä-Peräinen (Olli Saarinen)
Eveliina Kunttu (Kirsti Sippel)

 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.
 • valita Supertuutoriksi Pauliina Hyvärisen ja Kv-supertuutoriksi Suvi Laaksosen.


Turussa 22.11.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 24/201951.99 KB
Pöytäkirja 24/201978.13 KB
esliliite1_international_award_2019_hakijat.pdf11.49 KB
esliliite2_kv-siiven_esitys_tyy_international_award_2019_-palkinnon_saajaksi.pdf28.72 KB
esliliite3_jarjestohakukuulutus_welcome_partyn_lipunmyyntiin.pdf28.64 KB
esliliite4_koonti_aine-_ja_tiedekuntajarjestojen_lausunnoista.pdf1.59 MB
esliliite5_valton_esitys_johtokuntiin_valittavista.pdf39.08 KB
esliliite6_hakukuulutus_johtokunnat.pdf369.09 KB
esliliite9_itsenaisyyspaiva-budjetti_2019.pdf6.16 KB

23/2019

Hallituksen päätösluettelo 23/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.11.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää vuoden toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2020.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman.
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2020–2021 seuraavasti:

syksy 2020: 55,00 €
kevät 2021: 26,50 €
lukuvuosi 2020–2021: 81,50 €.

 • täydentää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousdelegaatiota.
 • avata haun TYYn vuoden 2020 elokuvatoimikuntaan ajalle 7.–29.11. klo 23.59.
 • hyväksyä jatkuvan oppimisen kokonaiskuvan ja toimenpiteet.
 • avata haun TYYn siipiin keväälle 2020 ja vuodelle 2020 ajalle 7.–29.11. klo 23.59.
 • nimetä YTHS:n Turku-Rauman terveyspalveluyksikön johtokuntaan toimikaudeksi 2020-2021 sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan.

Turussa 7.11.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 23/201952.9 KB
Pöytäkirja 23/201967.58 KB
muutettuliite1_hallituksen_esitys_2020-2022_toimintasuunnitelmaksi_ja_tavoiteohjelmaksi_muokattu.pdf391.19 KB
hyvliite2_talousarvioesitys_2020.pdf16.36 KB
esliliite3_hakukuulutus_kinokopla2020.pdf56.06 KB
esliliite4_vapaan_tieteen_lahja_vapaalle_kansalle_jatkuvan_oppimisen_kokonaiskuva_ja_toimet_yliopistolle.pdf41.54 KB
hyvliite5_hakukuulutus_siivet.pdf606.64 KB

22/2019

Hallituksen päätösluettelo 22/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.10.2019 päättänyt:

 • lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista.
 • nimittää Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokoukseen 15.–16.11.2019 Rebecca Suomen varajäseneksi Henni Hiltusen tilalle Rasmus Nurmisen. Lisäksi hallitus päätti vaihtaa Otto Elomäen ja Aleksi Aallon henkilökohtaiset varajäsenet päittäin niin, että Elomäen varajäseneksi tulee Juho Kuokkanen ja Aallon varajäseneksi Tuomas Pigg.
 • merkitä tiedoksi katsauksen hakijatilanteeseen ja pidentää hakuaikaa 4.11. asti seuraavien toimielimien osalta:
  • Humanistisen tiedekunnan johtokunta
  • Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunta
  • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunta
 • valita HybridiSpeksi ry:n avustamaan vuosijuhlien järjestelyissä.

Turussa 25.10.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 22/201936.86 KB
Pöytäkirja 22/201944.59 KB
hyvliite1_tyyn_lausunto_olln_liittokokousmateriaaleista.pdf276.68 KB

21/2019

Hallituksen päätösluettelo 21/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.10.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun vuosien 2020-2022 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmasta.
 • nimetä Jasmin Luolavuoren TYYn edustajaksi maakunnalliseen ilmastovastuujaostoon.
 • myöntää eron Ville Keräselle CampusSportin ohjausryhmästä ja valita uudeksi jäseneksi Ville Ritolan.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2019.

Turussa 10.10.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 21/201936.4 KB
Pöytäkirja 21/201950.85 KB
esliliite1_hallituksen_esitys_2020-2022_toimintasuunnitelmaksi_ja_tavoiteohjelmaksi.pdf375.4 KB
hyvliite2_keskipitkan_aikavalin_taloussuunnitelma_2020-2022.pdf15.06 KB
hyvliite3_projekti_ja_erillisavustukset_3_2019.pdf28.2 KB

20/2019

Hallituksen päätösluettelo 20/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.9.2019 päättänyt:

 • hylätä oikaisuvaatimuksen koskien päätöstä 264/2019.
 • peruuttaa Rauli Eleniuksen käytössä olevan TYYn luottokortin 9.10.2019 alkaen.
 • valita Jii Vennalan arkistoharjoittelijaksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • valita hallituksen jäsen Nyyssösen Turun yliopiston hiilijalanjälkeä määrittävään työryhmään.
 • lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista.
 • myöntää eron seuraaville henkilöille johtokunnistaan:

Humanistinen tiedekunta

 • Sanna Rihu

 • Jenni Lahtinen

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Lauri Lehtonen

 • Jenna Jokila

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

 • Tatu Heinonen

 • Jenni Peuhkurinen

 Lääketieteellinen tiedekunta

 • Jenna Lind

 Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Tuomas Meriruoho

ja täydentää johtokuntia valitsemalla vapautuneille paikoille opiskelijaedustajat 31.12.2019 päättyvälle kaudelle seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta

 • halunsa varajäsenenä pysymisestä ilmaisseen Mari Säisän varsinaiseksi jäseneksi valitaan Paula Pättikangas

 • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Tanja Laimin varajäseneksi valitaan Axel Ojala

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Topi Toivosen varajäseneksi valitaan Roy-Wilhelm Metsi

 Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

 • johtokuntaan ei saapunut yhtään hakemusta

 Lääketieteellinen tiedekunta

 • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Henna Kruutin varajäseneksi valitaan Rebecca Suomi

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Roni Sirjosen varajäseneksi valitaan Laura Sirpoma

 • Jarno Piltosen varajäseneksi valitaan Sami Köseoglu

 

 • hyväksyä vuosijuhlien 2019 budjetin.
 • avata haun järjestöille vuosijuhlissa avustaviin tehtäviin ajaksi 27.9.–18.10. klo 16.00.

Turussa 27.9.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 20/2019129.68 KB
Pöytäkirja 20/2019157.82 KB
esliliite_2_hakukuulutus_tapahtumatuottaja.pdf31.73 KB
esliliite_3_turun_yliopiston_hiilijalanjalkea_maarittava_tyoryhma.pdf73.04 KB
esliliite_7_hakukuulutus_tiedekuntien_johtokuntiin.pdf21.16 KB
esliliite_8_vuju_budjetti_9_2019.pdf26.98 KB
esliliite_9_hakukuulutus_vuosijuhlissa_avustavaan_jarjestoon.pdf26.86 KB

19/2019

Hallituksen päätösluettelo 19/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.9.2019 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisinä asiat ”Taloustoimikunnan täydentäminen” sekä ”Edustajien nimeäminen OLL:n liittokokoukseen”.
 • esittää edustajistolle, että päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista OLL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan ansiolautakunnan edustajiston varapuheenjohtajan esityksestä.
 • esittää edustajistolle, että pääsihteerin vaihtuminen huomioidaan historiatoimikunnan kokoonpanossa siten, että Rauli Elenius jatkaa historiatoimikunnan jäsenenä ja pääsihteeri Petra Peltonen nimitetään historiatoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Katariina Kulhan tilalle.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn edustajista Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokoukseen ja kunkin edustajan käytössä olevista liittokokousäänistä, sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • valita tapahtumatuottajaksi Aino Pohjanvirran.
 • ottaa Mari Saloniemen työkokeilijaksi ylioppilaskuntaan noin kolmeksi kuukaudeksi ja valtuuttaa pääsihteerin solmimaan sopimuksen työkokeilusta Saloniemen ja TE-toimiston kanssa, sekä sopimaan tarkemmista työkokeiluun sisältyvistä tehtävistä Saloniemen kanssa.
 • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman Affekti ry:lle, Boost Turku ry:lle, Chiefs ry:lle, Chinese Students and Scholars Association in Turku ry:lle ja TSE Masters ry:lle sekä vahvistaa järjestöluettelon 2/2019.
 • valita Turun yliopiston kemistit TYK ry:n avustamaan Suursitsien järjestelyissä.

Turussa 12.9.2019

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2019908.07 KB
Pöytäkirja 19/2019152.19 KB
Liite 1 Järjestöluettelo 2/201973.52 KB

18/2019

Hallituksen päätösluettelo 18/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.9.2019 päättänyt:

 • avata haun ajalle 17.9. - 16.10.2019 seuraaviin yliopiston toimielimiin:
  • Yliopiston hallitus
  • Yliopistokollegio
  • Tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokunnat
  • Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunta
  • Yliopiston eettinen toimikunta
  • Tasa-arvotoimikunta


Turussa 5.9.2019

 

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 18/2019525.08 KB
Pöytäkirja 18/201941.99 KB
TYYH 18/2019 Liite 1343.57 KB
TYYH 18/2019 Liite 2301.58 KB
TYYH 18/2019 Liite 3369.09 KB
TYYH 18/2019 Liite 4289.25 KB
TYYH 18/2019 Liite 5302.1 KB
TYYH 18/2019 Liite 6287.25 KB
TYYH 18/2019 Liite 7259.45 KB

17/2019

Hallituksen päätösluettelo 17/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 30.8.2019 päättänyt:

 • nimittää TYYn edustajaksi 1.9.2019 alkaen seuraavat henkilöt:
  • Turun yliopiston savuton kampus –jatkotyöryhmä: sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
  • Turun yliopiston turvallisuuden ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
  • Turun yliopisto 100 –ohjausryhmä: pääsihteeri Petra Peltonen
  • Suomen yliopistokiinteistöjen kampuskohtainen sisäilmaohjausryhmä: sosiaalipoliittinen asiantuntija Ville Ritola
 • hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2019-2020 ja muuttaa tiedottajan nimikkeen viestintäasiantuntijaksi
 • hyväksyä tapahtumatuotantosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sillä edellytyksellä, että TYY solmii työsopimuksen tapahtumatuottajan kanssa
 • täydentää elokuvatoimikuntaa kolmella henkilöllä ja valita elokuvatoimikunnan jäseniksi loppuvuodeksi 2019 Venla Savolan, Mimosa Jaskarin ja Petteri Kalinin
 • valita tapahtumatuottajaksi Suursitseille Laura Forsmanin
 • nimittää sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin 4.9.2019 alkaen:
  • Turun yliopiston esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä (varsinainen jäsen)
  • Turun yliopiston hyvinvointijaosto (varsinainen jäsen, puheenjohtaja)
  • Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan varaedustaja)
  • Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (varsinainen jäsen)
  • Turun alueen korkeakoulujen toimeentuloturvaverkosto (varsinainen jäsen)
  • Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmä (varsinainen jäsen)
  • YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä (varsinainen jäsen)
  • esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n valtuuskuntaan 4.9.2019 alkaen
  • esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön johtokuntaan 4.9.2019 alkaen
 • valita Turkulaisen humanistispeksin hoitamaan lipunmyyntiä TYYlikkääseen avaukseen
 • hyväksyä Suursitsien budjetin.


Turussa 30.8.2019

 

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
TYYH 17/2019 Esityslista558.16 KB
TYYH 17/2019 Pöytäkirja95.08 KB
TYYH 17/2019 Liite 4326.89 KB

16/2019

Hallituksen päätösluettelo 16/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.8.2019 päättänyt:

 • hylätä oikaisuvaatimuksen jäsenmaksuvapautuksen päätöksestä (asia 210/2019)
 • avata tapahtumatuottajan haun ajalle 15.8.-5.9. klo 16:00
 • avata haun Suursitseissä avustavalle järjestölle ajalle 15.8.-8.9. klo 23:59
 • tilata TYYn teltan ja markkinointimateriaalia.


Turussa 15.8.2019

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 16/2019117.81 KB
Pöytäkirja 16/2019132.91 KB
TYYH 16/2019 Liite 2: Tapahtumatuottajan hakukuulutus31.73 KB
TYYH 16/2019 Liite 3: Suursitsien järjestön hakukuulutus13.26 KB
TYYH 16/2019 HYVÄKSYTTYLiite 2: Tapahtumatuottajan hakukuulutus31.8 KB

15/2019

Hallituksen päätösluettelo 15/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.8.2019 päättänyt:

 • olla myöntämättä jäsenmaksuvapautusta sitä pyytäneelle henkilölle
 • myöntää Peltoselle käyttöoikeudet ylioppilaskunnan pankkitileille ja arvo-osuustileille, sekä avata tileihin liittyvät verkkopankkipalvelut
 • avata täydennyshaun elokuvatoimikunta Kinokoplaan ajalle 2.8.-19.8. klo 23:59.
 • nimetä Johanna Pohjosen Turun yliopiston kestävän kehityksen koulutuksen kehittämisryhmään loppuvuodeksi
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin Turun yliopiston rahoitusmalli –työryhmään
 • nimetä Jeremi Nyyssösen ylioppilaskunnan edustajaksi Turun yliopiston tekniikan koulutuksen työryhmään loppuvuodeksi
 • avata haun suursitsien tapahtumatuottajaksi
 • solmia yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa.


Turussa 1.8.2019

 

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 15/2019927.77 KB
Pöytäkirja 15/201973.42 KB
Liite 2170.21 KB
Liite 6247.97 KB

14/2019

Hallituksen päätösluettelo 14/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.6.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi syyskuun kokouksessaan puolivuotiskertomuksen
 • avata haun arkistoharjoittelijaksi ajalle 19.8.-15.9. klo 23:59
 • valita kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittämisjaostoon varsinaiseksi jäseneksi kansainvälisen asiantuntia Nurmen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallituksen jäsen Jokisen
 • valita varsinaiseksi jäseneksi Jenni Jäntin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Magdalena Hyttisen kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan 1.9.2021 päättyvälle kaudelle
 • valita Onni-Pekka Simolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Katariina Kökön Sote-akatemian koulutusryhmään 31.12.2019 päättyvälle kaudelle
 • myöntää eron Matias Virralle ja Lauri Heinoselle Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnasta, Tero Ohrankämmenelle, Tapani Stranderille ja Eino Herhille Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta, Laura-Maria Poikelalle Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnasta, Saara Grastcheville ja Inka Helaniemelle Turun kauppakorkeakoulun johtokunnasta, Lotta Lintuselle Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokunnasta
 • Ja valita vapautuneille paikoille opiskelijaedustajat 31.12.2019 päättyvälle kaudelle seuraavasti:
  •  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   •  varsinaiseksi jäseneksi nousseen Wille Jäntin varajäseneksi valitaan Magdalena Hyttinen
   • luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnan toinen varajäsen täydennetään seuraavan täydennyshaun yhteydessä.
  •  Lääketieteellinen tiedekunta
   •   varsinaiseksi jäseneksi nousseen Simo Nuuttilan varajäseneksi valitaan Sauli Seittenranta
   •  varsinaiseksi jäseneksi nousseen Onni-Pekka Simolan varajäseneksi valitaan Viivi Laitinen
   • Jenni Koskisen varajäseneksi valitaan Minttu Saari
  • Turun kauppakorkeakoulu
   •  varsinaiseksi jäseneksi nousseen Sandra Saranpään varajäseneksi valitaan Kalle Kahanpää
   •  varsinaiseksi jäseneksi nousseen Meeri Hannulan varajäseneksi valitaan Ida Leppänen
  • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
   • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Tiia Ylä-Peräisen varajäseneksi valitaan  Axel Ojala
  • Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäsen täydennetään seuraavan täydennyshaun yhteydessä.
 • myöntää eron Matias Virralle, Tapani Stranderille, Lotta Lintuselle ja Tero Ohrankämmenelle Turun yliopiston kollegiosta ja valita vapautuneille paikoille opiskelijaedustajat 31.12.2019 päättyvälle kaudelle seuraavasti:
  • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Moona Haapalan varajäseneksi valitaan Nora Hauhio
  • varsinaiseksi jäseneksi nousseen Simo Nuuttilan varajäseneksi valitaan Sauli Seittenranta
  • Iiro Salomäen varajäseneksi valitaan Siiri Kaarisalo
  • Sini Saarisen varajäseneksi valitaan Jenni Jäntti
 • tilata Opiskelija oppaita.

Turussa 12.6.2019

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 14/2019473.2 KB
Pöytäkirja 14/20191.88 MB
Liite 1706.32 KB
Liite 2256.16 KB
Liite 3262.39 KB
Liite 4251.52 KB
Liite 7338.38 KB
Liite 8286.46 KB

13/2019

 

Hallituksen päätösluettelo 13/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.6.2019 päättänyt:

 • hyväksyä pääsihteerisopimuksen TYYn ja Petra Peltosen välillä
 • hankkia ylioppilaskunnan luottokortit pääsihteeri Petra Peltoselle ja tilojen hoitaja Teppo Lindbergille
 • muuttaa Karppisen työsuhteen kokoaikaiseksi ja toistaiseksi voimassa olevaksi
 • tehdä yliopiston koulutusneuvostolle esityksen vuoden opettajasta ja opintojaksosta
 • hyväksyä TYYlikkään Avauksen budjetin liitteen mukaisesti
 • hyväksyä TYYlikkään Avauksen järjestöhaun haun esityksen ja liitteen mukaisesti

 


Turussa 4.6.2019

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 13/2019642.52 KB
Pöytäkirja 13/201950.74 KB
Liite 6368.44 KB
Liite 5196.14 KB

12/2019

Hallituksen päätösluettelo 12/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.5.2019 päättänyt:

 • käsitellä ja jakaa uudelleen toiminta-avustukset 2019
 • nimittää Ville Ritolan sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaiseksi ajalle 1.9.2019−8.10.2021 sillä edellytyksellä, että TYY solmii pääsihteerisopimuksen sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen kanssa
 • valita Sofia Engblomin TYYn edustajaksi Kestävän kehityksen ohjausryhmään
 • TYY Guide for Students -oppaan painopaikan.


Turussa 23.5.2019

 

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/2019662.31 KB
Pöytäkirja 12/201972.8 KB

11/2019

Hallituksen päätösluettelo 11/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.5.2019 päättänyt:

 • jakaa toiminta-avustukset 2019
 • myöntää projekti- ja erillisavustukset II/2019
 • esittää SYL:lle TYYn edustajiksi KENKKUun Henna Kurkea ja Shruti Jain
 • valita kestävän kehityksen viikon paikalliskoordinaattoriksi Viola Luokkalan
 • nimetä sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin 10.5.2019 alkaen:
  • Turun yliopiston esteettömyysohjelmaa valmisteleva ohjausryhmä (varsinainen jäsen)
  • Turun yliopiston hyvinvointijaosto (varsinainen jäsen, puheenjohtaja)
  • Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (TYYn läsnäolo-oikeutetun edustajan varaedustaja)
  • Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (varsinainen jäsen)
  • Turun alueen korkeakoulujen toimeentuloturvaverkosto (varsinainen jäsen)
  • Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmä (varsinainen jäsen)
  • YTHS:n Turku-Rauma-terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä (varsinainen jäsen)
 • esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen YTHS:n valtuuskuntaan 10.5.2019 alkaen
 • esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön johtokuntaan 10.5.2019 alkaen
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomat Oy:n kanssa.

 


Turussa 9.5.2019

Aino Pohjanvirta

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/2019309.98 KB
Liite 126.89 KB
Liite 2316.85 KB
Pöytäkirja 11/2019961.7 KB

10/2019

Hallituksen päätösluettelo 10/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.4.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se
  • hyväksyy muutokset sääntöihin toisen kerran
  • valitsee taloustoimikuntaan uuden jäsenen Teppo Vätön tilalle
  • valitsee pääsihteerin sijaisen valintatoimikunnan esityksestä ja valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan pääsihteerin sijaisen työsopimuksen
 • valita TYYn tilojen hoitajaksi Teppo Lindbergin ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan työsopimuksen yksityiskohdista
 • avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 25.4.–6.5.2019 klo 23.59
 • nimetä TYYn edustajan yliopiston jatkuvan oppimisen työryhmään Johanna Pohjosen ja varajäseneksi Joni Kajanderin
 • valita siipiin varsinaiset jäsenet seuraavasti:
  • Kansainvälisyyssiipi: Vilma Malinen (lv 2019–2020) ja Anika Zabeen (lv 2019–2020)
  • Yhdenvertaisuussiipi: Tiia-Maria Niskanen (sl 2019), Eerika Karppinen (sl 2019) ja  Jennifer Stanger (lv 2019–2020)
  • Ympäristösiipi: Sini Lilja (lv 2019–2020) ja Karita Kantanen (lv 2019–2020)
  • Kehitysyhteistyösiipi: Laura Sirpoma (sl 2019), Sanna Ruuskanen (lv 2019–2020), Sofia Olin (lv 2019–2020), Henna Kurki (sl 2019) ja Maija Airos (sl 2019)
 • hyväksyä TYYlikkään vapun budjetin
 • hyväksyä TYYn alumnitapahtuman budjetin

 


Turussa 25.4.2019

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 10/20191.05 MB
TYYH 10/2019 Liite 1: Sääntömuutokset 2019 edustajiston toiseen käsittelyyn1.97 MB
TYYH 10/2019 Liite 2: Vuokratilojen hoitajan hakukuulutus276.14 KB
TYYH 10/2019 Liite 3: Hakukuulutus Kenkkuun1.03 MB
TYYH 10/2019 Liite 4: Hakukuulutus suursitsien järjestäjäksi 2019135.89 KB
TYYH 10/2019 Liite 6: Vapun 2019 budjetti214.92 KB
TYYH 10/2019 Liite 7: Vapun alumnitapahtuman 2019 budjetti12.01 KB
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 10/201974.38 KB
TYYH 10/2019 Hyväksytty liite 6: Vapun 2019 budjetti23.85 KB

9/2019

Hallituksen päätösluettelo 9/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.4.2019 päättänyt:

 • jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoisten maksujen kohteet
 • avata haun tilojen hoitajan tehtävään ajalle 11.4.-23.4. klo 12:00
 • muuttaa päätöstään ja myöntää Opex ry:lle projektiavustusta yhdistyksen lipun hankintaan
 • myöntää 0,7% -varat African care ry:lle ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle
 • allekirjoittaa yhteistyösopimuksen SYLin ja ylioppilaskuntien kanssa Frame. Voice. Report! –hankkeesta
 • avata haun paikalliskoordinaattorin tehtävään ajalle 11.4.-25.4. klo 23:59
 • lähettää ylioppilaskunnan alustavia ajatuksia yliopiston strategiasta yliopiston hallitukselle ja strategiatyön ohjausryhmälle
 • avata haun TYYn siipiin syksylle 2019 ja lukuvuodelle 2019-2020 ajalle 11.4.-21.4. klo 23:59.


Turussa 11.4.2019

 

Aino Pohjanvirta
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/20191015.73 KB
Pöytäkirja 9/20191.25 MB
Liite 1276.8 KB
Liite 6370.28 KB
Liite 8590.02 KB
Liite 2519.83 KB
Pöytäkirjaliite 6288.34 KB
Pöytäkirjaliite 7600.74 KB
Yliopiston seuraavat 15 vuotta (taitettu versio)997.97 KB

8/2019

Hallituksen päätösluettelo 8/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.3.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöihin
 • nimetä hallituksen puheenjohtaja Saarisen Turun yliopiston strategian 2021-2030 ohjausryhmän jäseneksi
 • lähettää Engblomin ja Nurmen Korkeakoulujen kv-kevätpäiville.

Turussa 28.3.2019

Aino Pohjanvirta
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/2019665.95 KB
Liite 11.76 MB
Pöytäkirja 8/2019848.62 KB
Pöytäkirjaliite 186.73 KB

7/2019

Hallituksen päätösluettelo 7/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.3.2019 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2018
 • esittää edustajistolle, että se myöntää vastuuvapauden vuoden 2018 hallitukselle ja muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille
 • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä
 • hyväksyä pääsihteeri Eleniuksen opintovapaahakemuksen ja avata pääsihteerin sijaisen haun
 • valita Rauman opintosihteeriksi Jenni Laaksosen
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2019
 • avata Vuoden opettajan ja vuoden opintojakso –haun ajalle 18.3.2019 – 5.5.2019
 • hyväksyä Vappuintron lisäbudjetin

 
Turussa 14.3.2019 

Aino Pohjanvirta

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/20191.17 MB
Liite 117.65 MB
Liite 22.72 MB
Liite 31013.53 KB
Liite 6267.58 KB
Liite 8225.54 KB
Liite 9317.71 KB
Pöytäkirja 7/20191.48 MB

6/2019

Hallituksen päätösluettelo 6/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.2.2019 päättänyt:

 • hyväksyä Q-talon alakerran siivoussopimuksen
 • hyväksyä painotarjouksen Turun ylioppilaslehden painamisesta
 • hyväksyä toiminta-avustusten kriteerit ja jäsenkertoimet pisteiden jakoa varten
 • myöntää eron Onni-Pekka Simolalle kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunnasta ja täydentää kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaa ja Sote-akatemian koulutusryhmää seuraavan täydennyshaun yhteydessä. Lisäksi hallitus päätti valita määräajaksi kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi hallituksen jäsen Engblomin. Määräaika päättyy, kun toimielimen opiskelijaedustajat on täydennetty avoimenhaun kautta.
 • myöntää eron Tuomas Dahlströmille, Laura Aaltoselle ja Emmi Varjoselle luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi Matias Karin ja hänen varajäsenekseen Fanni Suomen loppukaudeksi 31.12.2019 asti. Hallitus päätti valita varsinaiseksi nousseelle Ela Arasolalle varajäseneksi Mikko Jaskarin.
 • myöntää eron Tuomas Dahlströmille ja Ilari Sarjalle Turun yliopiston kollegiosta ja nimesivät Kasper Hannulan varsinaiseksi jäseneksi ja hänen varajäsenekseen Onni-Pekka Simolan 31.12.2019 päättyvälle kaudelle.
 • hyväksyä TYYn ja Unican välisen yhteistyösopimuksen

 

Turussa 28.2.2019

LiiteKoko
Esityslista 6/20191.24 MB
TYYH 6/2019 pöytäkirja1.77 MB
TYYH 6/2019 liite 5199.77 KB
TYYH 6/2019 liite 6199.8 KB
TYYH 6/2019 liite 9209.79 KB
TYYH 6/2019 liite 10209.02 KB

5/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.2.2019 päättänyt:

 • Avata haun Rauman opiskelijasihteerin paikkaan 14.2.-1.3. klo 16 väliseksi ajaksi
 • Määrätä kokoussanktion hallituksen jäsen Nyyssöselle ja osoittaa varat Q-talon varainhankintaan
 • Vahvistaa järjestöluettelon 1/2019
 • Poistaa järjestöluettelosta ne järjestöt, jotka eivät täytä TYYn jäsenyyden ehtoja
 • Maksaa toiminta-avustuksen perusosan ennakkoon niille järjestöille, jotka sitä ovat määräajassa pyytäneet
 • Asettaa hallituksen jäsen Pohjosen Generalistit osaa -uravalmennushankkeen työryhmään
 • Jättää lausumatta viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportin esityksiin ja raporttiin sisältyneestä asetusehdotuksiin
 • Vahvistaa Vappuintron budjetin.
LiiteKoko
TYYH 5/19 esityslista1.08 MB
Pöytäkirja 5/20191.43 MB
TYYH 5/19 liite 1264.22 KB
TYYH 5/19 liite 316.64 KB
TYYH 5/19 liite 6312.64 KB
TYYH 5/19 liite 284.8 KB

4/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.1.2019 päättänyt:

 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodeksi 2019
 • nimetä sosiaalipoliittisen asiantuntijan Ville Ritolan Turun yliopiston esteettömyysohjelman ohjausryhmään
 • vahvistaa järjestöluettelon ja valtuuttaa järjestö- ja hallintoasiantuntijan poistamaan luettelosta järjestöt, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta lisäajan jälkeenkään
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille
 • hyväksyy yhdistymisen vuosipäivän budjetin liitteen 4 mukaisesti.
 • valita pöytämainosten jakajaksi vuodelle 2019 Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunta ry:n.

Turussa 31.1.2019

Frida Pessi
tiedottaja

LiiteKoko
esl04_2019.pdf667.21 KB
Liite 1 Esteettömyysohjelman ohjausryhmän asettamiskirje70.95 KB
Liite 2 Järjestöluettelo 1/2019229.42 KB
Liite 3 Toiminta-avustusten ennakomaksut209.3 KB
Liite 4 Yhdistymisen vuosipäivän budjettiarvio157.99 KB
TYYH 4/2019 pöytäkirja951.93 KB

2/2019

Hallituksen päätösluettelo 2/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 8.1.2019 päättänyt:

 • valita järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaiseksi Aino Pohjanvirran
 • peruuttaa Inari Harjuniemen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan tileihin ja hänelle myönnetyn luottokortin
 • peruuttaa Juha Laurilalle myönnetyn luottokortin 19.1.2019 alkaen


Turussa 8.1.2019

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 2/201927.85 KB
Pöytäkirja 2/19512.12 KB

1/2019

 

Hallituksen päätösluettelo 1/2019

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 13.12.2018 päättänyt:

 • valita hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2019 Jeremi Nyyssösen
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Otto Elomäki: sosiaalipolitiikka, kunnallispolitiikka

Sofia Engblom: kansainvälisyys, vapaaehtoiset

Risto Jokinen: järjestöt, koulutuspolitiikka

Ville Keränen: yritysyhteistyö, liikunta, järjestöavustukset

Jeremi Nyyssönen: varapuheenjohtaja, opiskelijakulttuuri

Johanna Pohjonen: koulutuspolitiikka, työelämä

ja että avustustoimikunnan puheenjohtajana toimii Ville Keränen

 • että vuoden 2019 hallituksen säännöllinen kokousaika on joka toinen torstai kello 10.00
 • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen
 • hyväksyä kokoussanktiojärjestelmän ja että mahdollisten kokoussanktioiden kohteista päätetään tapauskohtaisesti
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.


