Olet täällä

Hallitus

Jaa +

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, järjestösasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyöasiat, kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat, viestintäasiat sekä kunnallispolitiikka.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa Ylioppilastalo A:n Turku-salissa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.

Puheenjohtaja

Miika Tiainen

tyy-pj@utu.fi
puh.
+358 45 320 5125

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.

Varapuheenjohtaja

Inari Harjuniemi

tyy-vpj@utu.fi, tyy-kopo@utu.fi
puh.
+358 50 467 2759
Muut vastuualueet:
koulutuspolitiikka

Hallituksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari ja toimii lisäksi tarvittaessa tämän sijaisena.

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.

International Affairs

Emmi Saari

tyy-kv@utu.fi
puh.
+358 500 590 518
Muut vastuualueet:
vapaaehtoiset

Board member for international affairs include multiculturalism, student exchange and intercultural encounter. Through events, distribution of information and division activities, the Executive Board member for international affairs wants to get local and international students to encounter and be active together. He also follows up on the latest decisions concerning local and international students at both the University of Turku and inside and outside the borders of Finland.

kulttuurivastaava

Saana Kallio

tyy-kulttuuri@utu.fi, tyy-tiedotus@utu.fi
puh.
+358 44 796 1061
Muut vastuualueet:
ympäristö, viestintä

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

Viestintävastaavien vastuualueeseen kuuluvat TYYn viestintäsektorin suunnittelu ja kehittäminen.

terveydenhuolto, hyvinvointi ja asuminen

Laura-Maria Poikela

tyy-sopo@utu.fi
puh.
+358 50 440 9162
Muut vastuualueet:
liikunta ja työelämä

Sosiaalipoliittisten vastaavien tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.

kaupunkivaikuttamisen koordinointi

Janne Salakka

tyy-kehy@utu.fi, tyy-sopo@utu.fi, tyy-tiedotus@utu.fi
puh.
+358 40 523 3964
Muut vastuualueet:
yhdenvertaisuus, toimeentulo, kehitysyhteistyö, viestintä

Sosiaalipoliittisten vastaavien tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.

Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.

Yhdenvertaisuusasiat, kuten saavutettavuus ja kiusaamisen ehkäiseminen, ovat osa sosiaalipoliittisen vastaavan toimenkuvaa. Yhdenvertaisuusvastaava muun muassa osallistuu saavutettavuustyöryhmän kokouksiin ja huolehtii, että TYYn yhdenvertaisuusohjelmaa noudatetaan.

Kehitysyhteistyövastaava pitää yhdessä muun kehy-sektorin kanssa TYYn kehitysyhteistyöhankkeen pyörät pyörimässä. Hän myös osallistuu kehy-siiven kokouksiin ja on mukana toteuttamassa SYL:n Kehitysyhteistyöviikkoa.

Järjestövastaava

Matias Virta

tyy-ay@utu.fi
puh.
+358 50 400 2806
Muut vastuualueet:
yritysyhteistyö, tuutorointi

Järjestövastaavan toimenkuvaan kuuluuvat TYYn järjestösektorin asiat. Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on lisätä jäsenistön tietoa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta ja vastaa voimassa olevien sopimusten toimeenpanemisesta.

Tuutorointivastaava vastaa uusille opiskelijoille suunnatuista oppaista, tuutorikoulutuksista ja tuutorointiin liittyvästä edunvalvonnasta.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Miika Tiainen
tyy-pj@utu.fi, puh. +358 45 320 5125
Viimeksi päivitetty: 07.02.2017 klo 12:17