Olet täällä

Hallitus

Jaa +

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat. Näitä toimintasektoreita TYYssa on lukuisia: koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainväliset asiat, järjestösasiat, opiskelijakulttuuri, liikunta, yritysyhteistyöasiat, kehitysyhteistyöasiat, ympäristöasiat, viestintäasiat sekä kunnallispolitiikka.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa Ylioppilastalo A:n toimistolla. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla.

Käyttäjän tyy-pj kuva
Puheenjohtaja

Sini Saarinen

tyy-pj@utu.fi
puh.
045 3205125

Puheenjohtaja vastaa koko hallituksen toiminnasta. Hänen tehtävänsä on huolehtia siitä että hallitus toimii. Lisäksi puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin, käyttää tärkeimmät ylioppilaskunnan puheenvuorot ja hoitaa suhdetoimintaa yhteistyötahoihin, kuten yliopistoon ja toisiin ylioppilaskuntiin.

Käyttäjän tyy-kulttuuri kuva
varapuheenjohtaja

Jeremi Nyyssönen

tyy-vpj@utu.fi, tyy-kulttuuri@utu.fi
Muut vastuualueet:
opiskelijakulttuuri

Hallituksen varapuheenjohtaja on puheenjohtajan työpari ja toimii lisäksi tarvittaessa tämän sijaisena.

Opiskelijakulttuurivastaavan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriedunvalvonta ja ylioppilaskunnan traditioiden järjestäminen. TYYn pitkäaikaisia perinteitä ovat mm. laskiainen, vapun tapahtumat, Porthanin päivä, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue.

 

Käyttäjän tyy-kopo kuva
koulutuspolitiikka

Johanna Pohjonen

tyy-kopo@utu.fi
Muut vastuualueet:
työelämä

Koulutuspoliittisen vastaavan eli kopo-vastaavan toimenkuvaan kuuluvat opinto- ja tutkintoasiat, opetus ja sen kehittäminen, opiskelijan oikeusturva sekä opiskelijaedustus yliopiston hallinnossa. Lisäksi kopo-vastaava seuraa yliopistolaitosta koskevaa valtakunnallista ja kansainvälistä kehitystä, kuten keskustelua lukukausimaksuista, yliopistojen rahoituksesta tai ammattikorkeakoulujen paikasta koulutusjärjestelmässä.

Käyttäjän tyy-sopo kuva
sosiaalipolitiikka

Otto Elomäki

tyy-sopo@utu.fi
Muut vastuualueet:
kunnallispolitiikka

Sosiaalipoliittisten vastaavien tehtäväkenttää ovat opiskelijan terveyteen, asumiseen, toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Samalla sopo-vastaavat seuraavat valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asuntotuotannosta tai opiskelijoiden mielenterveysongelmista.

Kunnallispoliittisen vastaavan tärkeimmät tehtävät ovat yhteydenpito kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin sekä kaikkien Turun korkeakouluopiskelijoiden kunnallispoliittiseen yhteistyöhön osallistuminen Ryhmä 40 000:ssa. Hän edistää opiskelijoiden intressejä kaupungissa, jonka asukkaista huomattava osa opiskelee korkeakouluissa.

Käyttäjän tyy-kv kuva
International Affairs

Sofia Engblom

tyy-kv@utu.fi, tyy-kehy@utu.fi
Muut vastuualueet:
Volunteers

The job of the Executive Board member for International Affairs include multiculturalism, student exchange and intercultural encounter. She also follows up on the latest decisions concerning local and international students at both the University of Turku and inside and outside the borders of Finland.

The Executive Board member for Volunteers works as a link between the voluntary groups of TYY,  the Wings and Kinokopla, and the office. She visits the meetings of the groups and assists them in developing their activities. She also works as the Executive Board member for  Development Cooperation and Environmental Affairs.

Käyttäjän TYY-AY kuva
järjestöt

Risto Jokinen

tyy-jarjestot@utu.fi
Gsm.
+358456333478
Muut vastuualueet:
koulutuspolitiikka

Järjestövastaavan tehtävänä on parantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä mm. järjestämällä koulutuksia, tiedottamalla TYYn palveluista ja etsimällä vastauksia järjestöjen kohtaamiin ongelmiin. Lisäksi vastaavan tehtävänä on tiedottaa TYYn järjestöistä ja niiden tarjoamista harrastusmahdollisuuksista jäsenistölle.

Käyttäjän tyy-vpj kuva
yritysyhteistyö

Ville Keränen

tyy-yritysyhteistyo@utu.fi
Muut vastuualueet:
liikunta, järjestöavustukset

Yritysyhteistyövastaava vastaa uusien yhteistyösopimusten ja jäsenetujen hankkimisesta ja vastaa voimassa olevien sopimusten toimeenpanemisesta.

Lisätietoja antaa:

Puheenjohtaja Sini Saarinen
tyy-pj@utu.fi, puh. 045 3205125
Viimeksi päivitetty: 16.04.2019 klo 11:25