Turussa 13.12.2019

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 1/201936.45 KB
Hallituksen kokouksen 1/2019 Esityslistan liite 2: Kokoussanktiojärjestelmä14.42 KB
Hallituksen kokouksen pöytäkirja 1/201951.27 KB
2018

24/2018

 

Hallituksen päätösluettelo 24/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.11.2018 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan varapuheenjohtajan valintatoimikunnan jäsenten keskuudesta
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodelle 2019
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2019
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodelle 2019
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy ylioppilaskunnan talousarvion vuodelle 2019
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan jäsenmaksusta lukuvuodelle 2019–2020
 • esittää edustajistolle, että se nimittää Turun ylioppilaslehden johtokunnan vuodelle 2019
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan vuodeksi 2019
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2019 PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan
 • kokoaikaistaa Laurilan työsuhteen sijaisuuden päättymiseen saakka, alkaen 19.11.2018
 • hylätä pyynnöt ylioppilaskunnan jäsenyydestä eroamiseksi ja jäsenmaksun palauttamiseksi ilman opiskeluoikeuden menettämistä
 • valita Emmi Simosen TYYn edustajaksi yliopiston Kestävän kehityksen ohjausryhmään
 • hyväksyä hakukuulutuksen tutkintolautakuntaan liitteen mukaisesti ja avata haun tutkintolautakuntaan 15.11.2018
 • hyväksyä sopimuksen TYYn ja Sunborn Cateringin välillä
 • hyväksyä sopimuksen TYYn ja Viking Linen välillä
 • valita vuoden 2018 Supertuutoreiksi Akke Kallelan ja Leevi Liitin, myöntää Silva Järviselle Supertuutori runner up -kunniamaininnan ja valita Kv-supertuutoreiksi Muhammad Fadlian Amharin ja myöntää Kv-supertuutori runner up -kunniamaininnan Mirja Lindströmille.


Turussa 22.11.2018

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 24/182.04 MB
Pöytäkirja 24/2018198.32 KB
Liite 1 Talousarvio 20198.5 KB
Liite 2 Talousarvion taustamateriaali20.99 KB
Liite 3 Talousarvion lyhyt versio7.17 KB
Liite 6 Kestävän kehityksen ohjausryhmä198.3 KB
Liite 7 Hakukuulutus tutkintolautakuntaan320.53 KB
Liite 8 Nimityspyyntö yliopiston tutkintolautakuntaan190.98 KB

21/2018

Hallituksen päätösluettelo 21/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.10.2018 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se nimittää Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskuntaan kuusi jäsentä, joista yhden valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi valintatoimikunnan esityksestä
 • esittää edustajistolle, että edustajisto käy lähetekeskustelun vuosien 2018-2021 toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset vaalijärjestykseen
 • lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista
 • myöntää järjestöaseman Loimun Opiskelijat Turku ry:lle sekä liittää sen osaksi järjestöluetteloaan sekä vahvistaa ylioppilaskunnan järjestöluettelon 2/2018.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin TYYn edustajaksi työryhmään laatimaan ohjeistusta neuropsykiatristen oireiden kohtaamiseen opettajan työssä
 • olla jatkamatta hakuaikaa TYS:n valtuuskunnan jäseneksi.

 

Turussa 4.10.2018

Juha Laurila
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 21/20181.18 MB
Pöytäkirja 21/20181.43 MB
Liite 1 Hallituksen esitys vuosien 2019-2021 toimintasuunnitelmaksi ja tavoiteohjelmaksi762.28 KB
Liite 3 TYYn lausunto ohjesäännöstä koskien SYL:n edustajien valintaa YTHS:n valtuuskuntaan22.83 KB
Liite 4 TYYn lausunto SYL:n linjapaperimuutoksista124.44 KB
Liite 5 TYYn lausunto SYL:n talousarviosta124.81 KB
Liite 6 TYYn lausunto SYL:n toimintasuunitelmasta485.46 KB
Liite 8 Järjestöluettelo 2/2018228.96 KB

20/2018

Hallituksen päätösluettelo 20/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.9.2018 päättänyt:

 • esittää valintatoimikunnalle Turun Ylioppilaskyläsäätiön hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeriä Rauli Eleniusta ja avata haun toisesta jäsenen paikasta
 • lausua Suomen ylioppilaskuntien liiton eurovaaliohjelmaluonnoksesta
 • hyväksyä kestävän kehityksen viikon budjetin
 • täydentää kansainvälisyyssiipeä ja valita siiven jäseniksi Camilla Saarisen, Veera Heinosen, Frida Hagmanin, Julia Kauppisen, Petra Nikulan sekä Eero Lassilan
 • avata haun yliopiston tasa-arvotoimikunnan täydentämiseksi
 • nimetä hallituksen jäsen Iina Ryhdän Turun yliopiston esteettömyysohjelman ohjausryhmään
 • lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista.


Turussa 27.9.2018

Juha Laurila
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 20/2018693.38 KB
Liite 1 Hakukuulutus TYS:n hallitukseen 2018224.12 KB
Liite 2 SYL:n eurovaalitavoitteet 2019 luonnos lausuntokierrokselle97.58 KB
Liite 3 TYYn lausunto SYL:n eurovaaliohjelmasta492.17 KB
Liite 4 Kestävän kehityksen viikon budjetti 2018339.09 KB
Liite 6 Tasa-arvotoimikunnan täydennyshakukuulutus207.4 KB
Liite 7 Lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista823.27 KB
Hyväksytty lausunto OLL37.52 KB

19/2018

Hallituksen päätösluettelo 19/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.9.2018 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä tiedoksiannon TYYlikkään avauksen lipunmyyjän vaihtumisesta
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi ylioppilaskunnan puolivuotiskatsauksen
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen
 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa SYL:n liittokokoukseen 16.­­­­­­­­–17. marraskuuta 2018, tarvittaessa heille varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokoukseen lähteviä edustajia
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan ansiolautakunnan edustajiston varapuheenjohtajan esityksestä
 • hylätä oikaisuvaatimuksen kokouksessa 18/2018 tehtyyn päätökseen jäsenmaksupalautuksesta
 • valita Sanni Kummun elokuvatoimikunnan jäseneksi vuoden 2018 loppuun saakka
 • avata haun kansainvälisyyssiipeen.


Turussa 6.9.2018

Juha Laurila
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2018771.84 KB
Pöytäkirja 19/20181.04 MB
Liite 1 puolivuotiskatsaus1.61 MB
Liite 3 hakukuulutus kv-siipi352.76 KB

18/2018

Hallituksen päätösluettelo 18/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.8.2018 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Jäsenmaksuvapautuksesta päättäminen”.
 • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • nimittää Sampo Rouhiaisen Turun ylioppilaslehden päätoimittajan sijaiseksi noin kuukauden ajaksi syys-lokakuussa 2018.
 • merkitä tiedoksi Lahoniityn opintovapaan aikaiset järjestelyt.
 • avata haun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan kuuden jäsenen paikasta.
 • valtuuttaa pääsihteerin myymään kaikki TYYn osuudet FF-European High Yield- ja OP-Euro-rahastoista.
 • lausua Turun yliopistolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.
 • myöntää eron kansainvälisyyssiivestä Netta Kivistölle ja yhdenvertaisuussiivestä Julia Laineelle sekä Ossi Pajuselle.
 • valita Academic Football Club Campuksen TYYlikkään avauksen lipunmyyjäksi.

Turussa 29.8.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 18/2018380.62 KB
Pöytäkirja 18/20181.25 MB
Liite 1 Hakukuulutus: TYS:n valtuuskunta170.64 KB
Liite 2 TYYn lausunto yliopistolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoulun muuttamiseksi126.59 KB

17/2018

Hallituksen päätösluettelo 17/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.8.2018 päättänyt:

 • hyväksyä henkilöstösuunnitelman kaudelle 2018–2019.
 • lausua TYS:n strategian toimintaympäristöä koskevan kappaleen opiskelijoita koskevasta osasta strategian päivittämistä varten.

Turussa 13.8.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Hallituksen kokouksen esityslista 17/201841.98 KB
Pöytäkirja 17/2018692.85 KB
Esityslistan liite 1: Henkilöstösuunnitelma 2018-2019230.25 KB
Esityslistan liite 2: Toimintaympäristön kuvaus/opiskelijat (TYS:n strategia)4.31 KB
Esityslistan liite 3: Kommentti TYS:n strategian toimintaympäristön kuvaukseen/opiskelijat141.01 KB

16/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 30.7.2018 päättänyt:

 • Kommentoida Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistolle lähettämiä kysymyksiä koskien toimenpiteitä, jolla opiskelua voidaan sujuvoittaa
 • Vastata ELY-keskukselle Turun yliopistonmäkeä rakennussuojelua koskevaan vastinepyyntöön.

 

Turussa 30.7.2018,

Inari Harjuniemi
Hallituksen puheenjohtaja

LiiteKoko
Esityslista 16/201828.92 KB
Pöytäkirja 16/201831.77 KB
Liite 1: TYYn kommentit toimenpiteistä, jolla opiskelua voidaan joustavoittaa628.1 KB
Liite 2: Vastine yliopistonmäen suojelumääräyksiin26.55 KB

15/2018

Hallituksen päätösluettelo 15/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.6.2018 päättänyt:

 • avata täydennyshaun elokuvatoimikuntaan. Haku aukeaa 1.8. ja päättyy 24.8. klo 23.59.
 • hyväksyä palveluostosopimuksen Aalto-yliopiston kanssa sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään sopimukseen pienimuotoisia muutoksia.
 • valita Anja Karppisen yhteisösuunnittelija/tapahtumatuottajaksi.

Turussa 7.6.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 15/2018205.66 KB
Pöytäkirja 15/2018262.85 KB
Liite 1 Hakukuulutus: elokuvatoimikunta88.84 KB

14/2018

Hallituksen päätösluettelo 14/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.5.2018 päättänyt:

 • hyväksyä FITech-palvelusopimuksen.
 • hyväksyä TYYn yleisen tietojenkäsittelysopimuksen.
 • valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin tekemään tietojenkäsittelysopimukseen oikeustoimikohtaisia muutoksia tarpeen mukaan.
 • valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan tietojenkäsittelysopimuksen sellaisissa nykyisissä ja tulevissa sopimussuhteissa, joissa tietojenkäsittelysopimuksen solmiminen on pakollista riippumatta siitä, onko TYY rekisterinpitäjä vai tietojenkäsittelijä tai mikä osapuoli on laatinut sopimuksen.
 • merkitä tiedoksi EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon liittyvät toimenpiteet TYYssä.
 • hyväksyä tietojenkäsittelysopimuksen S-osakunnat ry:n ja Akateeminen aurajokilaivuriyhdistys ry:n kanssa.
 • täydentää toiminta-avustuksia 2018 myöntämällä toiminta-avustusta ELSA Turku ry:lle 100 € ja TYEMYY ry:lle 671,87 €.
 • esittää SYL:n hallitukselle TYYn KENKKU-jäseniksi Sanna Lindgreniä ja Viola Luokkalaa.
 • hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta ja että syksyllä avataan täydennyshaku tyhjiksi jääneisiin paikkoihin.
 • myöntää eron Heidi Saariselle kehitysyhteistyösiivestä.

Turussa 31.5.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 14/2018381.89 KB
Pöytäkirja 14/2018496.46 KB
Liite 1 FITech-palvelusopimus118.79 KB
Liite 2 Tietojenkäsittelysopimus279.31 KB
Liite 3 Muistilista tietosuojan huomioimisesta74.91 KB
Liite 4 Ohje tietomurtotapauksia varten109.9 KB
Liite 5 Ohje tietopyyntöihin vastaamisesta ja rekisteröidyn oikeuksista103.9 KB
Liite 7 Tietojenkäsittelysopimus osakuntasalille59.78 KB
Liite 10 Esitys opiskelijaedustajien valinnasta hallinnon opiskelijaedustajien täydennyshaussa143.6 KB

13/2018

Hallituksen päätösluettelo 13/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.5.2018 päättänyt:

 • nimetä sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin ajalle 31.5.2018–15.5.2019:
  • Turun yliopiston hyvinvointijaosto (varsinainen jäsen, puheenjohtaja)
  • Turun yliopiston OpintoVartu-valmisteluryhmä (varsinainen jäsen)
  • Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto (varsinainen jäsen)
  • Turun alueen korkeakoulujen toimeentuloturvaverkosto (varsinainen jäsen)
  • Opiskelijakaupunki Turku: Arjen palvelut -teemaryhmä (varsinainen jäsen)
  • YTHS:n Turku-Rauma-terveyspalveluyksikön terveystyöryhmä (varsinainen jäsen)
 • esittää Suomen ylioppilaskuntien liitolle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n valtuuskuntaan ajalle 31.5.2018–15.5.2019.
 • esittää YTHS:n hallitukselle, että se nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan sijaisen Ville Ritolan YTHS:n Turku-Rauma -terveyspalveluyksikön johtokuntaan ajalle 31.5.2018–15.5.2019.

Turussa 24.5.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 13/2018148.66 KB
Pöytäkirja 13/2018205.67 KB

12/2018

Hallituksen päätösluettelo 12/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.5.2018 päättänyt:

 • hyväksyä ylioppilaskuntien työehtosopimusta täydentävän paikallisen sopimuksen.
 • avata haun tapahtumatuottajaksi ja yhteisösuunnittelijaksi. Haku on auki 31.5.2018 klo 23.59 asti.
 • hyväksyä tietojenkäsittelysopimuksen Fination Oy:n kanssa.
 • myöntää projekti- ja erillisavustukset 2/2018.
 • myöntää toiminta-avustukset 2018.
 • avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 27.5.2018 klo 23.59 asti.
 • hyväksyä esityksen vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi.
 • siipien täydentämisestä.

Turussa 17.5.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/2018381.13 KB
Pöytäkirja 12/2018495.81 KB
Liite 1 Paikallinen sopimus TYYn työntekijöiden työsuhteiden ehdoista545.11 KB
Liite 2 Hakukuulutus tapahtumatuottajaksi ja yhteisösuunnittelijaksi116.71 KB
Liite 3 Laskelma tapahtumatuottajan kustannuksista49.36 KB
Liite 4 Tietojenkäsittelysopimus: Fination Oy67.32 KB
Liite 5 Projekti- ja erillisavustukset 2/201896.34 KB
Liite 6 Toiminta-avustukset 2018113.06 KB
Liite 7 Hakukuulutus KENKKUun120.15 KB
Liite 11 Esitys siipien täydennykseksi91.35 KB

11/2018

Hallituksen päätösluettelo 11/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 3.5.2018 päättänyt:

 • lausua SYL:n vaaliohjelmaluonnoksesta.
 • hyväksyä TYYn tilojen vuokrahinnat, ja että hintoja voidaan pääsihteerin hyväksynnällä nostaa tai laskea tarpeen mukaan. Lisäksi hyväksyttiin muistio Q-talon tarkastuskäytäntöjen ja sanktioiden kehittämisestä.
 • antaa lausunnon Turun yliopistolle hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja valtuuttaa sosiaalipoliittisen asiantuntijan tekemään lausuntoon tarvittavat muutokset.

Turussa 3.5.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/2018207.9 KB
Pöytäkirja 11/2018264.89 KB
Liite 1 TYYn lausunto opiskelijoiden eduskuntavaaliohjelman luonnoksesta365.51 KB
Liite 2 Tilojen vuokrahinnasto51.21 KB
Liite 3 Q-talon kehittämismuistio148.98 KB
Liite 4 Tilojen ja palvelujen käyttöasteet 2017–201864.01 KB
Liite 5 Q-talon alkuperäinen talousarvio (edustajiston huhtikuun kokous 2017)38.19 KB
Liite 6 Q-talon tammi-maaliskuun perusteella tehty tulosennuste vuodelle 201829.1 KB
Liite 7 TYYn lausunnosta hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta265.92 KB

10/2018

Hallituksen päätösluettelo 10/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.4.2018 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn poliittisen linjapaperin.
 • valita Petra Peltosen sijaiseksi Ville Ritolan.
 • hyväksyä TYYn laina- ja myyntitavaroiden hinnat ja päättää, että hintoja voidaan pääsihteerin hyväksynnällä nostaa tai laskea tarpeen mukaan, sekä palauttaa valmisteluun tiloihin liittyvien hintojen vahvistamisen sekä Q-talon muistion.
 • avata haun Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokuntaan ja Sote-akatemian koulutusryhmään.
 • antaa lausunnon Turun yliopiston opetustilakartoituksesta.
 • avata haun TYYn siipiin syksylle 2018.
 • varata vapun alumnitilaisuuden kustannuksiin 1000 euroa muut hankkeet -varoista.
 • hyväksyä TYYn ja Turun Sanomien välisen yhteistyösopimuksen.

Turussa 26.4.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 10/2018380.75 KB
Pöytäkirja 10/2018440.78 KB
Liite 1 Edustajiston lähetekeskustelun pohjalta muokattu linjapaperi284.21 KB
Liite 3 TYYn tarjoamien palveluiden hinnat71.17 KB
Liite 4 Vuokra- ja lainapalveluiden käyttöaste 2017–201864.01 KB
Liite 5 Hakukuulutus: Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen johtokunta91.51 KB
Liite 6 Hakukuulutus: Sote-akatemian koulutusryhmä91.32 KB
Liite 7 Lausunto Turun yliopiston opetustilakartoituksesta498.09 KB
Liite 8 Hakukuulutus: TYYn siivet209.5 KB

9/2018

Hallituksen päätösluettelo 9/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.4.2018 päättänyt:

 • järjestäytyä uudelleen seuraavasti:

Harjuniemi: puheenjohtaja
Palanterä: varapuheenjohtaja, tuutorointi, järjestöt ja koulutuspolitiikka
Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka ja yhdenvertaisuus
Ryhtä: sosiaalipolitiikka, liikunta ja opiskelijakulttuuri
Saarinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Simonen: kansainväliset asiat, vapaaehtoiset, kehitysyhteistyö ja ympäristö
Snygg: yritysyhteistyö ja opiskelijakulttuuri

 • vahvistaa jäsenmaksun yhteydessä kerättävät vapaaehtoiset maksut seuraavasti:

Zimbabwen Aids Orvot ry 4,70 €
Suomen Somalia-verkosto 4,80 €
Lahjoitus Q-talolle 15,00 €
Lakkikokardi 14,50 €
Turun ylioppilaslehden tilaaminen kotiin 7,95 €.

 • hyväksyä sopimuksen Turun ylioppilaslehden formaattiselvityksestä.
 • lausua Suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä -selvityksestä.
 • hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä kehitysyhteistyösiiven esityksestä.
 • lausua yliopistolle opetuksen avoimuutta, joustavuutta ja jatkuvaa oppimista koskevista lainsäädäntötarpeista.
 • hyväksyä TYYlikkään vapun budjetin ja varata varat traditiovaroista.
 • varata 6 700 euroa edustajiston kokousten streamauslaitteiden uusimiseen ja asentamiseen järjestötoiminnan edustajistokuluista.
 • hyväksyä sopimuksen Fination Oy:n kanssa.

Turussa 12.4.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/2018384.4 KB
Pöytäkirja 9/2018499.62 KB
Liite 2 TYYn lausunto suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä104.39 KB
Liite 3 Suunnitelma 0,7 % -varojen käytöstä106.16 KB
Liite 4 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja74.82 KB
Liite 6 Lausunto lainsäädäntötarpeista koskien opetuksen avoimuutta, joustavuutta sekä jatkuvaa oppimista400.23 KB
Liite 7 TYYlikkään vapun budjetti78.24 KB

8/2018

Hallituksen päätösluettelo 8/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.3.2018 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Lisätalousarvio Turun ylioppilaslehdelle”.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy Turun ylioppilaslehdelle 10 000 euron lisätalousarvion.
 • avata haun asiantuntijan toimeen ajalle 29.3.–16.4. klo 23.59.
 • nimetä hallituksen työelämävastaavan Sini Saarisen ylioppilaskunnan edustajaksi "Generalisti osaa" -uravalmennushankkeen työryhmään.

Turussa 29.3.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/2018203.67 KB
Pöytäkirja 8/2018333.83 KB
Liite 1 Poliittisen linjapaperin luonnos edustajiston lähetekeskusteluun245.02 KB
Liite 2 Hakukuulutus: asiantuntija28.99 KB

7/2018

Hallituksen päätösluettelo 7/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.3.2018 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Yhteistyösopimus Revul Media Group Oy:n kanssa”.
 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2017.
 • esittää edustajistolle, että se päättää hyväksyä TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2017.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • varata 890 € SEKSMYY-tapaamisen majoituskuluihin sektorivarojen muut hankkeet -varoista.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2018.
 • avata vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 1.4.2018–6.5.2018.
 • merkitä tiedoksi, että hallituksen jäsen Saarinen on nimitetty SYL:n "Tulevaisuuden työ, meidän työmme" ydintiimin jäseneksi SYL:n hallituksen kokouksessa 9.3.2018.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Revul Media Group Oy:n kanssa.

Turussa 15.3.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/2018320.54 KB
Pöytäkirja 7/2018439.9 KB
Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 20174.07 MB
Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 1/201891.72 KB
Liite 3 Hakukuulutukset: vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 201841.44 KB

6/2018

Hallituksen päätösluettelo 6/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.3.2018 päättänyt:

 • hyväksyä toiminta-avustusten tarkat kriteerit ja jäsenmääräkertoimet pisteiden jakoa varten.


Turussa 1.3.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/2018143.84 KB
Pöytäkirja 6/2018260.23 KB

5/2018

Hallituksen päätösluettelo 5/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.2.2018 päättänyt:

 • määrätä kokoussanktion Noel Snyggille ja lahjoittaa varat Q-talon varainhankintaan.
 • lausua yliopistolle esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta.
 • lausua yliopistolle kansallisen kielivarannon kehittämisehdotuksista.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajaksi koulutuksen toimialan opiskelijapalautetiimiin hallituksen varapuheenjohtaja Paavo Palanterän sekä hänelle varaedustajaksi hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarisen.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaisen Juha Isotalon ylioppilaskunnan edustajaksi seuraaviin työryhmiin ajalle 1.3.–30.6.2018:

- Opintohallinnon ohjausryhmä (varsinainen jäsen)
- Koulutusneuvosto (varsinainen jäsen)
- Laatutyön ohjausryhmä (varajäsen)
- Yliopistopedagogiikan ohjausryhmä (varajäsen)
- Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmä (varajäsen)
- Yhteisten palveluiden kehittämisen ohjausryhmä (varajäsen)
- Koulutuksen toimialan sisäisen ohjeistuksen tiimi (varsinainen jäsen; ent. opintojohtosääntötiimi)
- Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä (varsinainen jäsen)

Turussa 22.2.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/2018275.44 KB
Pöytäkirja 5/2018393.85 KB
Liite 1 Lausunto lukiolakia ja ylioppilastutkinnon järjestämislakia koskevasta hallituksen esityksestä164.99 KB
Liite 2 Lausunto kansallista kielivarantoa koskevasta selvityksestä401.45 KB

4/2018

Hallituksen päätösluettelo 4/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.2.2018 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2018 toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
 • esittää edustajistolle, että TYY lähtee mukaan SYL:n ja mahdollisesti muiden ylioppilaskuntien yhteishankkeeseen vuosille 2019–2021 max. 5000 € vuosittaisella omavastuuosuudella.
 • valita Juha Isotalon koulutuspoliittisen asiantuntijan sijaiseksi.
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan kustannusten jakamiseksi ryhmään kuuluvien järjestöjen kesken.
 • hankkia luottokortin Q-talon hoitaja Juha Laurilalle ja valtuuttaa pääsihteerin päättämään tarvittavasta luottorajasta.
 • määrätä Palanterälle kokoussakon ja varojen lahjoituskohteeksi Q-talon varainhankinnan.
 • olla käyttämättä nimitysoikeuttaan Lex Libri Oy:n hallitukseen.
 • täydentää Vähä-Heikkilän varustelutasoa ja varata tarkoitukseen 600 € Q-talon varoista.
 • valita kansainvälisyyssiiven puheenjohtajaksi Laura Millasnooren.

Turussa 8.2.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 4/2018392.01 KB
Pöytäkirja 4/2018509.99 KB
Liite 1 Projektisuunnitelmat 20182.11 MB
Liite 2 TYY-SYL yhteistyö 109.43 KB
Liite 3 Hanke-esittely584.41 KB
Liite 4 SYL:n sähköpostiviesti hankkeesta103.41 KB

3/2018

Hallituksen päätösluettelo 3/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.1.2018 päättänyt:

 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • hyväksyä Turun ylioppilaslehden painosopimuksen Botnia Print Oy:n kanssa.
 • nimetä Emmi Simosen Maakunnan yhteistyöryhmän opiskelijavarajäseneksi kaudelle 2018–2019.
 • merkitä tiedoksi lausunnon Turun kaupungin pyöräilyn kehittämisohjelmasta.
 • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa sekä vahvistaa järjestöluettelon 1/2018 niiden järjestöjen osalta, jotka olivat tehneet järjestöilmoituksen. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa järjestö- ja hallintoasiantuntijan poistamaan viikon kuulemisajan jälkeen järjestöluettelosta ne järjestöt, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä ajoissa hakeneille järjestöille.
 • valita TYYn edustajaksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja hänelle varajäseneksi hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Sini Saarisen englanninkielisisten maisteriohjelmien arviointiryhmään.
 • lausua yliopistolle ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta.
 • valita Anni Myllärin ja Matias Virran uusiksi opiskelijajäseniksi Universitas Turku -ohjausryhmään.
 • valita TYK ry:n jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia ja julisteita vuodeksi 2018.

Turussa 25.1.2018

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/2018379.64 KB
Pöytäkirja 3/2018498.23 KB
Liite 1 Vuosijuhlamuistio102.05 KB
Liite 3 TYYn lausunto Turun pyöräilyn kehittämisohjelmasta 201814.94 KB
Liite 4 Järjestöluettelo 1/201879.12 KB
Liite 5 Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet järjestöt59.8 KB
Liite 6 Ylioppilaskunnan lausunto ylioppilastutkinnon pisteytystyökalusta222.05 KB
Liite 7 Hakemukset A5-pöytämainosten jakajiksi263.78 KB

2/2018

Hallituksen päätösluettelo 2/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 11.1.2018 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Emmi Simosen.
 • esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
 • hyväksyä Verisuren tarjouksen hälytysjärjestelmän ja siihen liittyvän sopimuksen uusimisesta ja valtuuttaa puheenjohtaja ja pääsihteeri allekirjoittamaan sopimus.
 • avata koulutuspoliittinen asiantuntijan sijaisen haun ajalle 11.–29.1. klo 23.59.
 • tilata TYYn järjestökoulutuspäivän tarjoilut Unica Oy:ltä ja varata tarkoitukseen 1245 € järjestösektorivaroista.
 • lausua hallituksen esityksestä koskien oleskelulupia Suomessa.
 • nimetä ylioppilaskunnan edustajiksi
  • yliopiston laajennettu johtoryhmä: hallituksen puheenjohtaja Harjuniemi
  • varajäsen yliopiston koulutusneuvostossa: hallituksen jäsen Saarinen
  • koulutusneuvoston hyvinvointijaosto: asiantuntija Peltonen ja hallituksen jäsen Iina Ryhtä sekä esittää Peltosta jaoston puheenjohtajaksi.
  • koulutusneuvoston digijaosto: hallituksen jäsen Saarinen, varajäsen hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä.
  • yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmä: hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä.
  • yliopiston laatutyön ohjausryhmä: hallituksen jäsen Saarinen, varajäsen asiantuntija Kajander.
  • yliopistopedagogiikan ohjausryhmä: hallituksen varapuheenjohtaja Palanterä.
  • koulutuksen toimialan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen –tiimi: hallituksen jäsen Saarinen.
  • koulutuksen toimialan opiskelijakeskus-tiimiin: hallituksen jäsen Paasivirta.
  • yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen -tiimi: Laura-Maria Poikelan.
  • Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmä: hallituksen jäsen Saarinen.
  • opiskelijoiden oppimistulosten arviointi -hankkeen Turun yliopiston työryhmä: hallituksen jäsen Saarinen.
  • Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan läsnäolo-oikeutettu edustaja: hallituksen jäsen Paasivirta.
  • YTHS:n Turun terveystyöryhmä: hallituksen jäsen Ryhtä.
  • Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkosto: Yhdenvertaisuussiiven puheenjohtaja Väisänen.
  • toimeentuloturvaverkosto: hallituksen jäsen Paasivirta.
 • nimetä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoriksi Julia Lintusen ja varakoordinaattoriksi Tiia Ylä-Peräisen.
 • valita kansainvälisyyssiiven jäseniksi Laura Millasnooran, Otto-Pekka Leikkosen ja Muhammad Amhar ja että puheenjohtajahalukkaita etsitään valituista siiven jäsenistä.
 • avata haun A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.


