Olet täällä

Hallitus

Jaa +

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, järjestösasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyöasiat, kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat, viestintäasiat sekä kunnallispolitiikka.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa Ylioppilastalo A:n toimistolla. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.

Käyttäjän tyy-pj kuva
Puheenjohtaja

Sofia Engblom

tyy-pj@utu.fi
puh.
045 3205125

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.

Käyttäjän tyy-sopo kuva
varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, viestintä

Aliisa Wahlsten

tyy-sopo@utu.fi, tyy-vpj@utu.fi

Hallituksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari ja toimii lisäksi tarvittaessa tämän sijaisena.

Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.

Käyttäjän tyy-kopo kuva
koulutuspolitiikka, työelämä

Camilla Saarinen

tyy-kopo@utu.fi

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.

Käyttäjän TYY-AY kuva
järjestöt, avustustoimikunta, tuutorointi

Samuli Tähtinen

tyy-jarjestot@utu.fi
puh.
0442114113

Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on tiedottaa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista jäsenistölle.

Käyttäjän tyy-kulttuuri kuva
opiskelijakulttuuri, ympäristö, etäkampukset, kuntapolitiikka

Mari van den Berg

tyy-kulttuuri@utu.fi

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

Ympäristövastaava huolehtii TYYn ymäristöasoista.

Etäkampusvastaava huolehtii siitä, että TYY ottaa toiminnassaan huomioon myös Rauman ja Porin opiskelijat.

Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.

 

Käyttäjän tyy-kv kuva
international affairs, volunteers, development cooperation

Kristaps Kovaļonoks

tyy-kv@utu.fi

The job of the Executive Board member for International Affairs include multiculturalism, student exchange and intercultural encounter. He also follows up on the latest decisions concerning local and international students at both the University of Turku and inside and outside the borders of Finland.

The Executive Board member for Volunteers works as a link between the voluntary groups of TYY,  the Wings and Kinokopla, and the office. He visits the meetings of the groups and assists them in developing their activities. He also works as the Executive Board member for  Development Cooperation. 

Käyttäjän tyy-tiedotus kuva
yrityssuhteet, opiskelijakulttuuri, viestintä

Jami Salonen

tyy-yritysyhteistyo@utu.fi

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta ja vastaa voimassa olevien sopimusten toimeenpanemisesta.

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

Viestintävastaavan tehtäviin kuuluu TYYn viestinnän kehittäminen ja ylioppilaskunnan näkyvyyteen liittyvät asiat.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Sofia Engblom
tyy-pj@utu.fi, puh. 045 3205125
Viimeksi päivitetty: 18.05.2020 klo 14:51