Turussa 11.1.2018

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 2/2018676.12 KB
Pöytäkirja 2/2018195.59 KB
Liite 3 Hakukuulutus: Koulutuspoliittisen asiantuntijan sijainen304.26 KB
Liite 4 TYYn lausunto oleskeluluvista106.76 KB
Liite 6 Hakukuulutus: A5-pöytäständien jakajat127.22 KB
Liite 4b TYYn lausunto oleskeluluvista34.61 KB

1/2018

Hallituksen päätösluettelo 1/2018

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus 2018 on kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt:

 • valita varapuheenjohtajaksi Paavo Palanterän.
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Paavo Palanterä: varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka, järjestöt
Olli-Pekka Paasivirta: kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
Iina Ryhtä: opiskelijakulttuuri, liikunta, sosiaalipolitiikka
Sini Saarinen: koulutuspolitiikka, kansainväliset asiat
Emmi Simonen: vapaaehtoiset, kansainväliset asiat, järjestöt              
Noel Snygg: yritysyhteistyö, opiskelijakulttuuri

 • kokousten säännölliseksi ajaksi torstaisin klo 10.00.
 • merkitä työjärjestykseensä tutustumisen tiedoksi.
 • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi, sekä päättää mahdollisten kokoussanktioiden kohteista tapauskohtaisesti.
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

Turussa 14.12.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/2018216.27 KB
Pöytäkirja 1/2018333.06 KB
Liite 2 Muistio: kokoussanktiojärjestelmä99.46 KB
2017

42/2017

Hallituksen päätösluettelo 42/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.12.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Yritysyhteistyösopimus Turun Seudun Osuuspankin kanssa”.
 • peruuttaa Miika Tiaisen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä Tiaisen luottokortin 1.1.2018 alkaen.
 • myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Inari Harjuniemelle ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä hankkia Harjuniemelle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2018 alkaen.
 • avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 14.12.2017–12.1.2018 klo 23.59.
 • valita hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreiksi vuodelle 2018 seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen):

Humanistinen tiedekunta: Joni Järvinen & Veera Semi
Kasvatustieteiden tiedekunta: Tira Kivilähde (Nora Seppälä)
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: Jenna Hannonen (Risto Jokinen)
Lääketieteellinen tiedekunta: Johanna Pohjonen (Viivi Laitinen)
Oikeustieteellinen tiedekunta: Roni Sirjonen (Jarno Piltonen)
Turun kauppakorkeakoulu: Sandra Saranpää (Tuulia Kuusinen)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: päätetään erikseen tammikuussa

 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Seudun Osuuspankin kanssa.

Turussa 14.12.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 42/2017204.72 KB
Liite 1 Hakukuulutus: avustustoimikunta90.73 KB
Liite 2 Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 20181.37 MB
Liite 3 Esityspyyntö halloped-koordinaattoreista vuodelle 2018348.42 KB
Pöytäkirja 42/2017320.55 KB

41/2017

Hallituksen päätösluettelo 41/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.12.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”kansainvälisyyssiiven täydennyshaun avaaminen”.
 • TYY International Awardin saajaksi Mañana ry:n sekä myöntää kunniamaininnan ELSA Turku ry:lle.
 • myöntää eron Victor Sarkerille ja avata täydennyshaun kansainvälisyyssiipeen. Haku on auki 28.12. klo 23.59 asti.
 • valita Laura Rinnevuoren ja Venla Rouskun Aprillirockin ja Akateemisen vapun 2018 tapahtumatuottajapariksi.

Turussa 7.12.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 41/2017144.19 KB
Pöytäkirja 41/2017257.73 KB
Liite 2 Hakukuulutus: kansainvälisyyssiipi149.57 KB

40/2017

Hallituksen päätösluettelo 40/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 30.11.2017 päättänyt:

 • nimittää TYYn elokuvatoimikuntaan vuodelle 2018 seuraavat henkilöt:

Henni Eronen
Bea Karlstedt
Emilia Koivumäki
Henna Kukkonen
Ville Kukkonen
Tuomo Marttila
Axel Ojala
Anniina Peippo
Anni Varis

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2017.
 • lahjoittaa Meksiko-hankkeen jäljelle jääneet varat Wixarika-yhteisön koululle.
 • valita siipien puheenjohtajat ja jäsenet tulevalle kaudelle seuraavasti:

Kansainvälisyyssiipi
Victor Sarker, puheenjohtaja
Daniyal Tairq
Qingan Wang
Emmi Katajisto
Amanda Tursi
Rebekka Rautiainen            

Kehitysyhteistyösiipi
Rume Siemuri, puheenjohtaja
Aada Eräsaari
Heidi Saarinen
Viola Luokkala
Sanna Lindgren
Maija Talja
Sannimari Veini
Mia Fast
Karoliina Kuusela

Yhdenvertaisuussiipi
Jukka Väisänen, puheenjohtaja
Anna Lagerroos
Anni Juvonen
Julia Laine
Johanna Pohjonen
Hanne Helminen
Ossi Pajunen

Ympäristösiipi
Susanna Lemström, puheenjohtaja
Juulia Möksy
Sari Mustonen
Janica Kilpi
Monika Nylund
Julia Helminen
Olivia Raski
Minna Kivento

 • hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa.

Turussa 30.11.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 40/2017258.73 KB
Pöytäkirja 40/2017328.46 KB
Liite 1 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan jäseniksi 201883.43 KB
Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/201782.28 KB
Liite 3 Esitys siipien jäseniksi vuodelle 201861.05 KB

39/2017

Hallituksen päätösluettelo 39/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.11.2017 päättänyt:

 • varata 4000 € Q-talon varoista juhlasalin äänieristyksen vahvistamiseen.
 • valita opiskelijajäsenet ja opiskelijavarajäsenet tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 seuraavasti (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Humanistinen tiedekunta
Vilppu Kuusipalo (Veera Semi)
Sanna Rihu (Mari Säisä)
Crista Sinisalo (Saara Vuorinen)
Otso Norblad (Saana Kallio)
Jenni Lahtinen (Tanja Laimi)
Joni Järvinen (Taija Ahlstedt)

Kasvatustieteiden tiedekunta
Riku Manninen (Pontus Roppola)
Tira Kivilähde (Jenna Jokila)
Johanna Ojama (Jonna Määttä)
Lauri Aleksi Lehtonen (Topi Toivonen)
Timi Olin (Aaro Kuoppala)

Lääketieteellinen tiedekunta
Jenna Lind (Henna Kruuti)
Jenni Koskinen (Tero Ohrankämmen)
Minna Kaunisto (Henni Hiltunen)
Eino Herhi (Simo Nuuttila)
Tapani Strander (Onni-Pekka Simola)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Laura Aaltonen (Emmi Varjonen)
Jenni Peuhkurinen (Sanni Koskinen)
Axel Johansson (Matias Virta)
Lauri Heinonen (Wille Jäntti)
Antti Pekkanen (Tatu Heinonen)
Tuomas Dahlström (Ela Arasola)

Oikeustieteellinen tiedekunta
Hanni Tihilä (Mikael Dahlström)
Laura-Maria Poikela (Roni Sirjonen)
Ilari Sarja (Anton von Schrowe)
Jarno Piltonen (Tuomas Meriruoho)

Turun kauppakorkeakoulu
Miika Tiainen (Joona Uusitalo)
Paula Peltomaa (Saara Gratschev)
Tuulia Kuusinen (Inka Helaniemi)
Oula Huttunen (Tapani Strander)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Petriina Lemettinen (Mikko Järvi)
Lotta Lintunen (Mirka Lappalainen)
Inari Harjuniemi (Hanna-Kaisa Alanen)

 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.
 • lähettää Kallion S-osakunnat ry:n 5-vuotisjuhlasitseille.


Turussa 23.11.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 39/2017260.64 KB
Pöytäkirja 39/2017437.63 KB
Liite 1 Koonti järjestöjen lausunnoista: johtokunnat1.84 MB
Liite 2 Valintatoimikunnan pöytäkirja 5/2017343.95 KB
Liite 3 Esitys opiskelijaedustajien valinnasta467.15 KB

38/2017

Hallituksen päätösluettelo 38/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16.11.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”SYL:n liittokokousdelegaation täydentäminen”.
 • määrätä kokoussanktion Matias Virralle ja lahjoittaa varat Q-talon varainhankintaan.
 • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota siten, että Jesper Lempiäisen varaedustajaksi tulee Saana Kallio ja Onni-Pekka Simolan varaedustajaksi Henna Kruuti.
 • avata haun Aprillirockin ja Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi ajalle 16.11.–3.12. klo 23.59.
 • avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi ajalle 16.11.–3.12. klo 23.59.
 • valita Supertuutoreiksi Helmi Isojunnon ja Mimosa Sillanpään sekä KV-Supertuutoreiksi Liisa Viitasen ja Tea Von Gizyckin.

Turussa 16.11.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 38/2017271.6 KB
Pöytäkirja 38/2017330.31 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Aprillirockin ja Akateemisen vapun tapahtumatuottaja110.04 KB
Liite 2 Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja107.35 KB
Liite 3 Supertuutoriehdotukset 2017375.77 KB

37/2017

Hallituksen päätösluettelo 37/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.11.2017 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi lukuvuodelle 1.8.2018–31.7.2019 perustutkinto-opiskelijoilta 107 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijoilta 37 euroa.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2018.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy toimintasuunnitelman ja tavoiteohjelman vuosille 2018–2020.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
 • lausua yliopiston opintojohtosääntöluonnoksesta.
 • korvata aiemman Kuvaus siipien toiminnasta -dokumentin Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus -dokumentilla ja muuttaa saavutettavuussiiven nimen yhdenvertaisuussiiveksi sekä merkitä tiedoksi uuden siiville laaditun Siipitoiminnan ABC:n.
 • avata haun TYYn siipiin vuodelle 2018.
 • hyväksyä vuosijuhlaviikon talousarvion ja varata tarvittavat varat traditiovaroista.

Turussa 9.11.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 37/2017320.82 KB
Pöytäkirja 37/2017434.13 KB
Liite 1 Talousarvio vuodelle 201896.36 KB
Liite 2 Toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma vuosille 2018–2020139.73 KB
Liite 3 Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista1.56 MB
Liite 4 Ylioppilaskunnan lausunto yliopiston opintojohtosäännöstä148.02 KB
Liite 5 Luonnos uudeksi opintojohtosäännöksi339 KB
Liite 6 Kooste opintojohtosäännön keskeisistä muutoksista198.18 KB
Liite 7 Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistus 306.42 KB
Liite 8 Kuvaus siipien toiminnasta580.69 KB
Liite 9 Siipitoiminnan ABC147.61 KB
Liite 10 Hakukuulutus: Siivet 2018206.85 KB
Liite 11 Vuosijuhlaviikon talousarvio61.31 KB

36/2017

Hallituksen päätösluettelo 36/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.11.2017 päättänyt:

 • avata haun TYYn vuoden 2018 elokuvatoimikuntaan ajalle 2.–19.11. klo 23.59.
 • esittää SYL:lle YTHS:n valtuuskuntaan ensisijaiseksi jäseneksi Petra Peltosta ja toissijaiseksi jäseneksi Miika Tiaista.
 • poistaa Academic Badminton Club of Turku ry:n järjestöluettelosta.
 • lähettää Tiaisen HYYn 149. vuosijuhlaan.


Turussa 2.11.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 36/2017275.77 KB
Pöytäkirja 36/2017332.56 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Kinokopla15.05 KB

35/2017

Hallituksen päätösluettelo 35/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.10.2017 päättänyt:

 • jatkaa humanistisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntien ja yliopistokollegion opiskelijajäsenten hakuaikaa perjantaihin 3.11.2017 asti.
 • täydentää kirjaston neuvottelukuntia valitsemalla Roni Sirjosen kasvatustieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteiseen neuvottelukuntaan ja Matias Virran lääketieteellisen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteiseen neuvottelukuntaan opiskelijajäseniksi 31.7.2019 päättyvälle kaudelle.
 • valita TYK ry:n Meidän bileiden lipunmyyntitehtävään.
 • valita Opena ry:n vuosijuhlien tarjoiluavuksi.
 • hyväksyä Meidän bileiden talousarvion.
 • täydentää PA- ja striimauslaitteistoja ja varata hankintoihin 3500 € sektoritoiminnan tiedotustoimintamenoista.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Oy Nord Wine Ltd:n kanssa.
 • lähettää tervehdyksen Korp! Ugalan 104. vuosijuhlaan.


Turussa 27.10.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 35/2017260.39 KB
Pöytäkirja 35/2017319.9 KB
Liite 1 Meidän bileiden talousarvio23.81 KB

34/2017

Hallituksen päätösluettelo 34/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 19.10.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Hallitusmerkin myöntäminen”.
 • määrätä kokoussanktion Janne Salakalle ja lahjoittaa varat Plan Internationalin Koska olen tyttö -hankkeelle.
 • vapauttaa kaksois- ja yhteistutkintoa suorittavat opiskelijat jäsenmaksusta muulta kuin siltä ajalta, jonka he viettävät Turun yliopistossa.
 • myöntää Frida Pessille ylioppilaskunnan hallituksen merkin.
 • merkitä tiedoksi TYYn kommentit Turun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointiohjelman luonnokseen. 
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2017.
 • esittää valintatoimikunnalle, että se esittää hallitukselle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Petra Peltosta YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja Miika Tiaista toissijaiseksi jäseneksi.
 • lähettää Poikelan ja Virran, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, TUO:n 11-vuotisjuhliin.
 • lähettää Virran ja Kallion, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Synapsi ry:n 55-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Harjuniemen, Saaren ja Salakan, joista kaksi jälkimmäistä omakustanteisesti, Soihdunkantajien 20-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Kallion ja Salakan, joista ensimmäisen omakustanteisesti, Tamy:n 92-vuotisjuhlaan.


Turussa 19.10.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 34/2017953.68 KB
Pöytäkirja 34/2017451.37 KB
Liite 1 TYYn kommentit opiskelijoiden hyvinvointiohjelmaan839.55 KB
Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 3/201753.53 KB
Liite 3 Hakukuulutus: YTHS:n valtuuskunta95.37 KB

33/2017

Hallituksen päätösluettelo 33/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.10.2017 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja tavoiteohjelmasta vuosille 2018–2020.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun muutoksista ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
 • lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista.
 • avata haun vuosijuhlien tarjoilutehtäviin.
 • avata haun Meidän bileiden lipunmyyjiksi.
 • lähettää Kallion ja Salakan omakustanteisesti P-klubin 42. vuosijuhliin.
 • lähettää tervehdyksen Merkantila Klubbenin 89. vuosijuhlaan.

Turussa 5.10.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 33/2017262.53 KB
Pöytäkirja 33/2017374.99 KB
Liite 1 TYYn toimintasuunnitelma ja tavoiteohjelma 2018-2020244.71 KB
Liite 2 Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta lähetekeskusteluun1.63 MB
Liite 3 TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista208.65 KB
Liite 4 Hakukuulutus: vuosijuhlien tarjoilijat104.92 KB
Liite 5 Hakukuulutus: Meidän bileiden lipunmyyjä111.47 KB

32/2017

Hallituksen päätösluettelo 32/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 28.9.2017 päättänyt:

 • olla myöntämättä vapautusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta.
 • kommentoida Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleja ja valtuuttaa liikuntavastaava Poikelan lähettämään kommentit eteenpäin sekä viimeistelemään kommenttien kieliasun.
 • esittää koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia ylioppilaskunnan varsinaiseksi edustajaksi ja sosiaalipoliittista asiantuntijaa Petra Peltosta varaedustajaksi yliopiston turvallisen opiskeluympäristön toimikuntaan kaudelle 1.10.2017–31.7.2019.

Turussa 28.9.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 32/201730.89 KB
Pöytäkirja 32/2017260.79 KB
Liite 2 Lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista214.03 KB

31/2017

Hallituksen päätösluettelo 31/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 21.9.2017 päättänyt:

 • hyväksyä Q-talon päivitetyn vuokrahinnaston.
 • esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 1.1.2018–31.12.2019.
 • lähettää Saaren Linnateatterin ”Pomo!”-näytelmän uusintaensi-iltaan.
 • lähettää Harjuniemen ja Virran, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Index ry:n 64-vuotisjuhlaan.

Turussa 21.9.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 31/2017202.36 KB
Pöytäkirja 31/2017258.14 KB
Liite 1 Q-talon vuokrahinnastopäivitys38.26 KB

30/2017

Hallituksen päätösluettelo 30/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 14.9.2017 päättänyt:

 • hyväksyä sopimuksen Venuu-tilavarauspalvelun käytöstä.
 • avata yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion kymmeneksi opiskelijajäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • avata haut Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäseniksi ja -varajäseniksi kaudelle 1.1.2018–31.12.2019 sekä valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
 • valtuuttaa kaupunkivaikuttamisen koordinaattorin Janne Salakan kommentoimaan maakuntastrategiaa.
 • lähettää Virran omakustanteisesti TTYY:n 52-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Tiaisen, Harjuniemen, Kallion ja Saaren, joista kaikki paitsi Saaren omakustanteisesti, Turun KY:n 67-vuotisjuhlaan.

Turussa 14.9.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 30/2017324.5 KB
Pöytäkirja 30/2017438.32 KB
Liite 2 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopiston hallitus74.53 KB
Liite 3 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, yliopistokollegio73.47 KB
Liite 4 Hakukuulutus: Hallinnon opiskelijaedustajat, johtokunnat64.62 KB

29/2017

Hallituksen päätösluettelo 29/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 7.9.2017 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset ylioppilaskunnan sääntöjen 84 §:n 1 momenttiin siten, että muutokset astuvat voimaan edustajistokaudella 2018–2019.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa, tarvittaessa heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää ylioppilaskunnan ansiolautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.
 • valita elokuvatoimikuntaan Ville Hakulisen ja Emilia Koivumäen.
 • myöntää järjestöaseman Rauman Ylioppilasteatteriyhdistys Qme ry:lle.
 • esittää hallituksen jäsen Inari Harjuniemeä varsinaiseksi jäseneksi ja koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia varajäseneksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään 31.7.2019 päättyvälle kaudelle.
 • myöntää eron saavutettavuussiivestä Noora Mäkelälle.
 • lähettää Kallion ja Virran Digit ry:n 18-vuosijuhlaan.
 • lähettää Tiaisen LYY:n 38. vuosijuhlaan.
 • lähettää tervehdyksen LTKY:n 48. vuosijuhliin.
 • lähettää Kallion Seita ry:n 2-vuotisjuhliin.


Turussa 7.9.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 29/2017392.9 KB
Pöytäkirja 29/2017508.05 KB
Liite 1 Järjestöasemaa hakeneet yhdistykset 2/201762.16 KB
Liite 2 Ehdotuspyyntö laatutyön ohjausryhmään35.64 KB

28/2017

Hallituksen päätösluettelo 28/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.8.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”TYYlikkään avauksen lipunmyyjien valinta”.
 • järjestäytyä uudelleen seuraavasti:

Tiainen: puheenjohtaja
Harjuniemi:varapuheenjohtaja, koulutuspolitiikka
Kallio: opiskelijakulttuuri, ympäristö
Poikela: terveydenhuolto, hyvinvointi, asuminen, liikunta, työelämä
Saari: kansainväliset asiat, vapaaehtoiset
Salakka: kaupunkivaikuttamisen koordinointi, kehitysyhteistyö, toimeentulo, yhdenvertaisuus
Virta: järjestöt, tuutorointi, yritysyhteistyö

 • hyväksyä Q-taloon liittyvien ostopalvelusopimusten hinnat ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin solmimaan sopimukset.
 • valita TYYlikkään avauksen lipunmyyjiksi Nucleus ry:n ja HybridiSpeksi ry:n.
 • lähettää tervehdyksen Kulma ry:n 15-vuotisjuhliin.
 • lähettää Tiaisen Turun yliopiston tieteentekijöiden 50-vuotisjuhliin.

Turussa 31.8.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 28/2017201.66 KB
Pöytäkirja 28/2017260.31 KB

27/2017

Hallituksen päätösluettelo 27/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt:

 • nimittää yliopiston opintoasiainneuvostoon kaudelle 1.8.2017–30.7.2019 varsinaiseksi edustajaksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin ja varaedustajaksi hallituksen jäsen Inari Harjuniemen.

 • myöntää eron seuraaville henkilöille yliopistokollegiosta: Mirva Matikka, Timo Kovala, Julia Litokorpi, Emma Honkanen ja Laura Perämäki sekä täydentää yliopistokollegiota valitsemalla opiskelijajäsenet 31.12.2017 päättyvälle kaudelle seuraavasti:                                           
Varsinainen jäsen      Varajäsen
Tira Kivilähde Lauri Heinonen
(Jyri Lähdemaa)   Simo Nuuttila
Tuulia Kuusinen (Artturi Jyrkkänen)
(Henri Viitanen) Tapani Strander
 • myöntää eron seuraaville henkilöille tiedekuntien ja Turun kauppakorkeakoulun johtokunnista:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Miikka Korventausta
Anette Säkö
Laura Laurila

Kauppakorkeakoulu

Salla Maijala
Ann-Sofie Leimu
Timo Kovala

Lääketieteellinen tiedekunta

Mirva Matikka
Ann-Mari Torstensson
Ali Yasser Benkherouf
Emma Honkanen
Tatu Kantonen

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Katri Aksentjeff

 

…sekä täydentää johtokuntia valitsemalla opiskelijajäsenet 31.12.2017 päättyvälle kaudelle seuraavasti:

Kasvatustieteiden tiedekunta

 
Varsinainen jäsen Varajäsen
Tira Kivilähde Johanna Laurila
(Milja Lappalainen) Johanna Ojamaa

Turun kauppakorkeakoulu

 
Varsinainen jäsen Varajäsen
(Tuulia Kuusinen) Mikael Dahlström
(Paula Peltomaa) Inka Helaniemi
(Miika Tiainen) Tapani Strander

Lääketieteellinen tiedekunta

 
Varsinainen jäsen Varajäsen
Tapani Strander Viivi Laitinen
(Minna Kaunisto) Simo Nuutila
(Jenna Lind) Onni-Pekka Simola
(Eino Herhi) Emily Pan
Tero Ohrankämmen (Liisa Viita-aho)

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 
Varsinainen jäsen Varajäsen
(Jenni Peuhkurinen) Lauri Heinonen

 

 • jatkaa täydennyshakua yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin myöhemmin syksyllä. Haku toteutetaan yliopiston seuraavan hallintokauden (2018–2019) opiskelijaedustajien haun yhteydessä syys-lokakuussa.

 

Turussa 25.8.2017

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 27/2017262.23 KB
Pöytäkirja 27/2017439.88 KB
Liite 2 Tiedekuntajärjestöjen lausunnot hakijoista johtokuntiin851.03 KB

26/2017

Hallituksen päätösluettelo 26/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 18.8.2017 päättänyt:

 • avata haun elokuvatoimikuntaan. Hakuaika päättyy 31.8. klo 23.59.
 • myöntää eron kehitysyhteistyösiivestä Riina Bhatialle.
 • lähettää tervehdyksen THLKS:n 57. Extractioehtooseen.

Turussa 18.8.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 26/2017144.41 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Kinokopla85.72 KB
Pöytäkirja 26/2017200.06 KB

25/2017

Hallituksen päätösluettelo 25/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.8.2017 päättänyt:

 • lausua esityksestä laiksi opintotukilain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä valtuuttaa sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen tekemään lausuntoon tarvittavat tekniset muutokset.
 • hyväksyä avajaisviikon talousarvion.
 • avata haun TYYlikkään avauksen lipunmyyjiksi.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Unican kanssa.
 • lähettää tervehdyksen Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 3. vuosijuhliin.
 • lähettää Eleniuksen TYRMY:n 15-vuotisjuhlaan.

Turussa 10.8.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 25/2017261.26 KB
Liite 1 Lausunto huoltajakorotuksesta ja opintotukiajan pidentämisestä145.14 KB
Liite 2 Avajaisviikon talousarvio14.06 KB
Liite 3 Hakukuulutus: TYYlikkään avauksen lipunmyyjät63.32 KB
Pöytäkirja 25/2017319.57 KB

24/2017

Hallituksen päätösluettelo 24/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.6.2017 päättänyt:

 • tilata Q-salin kalusteet Iskusta ja varata kalustehankintoihin yhteensä 35 000 euroa avustusvaroista.
 • valita Manãna ry:n Laulukirjasitsien tarjoilutehtävään.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

Turussa 15.6.2017

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 24/2017203.29 KB
Pöytäkirja 24/2017259.91 KB

23/2017

Hallituksen päätösluettelo 23/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.6.2017 päättänyt:

 • hyväksyä sopimuksen TYYn 100-vuotishistorian kirjoittamisen ehdoista ja valtuuttaa pääsihteerin hyväksymään projektista syntyvät juoksevat kustannukset 5000 euroon saakka.
 • hyväksyä TYYn henkilöstösuunnitelman.
 • esittää opintoasiainneuvostolle vuoden opettajaa ja vuoden opintojaksoa 2017.
 • hyväksyä laulukirjasitsien talousarvion ja varata varat traditiovaroista.

Turussa 8.6.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 23/2017259.52 KB
Pöytäkirja 23/2017316.07 KB
Liite 2 TYYn henkilöstösuunnitelma 2017196.86 KB
Liite 5 Laulukirjasitsien talousarvio15.04 KB

22/2017

Hallituksen päätösluettelo 22/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 31.5.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Haun avaaminen laulukirjasitsien tarjoilutehtäviin”.
 • lausua ylioppilastutkinnon kehittämisestä yliopistolle ja valtuuttaa koulutuspoliittinen asiantuntija Kajanderin valmistelemaan lausuntoon mahdolliset tekniset muutokset.
 • täydentää siipiä ja myöntää erot sitä hakeneille siipien jäsenille.
 • avata haun laulukirjasitsien tarjoilutehtäviin.
 • lähettää tervehdyksen Turun Eurooppanuoret ry:n 15-vuotisjuhlaan.

Turussa 31.5.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 22/2017198.83 KB
Pöytäkirja 22/2017256.29 KB
Liite 1 Lausunto ylioppilastutkinnon kehittämisestä335.99 KB
Liite 2 Siipien täydennyshaku56.85 KB
Pöytäkirjan liite 3 Hakukuulutus: Laulukirjasitsien tarjoilijat71.63 KB

21/2017

Hallituksen päätösluettelo 21/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.5.2017 päättänyt:

 • hyväksyä Q-talon vuokrahinnaston ja päättää, että vuokria korotetaan samassa suhteessa kuin TYS:n perimä vuokra nousee.
 • korjata Pointer ry:n ja Vare ry:n toiminta-avustukset siten, että Pointerille myönnetään toiminta-avustusta 962,86 € ja Varelle 609,03 €.
 • lausua korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta yliopistolle.
 • lausua yliopistolle toisen kansalliskielen opiskelusta vapauttavasta perusopetuksen kielikokeilusta.
 • nimetä Saana Kallion opiskelijaedustajaksi opiskelijakeskuksen nimityöryhmään.
 • valita Edvina Walsténin turkulaisten suursitsien tapahtumatuottajaksi.

Turussa 24.5.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 21/2017259.97 KB
Pöytäkirja 20/2017316.94 KB
Liite 1 Q-talon vuokrahinnasto6.81 KB
Liite 2 TYYn lausunto opiskelijavalinnan kehittämisestä343.87 KB
Liite 3 TYYn lausunto esityksestä laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta177.91 KB
Liite 4 Valintamuistio turkulaisten suursitsien tapahtumatuottajan valinnasta83.16 KB

20/2017

Hallituksen päätösluettelo 20/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 18.5.2017 päättänyt:

 • Kuuvuoren tilan nimeksi ”Q-talo”.
 • hyväksyä sopimuksen Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä.
 • jakaa vuoden 2017 toiminta-avustukset.
 • esittää YTHS:n hallitukselle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä YTHS:n Turku-Rauma terveyspalveluyksikön johtokuntaan.
 • esittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen nimittämistä opintotukilautakunnan jäseneksi 31.12.2017 päättyvälle toimikaudelle.

Turussa 18.5.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 20/2017260.09 KB
Pöytäkirja 20/2017316.94 KB
Liite 1 Sopimusehdotus Vakka-vaalijärjestelmän käytöstä12.23 KB
Liite 2 Vakka-järjestelmän esittely698.64 KB
Liite 3 Toiminta-avustukset 201772.23 KB

19/2017

Hallituksen päätösluettelo 19/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.5.2017 päättänyt:

 • solmia vuokrasopimuksen TYS:n kanssa kiinteistöstä Nummen puistokatu 2.
 • valtuuttaa pääsihteerin täyttämään TYYn sijoittajakuvan.
 • hyväksyä oppisopimussitoumuksen pääsihteerin kanssa.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2017.
 • esittää Taru Marjamäkeä, Hanna-Maria Pöllästä ja Heidi Saarista TYYn ehdokkaiksi kehitysyhteistyöasianneuvottelukunnan (KENKKU) jäseniksi SYL:n hallitukselle.
 • esittää SYL:lle sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen valitsemista YTHS:n valtuuskunnan jäseneksi.
 • nimittää sosiaalipoliittinen asiantuntija Petra Peltosen TYYn edustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon. Toisena opiskelijaedustajana jatkaa TYYn sosiaalipoliittinen vastaava Laura-Maria Poikela.

Turussa 10.5.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2017263.23 KB
Pöytäkirja 19/2017374.18 KB
Liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 2/201766.61 KB

18/2017

 

Hallituksen päätösluettelo 18/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 4.5.2017 päättänyt:

 • nimittää koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin TYYn edustajaksi korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistamisen kärkihankkeen ohjausryhmään.
 • avata täydennyshaun siipiin ajalle 4.5.–21.5. klo 23.59.

 

Turussa 4.5.2017

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 18/2017144.96 KB
Pöytäkirja 18/2017200.82 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Siipien täydennyshaku76.52 KB

17/2017

 

Hallituksen päätösluettelo 17/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.4.2017 päättänyt:

 • hyväksyä sopimuksen yliopiston kanssa Paytrail-maksujen jakamisesta.
 • sijoittaa 25 000 euroa eQ Liikekiinteistöt -rahastoon ja 25 000 euroa eQ Hoivakiinteistöt -rahastoon.
 • jatkaa Outi Hakkaraisen työsuhdetta 30.6.2017 asti.
 • nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun terveystyöryhmään.
 • nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen toimeentuloturvaverkostoon.
 • nimittää TYYn sosiaalipoliittisen asiantuntijan Petra Peltosen Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostoon.
 • hyväksyä vapun talousarvion ja varata varat traditiovaroista.

 

 

Turussa 27.4.2017

 

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 17/2017262.84 KB
Pöytäkirja 17/2017318.73 KB
Liite 1: Paytrail-sopimus310.08 KB
Liite 2 TYYlikäs Vappu 2017 -budjetti22.19 KB

16/2017

Hallituksen päätösluettelo 16/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.4.2017 päättänyt:

 • valita asiantuntijaksi Petra Peltosen ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksesta.
 • lausua yliopistolle esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.
 • lähettää Benkheroufin TYRMY ry:n 15-vuotisjuhlaan.

 

 

Turussa 20.4.2017

 

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 16/201740.26 KB
Pöytäkirja 16/201752.22 KB
Liite 2: Lausunto HE yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi87.48 KB

15/2017

 

Hallituksen päätösluettelo 15/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.4.2017 päättänyt:

 • avata haun jäseniksi KENKKUun. Haku on auki 30.4.2017 klo 23.59 asti.
 • lähettää AYY:n 7. vuosijuhlaan Kallion ja Virran, joista ensimmäisen omakustanteisesti.

Turussa 13.4.2017

Rauli Elenius
pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 15/201727.12 KB
Pöytäkirja 15/201738.73 KB
Liite 1a: Hakukuulutus KENKKUun22.98 KB
Liite 1b: Call for applications for KENKKU23.88 KB

14/2017

Hallituksen päätösluettelo 14/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 6.4.2017 päättänyt:

 • avata jäsenkyselyn 2017 ajalle 10.4.–28.4., varata kyselyn vastaajien kesken arvottaviin palkintoihin 500 € viestintävaroista sekä valtuuttaa järjestö- ja hallintoasiantuntijan tekemään kyselyyn mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset.

Turussa 6.4.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 14/2017213.3 KB
Pöytäkirja 14/2017214.97 KB

13/2017

Hallituksen päätösluettelo 13/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 30.3.2017 päättänyt:

 • hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.
 • vuoden 0,7 % -kehitysyhteistyökohteiksi JYYn ja Bal Rashmi Societyn kyläyhteisöjen voimaannuttamishankkeen Intiassa ja Teria Sira ry:n Naisten ääni -hankkeen Burkina Fasossa.
 • hyväksyä Aprillirockin budjetin.
 • hyväksyä ohjeelliset yritysyhteistyöpaketit käyttöön otettaviksi.
 • lähettää Kallion ja Virran omakustanteisesti TYK ry:n kuohuviinitanssiaisiin.

Turussa 30.3.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 13/2017203.85 KB
Pöytäkirja 13/2017314.39 KB
Liite 2 Kehy-siiven pöytäkirja 27.3.201737.49 KB
Liite 3 Esitys 0,7-kohteista TYYn hallitukselle7.79 KB
Liite 4 Aprillirockin budjetti13.46 KB
Liite 5 Yritysyhteistyöpaketit30.41 KB

12/2017, ylimääräinen

Hallituksen päätösluettelo 12/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on ylimääräisessä kokouksessaan 24.3.2017 päättänyt:

 • lausua luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.

Turussa 24.3.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/2017142.29 KB
Pöytäkirja 12/2017197.94 KB
Liite 1 Lausunto valinnanvapauslaista1.11 MB

11/2017

Hallituksen päätösluettelo 11/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 23.3.2017 päättänyt:

 • avata asiantuntijan haun ajalle 23.3.–9.4.2017 klo 23.59.
 • palauttaa valmisteluun lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi.
 • avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.–7.5.2017.
 • myöntää Tuuli Vanhaselle eron kehitysyhteistyösiivestä.
 • hyväksyä ylioppilaan laulukirjan vedoksen, valtuuttaa Kallion tekemään kirjaan mahdollisesti tarvittavat muutokset ja antaa kirjalle painoluvan.
 • lähettää Harjuniemen ja Kallion, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Turun yliopiston kuoron 30-vuotisjuhliin.

Turussa 23.3.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/2017261.76 KB
Pöytäkirja 11/2017319 KB
Liite 1 Hakukuulutus: asiantuntija22.48 KB
Liite 3 Vuoden opettaja ja opintojakso -hakukuulutukset51.87 KB

10/2017

Hallituksen päätösluettelo 10/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16.3.2017 päättänyt:

 • myöntää eron Jani Aaltoselle matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Katri Aksentjeffille varajäseneksi Jenni Peuhkurisen.
 • valita Edvina Walsténin vuosijuhlaviikon tapahtumatuottajaksi.
 • lähettää Virran omakustanteisesti Nucleuksen 9-vuotissyntymäpäiville.
 • lähettää Kallion omakustanteisesti Kritiikin 59. vuosijuhlille.
 • lähettää Kallion omakustanteisesti SKO:n 92. vuosijuhlille.
 • lähettää Tiaisen TaiYo:n 4-vuotisjuhliin.

Turussa 16.3.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 10/2017259.4 KB
Pöytäkirja 10/2017315.3 KB
Liite 2 Hybridin lausunto johtokunnan varajäsenestä84.99 KB

9/2017

Hallituksen päätösluettelo 9/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.3.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Avajaisviikon tapahtumatuottajan valinta”.
 • esittää edustajistolle, että se kumoaa ylioppilaskunnan henkilöstöohjesäännön.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2016 ja valtuuttaa pääsihteerin täydentämään toimintakertomuksen.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2016.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan yhden jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • nimittää henkilöstösuunnitelman valmistelutyöryhmään seuraavat henkilöt: Rauli Elenius (pj), Miika Tiainen, Inari Harjuniemi, Joni Kajander, Lauri Lahoniitty ja Satu Nurmi.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2017.
 • myöntää eron Abayomi Baiyerelle Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskuksen johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Jukka Ruohoselle varajäseneksi Asser Junnilan.
 • lausua opiskelijan kuulemisesta opinnäytetyön arvioinnista.
 • valita Laura Aaltosen avajaisviikon tapahtumatuottajaksi.
 • lausua Suomen hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 pykälän muuttamisesta.
 • lähettää Kallion omakustanteisesti TPO:n 89. vuosijuhlabrunssille.
 • lähettää Salakan Korkkivika ry:n vuosijuhlille.

Turussa 9.3.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/2017449.94 KB
Pöytäkirja 9/2017622.35 KB
Liite 1 Henkilöstöohjesääntö451.98 KB
Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 20162.21 MB
Liite 3 Tilintarkastuskertomus945.18 KB
Liite 4 Projekti- ja erillisavustukset 1/201750.15 KB
Liite 6 Ylioppilaskunnan lausunto opiskelijan kuulemisesta opinnäytetyön arvioinnista28.96 KB
Liite 7 TYYn lausunto hallituksen esityksestä laeiksi opintotukilain ja opintotuen muutoksenhakulautakunnasta111.77 KB

8/2017

Hallituksen päätösluettelo 8/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.2.2017 päättänyt:

 • hyväksyä Turun tietopalvelun tarjouksen monitoimilaitteen sopimuksen uusimisesta.
 • hankkia ButtonMaker-mallisen rintamerkkikoneen, vaihdettavan pohjamuotin ja leikkurin ja varata tarkoitukseen 550 € edustajistovaalit-kuluista.
 • myöntää eron Jyri Lähdemaalle lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Minna Kauniston varajäseneksi Tapani Stranderin.
 • pidentää hakuaikaa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti.
 • pidentää hakuaikaa Turun tietotekniikan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan sunnuntaihin 5.3. asti.
 • hyväksyä Ylioppilaan laulukirjan budjetin ja kattaa mahdolliset kulut traditiovaroista.
 • avata vuosijuhlaviikon tapahtumatuottajan haun. Haku on auki 9.3.2017 klo 23.59 asti.
 • hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.
 • valita Sharon Sannin viidenneksi markkinointikoordinaattoriksi.

Turussa 24.2.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/201765.29 KB
Pöytäkirja 8/2017377.26 KB
Liite 3: Ylioppilaan laulukirjan talousarvio3.14 KB
Liite 4: Hakukuulutus vuosijuhlatuottajaksi22.47 KB
Liite 5: Fastlaskiaisen talousarvio6.07 KB

7/2017

Hallituksen päätösluettelo 7/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 16.2.2017 päättänyt:

 • hyväksyä sektorivarojen jaon vuodelle 2017.
 • valita Aleksi Tupaselan Rauman opiskelijasihteeriksi.
 • määrätä kokoussakon Ali Benkheroufille ja lahjoittaa varat Uusi ylioppilastalo -hankkeelle.
 • lähettää Kallion Noviumin 9. vuosijuhlille.
 • lähettää tervehdyksen ISYY:n 7-vuotisjuhlille.
 • lähettää Kallion omakustanteisesti SHO:n 92. vuosijuhlille.
 • lähettää Tiaisen ja Virran, joista ensimmäisen omakustanteisesti, JYY:n 83-vuotisjuhlille.

Turussa 16.2.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/2017271.91 KB
Pöytäkirja 7/2017328.83 KB
Liite 1 Sektorivarat 201711 KB
Liite 2 Valintamuistio opiskelijasihteerin valinnasta82.83 KB

6/2017

Hallituksen päätösluettelo 6/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 9.2.2017 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi projektisuunnitelmat vuodelle 2017.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy ensimmäisen kerran muutokset TYYn sääntöihin.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn vaalijärjestykseen.
 • jäsenmaksun yhteydessä kerättävien vapaaehtoisten maksujen määristä sekä kehitysyhteistyökohteista seuraavasti:

Zimbabwen AIDS-orvot 4,70 €
Suomen Somalia-verkosto 4,80 €
kokardi14,50 €
TYL 7,95 €
uusi ylioppilastalo 15,00 €.

 • valtuuttaa Janne Salakan kommentoimaan Varsinais-Suomen liiton maakuntastrategian päivitystä.
 • lähettää Eleniuksen ”Valtapeliä – Reformaatio Suomessa” -näyttelyn avajaisiin.
 • lähettää Tiaisen ja Kallion omakustanteisesti OYY:n 57-vuotisjuhliin.
 • lähettää tervehdyksen Satakuntalaisen Osakunnan, Varsinaissuomalaisen Osakunnan ja Åbo Nationin Yhdessä – Tillsammans -vuosijuhliin.

Turussa 9.2.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/2017320.51 KB
Pöytäkirja 6/2017446.67 KB
Liite 1 Projektisuunnitelmat vuodelle 2017323.58 KB
Liite 2 Esitys muutoksiksi ylioppilaskunnan sääntöihin127.51 KB
Liite 3 Vaalijärjestys hallituksen kokoukseen121.83 KB
Liite 4 Kehitysyhteistyösiiven kokouksen pöytäkirja44.73 KB

5/2017

Hallituksen päätösluettelo 5/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 2.2.2017 päättänyt:

 • avata avajaisviikon tapahtumatuottajan haun ajalle 2.2.–19.2.
 • hyväksyä ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvion.
 • valita Edvina Walsténin Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi.
 • valita Petja Kaivo-ojan Aprillirockin tapahtumatuottajaksi.
 • hyväksyä Speksigaalan projektisuunnitelman vuodelle 2017.
 • valita Alexander Proctorin, Marika Valtosen, Emmi Vilkasen ja Teppo Vätön markkinointikoordinaattoreiksi vuodelle 2017.
 • lähettää Eleniuksen Viron itsenäisyyspäivän juhlaan Turun yliopistolla.
 • lähettää Poikelan ja Salakan, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Lexin 56-vuotisjuhliin.
 • lähettää Eleniuksen ja Tiaisen TLKS:n 71. Proffajuhliin.

Turussa 2.2.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/2017260.09 KB
Pöytäkirja 5/2017318.11 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Avajaisviikon tapahtumatuottaja36.21 KB
Liite 2 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio2.76 KB
Liite 3 Speksigaalan projektisuunnitelma86.61 KB

4/2017

Hallituksen päätösluettelo 4/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 26.1.2017 päättänyt:

 • avata haun Rauman opiskelijasihteerin toimeen ajalle 26.1.–8.2.2017.
 • hyväksyä Ryhmä 40 000 -kaavan vuodelle 2017.
 • myöntää eron Miika Tiaiselle Turun terveystyöryhmästä ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Laura-Maria Poikelaa.
 • myöntää eron Katariina Kulhalle Turun toimeentuloturvaverkostosta ja esittää tilalle hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Janne Salakkaa.
 • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, poistaa järjestöasemasta luopuneet yhdistykset järjestöluettelosta sekä vahvistaa järjestöluettelon 1/2017.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä ajoissa hakeneille järjestöille.
 • valita Turun Pohjalaisen Osakunnan jakamaan TYYn A5-pöytämainoksia vuodeksi 2017.
 • lähettää Harjuniemen ja Virran, joista ensimmäisen omakustanteisesti, Asteriskin 45. vuosijuhliin.

Turussa 26.1.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 4/201778.04 KB
Pöytäkirja 4/201786.57 KB
Liite 1 Hakukuulutus: Rauman opiskelijasihteeri16.72 KB
Liite 2 Järjestöluettelo 1/201744.22 KB
Liite 3 Toiminta-avustuksen ennakkoa hakeneet yhdistykset45.36 KB

3/2017

Hallituksen päätösluettelo 3/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.1.2017 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”Akateemisen vapun tapahtumatuottajan haun avaaminen”.
 • merkitä tiedoksi työnantajan ja työntekijöiden väliset paikalliset sopimukset.
 • hyväksyä 558 € laskun vuoden 2016 järjestötoimijoiden koulutuksista.
 • järjestää järjestökoulutuspäivän ja varata tarkoitukseen 800 € sektorivaroista.
 • lausua korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisesta yliopistolle.
 • avata haun akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi. Haku päättyy 30.1. klo 23.59.
 • lähettää tervehdyksen VYY:n 49. vuosijuhlaan.
 • lähettää Tiaisen ja Virran ÅAS:n 98. vuosijuhliin.

Turussa 20.1.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/201771.52 KB
Pöytäkirja 3/201778.44 KB
Liite 1 Turun ylioppilaslehden henkilöstöä koskeva paikallinen sopimus kilpailukykysopimuksen työajanlisäyksestä343.75 KB
Liite 2 Paikallinen sopimus Turun yliopiston ylioppilaskunnan työntekijöiden työsuhteiden ehdoista629.59 KB
Liite 3 TYYn lausunto opiskelijavalinnan kehittämisestä567.81 KB
Liite 4 Hakukuulutus: TYYn akateemisen vapun tapahtumatuottaja61.67 KB

2/2017

Hallituksen päätösluettelo 2/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 12.1.2017 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Matias Virran.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 12.1.–22.1.2017.
 • nimetä hallituksen puheenjohtaja Miika Tiaisen opiskelijaedustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.
 • myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen opiskelijaedustajaksi yliopiston opintoasiainneuvostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa opintoasiainneuvoston jäsenenä.
 • myöntää eron Katariina Kulhalle ja nimittää hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Laura-Maria Poikelan opiskelijaedustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon. Sosiaalipoliittinen asiantuntija Minttu Naarminen jatkaa jaoston puheenjohtajana.
 • myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen opiskelijaedustajaksi opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon. Koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander jatkaa jaoston varajäsenenä.
 • myöntää eron Teppo Vätölle ja nimetä sosiaalipoliittisen vastaavan Laura-Maria Poikelan opiskelijaedustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
 • myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin opiskelijaedustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään ja hänen varajäsenekseen hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen.
 • myöntää eron Tuomas Dahlströmille ja nimetä Matias Virran opiskelijaedustajaksi ja Saana Kallion hänelle varajäseneksi DigiUTU-työryhmään.
 • myöntää eron Jyri Lähdemaalle ja nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen opiskelijaedustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään. Varajäsenenä jatkaa koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajander.
 • nimetä hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Inari Harjuniemen yliopiston koulutuksen toimialan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen -tiimiin.
 • nimetä Saana Kallion opiskelijaedustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan opiskelijakeskus -tiimiin.
 • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin yliopiston koulutuksen toimialan opintojohtosäännön uudistamistiimiin.
 • nimetä Laura-Maria Poikelan opiskelijaedustajaksi yliopiston koulutuksen toimialan harjoittelu ja muu työelämään siirtyminen -tiimiin.
 • nimetä Janne Salakan TYYn edustajaksi Varsinais-Suomen maakuntastrategian "Osaaminen"-päivitystyöryhmään.
 • avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun 12.1. alkaen ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa traditiovaroista. Haku päättyy 29.1. klo 23.59.
 • hyväksyä hakukuulutuksen ja avata haun A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi 12.1. alkaen. Haku päättyy 23.1. klo 23.59.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.
 • avata markkinointikoordinaattorien haun 12.1. alkaen. Haku päättyy 26.1. klo 23:59.
 • lähettää pääsihteerin Wäinö Aaltosen ja Tom of Finland -näyttelyiden avajaisiin.
 • olla osallistumatta Suomen Marsalkka Mannerheimin muistojuhlaan.
 • lähettää tervehdyksen Svenska Handelshögskolans Studentkårin 107. vuosijuhlaan.

Turussa 12.1.2017

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 2/2017115.44 KB
Pöytäkirja 2/2017133.26 KB
Liite 1 Vuosijuhlamuistio 201727.33 KB
Liite 2 Hakukuulutus: avustustoimikunta90.32 KB
Liite 3 Hakukuulutus: Aprillirockin tapahtumatuottaja60.91 KB
Liite 4 Hakukuulutus: A5-pöytäständien jakajat129.58 KB
Liite 6 Hakukuulutus: markkinointikoordinaattorit55.8 KB

1/2017

Hallituksen päätösluettelo 1/2017

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 15.12.2016 päättänyt:

 • valita Inari Harjuniemen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017.
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:

Ali Benkherouf: kansainväliset asiat, viestintä ja työelämä
Inari Harjuniemi: varapuheenjohtaja ja koulutuspolitiikka
Saana Kallio: kulttuuri, ympäristö ja viestintä
Laura-Maria Poikela: terveydenhuolto, hyvinvointi, asuminen, liikunta ja työelämä
Janne Salakka: kaupunkivaikuttamisen koordinointi, yhdenvertaisuus, toimeentulo, kehitysyhteistyö ja viestintä
Matias Virta: järjestöt, yritysyhteistyö ja tuutorointi

 • säännölliseksi kokousajakseen torstain kello 9.30.
 • merkitä tiedoksi hallituksen tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
 • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että lahjoituskohteesta päätetään tapauskohtaisesti.
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

Turussa 15.12.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/201777.21 KB
Pöytäkirja 1/201788.45 KB
Hyväksytty liite 2 Muistio: Sanktiojärjestelmä16.29 KB
2016

41/2016

Hallituksen päätösluettelo 41/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.12.2016 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiat ”kokoussakon määrääminen” sekä ”alumniyhdistyksen perustamista selvittävän työryhmän perustaminen”.
 • peruuttaa Riina Lumpeen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän debit-kortin 1.1.2017 alkaen.
 • myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Miika Tiaiselle ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä päättää hankkia Tiaiselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2017 alkaen.
 • merkitä tiedoksi työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
 • hyväksyä Turun ylioppilaslehden uuden painosopimuksen Botnia Printin kanssa.
 • määrätä Teppo Vätölle kokoussakon ja lahjoittaa varat Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmälle.
 • myöntää eron Jesse Huoviselle ja Laura Vähäsaarelle kauppakorkeakoulun johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Riku Hietarinnan varajäseneksi Joona Uusitalon sekä valita Ann-Sofie Leimun varajäseneksi Tuulia Kuusisen 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.
 • valita Petri Nyströmin ja hänelle varajäseneksi Behnoush Foroutanin sekä Laura-Maria Poikelan ja hänelle varajäseneksi Roosa Toivosen opiskelijaedustajiksi yliopiston tutkintolautakuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2018. 
 • valita Karoliina Rajalan opiskelijaedustajaksi yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2019.
 • valita Laura Aaltosen, Pia Vinkin ja Teppo Vätön opiskelijaedustajiksi yliopiston opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään.
 • valita hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreiksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt (suluissa varakoordinaattori):

Humanistinen: Antti Ainola (Tuula Musakka)
Kasvatustieteet: Nora Seppälä (Johanna Puntanen)
Lääketieteellinen: Henna Kruuti (Jenna Lindt)
Matemaattis-luonnontieteellinen: Miika Länsi-Seppänen (Maria Nieminen)
Oikeustieteellinen: Jarno Piltonen
Turun kauppakorkeakoulu: Tuulia Kuusinen (Oula Huttunen)
Yhteiskuntatieteellinen: Petriina Lemettinen (Petri Nyström).

 • valita Linnea Mattilan ja hänelle varajäseneksi Behnoush Foroutanin opiskelijaedustajiksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2019 sekä nimetä lautakuntaan vuodeksi 2017 läsnäolo-oikeutetuksi TYYn edustajaksi hallituksen vuoden 2017 yhdenvertaisuusvastaavan.
 • hyväksyä TYYn juhlavuoden graafisen ilmeen.
 • hyväksyä 95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvion.
 • perustaa TYYn alumniyhdistyksen perustamista selvittävän työryhmän ajalle 15.12.–31.12.2016 ja nimetä siihen seuraavat henkilöt:

Teppo Vättö, puheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Riina Lumme
Jyri Lähdemaa
Miika Tiainen.

Turussa 15.12.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 41/201692.99 KB
Pöytäkirja 41/2016138.7 KB
Liite 1 Työterveyden toimintasuunnitelma TYY67.84 KB
Liite 4 Turun KY:n lausunto johtokuntaan hakeneista174.93 KB
Liite 7 Koonti esityksistä halloped-koordinaattoreiksi vuodelle 2017379.6 KB
Pöytäkirjaliite 7b Turun KY:n esitys halloped-koordinaattoreiksi172.48 KB
Hyväksytty liite 9 95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvio175.78 KB
Pöytäkirjaliite 10 Kannanotto: Akateeminen vapaus tarkoittaa myös oikeutta opiskella rauhassa159.66 KB
Pöytäkirjaliite 11 Kannanotto: YTHS:n ja korkeakoulujen yhteistyöllä huolehditaan koko opiskeluyhteisön terveydestä143.29 KB

40/2016

Hallituksen päätösluettelo 40/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 8.12.2016 päättänyt:

 • hyväksyä tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat ylioppilaskunnan jäseniksi sekä myöntää heille oikeuden hakea jäsenmaksupalautusta YTHS-maksun osuuden verran, mikäli he eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.
 • nimittää elokuvatoimikunnan jäseniksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:

Henni Eronen
Olli Jakonen
Valtteri Juvonen
Bea Karlstedt
Tuomo Marttila
Markus Mickels
Axel Ojala
Anni Varis
Emma Vuorinen

 • myöntää TYY International Award 2016:n TYK ry:lle.
 • nimetä siivet vuodelle 2017 seuraavasti:

Kansainvälisyyssiipi
Pekka Toivonen, puheenjohtaja
Yuliya Avdyusheva
Amik Barua
Salla Kettunen
Valma Kuuslampi
Emma Lappalainen
Sanna Oksanen
Jaspreet S. Pannu
Valerie Wårvik

Kehitysyhteistyösiipi
Heidi Saarinen, puheenjohtaja
Riina Bhatia
Kira Heikelä
Karoliina Kuusela
Noora Mäkelä
Emma Mäkinen
Sanni Niemelä
Maiju Paakkunainen
Silja Saarela
Tuuli Vanhanen

Ympäristösiipi
Liisa Sydänmetsä, puheenjohtaja
Kati Heikkonen
Maria Karttunen
Minna Kivento
Henna Kruuti
Susanna Lemström
Jenni Peltola
Johanna Puntanen
Kaisa Seppänen

Saavutettavuussiipi
Anette Säkö, puheenjohtaja
Antti Grönlund
Anna Lagerroos
Susanna Lemström
Noora Mäkelä
Jukka Väisänen
Valerie Wårvik

 • valita Lauri Liljenbäckin Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi.
 • tilata 1000 kpl TYY-kangaskasseja ja varata tarkoitukseen 1400 € viestinnän sektorivaroista.
 • lähettää Lumpeen ja Dahlströmin TY:n kuoron ja CMT:n adventtikonserttiin.
 • lähettää Aaltosen, Dahlströmin ja Kulhan UTU Debating Clubin 5-vuotisjuhlaan.

Turussa 8.12.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 40/201674.68 KB
Pöytäkirja 40/2016101.05 KB
Liite 1 Elokuvatoimikunnan esitys elokuvatoimikunnan kokoonpanoksi 201781.54 KB

39/2016

Hallituksen päätösluettelo 39/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 1.12.2016 päättänyt:

 • hakea TYYlle uuta rahankeräyslupaa ajalle 22.5.2017–21.5.2019 kohteille Meksikon wixarika-kansa, Zimbabwen Aids-orvot, Suomen Somalia-verkosto sekä TYYn opiskelijatilahanke.
 • avata haun opiskelijajäseniksi Turun yliopiston opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään.
 • valita Tiina Hämäläisen Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi.
 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion.

Turussa 1.12.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 39/201667.39 KB
Pöytäkirja 39/201672.68 KB
Liite 1 Kehitysyhteistyösiiven esitys rahankeräysluvan kohteiksi9.03 KB
Hyväksytty liite 2 Hakukuulutus opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään89.57 KB
Hyväksytty liite 3 Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvio3.77 KB

38/2016

Hallituksen päätösluettelo 38/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 24.11.2016 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 1.8.2017–31.7.2018.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2017.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2017.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2016.
 • myöntää eron Viktor Nikolajeville lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Jenna Lindin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ali Yasser Benkheroufin.
 • jatkaa hakua kauppakorkeakoulun johtokuntaan 4.12. asti. Haussa haetaan aiemmasta hakukuulutuksesta poiketen kahta opiskelijavarajäsentä.
 • jatkaa hakua Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi 4.12. asti.
 • avata haun markkinointikoordinaattoreiksi vuodelle 2017.
 • lähettää pääsihteerin F-piste ry:n 20-vuotisjuhliin.

Turussa 24.11.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 38/201681.64 KB
Pöytäkirja 38/201691 KB
Hyväksytty liite 1 Talousarvio 20178.3 KB
Hyväksytty liite 2 Projekti- ja erillisavustukset 4/201649.75 KB
Hyväksytty liite 4 Hakukuulutus: yritysyhteistyötoimikunta26.14 KB

37/2016

Hallituksen päätösluettelo 37/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 17.11.2016 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2017.
 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn liittyvän Palvelualojen työnantajien jäseneksi.
 • vakinaistaa Frida Pessin työsuhteen 1.12. alkaen.
 • avata haun Turun yliopiston Brahea-keskuksen johtokunnan opiskelijajäseneksi ja mahdolliseksi varajäseneksi ajalle 17.11.–11.12.2016.
 • avata haun Turun yliopiston tutkintolautakuntaan kahdeksi opiskelijajäseneksi ja kahdeksi varajäseneksi ajalle 17.11.–11.12.2016.
 • hyväksyä Kunnallispoliittisen ohjelman 2017–2019.
 • muuttaa saavutettavuustyöryhmän saavutettavuussiiveksi ja päivittää kuvauksen siipien toiminnasta.
 • avata haun TYYn siipiin vuodelle 2017.
 • avata haun Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja hänen varajäsenekseen ajalle 17.11.–11.12.2016.
 • palauttaa valmisteluun yritysyhteistyötoimikunnan perustamisen.

Turussa 17.11.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 37/201685.39 KB
Pöytäkirja 37/201695.52 KB
Hyväksytty liite 1 Toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttäväksi35.93 KB
Hyväksytty liite 2 Hakukuulutus: Brahea-keskuksen johtokunta89.94 KB
Liite 3 Hakukuulutus: tutkintolautakunta90.14 KB
Liite 4 Kunnallispoliittinen ohjelma 2017–2019393.23 KB
Hyväksytty liite 5 Kuvaus siipien toiminnasta70.31 KB
Hyväksytty liite 6 Hakukuulutus: siivet68.03 KB
Liite 7 Hakukuulutus: tasa-arvotoimikunta89.02 KB
Liite 8 Hakukuulutus: yritysyhteistyötoimikunta5.78 KB

36/2016

Hallituksen päätösluettelo 36/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 10.11.2016 päättänyt:

 • määrätä Teppo Vätölle kokoussakon ja lahjoittaa varat TYYn tilatyöryhmän varoihin.
 • valita vuoden 2016 Turun yliopiston supertuutoriksi Eeva Markkasen ja kv-supertuutoriksi Jenni Airolan sekä myöntää kunniamaininnan Lassi Laineelle ja Miikal Hoville.
 • hyväksyä yhteistyötyösopimuksen Ylioppilaan laulukirjan mainosmyynnistä ja painattamisesta Pirunnyrkki Oy:n kanssa.
 • avata haun Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi ja varata tarkoitukseen 1100 euroa vuoden 2017 traditiovaroista.
 • olla osallistumatta Marsalkka Mannerheimin muistojuhlatoimikunnan järjestäytymiskokoukseen.
 • lähettää Lumpeen ja Vätön, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Kuvatuksen 30-vuotisjuhliin.
 • lähettää Dahlströmin ja Kulhan, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Statistikan 35. vuosijuhliin.

Turussa 10.11.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 36/201687.52 KB
Pöytäkirja 36/201695.64 KB
Hyväksytty liite 3 Hakukuulutus: TYYn akateemisen vapun tapahtumatuottaja72.96 KB

35/2016

Hallituksen päätösluettelo 35/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 27.10.2016 päättänyt:

 • hyväksyä TYYn kansainvälisyysohjeen.
 • valita kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen TYYn edustajaksi Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikuntaan.
 • avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi. Haku päättyy 20.11.2016 klo 23.59.
 • myöntää Satu Nurmelle ylioppilaskunnan hallituksen merkin.
 • lähettää Dahlströmin ja Kulhan Åbo Svenska Teaterin näytelmän ”Peter Pan” ensi-iltaan.
 • lähettää koko hallituksen Turun Ylioppilaskyläsäätiön 50-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Aaltosen Pappagallo ry:n 45-vuotisjuhliin.

Turussa 27.10.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 35/201667.34 KB
Pöytäkirja 35/201676.09 KB
Hyväksytty liite 1 Esitys TYYn kansainvälisyysohjeeksi66.82 KB
Liite 2 Nimityspyyntö Turun yliopiston vieraskielisten maisteriohjelmien apurahatoimikuntaan47.99 KB
Hyväksytty liite 3 Hakukuulutus: Fastlaskiaisen tapahtumatuottaja168.06 KB

34/2016

Hallituksen päätösluettelo 34/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 20.10.2016 päättänyt:

 • lähettää Lumpeen, Dahlströmin ja Vätön TYYn edustajiksi OLL:n liittokokoukseen äänten jakautuessa niin, että Lumpeella on käytössään kaksi (2) ääntä ja Dahlströmillä sekä Vätöllä kummallakin kolme (3) ääntä.
 • määrätä kokoussakon Riina Lumpeelle ja lahjoittaa varat Zimbabwen Aids-orvot ry:lle.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2016.
 • korjata päätöstään 421 ja valita Anton von Schrowen opiskelijavarajäseneksi oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.
 • lausua yhdessä TUO:n ja ÅAS:n kanssa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi.
 • valita Sampsa Vuorelan TYYn 95-juhlavuoden aloitusbileiden tapahtumatuottajaksi.
 • lähettää koko hallituksen katsomaan Turun ylioppilasteatterin ”Kakaja raznitsa” -näytelmää.
 • lähettää Lumpeen, Kulhan ja Tiaisen omakustanteisesti P-klubin 41. vuosijuhliin.
 • lähettää tervehdyksen Korp! Ugalan syys-komerssiin.

Turussa 20.10.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 34/2016975.75 KB
Pöytäkirja 34/201680.13 KB
Hyväksytty liite 1 Projekti- ja erillisavustuket 3/201652.9 KB
Liite 2 TYY, TUO, ÅAS ja Novium lausunto sote-uudistuksesta413.07 KB

33/2016

Hallituksen päätösluettelo 33/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 13.10.2016 päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn yhdenvertaisuusohjelman vuosille 2017–2020.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy kolmivuotissuunnitelman vuosille 2017–2019.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat, sekä että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • hyväksyä Turku-salin vuokrasopimuksen.
 • valita pääsihteeri Rauli Eleniuksen ylioppilaskunnan edustajaksi ja koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin hänelle varajäseneksi yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen projektiryhmään.
 • valita Sirpa Mäki-Turja-Rostedtin opiskelijaedustajaksi yliopiston eettiseen toimikuntaan 30.9.2019 päättyvälle kaudelle.
 • lähettää Eleniuksen, Lumpeen, Kulhan, Lähdemaan ja Vätön, joista kolme jälkimmäistä omakustanteisesti, TUO:n 10. vuosijuhliin.
 • lähettää Lähdemaan Tamyn 91-vuotissyntymäpäiville.
 • lähettää tervehdyksen Germanica ry:n 55-vuosijuhlaan.
 • lähettää koko hallituksen, josta kaikki muut Tiaista lukuun ottamatta omakustanteisesti, HYY:n 148. vuosijuhlaan.

Turussa 13.10.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 33/2016993.24 KB
Pöytäkirja 33/201674.38 KB
Hyväksytty liite 1 TYYn yhdenvertaisuusohjelma 2017-2020, esitys edustajistolle272.47 KB
Hyväksytty liite 2 TYYn kolmivuotissuunitelma 2017-2019111.88 KB
Hyväksytty liite 3 Toimintasuunnitelma 2017 lähetekeskusteluun75.03 KB

32/2016

Hallituksen päätösluettelo 32/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 5.10.2016 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä kutsun ”Digit ry:n 17-vuotissitsit”.
 • lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista.
 • tehdä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.
 • myöntää eron Sami-Petteri Sepälle oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseelle Tuomas Dahlströmille henkilökohtaiseksi opiskelijavarajäseneksi Mikael Dahlströmin oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.
 • valita Kaisa Seppäsen ja Pekka Veisteen ympäristösiiven jäseniksi.
 • avata haun 95-juhlavuoden aloitusbileiden tapahtumatuottajaksi ja varata tuottajan palkkioon 400 € ja sivukulut vuoden 2017 traditiovaroista.
 • lähettää Aaltosen ja Vätön omakustanteisesti Digit ry:n 17-vuotissitseille.

Turussa 5.10.2016

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 32/2016669.68 KB
Pöytäkirja 32/20161.04 MB
Hyväksytty liite 1 TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista1.31 MB
Hyväksytty liite 2 TYYn kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus56.8 KB
Hyväksytty liite 6 Tapahtumatuottajahaku 95-juhlavuoden aloitusbileet217.56 KB

31/2016

Hallituksen päätösluettelo 31/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 29.9.2016 päättänyt:

 • olla käsittelemättä kohtaa ”Oulun teekkariyhdistyksen 56-vuotisjuhlat” ja käsitellä sen tilalla kohdan ”Delta ry:n 40-vuotisjuhlat”.
 • jatkaa hakuaikaa yliopiston eettiseen toimikuntaan sunnuntaihin 9.10.2016 asti ja valita Tuomas Dahlströmin väliaikaiseksi opiskelijaedustajaksi toimikuntaan siihen asti, että varsinainen opiskelijaedustaja on valittu.
 • lähettää Kulhan ja Pessin ”Tell me on a Sunday” -musikaalin ensi-iltaan.
 • lähettää Dahlströmin ja Aaltosen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Delta ry:n 40-vuotisjuhliin.
 • lähettää Lumpeen Sosialidemokraattisen Nuorten 110-vuotisjuhliin.
 • lähettää tervehdyksen Merkantila Klubbenin 88-vuotisjuhliin.

Turussa 29.9.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 31/2016440.8 KB
Pöytäkirja 31/201662.88 KB

30/2016

Hallituksen päätösluettelo 30/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 22.9.2016 päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asian ”TYYn lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista”.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin Turun yliopiston opintohallinnon ohjausryhmään.
 • lausua Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokousmateriaaleista.
 • myöntää eron Jani Kajalalle ja Ilari Suomalaiselle ja avata täydennyshaun ympäristösiipeen ajalle 22.–30.9.2016.
 • hyväksyä vuosijuhlaviikon talousarvion.
 • lähettää Kulhan ja Tiaisen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Index ry:n 63-vuotisjuhliin.

Turussa 22.9.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 30/2016498.63 KB
Pöytäkirja 30/2016725.89 KB
Liite 1 Hakukuulutus: ympäristösiiven täydennyshaku149.7 KB
Hyväksytty liite 2 Vuosijuhlien talousarvio183.43 KB
Hyväksytty liite 3 TYYn lausunto OLL:n liittokokousmateriaaleista823.03 KB

29/2016

Hallituksen päätösluettelo 29/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 15.9.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se päättää TYYn ehdokkaasta tai ehdokkaista SYL:n hallitukseen.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan ansiolautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunnitelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn poliittisen linjapaperin.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn ympäristöohjelman.
 • esittää edustajistolle, että se myöntää Salla Mistolalle eron 95. juhlavuositoimikunnasta ja valitsee Vappu Nieminen-Pihalan toimikunnan jäseneksi.
 • lähettää Tiaisen ja Vätön omakustanteisesti LTKY:n 47. vuosijuhlille.
 • lähettää Aaltosen, Lähdemaan, Tiaisen ja Vätön, joista jälkimmäiset kolme omakustanteisesti, TuKY:n 66-vuotisjuhlille.

Turussa 15.9.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 29/2016122.77 KB
Pöytäkirja 29/2016127.9 KB
Hyväksytty liite 1 Kolmivuotissuunnitelma 2017–2019 lähetekeskusteluun185.08 KB
Hyväksytty liite 2 TYYn poliittinen linjapaperi 2016434.97 KB
Hyväksytty liite 3 Ympäristöohjelma102.51 KB

28/2016

Hallituksen päätösluettelo 28/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 8.9.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • myöntää järjestöaseman Academic Badminton Club of Turku ry:lle, EGEA Turku ry:lle, Sempun pallo ry:lle ja Turkulainen humanistispeksi ry:lle.
 • valita seuraavat henkilöt opiskelijajäseniksi (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) 31.7.2019 päättyvälle kaudelle Turun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin:

Kasvatustieteiden, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta

- Mikael Dahlström (Anton von Schrowe)
- Juha Nurminen (Sinikka Piispanen)

Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

- Kaisa Luhta (Eveliina Miettunen)

Matemaattis-luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen neuvottelukunta

- Niko Miekka (31.12.2016 asti hallituksen jäsen Teppo Vättö)

 • avata haun eettisen toimikunnan opiskelijajäseneksi. Hakuaika on 13.9.–25.9.2016.
 • valita kansainvälisyyssiiven jäseniksi Maria Karttusen, Heidi Malinin, Nora Mäntyharjun, Silja Saarelan ja Laura Väyrysen.
 • hyväksyä TYYlle uuden graafisen ohjeiston.

Turussa 8.9.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 28/2016119.49 KB
Pöytäkirja 28/2016145.34 KB
Liite 1 Järjestöasemaa hakeneet 2/201656.07 KB
Hyväksytty liite 1 Järjestöasemaa hakeneet 2/201655.46 KB
Liite 3 Hakukuulutus Turun yliopiston eettiseen toimikuntaan107.22 KB

27/2016

Hallituksen päätösluettelo 27/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 1.9.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä kutsun LYY:n 37. vuosijuhlille.
 • lähettää SYL:n syysseminaarin osallistujiksi hallituksen kokonaisuudessaan, tiedottajan, koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen asiantuntijan ja pääsihteerin sekä varata osallistumiskustannuksiin 1600 € SYL sektoritapaamisten kulut -varoista.
 • varata 3000 € remonttipoistoista neuvotteluhuoneen av-tekniikkaan.
 • valita TYYlikkään avauksen lipunmyyjäjärjestöiksi Nucleus ry:n ja I/O-Speksi ry:n ja jakaa palkkion 300 € tasan valittujen järjestöjen kesken.
 • lähettää Aaltosen ja Dahlströmin ”Kungens Tal” -näytelmän ensi-iltaan.
 • lähettää Lumpeen TTYY:n 51. vuosijuhlille.
 • lähettää Dahlströmin LYY:n 37. vuosijuhliin.

Turussa 1.9.2016

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 27/201692.65 KB
Pöytäkirja 27/201698.35 KB
Liite 2 Kannanotto: Opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin vietävä maaliin97.41 KB

26/2016

Hallituksen päätösluettelo 26/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 25.8.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • pidentää hakuaikaa yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin sunnuntaihin 4.9. asti.
 • myöntää Elina Hämäläiselle eron kehitysyhteistyösiivestä ja valita Emma Mäkisen kehitysyhteistyösiiven varsinaiseksi jäseneksi.
 • lähettää hallituksen jäsen Vätön Turun hammaslääketieteen kandidaattiseuran 56. vuosijuhlille omakustanteisesti.
 • lähettää tervehdyksen Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 2. vuosijuhlille.

 

Turussa 25.8.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

 

Hallituksen kokous pidetään poikkeuksellisesti torstaina 25.8. jo klo 9.45 alkaen.

LiiteKoko
Esityslista 26/201689.31 KB
Pöytäkirja 26/201693.3 KB

25/2016

Hallituksen päätösluettelo 25/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.8.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valita Welcome Partyn lipunmyyjäjärjestöksi International Students of Turku Universities ISTU ry:n.
 • myöntää eron kansainvälisyyssiivestä Anni Kinnuselle ja Jussi Raitaselle ja avata täydennyshaun kansainvälisyyssiipeen.
 • hyväksyä Avajaisviikon talousarvion.

Turussa 18.8.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 25/201687 KB
Esityslistan liite 1 Avajaisviikon budjetti 2016176.71 KB
Esityslistan liite 2 Hakukuulutus kansainvälisyyssiipeen162.19 KB
Pöytäkirja 25/201692.73 KB

24/2016

Hallituksen päätösluettelo 24/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 15.8.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • lausua opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta Suomen ylioppilaskuntien liitolle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Turussa 15.8.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 24/201624.52 KB
Esityslistan liite 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä opintotukilain muuttamisesta36.38 KB
Pöytäkirja 24/201690.82 KB
Hyväksytty liite 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto hallituksen esityksestä opintotukilain muuttamisesta176.27 KB

23/2016

Hallituksen päätösluettelo 23/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 28.6.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • tilata toimiston kalusteet Iskusta ja varata kalusteisiin ja Turku-salin sähkötöihin 30 000 euroa remonttipoistoista ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään tarvittavat tilaukset.
 • hyväksyä kirjaston vuokrasopimuksen toimiston vuokrasopimuksen liitteeksi.
 • varata TYY-kierrosten vetäjien palkkoihin sivukuluineen 1000 euroa tuutorointivaroista.
 • varata uusien opiskelijoiden haalarimerkkeihin 610 euroa tuutorointivaroista.

Turussa 28.6.2016,

Rauli Elenius

pääsihteeri, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 23/201686.43 KB
Pöytäkirja 23/201692.76 KB

22/2016

Hallituksen päätösluettelo 22/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 16.6.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • sijoittaa 150 000 euroa Osuuspankin sijoitustuotteisiin ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään merkinnät.
 • hyväksyä suunnitelman 07 % -varojen käytöstä vuodelle 2016.
 • myöntää eron Shanti Harinille ja valita yliopistokollegion varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Juho Mustakosken ja varajäseneksi Henni Hiltusen.
 • myöntää eron Sunna Rannikolle ja valita Ann-Mari Torstenssonin opiskelijavarajäseneksi lääketieteellisen tiedekunnan johtokuntaan.
 • avata 2.8.2016 alkaen opiskelijajäsenten haun yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin.

 

Turussa 16.6.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 22/2016109.12 KB
Esityslistan liite 4 Hakukuulutus yliopiston kirjaston neuvottelukuntiin 2016106.5 KB
Pöytäkirja 22/201639.06 KB

21/2016

Hallituksen päätösluettelo 21/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 9.6.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • määrätä kokoussakon puheenjohtaja Riina Lumpeelle ja lahjoittaa varat Turun yliopiston varainhankintaan.
 • lausua Opiskelijoiden Liikuntaliiton kuntavaalitavoitteista.
 • hyväksyä kannanoton koskien venäjän kielen opetuksen tulevaisuutta Turun yliopistossa.

Turussa 9.6.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 21/2016110.46 KB
Esityslistan liite 1 Lausunto OLL:n kuntavaalitavoitteista105.15 KB
Pöytäkirja 21/2016114.9 KB
Pöytäkirjan liite 1 Lausunto OLL:n kuntavaalitavoitteista104.96 KB
Pöytäkirjan liite 2 TYYn kannanotto venäjän kielen tulevaisuudesta88.19 KB

20/2016

Hallituksen päätösluettelo 20/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 2.6.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä Turun yliopiston kieltenopetuksen järjestämistä ohjaavaan ohjausryhmään TYYn varsinaiseksi edustajaksi kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen ja varajäseneksi hallituksen jäsen Tuomas Dahlströmin.
 • käsitellä kiireellisenä asiana TYYn yhteistyösopimuksen Frank Oy:n ja Jolla Oy:n kanssa ja hyväksyä sopimuksen.
 • hyväksyä esityksen vuoden opettajaksi ja vuoden opintojaksoksi 2016.
 • käsitellä kiireellisenä asiana TYYn edustajan nimeämisen muun hallinnon kuin opintohallinnon keskittämisen kokonaisuudistusta valmistelevaan ohjausryhmään ja nimetä varsinaiseksi edustajaksi pääsihteeri Rauli Eleniuksen ja varajäseneksi koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
 • myöntää Johan Wahlstenille eron kehitysyhteistyösiivestä ja nimetä siiven varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

          Riina Bathia

          Kira Heikelä

          Maiju Paakkunainen

          Sanni Niemelä

 • Lisäksi hallitus päätti, että nyt järjestetyn haun perusteella voidaan täydentää siipeä tarpeen vaatiessa syksyllä 2016.

 

Turussa 2.6.2016,

 

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 20/201625.62 KB
Esityslistan liite 1 Kaikkiin tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen järjestäminen19.1 KB
Pöytäkirja 20/201697.82 KB
Pöytäkirjan liite 1 Kaikkiin tutkintoihin kuuluvan kieltenopetuksen järjestäminen19.1 KB

19/2016

Hallituksen päätösluettelo 19/2016

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 26.5.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • jakaa Turun kauppatieteellisille purjehtijoille toiminta-avustuksen ja Turun yliopiston väittelyseuralle toiminta-avustuksen määrältään alennettuna.
 • kommentoida esitystä Turun yliopiston opintohallinnon uudesta organisaatiosta.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Sanomien kanssa.

 

 

Turussa 26.5.2016,

 

 

 

Rauli Elenius

pääsihteeri, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 19/2016106.11 KB
Esityslistan liite 1 Toiminta-avustukset 2016, korjattu304.1 KB
Esityslistan liite 2 TYYn kommentti opintohallinnon organisaatiosta96.89 KB
Pöytäkirja 19/2016109.29 KB
Pöytäkirjan liite 1 Toiminta-avustukset 2016, korjattu304.1 KB
Pöytäkirjan liite 2: TYYn kommentti opintohallinnon organisaatiosta39.78 KB

18/2016

Hallituksen päätösluettelo 18/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.5.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • jakaa vuoden 2016 toiminta-avustukset.
 • että TYY osallistuu Nyytin ja Otuksen korkeakoulukiusaamisen ehkäisemishankkeeseen. Osallistumisen muodoista sovitaan, kun hankerahoitus on varmistunut.
 • käsitellä kiireellisenä asiana joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksen hyväksymisen ja hyväksyä Sanoman joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksen.

 

Turussa 19.5.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 18/201685.55 KB
Esityslistan liite 1 Toiminta-avustukset 2016301.77 KB
Pöytäkirja 18/2016112.7 KB
Hyväksytty liite 1 Toiminta-avustukset 2016303.92 KB

17/2016

Hallituksen päätösluettelo 17/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.5.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2016.
 • lausua kehitysyhteistyön tulevaisuudesta Suomen ylioppilaskuntien liitolle.
 • avata täydennyshaun kehitysyhteistyösiipeen.
 • hyväksyä kannanoton opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa liitteen mukaisesti ja valtuuttaa Profean neuvottelemaan uusista sopimuksista 31.8.2016 asti.

Turussa 11.5.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 17/201690.79 KB
Esityslistan liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 2/201672.67 KB
Esityslistan liite 3 Hakukuulutus kehitysyhteistyösiiven täydennyshakuun203.56 KB
Esityslistan liite 4 Kannanotto opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin83.22 KB
Pöytäkirja 17/201699.26 KB
Hyväksytty liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 2/201672.41 KB
Hyväksytty liite 2 Lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitolle kehitysyhteistyön tulevaisuudesta222.56 KB
Hyväksytty liite 3 Hakukuulutus kehitysyhteistyösiiven täydennyshakuun203.45 KB
Hyväksytty liite 4 Kannanotto opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin68.95 KB

16/2016

Hallituksen päätösluettelo 16/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 28.4.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää SYL:n hallitukselle TYYn KENKKU-jäseniksi Noora Mäkelää ja Riina Pursiaista.
 • hyväksyä 0,7 % -varojen lahjoituskohteet kehitysyhteistyösiiven esityksestä ja päivittää suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä sen mukaisesti.
 • varata vapun alumnitilaisuuden tarjoiluihin 800 euroa muiden hankkeiden varoista.
 • palauttaa valmisteluun yhteistyösopimuksen Profea Oy:n kanssa.

Turussa 28.4.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 16/201642.9 KB
Esityslistan liite 2 Kehitysyhteistyösiiven esitys 0,7 % -kohteista61.66 KB
Pöytäkirja 16/201695.65 KB

15/2016

Hallituksen päätösluettelo 15/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.4.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • vahvistaa TYYn jäsenmaksun yhteydessä kerättävien lahjoitusten kohteet lukuvuodelle 2016–2017.
 • nimetä koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin varsinaiseksi jäseneksi ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmen varajäseneksi Higher Education for You Too – Integrating Cultural Diversity in Higher Education -hankkeen Turun yliopiston työryhmään.
 • lausua Suomen ylioppilaskuntien liitolle opiskelijoiden siirtämisestä yleisen asumistuen piiriin.
 • hyväksyä TYYlikkään vapun talousarvion.
 • tilata 2 500 kpl Uuden opiskelijan oppaita X-Copysta ja varata tarkoitukseen 1 600 € tuutoroinnin sektorivaroista.
 • tilata 800 kpl TYY Guide for International Students -oppaita X-Copysta ja varata tarkoitukseen 850 € kansainvälisen toiminnan sektorivaroista.
 • tilata 150 kpl kv-tuutoroppaita X-Copysta ja varata tarkoitukseen 400 € kansainvälisen toiminnan sektorivaroista.
 • lähettää Dahlströmin omakustanteisesti HybridiSpeksin 1-vuotissitseille.

Turussa 21.4.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 15/201650.25 KB
Esityslistan liite 2 TYYlikkään vapun budjetti38.82 KB
Pöytäkirja 15/2016106.36 KB
Hyväksytty liite 1 Lausunto SYL:lle opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin82.79 KB
Hyväksytty liite 2 Vapun budjetti39.22 KB

14/2016

Hallituksen päätösluettelo 14/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 7.4.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy arvion TYYn toimiston remontin kustannuksista ja hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 8 500 euron lisäyksen poistoihin ja 3 000 euron lisäyksen järjestötoiminnan kuluihin.
 • esittää edustajistolle, että se päättää kirjaston tiloista perittävän vuokraa 8,06 €/m².
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun hallituksen valintakäytännön uudistamisesta ja valtuuttaa valintatoimikunnan valmistelemaan käytännön uudistamisen.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista.
 • esittää edustajistolle, että se myöntää Kari Silvolalle eron avustustoimikunnasta.
 • valita hallituksen jäsenet Lähdemaan ja Kulhan edustajiksi TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 7.4. Larissa Päivärinnan ja Jukka Väisäsen tilalle.
 • avata haun jäseniksi SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta KENKKUun.
 • hyväksyä TYYn kommentin opintohallinnon prosessitiimien raporteista.
 • nimetä varapuheenjohtaja Tiaisen TYYn edustajaksi opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota käsittelevään työryhmään.
 • valita avajaisviikon tapahtumatuottajapariksi Lotta Junnilan ja Marianne Meklinin.
 • valita vuosijuhlien tapahtumatuottajapariksi Saana Kallion ja Pekka Rantalan.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen LähiTapiolan kanssa.
 • lähettää Turun Yliopiston Kemistit TYK ry:n 81. vuosijuhlille Lähdemaan omakustanteisesti.

 

Turussa 7.4.2016,

 

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 14/201658.63 KB
Esityslistan liite 1 Lisätalousarvio 20168.64 KB
Esityslistan liite 2 Hakukuulutus Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan45 KB
Esityslistan liite 3 Call for Applications SYL Advisory Board for Development Cooperation63.29 KB
Pöytäkirja 14/2016114.51 KB
Hyväksytty liite 1 Lisätalousarvio 20168.64 KB
Hyväksytty liite 2 Hakukuulutus kehitysyhteistyöasiain neuvottelukuntaan45 KB
Hyväksytty liite 3 Call for Applications SYL Advisory Board for Development Cooperation63.29 KB
Hyväksytty liite 4 TYYn kommentit opintohallinnon prosessitiimien raportteihin171.28 KB

13/2016

Hallituksen päätösluettelo 13/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 31.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.
 • avata Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 1.4.–8.5.2016.
 • käsitellä kiireellisenä asiana ympäristösiiven täydentämisen ja valita ympäristösiiven varsinaisiksi jäseniksi Liisa Sydänmetsän ja Jenni Peltolan.

Turussa 31.3.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 13/201638.99 KB
Esityslistan liite 2 Vuoden opettaja ja opintojakso -hakukuulutukset 201658.01 KB
Pöytäkirja 13/201690.58 KB
Hyväksytty liite 2 Vuoden opettaja ja opintojakso -hakukuulutukset 201658.01 KB

12/2016

Hallituksen päätösluettelo 12/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 24.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • myöntää eron Solja Kontulle ja valita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Lassi Raivonen

Katri Aksentjeff

Miika Länsi-Seppänen

 • lausua Kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja torisuunnitelmista yhdessä muiden Ryhmä 40 000 -opiskelijakuntien kanssa.
 • lähettää Sohon Torwien 65-vuotisjuhlakonserttiin pääsihteeri Eleniuksen.
 • lähettää Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 6. vuosijuhlille Vätön ja Aaltosen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti.

Turussa 24.3.2016,

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 12/201642.32 KB
Pöytäkirja 12/201649.85 KB
Hyväksytty liite 2 Ryhmä 40 000 lausunto kauppatorin ympäristön liikenne-, katu- ja torisuunnitelmista269.11 KB

11/2016

Hallituksen päätösluettelo 11/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 17.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2015.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2015.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • esittää edustajistolle, että se nimittää historiatoimikunnan tukemaan ylioppilaskunnan 100-vuotishistorian kirjoittamista. Toimikunta voi tehdä tehtäväänsä liittyviä esityksiä edustajistolle. Toimikunnan jäsenet ovat:

Keijo Virtanen, puheenjohtaja
Mats Kommonen
Johanna Kärki
Veikko Laakso
Riitta Monto
Riitta Pyykkö
Hannu Salmi
Kirsi Vainio-Korhonen
Vesa Vares
Lassi Laine, edustajiston puheenjohtaja
Rauli Elenius, pääsihteeri, sihteeri

 • esittää edustajistolle, että se nimittää 95. juhlavuoden toimikuntaan vuoden 2017 hallituksen opiskelijakulttuurivastaavan sekä seuraavat henkilöt:

Laura Aaltonen
Iris Henttonen
Saana Kallio
Jukka Koivisto
Karoliina Korhonen
Juha Laurila
Riina Lumme
Salla Mistola
Jussi Nieminen
Wilhelmiina Palonen
Sini Saarinen

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun TYYn SYL-ehdokkaan valintamenetelmästä.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi lähetekeskustelun TYYn yhdenvertaisuusohjelman päivittämisestä.
 • hyväksyä korttimaksujen vastaanottamisen TYYn kansliassa korkeintaan 2,75 %:n komissiolla.
 • valita AJASTO OY:n TYYn lukuvuosikalenterin painopaikaksi.
 • avata täydennyshaun ympäristösiipeen.
 • avata haun vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi ja varata tuottajan palkkioon 1100 euroa traditiovaroista.
 • avata haun avajaisviikon tapahtumatuottajaksi ja varata tuottajan palkkioon 500 euroa traditiovaroista.
 • lähettää tervehdyksen Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan 26. vuosijuhlille.
 • lähettää tervehdyksen Taideyliopiston ylioppilaskunnan 3. vuosijuhlille.
 • lähettää tervehdyksen Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 91. vuosijuhlille.

 

Turussa 17.3.2016

 

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 11/201658.74 KB
Esityslistan liite 1 Toiminkertomus ja tilinpäätös 20152.04 MB
Esityslistan liite 2 TYYn yhdenvertaisuusohjelma 2013-2016510.68 KB
Esityslistan liite 4 Hakukuulutus, ympäristösiipi50.45 KB
Esityslistan liite 5 Hakukuulutus, vuosijuhlien tapahtumatuottaja42.46 KB
Esityslistan liite 6 Hakukuulutus, avajaisviikon tapahtumatuottaja35.4 KB
Pöytäkirja 11/201671.61 KB
Hyväksytty liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 20152.04 MB
Hyväksytty liite 4 Hakukuulutus, ympäristösiipi50.42 KB
Hyväksytty liite 5 Hakukuulutus, tapahtumatuottaja vuosijuhliin42.37 KB
Hyväksytty liite 6 Hakukuulutus, avajaisviikon tapahtumatuottaja35.43 KB

10/2016

Hallituksen päätösluettelo 10/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2016.
 • valita Aprillirockin tapahtumatuottajaksi Lauri Liljenbäckin sekä varata palkkioon 150 euroa ja sivukulut traditiovaroista.
 • lähettää Humanitas ry:n 10. vuosijuhlille Lähdemaan ja Tiaisen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti.
 • lähettää Katko ry:n 45. vuosijuhlille Kulhan ja Dahlströmin, joista jälkimmäisen omakustanteisesti.

Turussa 11.3.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 10/201642.01 KB
Esityslistan liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 1/201630.39 KB
Pöytäkirja 10/201646.82 KB
Hyväksytty liite 1 Projekti- ja erillisavustukset 1/201630.68 KB

9/2016

Hallituksen päätösluettelo 9/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 3.3.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valita tiedottajan sijaiseksi Frida Pessin.
 • määrätä hallituksen jäsen Lähdemaalle kokoussakon ja kohdentaa varat Turun yliopiston varainhankintaan.
 • varata mielenosoituskuljetusten kulut sosiaalipolitiikkavaroista 2 000 euroon asti.
 • lähettää Kulhan Putex ry:n 10. vuosijuhlille.
 • lähettää tervehdyksen Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan 91. vuosijuhlille.
 • käsitellä kiireellisenä asiana kutsun Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan 88. vuosijuhlille ja lähettää tervehdyksen vuosijuhlille.

 

Turussa 3.3.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 9/2016115.78 KB
Pöytäkirja 10/201657.51 KB

8/2016

Hallituksen päätösluettelo 8/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 25.2.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä TYYn toimiston muuton talousarvion.
 • hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle 2016.
 • valtuuttaa pääsihteerin solmimaan esisopimuksen TYS:n kanssa TYYlle lankeavista remontin kustannuksista taloustoimikunnan linjauksen mukaisesti.
 • valita Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n ja Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät TYRMY ry:n TYYn toimiston muuttotehtäviin ja jakaa palkkion puoliksi järjestöjen kesken.
 • lähettää Aaltosen omakustanteisesti Akateemisen Aurajokilaivuriyhdistyksen puolivuotissitseille.
 • lähettää Aaltosen omakustanteisesti ja Vätön omakustanteisesti Nucleuksen 8. vuosijuhlille.

Turussa 25.2.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 8/201643.39 KB
Esityslistan liite 1 TYYn muuton talousarvio9.78 KB
Pöytäkirja 8/201651.79 KB
Hyväksytty liite 1 TYYn muuton talousarvio9.78 KB

7/2016

Hallituksen päätösluettelo 7/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.2.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • myöntää tiedottaja Hannu Aaltoselle työvapaata ajalle 1.3.–31.12.2016 ja avata haun tiedottajan sijaiseksi. Haku on auki 18.–28.2.
 • valita kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattoriksi Siina Alarannan.
 • hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän tilaisuuden talousarvion.
 • lähettää Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 82. vuosijuhlille Lumpeen.
 • lähettää Turun Lääketieteenkandidaattiseuran 70. Proffajuhlille Aaltosen ja Lähdemaan omakustanteisesti.
 • lähettää Opekkaan 120. vuosijuhlille Vätön ja Dahlströmin omakustanteisesti.
 • lähettää Kannan 55. vuosijuhlille Lumpeen ja Vätön omakustanteisesti.

Turussa 18.2.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 7/201643.24 KB
Esityslistan liite 1 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio32.64 KB
Pöytäkirja 7/201652.11 KB
Hyväksytty liite 1 Tiedottajan sijaisen hakukuulutus116.01 KB
Hyväksytty liite 2 Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän talousarvio93.98 KB

6/2016

Hallituksen päätösluettelo 6/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.2.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy 5 200 euron lisätalousarvion Järjestötoiminta-kokonaisuuteen ja vähentää 2 000 euroa sektorivaroista.
 • että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimen tilaisuuksiin Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.
 • avata järjestöille haun TYYn toimiston muuttotehtäviin.
 • hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.
 • avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa traditiovaroista.
 • avata 95-vuosijuhlatoimikunnan haun.
 • lähettää Lähdemaan omakustanteisesti Varsinaissuomalaisen osakunnan 110. vuosijuhlille.
 • lähettää Kulhan Studentkåren Noviumin 8. vuosijuhlille.

Turussa 11.2.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 6/201648.53 KB
Esityslistan liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma168.54 KB
Esityslistan liite 2 Hakukuulutus järjestömuuttajaksi42.47 KB
Esityslistan liite 3 Fastlaskiaisen talousarvio175.53 KB
Esityslistan liite 4 Tapahtumatuottajahaku Aprillirock 201637 KB
Pöytäkirja 6/201657.47 KB
Hyväksytty liite 1 Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma183.64 KB
Hyväksytty liite 2 Hakukuulutus järjestömuuttajaksi43.97 KB
Hyväksytty liite 3 Fastlaskiaisen talousarvio175.53 KB
Hyväksytty liite 4 Tapahtumatuottajahaku Aprillirock 201684.79 KB
Hyväksytty liite 5 Hakukuulutus vuosijuhlatoimikuntaan36.32 KB

5/2016

Hallituksen päätösluettelo 5/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 4.2.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä Varsinais-Suomen vaikuttajakouluun hallituksen jäsen Katariina Kulhan TYYn varsinaiseksi edustajaksi ja hallituksen jäsen Tuomas Dahlströmin varajäseneksi.
 • myöntää eron kehitysyhteistyösiivestä Liisa Sydänmetsälle ja ympäristösiivestä Ella Haatajalle.
 • lähettää tervehdyksen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 56. vuosijuhlille.
 • lähettää Dahlströmin ja Lähdemaan Viron itsenäisyyspäivän juhlaan Turussa.
 • lähettää Lumpeen ja Tiaisen Turun ylioppilasteatterin Hellyys-näytelmään.

Turussa 4.2.2016

Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 5/201641.03 KB
Pöytäkirja 5/201646.8 KB

4/2016

Hallituksen päätösluettelo 4/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 28.1.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 

 • käsitellä kiireellisenä asiana opiskelijajäsenen nimittämisen Avoimen yliopiston organisoinnin työryhmään ja nimetä työryhmään koulutuspoliittinen asiantuntija Joni Kajanderin.
 • jatkaa vanhojen järjestöjen järjestöasemaa, myöntää järjestöaseman sitä hakeneille yhdistyksille sekä vahvistaa järjestöluettelon 1/2016.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille järjestöille sillä ehdolla, että vaaditut dokumentit toimitetaan TYYlle.
 • esittää TYYn edustajaksi hallituksen jäsen Katariina Kulhaa SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan uudelleenorganisointi -projektin työryhmään.
 • nimetä hallituksen jäsen Teppo Vätön opiskelijajäseneksi Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään.
 • valita Pappagallo ry:n A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi vuodeksi 2016.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun Seudun Osuuspankin kanssa.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Oy Nord Wine Finland Ltd:n kanssa.
 • lähettää ÅAS:n 97. vuosijuhlille Tiaisen ja Lumpeen omakustanteisesti.
 • lähettää Sosiologian klubin 50. vuosijuhlille Kulhan.
 • lähettää SYL:n 95. vuosijuhlille Dahlströmin sekä Lumpeen, Lähdemaan, Tiaisen ja Vätön omakustanteisesti.
 • lähettää Lexin vuosijuhlille Vätön ja Aaltosen omakustanteisesti.

Turussa 28.1.2016

Virva Viljanen
järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 4/201655.77 KB
Esityslistan liite 1 TYYn järjestöluettelo 201684.16 KB
Esityslistan liite 2 TYYn järjestöasemaa hakeneet 201615.28 KB
Esityslistan liite 3 Toiminta-avustusennakkoa hakeneet 201667.11 KB
Pöytäkirja 4/201673.08 KB

3/2016

Hallituksen päätösluettelo 3/2016

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.1.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • avata kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun.
 • valita Turun yliopiston opintotukilautakuntaan opiskelijajäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavat henkilöt

Minttu Naarminen (varajäsen Ela Arasola)
Mikael Dahlström (varajäsen Kristian Dahlström)
Jukka Väisänen (varajäsen Joni Järvinen)

sekä esittää opintotukilautakunnan varapuheenjohtajaksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Minttu Naarmista.

 • nimetä hallituksen varapuheenjohtaja Miika Tiaisen Turun terveystyöryhmän opiskelijajäseneksi.
 • nimetä hallituksen jäsen Katariina Kulhan Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnan opiskelijajäsenen varajäseneksi.
 • nimetä hallituksen jäsen Katariina Kulhan Turun toimeentuloverkoston toiseksi opiskelijajäseneksi.
 • nimetä hallituksen jäsen Katariina Kulhan Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkoston opiskelijajäseneksi.
 • olla osallistumatta Suomen Marsalkka Mannerheimin muistojuhlaan 28.1.
 • lähettää hallituksen jäsen Katariina Kulhan Linnateatterin Rakas, nyt riitti! -esityksen ensi-iltaan 28.1.
 • lähettää tervehdyksen Svenska Handelshögskolans Studentkårin 106-vuotisjuhlille 24.2.


Turussa 21.1.2016


Virva Viljanen
järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
TYYn hallituksen kokous 3/2016, esityslista114.01 KB
Esityslistan liite 1: Hakukuulutus kehitysyhteistyöviikon koordinaattoriksi126.49 KB
Appendix to the agenda: The Announcement for the Development week coordinator133.87 KB
Pöytäkirja 3/201657.77 KB
Hyväksytty liite 1: Hakukuulutus kehitysyhteistyöviikon koordinaattoriksi158.65 KB
Hyväksytty liite 2: The Announcement for the Development week coordinator169.83 KB

2/2016

Hallituksen päätösluettelo 2/2016 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 14.1.2016 pitämässään kokouksessa päättänyt:
 
•    esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan avustustoimikunnan valintatoimikunnan esityksestä ja nimittää sen puheenjohtajaksi hallituksen jäsen Laura Aaltosen.
•    esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset Ohjesääntöön järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
•    esittää edustajistolle, että se päättää kulukorvauksista edustajiston ja sen alaisten toimielimien kokouksiin.
•    esittää edustajistolle, että se hyväksyy vuodelle 2016 lisätalousarviona 1500 euron lisäyksen poistoihin.
•    hyväksyä vuokrasopimuksen TYYn toimitiloista.
•    nimetä hallituksen jäsen Tuomas Dahlströmin TYYn edustajaksi Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi vuodeksi 2016.
•    hyväksyä yhteistyösopimuksen TYS:n kanssa.
•    vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
•    avata haun TYYn edustajaksi SYL:n kehitystoiminnan uudelleenorganisointiprojektin työryhmään.
•    valita varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Abayomi Baiyeren ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Ruohosen Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokuntaan.
•    nimetä hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeen opiskelijaedustajaksi yliopiston laajennettuun johtoryhmään.
•    nimetä hallituksen jäsen Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopiston opintoasiainneuvostoon.
•    nimetä hallituksen jäsen Katariina Kulhan opiskelijaedustajaksi yliopiston hyvinvointijaostoon.
•    nimetä hallituksen jäsen Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopiston opintoasiainneuvoston opiskelijapalautejaostoon.
•    nimetä hallituksen jäsen Teppo Vätön opiskelijaedustajaksi yliopiston Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
•    nimetä hallituksen jäsen Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopiston laatutyön ohjausryhmään.
•    nimetä varsinaiseksi opiskelijajäseneksi hallituksen jäsen Tuomas Dahlströmin ja hänelle varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Miika Tiaisen DigiUTU-työryhmään.
•    nimetä hallituksen jäsen Jyri Lähdemaan opiskelijaedustajaksi yliopistopedagogiikan ohjausryhmään.
•    valita täydennyshaussa TYYn siipien varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kehitysyhteistyösiipi

Noora Mäkelä

Sinituuli Suominen

Noora Sydänmetsä

Johan Wahlsten

 

Ympäristösiipi

Ella Haataja

Tuomas Tiainen

 
•    avata haun A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi.
•    lähettää tervehdyksen Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 48-vuotisjuhliin.

 

Turussa 14.1.2016


Virva Viljanen

järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Kokouksen 2/2016 esityslista135.78 KB
Esityslistan liite 1 Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta141.95 KB
Esityslistan liite 2 Vuokrasopimus TYY-TYS71.92 KB
Esityslistan liite 4 Vuosijuhlamuistio 201684.79 KB
Esityslistan liite 5 SYL:n hakukuulutus kehitysyhteistyön kehittämisen työryhmään221.44 KB
Esityslistan liite 6 TYYn hakukuulutus kehitysyhteistyön kehittämisen työryhmään165.05 KB
Esityslistan liite 7 Hakukuulutus A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi88.71 KB
Pöytäkirja 2/201684.52 KB
Hyväksytty liite 1 Ohjesääntö järjestöistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta141.83 KB
Hyväksytty liite Vuokrasopimus TYY-TYS71.92 KB
Hyväksytty liite 4 Vuosijuhlamuistio 201684.79 KB
Hyväksytty liite 5 SYL:n hakukuulutus kehitysyhteistyön kehittämisen työryhmään221.44 KB
Hyväksytty liite 6 TYYn hakukuulutus kehitysyhteistyön kehittämisen työryhmään165.27 KB
Hyväksytty liite 7 Hakukuulutus A5-pöytämainosten ja julisteiden jakajaksi88.71 KB

1/2016

Hallituksen päätösluettelo 1/2016

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 15.12.2015 pitämässään järjestäytymiskokouksessa päättänyt:

 

 • valita Miika Tiaisen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2016
 • sisäisestä työnjaostaan seuraavasti:
  Laura Aaltonen: opiskelijakulttuuri, järjestöt, ympäristö
  Tuomas Dahlström: kansainväliset asiat, viestintä, tuutorointi
  Katariina Kulha: kunnallispoliittiset asiat, sosiaalipoliittiset asiat, kehitysyhteistyö
  Jyri Lähdemaa: koulutuspoliittiset asiat,
  Miika Tiainen: sosiaalipoliittiset asiat, viestintäTeppo Vättö: järjestöt, yritysyhteistyö, liikunta
 • säännölliseksi kokousajakseen torstain klo 10.15.
 • merkitä tiedoksi hallituksen työjärjestyksen.
 • hyväksyä muistion kokoussanktiojärjestelmäksi ja että kohteesta päätetään tapauskohtaisesti.
 • että alle 500 euron menot sektorivaroista eivät vaadi hallituksen päätöstä ja että muiden luokkien menot pääsihteeri hyväksyy talousarvion rajoissa.

 

Turussa 15.12.2015

 

 

 

Rauli Elenius

pääsihteeri, kokouksen sihteeri

LiiteKoko
Esityslista 1/2016107.64 KB
Esityslistan liite 2: Sanktiojärjestelmä 2016162.17 KB
Pöytäkirja 1/2016114.78 KB
2015

40/2015

Hallituksen päätösluettelo 40/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 17.12.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiana haun avaamisen TYYn avustustoimikuntaan.
 • valita Virva Viljasen järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaiseksi ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksen yksityiskohdista.
 • peruuttaa Mikko Monosen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2016 alkaen. 
 • myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Riina Lumpeelle (xxxxxx-yyyy) ylioppilaskunnan pankkitilille sekä päättää hankkia Lumpeelle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2016 alkaen.
 • avata haun TYYn avustustoimikuntaan ajalle 21.12.2015-17.1.2016.
 • nimittää halloped-koordinaattorit ja varakoordinaattorit seuraavasti: Humanistinen tiedekunta: Sini Saarinen (vara: Janne Aakko), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Maria Nieminen (vara: Liina-Lotta Erkko, Lääketieteellinen tiedekunta: Alisa Salmivalli (vara: Tero Ohrankämmen), Oikeustieteellinen tiedekunta: Ilari Sarja (vara: Ville Laakso), Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Petri Nyström (vara: Karoliina Lehtola), Kasvatustieteiden tiedekunta: Johanna Puntanen (vara: Tira Kivilähde), Turun kauppakorkeakoulu: Oula Huttunen (vara: Paula Peltomaa)
 • avata haun ajalle 17.12.-31.12.2015 Turun tietotekniikan tutkimuskeskuksen (TUCS) johtokunnan yhdestä opiskelijajäsenestä ja hänen varajäsenestään.
 • hyväksyä Turun korkeakoulujen opiskelija- ja ylioppilaskuntien välisen kumppanuussopimuksen.
 • varata 500 euroa sektorivaroista TYYn viestintähankintoihin.

Turussa 17.12.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_40-15.pdf96.18 KB
liite_1_hakukuulutus_avustustoimikuntaan.pdf104.5 KB
liite_2_aine-_ja_tiedekuntajarjestojen_esitykset_halloped-koordinaattoreiksi.pdf378.69 KB
liite_3_hakukuulutus_tucs.pdf107.46 KB
poytakirja_40-15.pdf109.25 KB

39/2015

Hallituksen päätösluettelo 39/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 10.12.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valita Marianne Meklinin Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi.

 

Turussa 10.12.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 39/1581.73 KB
Pöytäkirja 39/1586.16 KB

38/2015

 
Hallituksen päätösluettelo 38/2015

 

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 3.12.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimittää elokuvatoimikuntaan vuodelle 2016 seuraavat henkilöt: Ilkka Hemmilä, Tiia-Maria Kankaanpää, Emmi Kykkänen, Markus Mickels, Jenna Rauhala, Crista Sinisalo, Heidi Wirkkala, Emma Vuorinen ja Eerika Väisänen.
 • valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Opintojen alkuvaihe ja opintojen ohjaus -tiimiin sekä valita opiskelijaedustajan ja varaedustajan Harjoittelu ja muu työelämään siirtymisen tukeminen -tiimiin niin, että ensimmäiseen tiimiin jäseneksi valitaan Jesse Huovinen ja varajäseneksi Joni Kajander, toiseen tiimiin jäseneksi Julia Litokorpi ja varajäseneksi Joni Kajander.
 • ottaa kantaa koulutusleikkauksien perumiseksi.
 • avata haun opintotukilautakunnan jäseniksi liitteen mukaan hakuajalle 4.-31.12.2015.
 • valita saavutettavuustyöryhmän vuodelle 2016 seuraavasti: Puheenjohtajaksi Anette Säkön, jäseniksi Sade Kondelinin, Arttu Minkkisen, Gayathri Murukesanin, Elena Rintamäen ja Jukka Väisäsen
 • valita siipien puheenjohtajiksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt (alla) ja avata täydennyshaun kaikkien siipien jäseniksi.

Siipiin valitut:

KV-siipi:

 • PuheenjohtajaTuuli Vanhanen
 • Jäsenet Jasmine Jansson, Anni Kinnunen, Valma Kuuslampi, Mila Laitinen, Jussi Raitanen ja Pekka Toivonen

Kehy-siipi:   

 • Puheenjohtaja Heidi Saarinen
 • Jäsenet: Elina Hämäläinen, Jasmine Jansson ja Riina Pursiainen

Ympäristösiipi:

 • Puheenjohtaja Karoliina Lehtola
 • Jäsenet: Oona Jalonen, Jani Kajala, Henna Kruuti, Elina Lemponen, Ilari Suomalainen ja Elli Suonpää

 

 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion liitteen mukaan.

 

 

Turussa 3.12.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

 

LiiteKoko
Esityslista 38/1594.15 KB
esliliitex_itsenaisyyspaiva_talousarvio_rl.pdf3.11 KB
lisatty_liite_opintotukilautakunta_hakukuulutus.pdf96.02 KB
Pöytäkirja 38/15107.76 KB

37/2015

 
Hallituksen päätösluettelo 37/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 26.11.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä Lehikoisen eropyynnön ja avata järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen rekrytoinnin ajalle 26.11. – 6.12.2015.
 • valita tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016 - 31.12.2017 seuraavasti:

Humanistinen tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Artturi Jyrkkänen / Akseli Pekkarinen
 • Jani Mäntysaari / Janne Aakko
 • Crista Sinisalo / Tuula Musakka
 • Sanna Rantanen / Eveliina Suuniitty
 • Noora Hännikkälä / Elena Rintamäki
 • Joni Järvinen / Nora Palonen

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Niklas Kulju / Jesper Lempiäinen
 • Aleksi Leino / Samuli Heino
 • Miikka Korventausta / Anette Säkö
 • Milja Lappalainen / Laura Laurila
 • Annika Oksanen / Jonna Määttä

Kauppakorkeakoulu

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Ann-Sofie Leimu / Laura Vähäsaari
 • Paula Peltomaa / Salla Maijala
 • Jesse Huovinen / Riku Hietarinta
 • Timo Kovala / Miika Tiainen

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Sunna Rannikko / Mirva Matikka
 • Jyri Lähdemaa / Minna Kaunisto
 • Viktor Nikolajev / Jenna Lind
 • Tatu Kantonen / Eino Herhi
 • Emma Honkanen / Liisa Viita-aho

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Marja Nieminen / -
 • Juho Mustakoski / Ela Arasola
 • Laura Aaltonen / Konsta Sinisalo
 • Liina-Lotta Erkko / Aapo Knuutila
 • Jani Aaltonen / -                        
 • Samuel Bronstein / Solja Kontu

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Ville Laakso / Tomi Paavola
 • Sami-Petteri Seppä / Tuomas Dahlström
 • Elina Hirvonen / Iiris Laitinen
 • Susanna Lehtonen / Laura Leppä-Aro

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Varsinainen jäsen / Varajäsen
 • Iiro Salomäki / Lotta Lintunen
 • Katariina Kulha / Väinö Kuusinen
 • Inari Harjuniemi / Petri Nyström
 • palauttaa valmisteluun kannanoton koulutusleikkausten perumiseksi.
 • esittää YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi Minttu Naarmista ja toiseksi jäseneksi Henri Viitasta.
 • jakaa avustukset liitteen mukaan.
 • lähettää edustajat Åbo Akademis Studentkårenin jouluglögeille.
 • lähettää edustajat Humak:n yhteisöpedagogikoulutuksen jouluglögeille.
 • lähettää Lumpeen Yrjö Kallisen valaistuminen -esitykseen Turun ylioppilasteatterissa.

Turussa 26.11.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

 

LiiteKoko
esityslista_37-2015.pdf118.3 KB
liite_1_valintatoimikunnan_esitys_johtokuntaan_valittavista.pdf245.06 KB
liite_2_aine-_ja_tiedekuntajarjestojen_lausunnut_opiskelijaedustajien_valintaan.pdf164.49 KB
liite_3_projekti-_ja_erillisavustukset_4-15.pdf254.79 KB
poytakirja_37-15.pdf137.13 KB

36/2015

Hallituksen päätösluettelo 36/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.11.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiana SYL:n liittokokousdelegaation täydentämisen.
 • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota niin, että Paula Peltomaan asemasta Ossi Tursaan varajäsenenä on Oula Huttunen.
 • valita Arttu Mäntylän aloittamaan eettisessä toimikunnassa 1.1.2016 alkaen.
 • valita Eeva-Leena Keskisen ja Saana Kallelan työparina vapun tapahtumatuottajiksi.

 

Turussa 19.11.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_36-2015.pdf82 KB
poytakirja_36-15.pdf112.5 KB

35/2015

Hallituksen päätösluettelo 35/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.11.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiana SYL:n liittokokousdelegaation täydentämisen.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn Yritysyhteistyön linjat -dokumentin.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2016.
 • esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukuvuodeksi 2016–2017, 1.8.2016–31.7.2017.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2016.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopiston hallituksen opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee valintatoimikunnan esityksestä yliopistokollegion opiskelijajäsenet kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ympäristöohjelman päivittämisestä.
 • täydentää SYL:n liittokokousdelegaatiota niin, että Emmi Hallikaisen asemasta kokoukseen osallistuu Sanni Salmenoja.
 • varata liittokokouksen kuljetukseen 768 euroa SYL:n liittokokous -kuluista.
 • lausua Turun yliopiston strategiasta ja sen toimenpideohjelmista.
 • avata haun Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi ja varata vuoden 2016 traditiovaroista 400 euroa ja sivukulut tapahtumatuottajan palkkioon.
 • lähettää tervehdyksen Tarton yliopiston Korp Ugalan 102-vuotisjuhlallisuuksiin.
 • lähettää Takatalon ja Eleniuksen Sparkup Grand opening -tapahtumaan.  

Turussa 11.11.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_35-2015.pdf105.09 KB
liite_1_yritysyhteistyon_linjat.pdf97.49 KB
liite_3_talousarvioesitys_2016.pdf8.04 KB
liite_4_tyyn_ymparistoohjelma.pdf234.89 KB
liite_7_hakukuulutus_fastlaskiaisen_tapahtumatuottaja.pdf121.66 KB
poytakirja_35-15.pdf137.08 KB
tyyn_lausunto_yliopiston_strategiasta_ja_toimenpideohjelmista_syksy2015_valmis.pdf248.82 KB

34/2015

Hallituksen päätösluettelo 34/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 5.11.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiana hallituksen merkin myöntämisen.
 • myöntää hallituksen merkin Lauri Hannukselle.
 • avata haun elokuvatoimikuntaan.
 • avata haun TYYn siipiin vuodeksi 2016.
 • nimittää kansainvälisten asioiden asiantuntijan Satu Nurmen opintoasiainneuvoston alaiseen koulutuksen kv-jaostoon.
 • hyväksyä vuosijuhlaviikon talousarvion.
 • avata haun saavutettavuustyöryhmään vuodeksi 2016.
 • lähettää tervehdyksen Sosiaalidemokraattisten Opiskelijoiden SONK ry:n liittokokoukseen.
 • lähettää tervehdyksen Hybridi ry:n vuosijuhlaan.

Turussa 5.11.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_34-2015.pdf91.48 KB
poytakirja_34-15.pdf123.59 KB
hyvaksytty_liite_1_hakukuulutus_elokuvatoimikuntaan.pdf60.53 KB
hyvaksytty_liite_2_siipien_hakukuulutus.pdf90.57 KB
hyvaksytty_liite_3_vuosijuhlaviikon_talousarvio.pdf180.89 KB
hyvaksytty_liite_4_saavutettavuustyoryhmahaku.pdf160.08 KB

33/2015

Hallituksen päätösluettelo 33/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.10.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä TYYn edustajiksi OLL:n liittokokoukseen Mikko Monosen, Sami-Petteri Sepän ja Janika Takatalon äänten jakautuessa niin, että Takatalolla on kokouksessa kaksi ääntä, Monosella ja Sepällä kolme kummallakin. Liittokokouksen osallistumismaksut katetaan OLL:n liittokokouskuluista ja kokouksen matkakulut TYYn matkakuluista.
 • nimetä Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen Essi Karvosen ja pääsihteeri Rauli Eleniuksen.
 • jättää osallistumatta Otto vai pano – vai lainataanko vaimo -näytelmän ensi-iltaan Linnateatterissa 5.11.

Turussa 29.10.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
TYYn hallituksen kokous 33/2015, esityslista114.82 KB
poytakirja_33-15.pdf120.19 KB

32/2015

Hallituksen päätösluettelo 32/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 22.10.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan aiesopimuksen TYS:n kanssa.
 • esittää Janika Takataloa ja Sami-Petteri Seppää Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2016-2017.
 • lausua SYL:n kehitysyhteistyön uudelleen organisointi -projektista.
 • esittää opiskelijapalautetyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi koulutuspoliittista vastaavaa Jesse Huovista ja varajäseneksi koulutuspoliittisen asiantuntijaa Joni Kajanderia.
 • jatkaa humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntien opiskelijajäsenten hakuaikaa 1.11.2015 asti.

Turussa 22.10.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
esityslista_32-2015.pdf111.8 KB
poytakirja_32-15.pdf118.83 KB

31/2015

Hallituksen päätösluettelo 31/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 15.10.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
- esittää edustajistolle, että se nimittää työryhmän selvittämään mahdollisen uuden ylioppilastalon tai vastaavaa tarkoitusta toteuttavan kokonaisuuden hankkimista ylioppilaskunnan käyttöön tai ylioppilaskunnalle.
- esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn kolmivuotissuunnitelman vuosille 2016-2018.
- esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn toimintasuunnitelmasta vuodeksi 2016.
- esittää edustajistolle, että se valitsee TYYn edustajat TYS:n valtuuskuntaan valintatoimikunnan esityksestä.
- lausua SYL:n liittokokousmateriaaleista.
- jakaa projekti- ja erillisavustukset.
- varata 515 euroa sektorivaroista puheenjohtajaneuvoston sitsien kustannuksiin.
- valita Outi Hakkaraisen Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen koordinaattoriksi.
- nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin opintoasiainneuvoston erikoistumiskoulutusjaostoon.
- nimittää sosiaalipoliittisen asiantuntijan Minttu Naarmisen YTHS:n Turku-Rauma johtokunnan jäseneksi.
- nimittää sosiaalipoliittisen vastaavan Sami-Petteri Sepän Opiskelijan hyvinvointijaoston jäseneksi.
- avata haun Akateemisen vapun tapahtumatuottajaksi ja varata tarkoitukseen 1100 euroa traditiovaroista.
- lähettää Takatalon ja Eleniuksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vuosijuhlaan.
- lähettää tervehdyksen Tritonus ry:n vuosijuhlaan.
- lähettää Litokorven ja Lumpeen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYYn vuosijuhlaan.
- lähettää tervehdyksen Merkantila Klubben r.f:n vuosijuhlaan.

Turussa 15.10.2015

Elli Lehikoinen

Järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 31/2015151.07 KB
Liite 1: TYYn kolmivuotissuunnitelma 2016-201890.98 KB
Liite 2: TYYn toimintasuunnitelma 2016 lähetekeskusteluun163.99 KB
Liite 3: TYYn lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista155.51 KB
Liite 4: Projekti ja erillisavustukset188.13 KB
poytakirja_31-15.pdf161.47 KB

30/2015

Hallituksen päätösluettelo 30/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 8.10.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- esittää edustajistolle, että se antaa suostumuksensa esityksen mukaiselle kiinteistökaupalle. Kauppa ei ole vastoin säädekirjan määräyksiä eikä sillä vaaranneta Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntöjen mukaista tarkoitusta tai sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa.
- esittää edustajistolle, että se käy linjakeskustelun remonttiin käytettävästä rahasummasta. 
- esittää edustajistolle, että se antaa hallitukselle valtuudet irtisanoa voimassa olevat ylioppilastalo A:ta koskevat vuokrasopimukset, käydä neuvottelut ja solmia vuokrasopimuksen tiloista, yhteensä n. 610 m2. Jos kerhohuoneistolle (55 m2) ei löydy alivuokralaisia, - - hallitus voi harkintansa mukaan jättää tilan vuokraamatta.
- tehdä sopimuksen Jyri-Petteri Paloposken kanssa TYYn internet-sivujen säännöllisistä turvallisuuspäivityksistä.
- olla lähettämättä edustajaa Rantarouvat-näytelmän ensi-iltaan Linnateatterissa 21.10.

Turussa 8.10.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_30-2015.pdf117.99 KB
poytakirja_30-15.pdf123.43 KB

29/2015

Hallituksen päätösluettelo 29/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 1.10.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- lausua Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:n liittokokousmateriaaleista
- myöntää eron Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmän opiskelijajäsenille Lauri Miikkulaiselle ja Sanni Sirkiälle ja valita ohjausryhmän uusiksi opiskelijajäseniksi Ilona Häsäsen ja Katariina Kulhan
- nimittää pääsihteeri Rauli Eleniuksen hallintotehtävien keskittämisen etujen selvittämistyön ohjausryhmään

Turussa 1.10.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_29-2015.pdf86.43 KB
liite_1_oll_lausunto.pdf147.01 KB
poytakirja_29-15.pdf113.32 KB

28/2015

Hallituksen päätösluettelo 28/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 24.9.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- määrätä Riina Lumpeelle kokoussakon myöhästymisestä hallituksen kokouksessa 10.9.2015  ja ohjata varat SPR:n katastrofirahastoon.
- merkitä tiedoksi ylioppilaskunnan työsuojelusuunnitelman.
- varata SYL:n syysseminaariin osallistumista varten 700 euroa matkakulut-varoista.
- esittää valintatoimikunnalle TYYn sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista YTHS:n valtuuskunnan ensisijaiseksi jäseneksi ja avata haun toisen jäsenen paikasta.
- avata haun Turun Ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan viiden jäsenen paikasta.
- esittää valintatoimikunnalle Turun ylioppilaskyläsäätiön hallituksen toiseksi jäseneksi TYYn pääsihteeri Rauli Eleniusta ja avata haun toisen jäsenen paikasta.
- avata Meksikon kehitysyhteistyöhankkeen hankekoordinaattorin haun.
- nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin yliopiston opintohallinnon organisoinnin ohjausryhmään.
- nimittää koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen kieltenopetuksen selvittämistyön ohjausryhmään.
- merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaihtoehdoista ja lausua asiasta kaupungille.
- varata 300 euroa sektorivaroista ”Korkeakouluista kasvua Turun seudulle” -keskustelutilaisuuden kustannuksia varten ja laskuttaa tämän myöhemmin RSGT-toimintavaroista.
- että koko hallitus osallistuu Turun yliopiston Politiikan tutkimuksen klubin XL-vuosijuhlaan kustannusten jakautuessa niin, että Seppä lähetetään juhlaan TYYn kustantamana ja muut omakustanteisesti.

Turussa 24.9.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

 

LiiteKoko
esityslista_28-2015.pdf109.42 KB
liite_1_tyosuojelusuunnitelma_2015.pdf86.87 KB
liite_2_hakukuulutus_2015_yths.pdf110.3 KB
liite_3_hakukuulutus2015_tys_valtuuskunta.pdf87.61 KB
liite_4_hakukuulutus2015_tys_hallitus.pdf87.52 KB
liite_5_hakukuulutus_meksiko_hankekoordinaattori.pdf123.77 KB
liite_6_tyyn_lausunto_turun_yleiskaava_2029.pdf96.25 KB
poytakirja_28_2015.pdf119.46 KB

27/2015

Hallituksen päätösluettelo 27/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 17.9.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- esittää edustajistolle, että se esittää Mikko Monosen TYYn ehdokkaaksi Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) puheenjohtajaksi vuodelle 2016.
- esittää, että edustajisto valitsee keskusvaalilautakunnalle puheenjohtajan ja tarvittaessa täydentää muutenkin keskusvaalilautakuntaa.
- esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun Yritysyhteistyön linjojen päivittämisestä.
- esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun kolmivuotissuunnitelmasta vuosille 2016-2018 päivitetyn liitteen mukaan.
- esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan ansiolautakunnan edustajiston puheenjohtajan esityksestä.
- hyväksyä muutokset elokuvatoiminnan ohjesääntöön liitteen mukaan.
- myöntää järjestöaseman sitä hakeneille toimijoille.
- vanhojen järjestöjen järjestöaseman jatkamisesta ja vahvistaa järjestöluettelon liitteen mukaisesti.
- avata eettisen toimikunnan opiskelijajäsenen haun liitteenä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Haku aika on 21.9. - 18.10.2015.
- nimittää koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin avoimen yliopiston selvitystyön ohjausryhmään.
- avata Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään valittavien opiskelijajäsenten haun liitteen mukaan.
- lähettää Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:n 62-vuotisjuhlaan Monosen ja Takatalon, joista jälkimmäinen osallistuu omakustanteisesti.
- lähettää Lumpeen Turku Swing Societyn 10-vuotisjuhlaan.
- lähettää hallituksen jäsenet kyseisenä aikana osallistumaan estynyttä Seppää lukuun ottamatta Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n 65-vuotisjuhlaan, johon hallituksen jäsenet Takataloa lukuun ottamatta osallistuvat omakustanteisesti

Turussa 17.9.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
liite_1_taustamuistio_yritysyhteistyo.pdf111.28 KB
liite_3_elokuvatoiminnan_ohjesaanto_2015.pdf154.2 KB
liite_4_tyyn_jarjestoasemaa_hakeneet_08_2015.pdf199.5 KB
liite_5_tyyn_jarjestoluettelo.pdf234.18 KB
liite_6_turun_yliopiston_eettisen_toimikunnan_opiskelijajasenen_hakukuulutus.pdf108.31 KB
liite_7_hakukuulutus_universitas_turku_-hankkeen_ohjausryhman_opiskelijajasenet.pdf92.38 KB
esityslista_27-2015.pdf141.37 KB
liite_2_kolmivuotissuunnitelma_2016-2018_lahetekeskustelu.pdf92.31 KB

26/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Hallituksen päätösluettelo 26/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 10.9.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- jatkaa sopimusta lukuvuosikalenterin 2016-2017 mainosmyynnistä Pirunnyrkki Oy:n kanssa.
- lahjoittaa tuhat euroa Vuoden kieliteko-palkintovaroista Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. 
- ehdottaa TYYn kansainvälisten asioiden asiantuntija Satu Nurmea Polku-hankkeen työryhmän jäseneksi.
- avata haun yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten haun kaudelle  1.1.2016–31.12.2017 päivitetyssä liitteessä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hakuaika on 21.9.2015-18.10.2015. Hallitus päättää lähettää hakukuulutuksen käännettäväksi. Hallitus valtuuttaa  koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
- avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion kymmeneksi opiskelijajäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen kaudelle 1.1.2016- 31.12.2017 päivitetyssä liitteessä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hakuaika on 21.9.2015-18.10.2015. Hallitus päättää lähettää hakukuulutuksen käännettäväksi. Hallitus valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
´- avata haut Turun yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntien opiskelijajäseniksi ja -varajäseniksi kaudelle 1.1.2016–31.12.2017 päivitetyssä liitteesä olevan hakukuulutuksen mukaisesti. Hakuaika on 21.9.2015-18.10.2015. Hallitus päättää lähettää hakukuulutuksen käännettäväksi. Hallitus valtuuttaa koulutuspoliittisen asiantuntijan julkaisemaan hakukuulutuksen muissa kuin ohjesäännön opiskelijaedustajien valinnasta edellyttämissä viestintäkanavissa parhaaksi katsomallaan tavalla.
- myöntää eron Timo Kovalalle eettisestä toimikunnasta ja esittää eettiseen toimikuntaan Essi Karvosta syyslukukaudeksi 2015.
- lausua YTHS:n taloudellisesta tilanteesta ja sopeutustoimista liitteen (luottamuksellinen) mukaan.
- lähettää Monosen ja Lumpeen omakustanteisesti Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlaan.
- lähettää tervehdyksen Turun hammaslääketieteen kandidaattiseura ry:n vuosijuhlaan.
- lähettää Monosen omakustanteisesti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhlaan.
- lähettää tervehdyksen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 90-vuotisjuhlaan.

Turussa 10.9.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_26_2015.pdf124.44 KB
hyvaksytty_liite2_yliopiston_hallituksen_opiskelijajasenten_haun_avaaminen.pdf96.14 KB
hyvaksytty_liite_3_yliopistokollegion_opiskelijajasenten_haun_avaaminen.pdf94.52 KB
hyvaksytty_liite4_tiedekuntien_ja_kauppakorkeakoulun_johtokuntien_opiskelijajasenten_haun_avaaminen.pdf95.55 KB
poytakirja_26-2015.pdf134.56 KB

25/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

 

Hallituksen päätösluettelo 25/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 03.09.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- määrätä Sami-Petteri Sepälle kokoussakon ilmoittamattomasta poissaolosta hallituksen kokouksessa 27.8.2015 ja ohjata varat yliopiston varainhankintaan.

- nimetä kansainvälisten asioiden asiantuntijan Satu Nurmen TYYn edustajaksi yliopiston kielityöryhmään.

- valita Essi Karvosen Timo Kovalan sijaiseksi Eettisen toimikunnan seuraavaan kokoukseen 8.9.        

- hyväksyä siipien päivitetyn ilmeen käytettäväksi niiden virallisina tunnuksina.

- lähettää Riina Lumpeen Turun Paasikivi-seuran 50-vuotisjuhliin 2.10.

- lähettää Lauri Liljenbäckin omakustanteisesti IVA ry:n vuosijuhliin 10.10.                                                                                            

 

Turussa 03.09.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
esityslista_25-2015.pdf93.25 KB
liite1_kielityoryhman_kokoonpanon_muuttaminen.pdf42.9 KB
liite2_siipien_viralliset_tunnukset.pdf250.32 KB
poytakirja_25_15.pdf98.22 KB

24/2015

Hallituksen päätösluettelo 24/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 27.8.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

- lähettää Sami-Petteri Sepän edustajakseen TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 2.9.
- hyväksyä Avajaisviikon talousarvion.
- hyväksyä Campussitsien talousarvion.
- lähettää tervehdyksensä Suomen Medisiinariliiton (SML) ylioppilaskuntavaliokunnan (YAVA) ja Lääketieteen ja Oikeustieteen opiskelijoiden Liitton (LOL) vuosijuhlaan Tampereella 3.10.

Turussa 27.8.2015

Elli Lehikoinen

järjestö- ja hallintoasiantuntija (sij. 1.9. alkaen)

 

LiiteKoko
Esityslista 24/201588.38 KB
esliliite1_avajaisviikko-budjetti_rl.pdf92.48 KB
esliliite2_campussitsit_budjetti.pdf175.25 KB
poytakirja_24-2015.pdf279.54 KB

23/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 23/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 14.8.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • lausua Kansaneläkelaitokselle opintotuen ratkaisutoiminnan siirtämisestä yliopistolta Kelalle.
 • tilata 100 kpl lisää Uuden opiskelijan oppaita ja varata tarkoitukseen 230 € sektorivaroista.
 • lähettää Lumpeen ja Takatalon Åbo Svenska Teaterin musikaalin ”Stormskärs Maja” ensi-iltaan.

Turussa 14.8.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 23/201587.31 KB
esliliite2_lausunto_opintotuen_ratkaisutoiminta.pdf89.74 KB
poytakirja_23-2015.pdf92.23 KB

22/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 22/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.8.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valita järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaiseksi Elli Lehikoisen ajalle 1.9.2015–31.8.2016 ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksen yksityiskohdista.
 • varata syksyn suunnittelupäivän kuluihin 500 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus -varoista.
 • nimittää laatutyön ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen ja varajäseneksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin.
 • lähettää Monosen ja Sepän omakustanteisesti Vasemmisto-opiskelijoiden 15-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Monosen TTYY:n 50-vuotisjuhliin.

Turussa 11.8.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 22/201588.97 KB
poytakirja_23-2015.pdf92.23 KB

21/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 21/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.6.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • avata haun järjestö- ja hallintoasiantuntijan sijaisen toimeen ajalle 26.6.–24.7.
 • nimetä Jenna Rauhalan elokuvatoimikunnan hallituksen jäseneksi.
 • korjata päätöstään 312 ja jakaa toiminta-avustukset 2015 korjatun taulukon mukaisesti.
 • esittää koulutuspoliittista asiantuntijaa Joni Kajanderia varsinaiseksi jäseneksi ja sosiaalipoliittista asiantuntijaa Minttu Naarmista varajäseneksi 1.8.2015 alkavalle kaksivuotiskaudelle turvallisen opiskeluympäristön toimikuntaan.
 • valita seuraavat henkilöt Turun yliopiston kielikeskuksen johtokuntaan 1.9.2015 alkavalle kaksivuotiskaudelle (suluissa varajäsenet):

Tuomas Dahlström (Hanna Parviainen)
Joni Järvinen (Greta Rossi)

 • hyväksyä ehdotuksen Vuoden opettajaksi ja Vuoden opintojaksoksi.
 • valita Maiju Mäkisen Campussitsien tapahtumatuottajaksi.

Turussa 11.6.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 21/201594.61 KB
Pöytäkirja 21/2015100.47 KB
esliliite1_hakukuulutus_jarjesto_ja_hallinto_sijainen_2015_re.pdf102.97 KB
hyvliite3_toiminta-avustukset_2015.pdf298.93 KB

20/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 20/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 4.6.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä Turun ylioppilaslehden mainosmyyntiä koskevan sopimuksen.
 • jakaa vuoden 2015 toiminta-avustukset.
 • valita Linda Blomqvistin Oskari Arellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan.
 • nimetä Jesse Huovisen TYYn edustajaksi DigiUTU-työryhmään ja Lauri Liljenbäckin hänen varajäsenekseen.
 • ottaa kantaa hallitusohjelmassa esitettyjä koulutusleikkauksia vastaan.
 • tilata 2300 kpl Uuden opiskelijan oppaita X-Copysta ja varata tarkoitukseen 1750 € sektorivaroista.

Turussa 4.6.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 20/201593.86 KB
Pöytäkirja 20/2015118.35 KB
hyvliite2_toiminta-avustukset_2015.pdf313.8 KB
hyvliite3_kannanotto_koulutusleikkaukset-uhkaavat-suomen-tulevaisuutta.pdf100.22 KB

19/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 19/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 28.5.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • Medisiinan tarranjakopisteen aukiolosta niin, että se on auki 10., 11., 17. ja 18.8. klo 10–13.
 • avata haun elokuvatoimikunta Kinokoplan hallitukseen.
 • määrätä Riina Lumpeelle kokoussakon ja lahjoittaa varat SPR:n Nepal-keräykseen.
 • lopettaa seuraavat Danske Bankissa olevat pankkitilit:

FI21 8000 1171 3931 44
FI31 8000 1571 3915 73
FI37 8200 2710 0186 87
FI40 8000 1571 3931 57
FI65 8000 1071 3915 60
FI71 8000 1500 6131 54
FI43 8200 2710 0210 04

 • lopettaa Danske Bankin tilin FI66 8000 1000 3524 28 lukuvuoden päätyttyä 4.8.2015.
 • esittää myös Sinituuli Suomista SYL:n hallitukselle TYYn KENKKU-jäseneksi.
 • myöntää eron Jan Heleniukselle humanistisen tiedekunnan johtokunnasta ja valita Tuula Musakan hänen tilalleen varajäseneksi.
 • merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun Turun raitiotien yleissuunnitelmasta ja lausua asiasta kaupungille käymänsä keskustelun pohjalta.
 • teettää TYYlikkään Avauksen haalarimerkit ja varata tarkoitukseen 500 € traditiovaroista.
 • avata haun Campussitsien tapahtumatuottajaksi ja varata tarkoitukseen 500 € sektorivaroista.

Turussa 28.5.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 19/2015121.19 KB
Pöytäkirja 19/2015130.11 KB
esliliite1_kannanotto_lukukausimaksut_21-05-2015.pdf75.4 KB
esliliite2_kirjoitus_ts_lukukausimaksut_25-05-2015.pdf73.47 KB
hyvliite3_hakukuulutus_kinokoplaan.pdf95.28 KB
hyviliite4_hakukuulutus_campussitsit_rl.pdf50.35 KB

18/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 18/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 21.5.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • järjestää TYYn toimiston väelle virkistyspäivän 26.5. ja varata virkistyspäivän järjestämiseen 50 € per henkilö, joka jaetaan osallistujien mukaan hallituksen ja pj:n suhdetoiminnan, edustajiston kulujen ja henkilökunnan tilaisuuksien kesken.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 2/2015.
 • varata TYY Guide for International Students -oppaan painoon 980 € sektorivaroista.
 • valita Akseli Pekkarisen Kehy-liitteen päätoimittajaksi.
 • esittää SYL:n hallitukselle Kati Heikkosta TYYn KENKKU-jäseneksi.
 • valita Aapo Knuutilan varajäseneksi matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokuntaan, Iiro Salomäen varajäseneksi tutkintolautakuntaan ja Jyri Lähdemaan varajäseneksi yliopistokollegioon.
 • jatkaa hakuaikaa kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijaedustajaksi 31.5. klo 23.59 saakka.
 • lähettää Lumpeen Linnateatterin näytelmän ”Stockmann Yard” ensi-iltaan.

Turussa 21.5.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 18/201593.76 KB
Pöytäkirja 18/201599.8 KB
hyvliite1_projektiavustukset_2_2015.pdf126.83 KB

17/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 17/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 13.5.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä pääsihteeri Rauli Eleniuksen Turun yliopiston Suomen itsenäisyyden juhlavuoden työryhmään.
 • varata Logomon salivuokraan 330 euroa sektorivaroista, mikäli TYYn Meksiko-hankkeen budjettia ei voida käyttää tilavuokran maksamiseen.
 • avata jäsenhaun KENKKUun. Haku on auki 19.5. klo 23.59 asti.
 • painattaa Yksi Iso -esitteet lukuvuodelle 2015–2016 X-Copyssa ja varata painattamiseen 450 € sektorivaroista.
 • julistaa auki haun Turun yliopiston kielikeskuksen johtokunnan kahdeksi jäseneksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen ajalle 13.5.–7.6.2015 klo 23.59.
 • lähettää tervehdyksen Korp! Ugalan kevät-kommerssiin.

Turussa 13.5.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 17/2015112.84 KB
Pöytäkirja 17/2015118.58 KB
esliliite1_hakukuulutus_kenkku.pdf114.15 KB
esliliite2_hakukuulutus_kielikeskuksen_johtokunta_2015.pdf92.11 KB

16/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 16/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 7.5.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • poistaa esityslistalta kohdan ”Eron myöntäminen yliopistokollegion opiskelijajäsenelle”. Eron myöntäminen käsitellään myöhemmin hallituksen kokouksessa.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy uudistetun TYYn poliittisen linjapaperin.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen esityksen ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta päivittämiseksi.
 • järjestää tutustumismatkan AYY:n, HYYn ja SYL:n toimistoille ja varata kustannuksiin 550 € sektorivaroista.
 • hyväksyä suunnitelman 0,7 % -varojen käytöstä kehitysyhteistyösiiven esityksestä.
 • myöntää eron Joel Holménille ja nimittää hänen tilalleen opintoasiainneuvoston opiskelijajäseneksi hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavan Julia Litokorven 31.7.2015 päättyvälle kaudelle sekä nimittää Julia Litokorven ja koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin opintoasiainneuvoston opiskelijajäseniksi 31.7.2017 päättyvälle kaudelle.

Turussa 7.5.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 16/201594.66 KB
Pöytäkirja 16/2015100.95 KB
esliliite1_esitys_tyyn_poliittiseksi_linjapaperiksi.pdf410.11 KB
hyvliite2_esitys_ohjesaannoksi_hallinnon_opiskelijaedustajien_valinnasta.pdf236.53 KB
esliliite4_kehitysyhteistyosiiven_esitys_07_-kohteista.pdf117.64 KB
esliliite5_kehitysyhteistyosiiven_3._kokouksen_poytakirja.pdf119.25 KB
esliliite6_kehitysyhteistyosiiven_4._kokouksen_poytakirja.pdf130.27 KB

15/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 15/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 23.4.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • päivittää Yrityksen OP-verkkopalvelusopimusta Turun Seudun Osuuspankkiin siten, että käyttöoikeudet myönnetään Tuulikki Grönholmin lisäksi myös Rauli Eleniukselle.
 • jatkaa kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajan hakua 1.5. klo 23.59 asti aikaisemman hakukuulutuksen mukaisesti.
 • nimetä ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään.
 • hyväksyä TYYlikkään vapun talousarvion.
 • hyväksyä vapunaaton alumnitilaisuuden talousarvion ja varata tilaisuuden kuluja varten 1750 € sektorivaroista.
 • valita Lilli Kantin TYY-kierrosten projektikoordinaattoriksi.
 • varata tuutorisuunnistuksen tarjoiluihin 350 € sektorivaroista.
 • lähettää tervehdyksen Korporatsioon Ugalan Volber-vappujuhlan.
 • lähettää Monosen ja Takatalon omakustanteisesti Tuhatkunnan 55-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Monosen, Eleniuksen ja Koiviston Turun yliopiston tohtoripromootion promootiopäivälliseen.

Turussa 23.4.2015

 

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 15/201597.78 KB
Pöytäkirja 15/2015105.2 KB
hyvliite2_vappu-budjetti_rl.pdf131.48 KB
esliliite3_talousarvio_vapunaaton_cocktail-tilaisuus.pdf169.68 KB

14/2015

Hallituksen päätösluettelo 14/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 16.4.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 

 • siirtää sijoitukset Danske Bankista Osuuspankkiin ja valtuuttaa pääsihteerin hoitamaan käytännön järjestelyt asiassa, sekä antaa tilinkäyttöoikeuden arvo-osuustiliin Toni Eklundille, Rauli Eleniukselle ja Tuulikki Grönholmille.
 • nimetä Janika Takatalon estyneen Paula Barrientosin tilalle TYS:n valtuuskunnan kokoukseen 23.4.
 • valita avajaisviikon tapahtumatuottajaksi Tytti Svetloffin.
 • valita kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajaksi Heidi Saarisen.
 • valita ympäristösiiven jäseneksi Tiina Malisen.
 • muissa asioissa todettiin, että toimistolla valmisteltu poliittisen linjapaperin luonnos annetaan Vihreän vasemmiston ja Vihreän listan esityksestä käytävän keskustelun pohjaksi edustajiston huhtikuun kokoukseen.

Turussa 16.4.2015

 

Rauli Elenius

pääsihteeri

LiiteKoko
Esityslista 14/2015104.45 KB
Pöytäkirja 14/2015111.45 KB
esliliite_ts_mielipide_usko_opiskelijoihin_08042015.pdf78 KB

13/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 13/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 9.4.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset vaalijärjestykseen ja valtuuttaa pääsihteerin tekemään päätöksestä johtuvat tekniset muutokset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
 • esittää edustajistolle, että se myöntää eron Jukka Kujalalle ja täydentää taloustoimikuntaa.
 • merkitä tiedoksi käymänsä keskustelun TYYn asumisentukijärjestelmän linjoista ja kommentoida asiaa SYL:lle.
 • hyväksyä Megasitsien talousarvion.
 • lähettää Litokorven ja Lumpeen Turun ylioppilasteatterin näytelmän ”Monte-Criston kreivin” esitykseen.

Turussa 9.4.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 13/201591.13 KB
Pöytäkirja 13/201595.39 KB
hyvliite1_vaalijarjestys2015.pdf157.83 KB
esliliite2_megasitsit_budjetti.pdf93.25 KB

12/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 12/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 2.4.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • avata haun projektikoordinaattorin toimeen ja varata palkkioon 800 € sektorivaroista.
 • painaa kv-tuutoreiden oppaan X-Copyssa ja varata tarkoitukseen 250 € sektorivaroista.
 • ottaa vastaan ulkoministeriön myöntämän viestintä- ja globaalikasvatustuen.
 • avata kehitysyhteistyöliitteen päätoimittajahaun ja varata palkkioon 700 € + sivukulut sektorivaroista. Haku on auki 16.4. klo 12 asti.
 • että TYYn 0,7 % -kohteet valitaan kerran vuodessa kehitysyhteistyösiiven esityksestä ja että TYY luopuu 0,7 % -varojen ohjauksesta jatkuvaan kohteeseen.
 • myöntää eron kehitysyhteistyösiiven puheenjohtajalle 1.5. alkaen ja avata täydennyshaun kahteen siipeen.
 • jatkaa avajaisviikon tapahtumatuottajan hakuaikaa 12.4. klo 23.59 asti.
 • valita Laura Aaltosen vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi.
 • varata 500 € sektorivaroista tuutorointimerkkien tilaamista varten.
 • lähettää tervehdyksen TAGS ry:n 5-vuotisjuhliin.
 • lähettää Eleniuksen ja Lumpeen Sohon Torwien kevätkonserttiin.
 • lähettää Koiviston Teekkarikomission 15-vuotisjuhliin.

Turussa 2.4.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 12/2015102.34 KB
Pöytäkirja 12/2015109.76 KB
hyvliite1_hakukuulutus_projektikoordinaattori.pdf112.6 KB
hyvliite2_kehitysyhteistyoliitteen_paatoimittaja.pdf90.48 KB
esliliite3_07-suunnitelma.pdf42.53 KB
esliliite4_kehysiiven_kokouksen_poytakirja.pdf119.25 KB
hyvliite5_hakukuulutus_siivet.pdf149.51 KB

11/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 11/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 26.3.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä opiskelijakulttuurivastaava Riina Lumpeen syysseminaarivastaavaksi suunnittelemaan SYL:n syysseminaaria yhdessä muiden ylioppilaskuntien kanssa.
 • hankkia kansliaan uuden kassakoneen ja varata tarkoitukseen 380 € ATK-hankintavaroista.
 • hyväksyä toiminta-avustuspisteytyspohjan ja tarkat kriteerit pisteiden jakoa varten.
 • avata vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -haut ajalle 27.3.2015 – 8.5.2015.
 • lähettää erityislaatuisen tervehdyksen Kinokoplan 50-vuotisjuhliin.

Turussa 26.3.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 11/201588.75 KB
Pöytäkirja 11/201593.77 KB
esliliite1_kassakonetarjoukset.pdf180.01 KB
esliliite3_vuoden_opettaja_ja_opintojakso_-hakukuulutukset.pdf115.35 KB

10/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 10/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 19.3.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • lähettää Litokorven ja Nurmen kv-kevätpäiville ja varata osallistumismaksuihin 500 euroa kv-sektorivaroista sekä 300 euroa matka- ja majoituskuluihin.
 • kääntää TYYn säännöt, vaalijärjestyksen ja talousstrategian. Halloped-ohjesääntö, strategia, alayhdistysohjesääntö ja poliittinen linjapaperi käännetään muutosten ja päivitysten jälkeen. Yhteensä asiakirjojen kääntämiseen varataan järjestötoimintavaroista 2900 euroa.
 • lähettää tervehdyksen TaiYo:n 2-vuotisjuhliin.

Turussa 19.3.2015

Joni Kajander
koulutuspoliittinen asiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 10/201588.62 KB
Pöytäkirja 10/201593.11 KB
esliliite1_ts_mielipide_opintotuen_rajaukset_12032015.pdf78.45 KB
esliliite2_tyyn_kommentit_unifille.pdf132.18 KB
hyvliite3_dokumenttien_kaannokset.pdf182.31 KB

9/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 9/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 12.3.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • käsitellä kiireellisenä asiana ”Kuljetukset Opintotuki-mielenosoitukseen Helsinkiin”.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintakertomuksen vuodelta 2014.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn tilinpäätöksen vuodelta 2014.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2014 hallitukselle sekä muille ylioppilaskunnan taloudesta vastaaville henkilöille.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn keskustelun ylioppilaskunnan tavoitteista koskien ylioppilastalo A:n remonttia sekä valtuuttaa pääsihteerin ja hallituksen jatkamaan neuvotteluja Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.
 • varata 800 euroa sektorivaroista bussikuljetuksiin Opintotuki-mielenosoitukseen Helsinkiin.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 1/2015.
 • valita Sinituuli Suomisen kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattoriksi.
 • avata haun vuosijuhlien tapahtumatuottajaksi ja varata tuottajan palkkioon 1100 euroa traditiovaroista
 • avata haun avajaisviikon tapahtumatuottajaksi ja varata tuottajan palkkioon 500 euroa traditiovaroista.
 • lähettää tervehdyksen Nucleuksen 7-vuotisjuhlasitseille.
 • olla osallistumatta Åbo Svenska Teaterin näytelmän ”Batman bor inte här längre” ensi-iltaan.

Turussa 12.3.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 9/2015101.22 KB
esliliite1_toimintakertomus2014.pdf921.29 KB
esliliite2_tilinpaatos_2014.pdf3.5 MB
esliliite4_hakukuulutus_tapahtumatuottaja_vuosijuhliin_rl.pdf110.11 KB
esliliite5_hakukuulutus_tapahtumatuottaja_avajaisviikko_rl.pdf98.38 KB

8/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 8/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 5.3.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää pääsihteeri Rauli Eleniusta SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmään.
 • lähettää Sepän Linnateatterin ”RÅCK - Poppia kyydissä!” -näytelmän ensi-iltaan.
 • lähettää Liljenbäckin ja Lumpeen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, SKO:n 90. vuosijuhlaan.
 • lähettää Sepän ja Litokorven, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Muusan 20-vuotisjuhlaan.

Turussa 5.3.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 8/201585.75 KB
Pöytäkirja 8/201591.31 KB
esliliite_ylioppilaskunnan_esityskirje.pdf83.29 KB

7/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 7/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 26.2.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • kartoittaa mahdollisia henkilöitä jäseneksi SYL:n järjestöllisen kehittämisen työryhmään. Päätös valinnasta tehdään kokouksessa 8/2015.
 • TYYn jäsenmaksun yhteydessä kerättävien lahjoitusten kohteiksi TYYn oman Meksiko-hankkeen sekä Zimbabwen AIDS-orvot ry:n.
 • hakea TYYlle uutta rahankeräyslupaa ajalle 22.5.2015–21.5.2017.
 • nimetä koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin opiskelijaedustajaksi erikoistumiskoulutusten toteutusta valmistelevaan työryhmään.
 • valita Vesa Siltasen Aprillirockin tapahtumatuottajaksi.
 • lähettää Teemu Auressalmen Noviumin 7-vuotisjuhliin.

Turussa 26.2.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 7/2015135.38 KB
Pöytäkirja 7/2015140.18 KB
esliliite1_kehitysyhteistyosiiven_2_kokouksen_poytakirja.pdf126.34 KB
esliliite2_kehykohteiden_esitys.pdf81.06 KB

6/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 6/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 23.2.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä vaalistartin talousarvion ja varata tarkoitukseen 350 euroa sektorivaroista.
 • lähettää Litokorven SHO:n 90. vuosijuhliin.
 • lähettää tervehdyksen ISHA Turun 15. vuosijuhlaan.
 • lähettää Monosen ja Takatalon, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, JYY:n 81. vuosijuhliin.
 • lähettää Takatalon ja Huovisen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, TLKS:n 69. Proffajuhliin.
 • lähettää Huovisen ja Litokorven, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, TYK:n 80-vuotisjuhliin.

Turussa 23.2.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 6/201588.82 KB
Pöytäkirja 6/201593.47 KB
esliliite1_vaalistartin_talousarvio.pdf169.18 KB

5/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 5/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 12.2.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee keskusvaalilautakuntaan yhden jäsenen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet jokaisesta edustajistoryhmästä sekä nimittää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun TYYn poliittisesta linjapaperista ja merkitsee tiedoksi käymänsä keskustelun.
 • esittää edustajistolle, että se päättää Opekas ry:n tilasubventiosta.
 • valita Tuomas Dahlströmin edustajistovaalikoordinaattoriksi määräaikaiseen, osa-aikaiseen työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin neuvottelemaan työsopimuksen solmimisesta.
 • hyväksyä STYLA-kaavan vuodelle 2015.
 • avata kehitysyhteistyön teemaviikon koordinaattorin haun.
 • avata Aprillirockin tapahtumatuottajan haun ja varata tuottajan palkkioon 200 euroa traditiovaroista.
 • lähettää Monosen ISYY:n 5-vuotisjuhlille.
 • lähettää Lumpeen omakustanteisesti Varsinaissuomalaisen osakunnan 109. vuosijuhlaan.

Turussa 12.2.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 5/2015123.27 KB
Pöytäkirja 5/2015130.5 KB
esliliite1_edustajistovaalikoordinaattori2015_hakukuulutus.pdf101.7 KB
hyvliite2a_kehyviikon_koordinaattorin_hakukuulutus.pdf126.18 KB
hyvliite2b_announcement_development_cooperation_week_coordinator.pdf133.02 KB
esliliite3_aprillirock-tapahtumatuottajahaku.pdf84.68 KB

4/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 4/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 5.2.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • määrätä kokoussakon Lauri Liljenbäckille ja lahjoittaa varat TYYn toiminta-avustusvaroihin.
 • nimetä yliopistopedagogiikan ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi koulutuspoliittisen vastaavan Julia Litokorven ja varajäseneksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin.
 • valita Jyri Lähdemaan lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäseneksi.
 • valita Maria Niemisen matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan varajäseneksi.
 • hyväksyä Ylioppilaskuntien yhdistymisen vuosipäivän cocktail-tilaisuuden talousarvion.
 • hyväksyä Fastlaskiaisen talousarvion.
 • lähettää edustajan Turun yliopiston kuoron kvartettikonserttiin.
 • lähettää Monosen ja Liljenbäckin Viron itsenäisyyspäivän juhlaan Turun yliopistolla.
 • lähettää Huovisen ja Liljenbäckin, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, AAly:n 20-vuotisjuhliin.

Turussa 5.2.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 4/201596.53 KB
Pöytäkirja 4/2015104.37 KB
Yhdistymisen vuosipäivän talousarvio94.14 KB
Fastlaskiaisen talousarvio97.06 KB

3/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 3/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 29.1.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • hyväksyä hakukuulutuksen ja avata haun TYYn edustajistovaalikoordinaattoriksi. Hakuaika päättyy 8.2.2015.
 • nimetä Mikko Monosen SparkUpPortti -hankkeen ohjausryhmään.
 • jatkaa vanhojen alayhdistysten alayhdistysasemaa, myöntää alayhdistysaseman sitä hakeneelle yhdistykselle, poistaa alayhdistysasemasta luopuneet yhdistykset sekä vahvistaa alayhdistysluettelon 1/2015.
 • maksaa toiminta-avustusennakot sitä hakeneille yhdistyksille, joilla on vähintään kymmenen TYYn jäsentä jäsenistössä ja pyytää yhdistyksiä toimittamaan tarvittavat liitteet ennen ennakon maksamista.
 • nimetä koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen Hyvä akateeminen johtajuus tulevaisuuden yliopistossa -ohjelman ohjausryhmään.
 • myöntää eron Juha Isotalolle ja nimittää opintoasiainneuvoston toiseksi opiskelijajäseneksi ja opintojen tietojärjestelmäpalveluiden kehittämisen työryhmän opiskelijajäseneksi koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin.
 • valita Tuomas Dahlströmin ja Eero Kivisen tutkintolautakunnan jäseniksi ja Tuomas Dahlströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikael Dahlströmin.
 • valita Milja Lappalaisen kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan.
 • valita seuraavat henkilöt Turun kauppakorkeakoulun johtokuntaan:

Ann-Sofie Leimu (varsinainen)
Paula Peltomaa (vara jäsenelle Olli Tehikari)
Lauri Vuori (vara jäsenelle Henna Lunkka)
Jesse Huovinen (vara jäsenelle Emmi Takala)

 • myöntää Linus Törnqvistille eron ja valita seuraavat jäsenet yliopistokollegioon:

Timo Kovala (varsinainen)
Julia Litokorpi (vara jäsenelle Jussi Heikkonen)
Mirva Matikka (vara jäsenelle Joel Holmén)
Eero Kivinen (vara jäsenelle Matti Vähä-Heikkilä)

 • nimetä seuraavat henkilöt RSGT-ohjausryhmään ja sen alaisiin työryhmiin:

Ohjausryhmä: Janika Takatalo
Rauli Elenius (varajäsen)
Ready: Hannu Aaltonen
Study: Janika Takatalo
Go: Jesse Huovinen

 • valita AKN ry:n A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi vuodelle 2015.
 • täydentää TYYn saavutettavuustyöryhmää ja valita siihen Max Talvingon ja Anette Säkön.
 • lähettää tervehdyksen VYY:n 47. vuosijuhliin.
 • lähettää Lumpeen ÅAS:n 96. vuosijuhlaan.
 • lähettää Litokorven ja Monosen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, OYY:n Annos 55 -vuosijuhlaan.
 • lähettää Takatalon, Monosen ja Sepän, joista jälkimmäiset omakustanteisesti, Lexin 54. vuosijuhlaan.

Turussa 29.1.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 3/2015138.85 KB
Pöytäkirja 3/2015154.47 KB
hyvliite1_hakukuulutus_edustajistovaalikoordinaattori2015.pdf101.53 KB
hyvliite2_alayhdistysluettelo_1_2015.pdf211.84 KB
esliliite3_toiminta-avustusennakot_2015.pdf194.96 KB
esliliite4_opiskelijaedustajien_valinta_taydennushaku.pdf100.62 KB

2/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 2/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 15.1.2015 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy muutokset TYYn henkilöstöohjesääntöön.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee avustustoimikunnan vuodeksi 2015 valintatoimikunnan esityksestä.
 • esittää edustajistolle, että se täydentää taloustoimikuntaa.
 • valita TYYn saavutettavuustyöryhmään seuraavat hakijat ja jatkaa hakuaikaa ryhmän täydentämiseksi:

Eero Kivinen, puheenjohtaja
Salla Maijala
Lotta Ahonen
Tiina Pitkänen

 • nimetä Sami-Petteri Sepän Lex Libri Oy:n hallituksen jäseneksi TYYn edustajana vuodeksi 2015.
 • valita Joni Kajanderin TYYn koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja valtuuttaa pääsihteerin sopimaan hänen kanssaan työsuhteen alkamisesta sekä perehdytyksestä.
 • vuosijuhliin osallistumisen käytännöistä.
 • järjestää koulutustilaisuuden toimiston uusille luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja varata tarkoitukseen 650 euroa ylioppilaskuntatoimijoiden koulutus -varoista. Mahdolliset matkakulut maksetaan kotimaan matkakuluista.
 • että matkakorvaukset hallituksen valitsemien toimielimien jäsenille ja varajäsenille suoritetaan ensisijaisesti halvimman julkisen liikenteen kustannuksen tai todellisten välittömien kustannusten suuruisena toimielimien kokouksiin, iltakouluihin, koulutuksiin sekä muihin virallisiin toimielimien tilaisuuksien Suomessa pysyvältä opiskelupaikkakunnalta tai opintojen niin pakottaessa muulta paikkakunnalta Turkuun Matkakulut-momentilta.
 • peruuttaa Tomi Nyströmin tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötileiltä sekä luottokortin 15.1.2015 alkaen.
 • myöntää tilinkäyttöoikeuden pääsihteeri Rauli Eleniukselle ylioppilaskunnan pankkitilille sekä hankkia Eleniukselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 15.1.2015 alkaen.
 • peruuttaa Tomi Nyströmin sopimuksen teko-oikeudet ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015 alkaen.
 • myöntää sopimuksen teko-oikeudet pääsihteeri Rauli Eleniukselle ylioppilaskunnan Saunalahden ja DNA:n liittymiin sekä Paytrail-sopimukseen 15.1.2015.
 • hyväksyä yhteistyösopimuksen Turun ylioppilaskyläsäätiön kanssa.
 • myöntää eron Virva Viljaselle ja Matti Vähä-Heikkilälle Turun terveystyöryhmästä ja esittää Turun terveystyöryhmään hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.
 • esittää Turun yliopiston liikunnan ohjaustyöryhmään hallituksen liikuntavastaavaa Sami-Petteri Seppää.
 • myöntää eron Virva Viljaselle Turun yliopiston tasa-arvotoimikunnasta ja päättää esittää Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.
 • myöntää eron Virva Viljaselle Turun toimeentuloturvaverkostosta ja esittää Turun toimeentuloturvaverkostoon hallituksen sosiaalipoliittista vastaavaa Sami-Petteri Seppää.
 • myöntää eron Virva Viljaselle Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostosta ja päättää esittää Turun alueen korkeakoulujen esteettömyysverkostoon hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaa Sami-Petteri Seppää.
 • nimittää opiskelijapalautetyöryhmään ja laatutyön ohjausryhmään hallituksen koulutuspoliittisen vastaavan Jesse Huovisen varsinaiseksi jäseneksi ja uuden koulutuspoliittisen asiantuntijan Joni Kajanderin varajäseneksi.
 • avata haun Turun yliopiston tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi.
 • myöntää Pekka Rantalalle eron ja avata haun Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijavarajäseneksi.
 • myöntää Linus Törnqvistille eron ja avata haun Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan opiskelijavarajäseneksi.
 • myöntää Asta Vainionpäälle eron ja avata haun Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan opiskelijajäseneksi.
 • myöntää Jarkko Louhelaiselle, Jussi Niemiselle, Ilona Häsäselle ja Pyry Kantaselle eron ja avata haun Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan opiskelijajäseniksi.
 • myöntää Pekka Rantalalle ja Jarkko Louhelaiselle eron ja avata haun Turun yliopiston yliopistokollegion opiskelijajäseniksi.
 • valita Eleonora Avarren lääketieteellisen tiedekunnan halloped-koordinaattoriksi.
 • täydentää kansainvälisyyssiipeä ja ympäristösiipeä ja valita niihin seuraavat henkilöt:

Kansainvälisyyssiipi
Lauri Havia
Elina Salonen

Ympäristösiipi
Julia Kanerva
Kari Suomalainen
Tuomas Tiainen
Hannele Vilen

 • hyväksyä hakukuulutuksen ja avata haun A5-pöytämainoksien ja julisteiden jakajaksi.
 • olla osallistumatta Suomen Marsalkka Mannerheimin muistotilaisuuteen.
 • lähettää Monosen ja Isotalon, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, AYY:n 5-vuotisjuhliin.
 • lähettää tervehdyksen SHS:n 105-vuotisjuhliin.

Turussa 15.1.2015

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 2/2015151.05 KB
Pöytäkirja 2/2105170.83 KB
esliliite1_ts_mielipide_lukukausimaksut_12012015.pdf78.31 KB
esliliite2_henkilostoohjesaanto_15012015_tjn.pdf154.4 KB
hyvliite3_vuosijuhlamuistio2015.pdf84.33 KB
esliliite5_hakukuulutus_tutkintolautakunta.pdf91.47 KB
esliliite6_hakukuulutus_taydennyshaku_matjohtokunta_2015.pdf170.9 KB
esliliite7_hakukuulutus_taydennyshaku_laakjohtokunta_2015.pdf170.76 KB
esliliite8_hakukuulutus_taydennyshaku_kasvjohtokunta_2015.pdf170.96 KB
hyvliite9_hakukuulutus_taydennyshaku_kauppjohtokunta_2015.pdf160.04 KB
hyvliite10_hakukuulutus_taydennyshaku_yliopistokollegio_2015.pdf93.37 KB
esliliite11_hakukuulutus_a5_poytamainoksien_ja_julisteiden_jako.pdf77.41 KB

1/2015

 

Hallituksen päätösluettelo 1/2015

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.12.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valita Janika Takatalon TYYn hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2015.
 • jakaa vastuualueet seuraavasti:

Mikko Mononen: puheenjohtaja
Janika Takatalo: varapuheenjohtaja, kunnallispolitiikka, sosiaalipolitiikka
Jesse Huovinen: koulutuspolitiikka, työelämä
Lauri Liljenbäck: alayhdistykset, viestintä, tuutorointi
Julia Litokorpi: kansainväliset asiat, koulutuspolitiikka
Riina Lumme: opiskelijakulttuuri, siivet, yritysyhteistyö
Sami-Petteri Seppä: sosiaalipolitiikka, yhdenvertaisuus, liikunta

 • merkitä tiedoksi tutustumisen hallituksen työjärjestykseen.
 • hyväksyä muistion kokoussakkojärjestelmäksi.
 • että vuonna 2015 pienimuotoiset alle 200 € maksavat tilaisuudet ja hankkeet voidaan järjestää ilman asian käsittelyä hallituksen kokouksessa.
 • peruuttaa Jussi Niemisen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän luottokortin 1.1.2015 alkaen.
 • myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Mikko Monoselle ylioppilaskunnan pankkitilille sekä hankkia Monoselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2015 alkaen.

Turussa 18.12.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 1/2015108.26 KB
Pöytäkirja 1/2015116.39 KB
Muistio: sakkojärjestelmä159.77 KB
2014

Kaikki päätösluettelot 2014

LiiteKoko
Päätösluettelot302.65 KB

42/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 42/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.12.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • avata haun TYYn koulutuspoliittisen asiantuntijan toimeen. Hakuaika päättyy 5.1.2015 klo 12.00.
 • nimittää TYYn pääsihteeri Rauli Eleniuksen pääsihteeri Tomi Nyströmin tilalle Turun ylioppilaskyläsäätiön hallitukseen ja Turun yliopiston turvallisuustyöryhmään, Savuton yliopisto -jatkotyöryhmään sekä Projektiässien ohjausryhmään 1.1.2015 alkaen.
 • valita TYYn siipiin seuraava henkilöt ja jatkaa hakuaikaa kansainvälisyyssiiven ja ympäristösiiven osalta 12.1.2015 klo 12.00 asti:

Kansainvälisyyssiipi
Annika Eerikäinen, puheenjohtaja
Lotta Huhtamäki
Roosa Joensuu
Elina Lemponen
Katja Onkamo
Eveliina Raitio

Kehitysyhteistyösiipi
Simo Ristolainen, puheenjohtaja
Emmi Hiivola
Anni Juvonen
Petronella Lehtelä
Laura Paijula
Eveliina Paunonen
István Rytkönen
Emmi Simonen
Sinituuli Suominen
Kaisa Vuori

Ympäristösiipi
Emilia Väänänen, puheenjohtaja
Vilma Markkola
Suvi Niilola

 • käyttää osan myöntämättä jääneistä projektiavustusvaroista ja hankkia TYYn PA-laitteiden mikserille ja kaapeleille kantolaukut ja kahdelle aktiivikaiuttimelle suojahuput sekä varata tarkoitukseen 230 € projektiavustusvaroista.
 • valita seuraavat henkilöt halloped-koordinaattoreiksi:

Annika Eerikäinen (humanistinen tiedekunta)
Henna Henriksson (matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
Ville Laakso (oikeustieteellinen tiedekunta)
Karoliina Lehtola (yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)
Linda Blomqvist (kasvatustieteiden tiedekunta)
Paula Peltomaa (Turun kauppakorkeakoulu)

 • hankkia TYYn käyttöön uusia mikrofoneja ja mikseripöydän sekä näihin liittyviä kaapeleita ja tarvikkeita ja varata tarkoitukseen 1450 € sektorivaroista.
 • olla lähettämättä edustajaa Turun ylioppilasteatterin Charlie Sheen. Nyt – Odysseia vähän ennen kuin -näytelmän esityksiin.

Turussa 18.12.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 42/2014118.1 KB
Pöytäkirja 42/2014131.55 KB
hyvliite1_kopoasiantuntijan_hakukuulutus_tjn.pdf138 KB

41/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 41/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 4.12.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • muuttaa Hannu Aaltosen työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi.
 • valita TYYn siivouspalvelun toteuttajaksi ISS:n 1.1.2015 alkaen.
 • avata haun TYYn siipiin vuodelle 2015.
 • valita Kinokoplan hallitukseen vuodelle 2015 seuraavat henkilöt:

Emil Kusnetsoff, puheenjohtaja
Ilkka Hemmilä
Pihla Hänninen
Anni Kivioja
Emmi Kykkänen
Emmi-Maari Lassila
Tuomas Lieskivi
Laura Rantalainen
Crista Sinisalo

 • avata haun TYYn avustustoimikuntaan.
 • valita Ricky Petersin starttipakettivaraston apulaiseksi.
 • hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen talousarvion 2014.
 • avata haun TYYn saavutettavuustyöryhmään vuodelle 2015.

Turussa 4.12.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 41/201497.11 KB
Pöytäkirja 41/2014126.08 KB
hyvliite2_hakukuulutus_siipiin_2015.pdf75.35 KB
hyvliite4_hakukuulutus_avustustoimikunta.pdf87.07 KB
hyvliite7_hakukuulutus_saavutettavuustyoryhma_2015.pdf158.79 KB

40/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 40/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 28.11.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn toimintasuunnitelman vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se määrää Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksuksi perustutkinto-opiskelijoille 104 € ja jatkotutkinto-opiskelijoille 34 € lukuvuodeksi 2015–2016, 1.8.2015–31.7.2016.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy TYYn talousarvion vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se päättää ylioppilaskunnan hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee ylioppilaskunnan hallituksen vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee TYL:n johtokuntaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä vuodeksi 2015.
 • esittää edustajistolle, että se päättää tilintarkastajien valinnasta vuodeksi 2015.
 • määrätä kokoussakon Ilona Häsäselle ja lahjoittaa varat Zimbabwen Aids-orvot -hankkeelle.
 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 4/2014.
 • hyväksyä viestintä- ja globaalikasvatushankkeen hankehakemuksen.
 • nimetä Universitas Turku -hankkeen ohjausryhmään Lauri Miikkulaisen ja Sanni Sirkiän sekä koulutuspoliittisen asiantuntijan Juha Isotalon ja koulutuspoliittisen vastaavan Kukka-Maaria Wessmanin.
 • valita Akateemisen vapun 2015 tapahtumatuottajaksi Mari Haapaniemen.
 • lähettää Kovalan Turun yliopiston kuoron ja Collegium Musicum Turun adventtikonserttiin.

Turussa 28.11.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 40/2014131.67 KB
Pöytäkirja 40/2014145.18 KB
hyvliite1_toimintasuunnitelma2015.pdf114.8 KB
esliliite4_vgk_hanketukihakemus_2015.pdf55.61 KB
esliliite5a_universitas_ohjausryhma_opiskelijajasenet.pdf87.24 KB

39/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 39/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 20.11.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • olla tarjoamatta TYYn tiedottajan toimea kirjastonhoitaja Juha Helinille 1.1.2015 alkaen.
 • täydentää TYYn SYL-liittokokousedustajia TuKY-listan osalta siten, että edustajia ovat (suluissa varaedustaja):

Ilona Häsänen (Salla Maijala)
Timo Kovala (Jussi Nieminen)
Lauri Liljenbäck (Paula Peltonen)
Aku-Mathias Kähkönen (Ann-Sofie Leimu)

 • lausua yliopiston johtosäännöstä.
 • valita Fastlaskiaisen 2015 tapahtumatuottajaksi Carl-Erik Strandbergin.
 • lähettää Wessmanin NEFA-Turku ry:n 45-vuotisjuhliin.

Turussa 20.11.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 39/2014112.32 KB
Pöytäkirja 39/2014118.64 KB
Kommentti yliopiston johtosäännöstä124.25 KB

38/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 38/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 13.11.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitetyn TYYn kolmivuotissuunnitelman.
 • esittää edustajistolle, että se käy lähetekeskustelun ja merkitsee tiedoksi TYYn toimintasuunnitelmaesityksen vuodelle 2015.
 • esittää edustajistolle tiedoksi vastauksen ponteen TYYn vähäosaisten jäsenten tukemisesta.
 • varata liittokokousdelegaation kuljetukseen 560 euroa SYL:n liittokokous -kuluista.
 • lausua yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisen luonnoksesta Turun yliopistolle.
 • jatkaa starttipakettivaraston muuton valmistelua ja olla nostamatta starttipaketin hintaa.
 • avata starttipakettivaraston apulaisen haun. Haku päättyy torstaina 27.11. klo 12.
 • avata haun Universitas Turku -ohjausryhmän opiskelijajäseniksi.
 • lähettää Monosen Työelämän pikkujouluihin.

Turussa 13.11.2014

Lauri Lahoniitty
järjestö- ja hallintoasiantuntija

LiiteKoko
Esityslista 38/2014143.66 KB
Pöytäkirja 38/2014176.77 KB
hyvliite1_kolmivuotissuunnitelma2015_2017.pdf74.24 KB
hyvliite2_toimintasuunnitelma2015_tjn.pdf117.48 KB
hyvliite3_tyyn_toimintamallit_vahaosaisten_opiskelijan_tukemiseksi.pdf159.83 KB
Liittokokousmatkakulut91.39 KB
hyvliite5_lukukausimaksulausunto.pdf122.16 KB
Starttipakettivaraston muutto ja starttipaketin hinnan nostamisen ajankohta129.1 KB
hyvliite7_announcement_starting_package_storage_assistant_2014.pdf89.36 KB

37/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 37/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 6.11.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • valtuuttaa pääsihteerin solmimaan jatkoneuvottelujen jälkeen sopimuksen DNA Oy:n kanssa TYYn toimiston puhelinliittymien muuttamisesta kännykkäliittymiksi.
 • avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan vapun 2015 järjestelyistä ja varaa tapahtumatuottajan palkkioon 1080 euroa traditiovaroista.
 • lähettää tervehdyksen Kammion 10-vuotisjuhliin.

Turussa 6.11.2014

LiiteKoko
Esityslista 37/201489.64 KB
Pöytäkirja 37/201494.17 KB
hyvliite2_hakukuulutus_tyyn_akateemisen_vapun_tapahtumatuottaja_2015.pdf291.29 KB

36/2014

 

Hallituksen päätösluettelo 36/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 30.10.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimetä OLL:n liittokokousedustajat, äänten jakautumisesta edustajien kesken ja varata liittokokoukseen osallistumisen kustannukset liittokokousvaroista ja matkakulut matkakuluvaroista. Liittokokousedustajat ovat:

Matti Vähä-Heikkilä (3 ääntä)
Jussi Nieminen (3 ääntä)
Jukka Koivisto (2 ääntä).

Mikäli SYL osoittaa TYYlle enemmän ääniä käytettäviksi, lisätään Koivistolle vielä yksi ääni. Ääniä jäädessä yli vielä tämänkin jälkeen, valitaan neljäs liittokokousedustaja seuraavasti:

Henna Henriksson (loput äänet).

 • lausua SYL:lle YTHS:n käyntimaksu-uudistuksesta.
 • avata haun tapahtumatuottajaksi vastaamaan Fastlaskiaisen järjestelyistä ja varata sektorivaroista STYLA-laskurin mukaisesti 58% 360 euron tapahtumantuottajan palkkiosta.
 • lähettää Niemisen, Kovalan ja Monosen, joista jälkimmäiset kaksi omakustanteisesti, HYY:n 146. vuosijuhlaan.
 • lähettää Niemisen Tamyn 89-vuotissyntympäiville.

Turussa 30.10.2014

LiiteKoko
Esityslista 36/201497.48 KB
Pöytäkirja 36/2014122.49 KB
hyvliite1_yths_kayntimaksut.pdf106.9 KB
hyvliite2_tapahtumatuottaja_fastlaskiainen_2015.pdf119.53 KB

35/2014

Hallituksen päätösluettelo 35/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 23.10.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • jakaa projekti- ja erillisavustukset 3/2014.
 • lausua SYL:n Askeleet kohti perustuloa -tiekartasta.
 • lähettää Nyströmin TUO:n 8-vuotisjuhliin.
 • lähettää tervehdyksen Sibelius-Akatemian ylioppilaiden 118. vuosijuhlaan.

Turussa 23.10.2014

LiiteKoko
Esityslista 35/201489.93 KB
Pöytäkirja 35/201494.11 KB
hyvliite1_projektiavustukset_3_2014.pdf121.76 KB
hyvliite2_askeleet_kohti_perustuloa.pdf111 KB

34/2014

Hallituksen päätösluettelo 34/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 16.10.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käymänsä lähetekeskustelun TYYn kolmivuotissuunitelmasta.
 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi hallituksen päätöksen muuttaa kuvausta TYYn siivistä sekä taustamuistion koskien päätöstä.
 • esittää edustajistolle, että se hyväksyy päivitykset ohjesääntöön alayhdistyksistä, avustuksista ja avustustoimikunnasta.
 • esittää edustajistolle, että se valitsee viisitoista (15) liittokokousedustajaa SYL:n liittokokoukseen ja heille henkilökohtaiset varaedustajat, mahdolliset tarkkailijat sekä päättää, että hallitus voi tarvittaessa täydentää liittokokousedustajia.
 • hyväksyä tausta-aineiston Turun yliopiston strategiatyötä varten.
 • TYYn vuosijuhlien 2014 talousarviosta.
 • täydentää ympäristösiipeä ja valita siiven jäseneksi Tuomas Tiaisen.
 • olla osallistumatta Turun yliopiston kuoron syyskonserttiin.
 • olla osallistumatta IVA:n Halloween Partyihin.
 • olla osallistumatta Svenska dageniin.
 • lähettää Tursaan omakustanteisesti Merkantila Klubbenin LXXXVI vuosijuhliin.

Turussa 16.10.2014

LiiteKoko
Esityslista 34/201453.22 KB
Pöytäkirja 34/2014108.28 KB
hyvliite1_kuvaus_siipien_toiminnasta_uusi.pdf153.75 KB
hyvliite2_taustamuistio_tyyn_siivet.pdf44.93 KB
hyvliite3_ohjesaanto_alayhdistyksista_projektiavustukset.pdf140.94 KB
hyvliite4_strategia_pohja-aineisto.pdf522.6 KB
hyvliite5_vuosijuhlabudjetti_2014.pdf38.01 KB

33/2014

Hallituksen päätösluettelo 33/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 9.10.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • julistaa pääsihteerin toimen hakuun ajalle 9.10. – 3.11.2014 klo 12, johon mennessä allekirjoitetut hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tulee palauttaa ylioppilaskunnan kansliaan tai sähköisesti edustajiston puheenjohtajalle.
 • lausua SYL:n liittokokousasiakirjoista.
 • jakaa M2 - Yhteisöllisen opiskelija-asumisen suurkampanjan avustukset.
 • kommentoida Turun yliopistolle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnosta.
 • olla osallistumatta Nyyti ry:n 30-vuotisjuhlaseminaariin ja cocktail-tilaisuuteen.

Turussa 9.10.2014

LiiteKoko
Esityslista 33/201491.83 KB
Pöytäkirja 33/201496.17 KB
Hakukuulutus: TYYn pääsihteeri103.54 KB
TYYn lausunto SYL:n toimintasuunnitelmasta370.53 KB
TYYn kommentit TY:n sotelausuntoon92.49 KB

32/2014

Hallituksen päätösluettelo 32/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 2.10.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • nimittää pääsihteeri Tomi Nyströmin Turun yliopiston savuttoman yliopiston jatkotyöryhmään.
 • avata haun OLL:n liittokokousdelegaation jäseneksi.
 • lausua OLL:n liittokokousmateriaaleista.
 • hankkia TYYn toimiston ja Tylkkärin käyttöön yhteisen järjestelmäkameran ja varata tarkoitukseen 1200 € sektorivaroista.
 • myöntää Jael Tuomiselle ja Filip Vrlíkille eron ympäristösiivestä ja vapauttaa Doina Marinescun siiven jäsenyydestä.
 • avata haun siipien täydentämiseksi. Haku aukeaa 2.10. ja sulkeutuu 13.10.2014 klo 12.
 • lähettää Viljasen Turun ylioppilasteatterin ”Haurela – hankalien laulu” -näytelmän ensi-iltaan.
 • lähettää Viljasen ja Monosen, molemmat omakustanteisesti, P-klubin XXXIX vuosijuhliin.

Turussa 2.10.2014

LiiteKoko
Esityslista 32/2014118.56 KB
Pöytäkirja 32/2014124.98 KB
hyvliite1_tyyn_lausunto_olln_liittokokousmateriaaleista_2014.pdf113.67 KB
hyvliite2_hakukuulutus_ymparistosiiven_taydennyshaku.pdf83.86 KB

31/2014

Päätösluettelo 31/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 25.9.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • olla hankkimatta uutta videoprojektoria. Vanhaa projektoria ei aiemmista tiedoista poiketen ollut varastettu.
 • myöntää Marlena Martikaiselle eron ympäristösiivestä.
 • lähettää Häsäsen ja Kovalan, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Turun Akateemisen Wiiniklubin 20-vuotisjuhliin.
 • lähettää Viljasen ja Monosen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Indexin 61-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Niemisen ja Vähä-Heikkilän, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, TTYY:n 49-vuotisjuhlaan.
 • lähettää Vähä-Heikkilän ja Wessmanin, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, Hybridin 10-vuotisjuhlaan.

Turussa 25.9.2014

LiiteKoko
Esityslista 31/201491.57 KB
Pöytäkirja 31/201496.83 KB
esliliite1_videoprojektorin_hankinta.pdf81.72 KB

30/2014

Päätösluettelo 30/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 18.9.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • myöntää Jasse Rajamäelle ja Anni Laitiselle eron kehitysyhteistyösiivestä.
 • myöntää Varpu Somersalolle, Tatiana Järvenpäälle ja Anna Hernbergille eron kulttuurisiivestä.
 • täydentää kehitysyhteistyösiipeä ja kulttuurisiipeä seuraavasti:

Kehitysyhteistyösiipi:
István Rytkönen
Emmi Simonen
Taru Suojaranta
Sinituuli Suominen

Kulttuurisiipi:
Paula Leppäkoski

 • lähettää Niemisen ja Monosen, joista jälkimmäisen omakustanteisesti, LTKY:n 45. vuosijuhliin.
 • olla osallistumatta INS2014 -tapaamiseen.
 • lähettää Wessmanin Turun ylioppilasteatterin 55-vuotisjuhlaan.

Turussa 18.9.2014

LiiteKoko
Esityslista 30/201490.55 KB
Pöytäkirja 30/2014115.7 KB

29/2014

Päätösluettelo 29/2014

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on 11.9.2014 pitämässään kokouksessa päättänyt:

 • esittää edustajistolle, että se merkitsee tiedoksi käydyn ke